1980 р. – школа заснована 1980 р. – школа заснована


Назва1980 р. – школа заснована 1980 р. – школа заснована
Дата конвертації27.02.2013
Розмір446 b.
ТипПрезентации

1980 р. – школа заснована

 • 1980 р. – школа заснована

 • 1992 р. – школа-лабораторія (на правах ліцею) з проблем активізації творчої пізнавальної діяльності та етичного виховання школярів

 • 1996р. – спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови, спеціалізованими класами фізико-математичного та суспільно-гуманітарного профілів

 • 2005р. – відкрито філологічний профіль

 • 2007р. – атестація школи з відзнакою

 • 2007р. – за результатами ЗНО школа у місті посіла ІІ місце

 • 968 учнів

 • 35 класів

 • 24 спеціалізованих класи, 1 суспільно-гуманітарний, 2 фізико-математичнихПроблеми, над якими працює школа:

 • Загальна: створення умов для розвитку особистості учня в умовах гуманізації та соціалізації навчально-виховного процесу, забезпечення високої мотивації його саморозвитку.

 • Методична: розвиток освітньої системи школи шляхом впровадження інноваційних технологій: управлінських, методичних, навчально- виховних.

 • Виховна: виховання особистості учня в умовах гуманізації та соціалізації навчально-виховного процесу.

Система розвивального навчання

 • Система розвивального навчання

 • Інтенсивні методики навчання іноземної мови

 • Моделювання як засіб розвитку пізнавальної активності школярів

 • Технологія особистісно-орієнтованого навчання

 • Організація профільного навчання в старшій школі

 • Інтерактивні технології навчання

 • Навчання читанню за методикою О.М. Кушніра

 • Навчання за освітньою програмою “Довкілля”Інновації в управлінні:

 • Інновації в управлінні:

 • управлінський моніторинг;

 • управлінський менеджмент;

 • комп’ютеризація управління;

 • реалізація власних цільових програм “Відмінник”, “Гуманітарна освіта”, Іноземна мова”, “Математика”, “Педагогічна творчість”, “Обдаровані діти”;

 • контрольно-аналітична діяльність через систему експертиз;

 • рейтинг в оцінці роботи вчителя;

 • адаптивне управління.Організаційно-методичні інновації:

 • Організаційно-методичні інновації:

 • експериментальна діяльність закладу;

 • діяльність педмайстерень, авторських семінарів;

 • виставки педагогічних ідей;

 • створення авторських програм;

 • створення та видання навчальних та методичних збірників, посібників;

 • психологічне збереження освіти;

 • інновації в атестації;

 • апробація навчальної літератури;

 • участь у проведенні ЗНО.Застосування в навчально – виховній роботі нових технологій та методик.

 • Застосування в навчально – виховній роботі нових технологій та методик.

 • Практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, у позакласній роботі.

 • Проведення та участь у конференціях.

 • Організація виставок ППД.

 • Проведення інструктивно – методичних нарад, семінарів.

 • Проведення творчих звітів.

 • Надання консультативної допомоги.

 • Співбесіди з молодими та малодосвідченими вчителями.

 • Моніторингові дослідження

Дай педагогові самостійність.

 • Дай педагогові самостійність.

 • Надай самоосвіті педагога практичної спрямованості.

 • Враховуй психо-фізіологічні та професійні індивідуальності вчителя.

 • Забезпеч системність і послідовність проходження педагогом усіх етапів самоосвіти.

 • Організуй демонстрацію успіхів та досягнень учителя.

 • Довіряй педагогу.

 • Будь прикладом у своїй самоосвіті.Учителі школи є

 • переможцями конкурсів “Учитель року”, “Класний керівник”, “Освіта”. Дев’ять учителів школи стали переможцями районних конкурсів, шість - фіналістами та переможцями міських та обласних етапів конкурсу “Учитель року”;

 • учитель української мови Боброва В.Л. стала абсолютним переможцем обласного конкурсу “Освіта-2005”.

експериментаторами та носіями передового педагогічного досвіду:

 • експериментаторами та носіями передового педагогічного досвіду:

 • - до обласної картотеки включено досвід педагогічного колективу з розвитку інтелектуальних здібностей школярів з інтенсифікації вивчення іноземної мови з використанням оксфордських посібників;

 • - до центральної картотеки – досвід педагогічного колективу з виховання етичної системи школярів;

 • авторами навчальних програм для середніх та вищих навчальних закладів України та Росії.авторами наукових та науково-методичних статей, посібників

 • авторами наукових та науково-методичних статей, посібників • організаторами

 • науково-практичних

 • семінарів з проблем етичного виховання школярівучасниками республіканських, міжрегіональних, міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів

 • учасниками республіканських, міжрегіональних, міжнародних науково-практичних конференцій та семінаріврозроблена авторська програма спецкурсу “Етика” для 1-12 класів Каптан Т.М. (зареєстровано в ХОНМІБО за №744 в 2008 році), яка успішно використовується на даному етапі в школі;

 • розроблена авторська програма спецкурсу “Етика” для 1-12 класів Каптан Т.М. (зареєстровано в ХОНМІБО за №744 в 2008 році), яка успішно використовується на даному етапі в школі;

 • Каптан Т.М. розроблено та надруковано у ВГ “Основа” методичні посібники “Етика” для

 • 5 та 6 класів

Результат роботи школи – це не тільки визнання її офіційними органами. Результат нашої роботи - це розумні та виховані діти. Навіть у сучасній, ще скрутній, демографічній ситуації школа не зменшується. До нас приходять, нас обирають, а ми намагаємося відповідати високим вимогам та потребам сучасних учнів і їх батьків. Ми впевнені, що наш вибір стратегії, наша орієнтація на моральне виховання учнів дозволить і надалі впевнено крокувати шляхом розвитку, незважаючи на фінансову скруту та на соціальну нестабільність.

 • Результат роботи школи – це не тільки визнання її офіційними органами. Результат нашої роботи - це розумні та виховані діти. Навіть у сучасній, ще скрутній, демографічній ситуації школа не зменшується. До нас приходять, нас обирають, а ми намагаємося відповідати високим вимогам та потребам сучасних учнів і їх батьків. Ми впевнені, що наш вибір стратегії, наша орієнтація на моральне виховання учнів дозволить і надалі впевнено крокувати шляхом розвитку, незважаючи на фінансову скруту та на соціальну нестабільність.

Система методичної роботи в школіМетодична робота - це

 • цілісна, заснована на досягненнях перспективного педагогічного досвіду (ППД) і на конкретному аналізі навчально-виховного процесу (НВП) система дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації до професійної майстерності учителя, на розвиток і підвищення творчого потенціалу колективу, школи в цілому а зрештою на удосконалення НВП, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку школярів.

Переваги методичної роботи в школі

 • постійний повсякденний характер;

 • відповідність змiсту i характеру МР проблемам, ходу i результатам реального НВП;

 • індивідуальний підхід до кожного учасника НВП;

 • позитивне прогнозування росту кожного учасника НВП;

 • максимальний розвиток суб’єкт-об’єктних відносин з перевагою до актуалізації суб’єктних (кожний учасник – автор ідей, програм тощо);

 • корекція засобів, методів, форм і результатів МР в процесі її вдосконалення.Критерії оптимальності кінцевих результатів методичної роботи в школіОб’єктом експериментальної роботи є процес виховання етичної культури школярів.

 • Об’єктом експериментальної роботи є процес виховання етичної культури школярів.

 • Предметом дослідження – етична культура школярів як основа їх морального самовдосконалення.

 • Мета: визначити педагогічні умови формування і розвитку етичної культури школярів в навчально-виховному процесі школи.

 • Наукова гіпотеза: формування етичної культури школярів в урочній і позаурочній діяльності буде ефективним, якщо:

 • а) педагогічні засоби і механізми формування етичної культури будуть адекватні віковим та індивідуальним особливостям школярів;

 • б) розвиток етичної культури буде здійснюватися з урахуванням поетапного руху до побудованої моделі випускника школи;

 • в) створюються педагогічні умови, які актуалізують потребу в самовдосконаленні особистості.Для реалізації мети ставилися і вирішувалися такі завдання:

 • Для реалізації мети ставилися і вирішувалися такі завдання:

 • визначити механізми формування етичної культури особистості;

 • розробити інноваційні підходи до урочної і позаурочної діяльності;

 • виявити педагогічні засоби актуалізації етичної культури школярів. • Наукова новизна у визначенні педагогічних умов і засобів виховання етичної культури школярів, у новизні підходу до урочної і позаурочної діяльності.

 • Практична значущість – у розробці методичних рекомендацій по вихованню етичної культури школярів, в інноваційності побудови навчального виховного процесу в школі, у складанні методичних посібників для вчителів. • Перспективність подальшої інноваційної роботи у створенні системи виховання етичної культури батьків.СИСТЕМА

 • СИСТЕМА

 • ВИХОВАННЯ

 • ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІМЕТОДИКА

 • МЕТОДИКА

 • ЕТИЧНОГО ЗАРЯДУ

 • ЗУСТРІЧ ДІТЕЙ НА ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО ДНЯ, УРОКУ ІЗ ПСИХОЛОГІЧНО ІНСТРУМЕНТОВАНОЮ УСТАНОВКОЮ НА АДРЕСУ УЧНЯ ДЛЯ УСПІХУ, ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ І ВЗАЄМОПОРОЗУМІННЯ

 • УРАХУВАННЯ ПРОЯВІВ НЕГАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРОТЯГОМ ДНЯ

 • 3. ЕТИЧНА П’ЯТИХВИЛИНКА: АНАЛІЗ СИТУАЦІЙ, МАКСИМАЛЬНО ЗА ЗМІСТОМ НАБЛИЖЕНИХ ДО НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ ДІТЕЙУРОК ЕТИКИ

 • УРОК ЕТИКИ

 • ІЗ СЮЖЕТНОЮ КАНВОЮ ТА ІННОВАЦІЄЮ

 • ЕТИКА СПІЛКУВАННЯ

 • ЕТИЧНА СУТНІСТЬ ЕТИКЕТУ

 • ЕТИКА СТОСУНКІВ У КОЛЕКТИВІ

 • ЕТИКА СТОСУНКІВ З ОТОЧУЮЧИМ СВІТОМПОЗАУРОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • ПОЗАУРОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • ЕТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

 • МОЛОДШІ КЛАСИ – “ШКОЛА ВИХОВАНОСТІ”

 • СЕРЕДНІ КЛАСИ – КОНКУРСИ ОРАТОРІВ, ЕРУДИТІВ, ЛИЦАРІВ, ЕТИЧНІ ДІАЛОГИ

 • СТАРША ШКОЛА – ДІАЛОГИ З ФІЛОСОФАМИ, ВЕЧОРИ ЕТИЧНИХ РОЗДУМІВТВОРЧА

 • ТВОРЧА

 • ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬЗМІСТ – ПРОСТІ НОРМИ МОРАЛІ

 • ЗМІСТ – ПРОСТІ НОРМИ МОРАЛІПРИНЦИП ПОБУДОВИ:

 • ПРИНЦИП ПОБУДОВИ:

 • ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗНАНЬ, ПОЧУТТІВ, ПОВЕДІНКИМЕТОДИКА:

 • МЕТОДИКА:

 • ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОСВІТНИЦТВА З ДІЯЛЬНІСНИМИ ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІТЕЙМЕТА:

 • МЕТА:

 • ВИХОВАННЯ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

 • ЗАСІБ:

 • АКТУАЛІЗАЦІЯ МОРАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

 • СПОСІБ:

 • ВИЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНОГО ЯДРА ОСОБИСТОСТІГУМАННЕ

 • ГУМАННЕ

 • СТАВЛЕННЯ ДО

 • ОТОЧУЮЧИХВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЛОВА, СПРАВИ, ВЧИНКУ;

 • ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЛОВА, СПРАВИ, ВЧИНКУ;

 • ПЕРЕДБАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ

 • ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ

 • ГІДНОСТІПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ

 • ПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИХОВНОГО ВПЛИВУНА МОРАЛЬНУ СВІДОМІСТЬ:

 • НА МОРАЛЬНУ СВІДОМІСТЬ:

 • РОЗШИРЕННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ І УЯВЛЕНЬНАКОПИЧЕННЯ ДОСВІДУ ЕМОЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ НА СЛОВА, ВЧИНКИ, ПОЧУТТЯ ІНШОГО

 • НАКОПИЧЕННЯ ДОСВІДУ ЕМОЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ НА СЛОВА, ВЧИНКИ, ПОЧУТТЯ ІНШОГО

 • СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АВТОРИТЕТУ МОРАЛІ

 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНОСТІ У СИСТЕМІ СПІЛКУВАННЯ, НАКОПИЧЕННЯ ДОСВІДУ ГІДНОГО ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТІВНА ПОВЕДІНКУ:

 • НАКОПИЧЕННЯ ДОСВІДУ ПОВЕДІНКИ З ПОЗИЦІЙ ПОВАГИ ТА ДОБРОЗИЧЛИВОГО СТАВЛЕННЯ

 • НАКОПИЧЕННЯ ДОСВІДУ ПОВЕДІНКИ ЗГІДНО МОРАЛЬНОЇ НОРМИ

 • СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЙ УСПІХУ І СПОСОБІВ САМОРЕАЛІЗАЦІЇНА МОРАЛЬНУ ОЦІНКУ ТА САМООЦІНКУ:

 • РОЗВИТОК ПОТРЕБИ В САМОВДОСКОНАЛЕННІ ТА САМООЦІНЦІ

 • ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБ У САМОВИХОВАННІ

 • ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИпринцип гуманізації, демократизації;

 • принцип гуманізації, демократизації;

 • принцип наступності;

 • особистісно орієнтований підхід;

 • взаємозв ’ язок знань, почуттів, поведінки;

 • індивідуальний підхід;

 • опосередкований підхід;

 • діагностика моральних якостей особистості;

 • урахування вікових особливостей тощо.Тож в системі природно пов’язані навчальний та виховний процеси; урочна та позаурочна діяльність; учні, вчителі та батьки.

 • Тож в системі природно пов’язані навчальний та виховний процеси; урочна та позаурочна діяльність; учні, вчителі та батьки.У процесі реалізації системи спостерігається моральний розвиток дитини, формується внутрішня Я-концепція на засадах загальнолюдських цінностей, виховуються моральні почуття.

 • У процесі реалізації системи спостерігається моральний розвиток дитини, формується внутрішня Я-концепція на засадах загальнолюдських цінностей, виховуються моральні почуття.

 • Ми вважаємо кінцевим результатом сформованість основних моральних якостей дитини: гуманності, відповідальності, совісті, потреби в самовдосконаленні.Неочікувані результати:

 • зростання інтелектуальних здібностей школярів;

 • формування у учителів потреби створювати власний педагогічний досвід;

 • готовність вчителів до впровадження інноваційних технологій;

 • готовність учителів до участі в експериментальній і дослідницькій роботі;

 • підвищення рівня педмайстерності учителів

Школа сьогодні - відкрита система для педагогічних інновацій і технологій:Система розвивального навчання

 • Система розвивального навчання

 • Інтенсивні методики навчання іноземної мови

 • Моделювання як засіб розвитку пізнавальної активності школярів

 • Технологія особистісно-орієнтованого навчання

 • Організація профільного навчання в старшій школі

 • Інтерактивні технології навчання

 • Навчання читанню за методикою О.М. Кушніра

 • Навчання за освітньою програмою “Довкілля”Інновації в управлінні:

 • Інновації в управлінні:

 • управлінський моніторинг;

 • управлінський менеджмент;

 • комп’ютеризація управління;

 • реалізація власних цільових програм “Відмінник”, “Гуманітарна освіта”, Іноземна мова”, “Математика”, “Педагогічна творчість”, “Обдаровані діти”;

 • контрольно-аналітична діяльність через систему експертиз;

 • рейтинг в оцінці роботи вчителя;

 • адаптивне управління.Організаційно-методичні інновації:

 • Організаційно-методичні інновації:

 • експериментальна діяльність закладу;

 • діяльність педмайстерень, авторських семінарів;

 • виставки педагогічних ідей;

 • створення авторських програм;

 • створення та видання навчальних та методичних збірників, посібників;

 • психологічне збереження освіти;

 • інновації в атестації;

 • апробація навчальної літератури;

 • участь у проведенні ЗНО.Інноваційні підходи до організації виховної роботи:

 • Інноваційні підходи до організації виховної роботи:

 • організація самоуправління (дитяча організація “Асорті”) ;

 • дитячі самодіяльні організації;

 • система інтелектуальних ігор ;

 • форми естетичного виховання ;

 • економічне виховання;

 • правове, правознавче, правозахисне виховання ;

 • виховання здорового способу життя.До того ж школа є:

 • До того ж школа є:

 • членом міжрегіонального об’єднання “Етичне виховання школярів”;

 • експериментальним майданчиком ХОНМІБО з проблеми “Етичне виховання школярів”;

 • базовою школою інституту післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди з проблем менеджменту освіти;

 • членом Всеукраїнської екологічної ліги;

 • учасником програми “Рівний-рівному”;

 • учасником програми “АЙОРН-Україна”відкритою для розвитку кожної дитини

 • відкритою для розвитку кожної дитини“Каждый ребенок есть однажды случающееся чудо”.

 • “Каждый ребенок есть однажды случающееся чудо”.А допомагають розгледіти в кожній дитині індивідуальність і неповторну особистість учителі.

 • А допомагають розгледіти в кожній дитині індивідуальність і неповторну особистість учителі.

 • Учитель-творець стає носієм педагогічного досвіду, новатором-експериментатором

 • для дітей. • до них належать:

 • нормативно-правове,

 • фінансово-матеріальне,

 • науково-методичне,

 • організаційне та кадрове забезпечення інноваційного процесу

Застосування в навчально – виховній роботі нових технологій та методик.

 • Застосування в навчально – виховній роботі нових технологій та методик.

 • Практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, у позакласній роботі.

 • Проведення та участь у конференціях.

 • Організація виставок ППД.

 • Проведення інструктивно – методичних нарад, семінарів.

 • Проведення творчих звітів.

 • Надання консультативної допомоги.

 • Співбесіди з молодими та малодосвідченими вчителями.

 • Моніторингові дослідження

Дай педагогові самостійність.

 • Дай педагогові самостійність.

 • Надай самоосвіті педагога практичної спрямованості.

 • Враховуй психо-фізіологічні та професійні індивідуальності вчителя.

 • Забезпеч системність і послідовність проходження педагогом усіх етапів самоосвіти.

 • Організуй демонстрацію успіхів та досягнень учителя.

 • Довіряй педагогу.

 • Будь прикладом у своїй самоосвіті.Учителі школи є

 • переможцями конкурсів “Учитель року”, “Класний керівник”, “Освіта”. Дев’ять учителів школи стали переможцями районних конкурсів, шість - фіналістами та переможцями міських та обласних етапів конкурсу “Учитель року”;

 • учитель української мови Боброва В.Л. стала абсолютним переможцем обласного конкурсу “Освіта-2005”.

експериментаторами та носіями передового педагогічного досвіду:

 • експериментаторами та носіями передового педагогічного досвіду:

 • - до обласної картотеки включено досвід педагогічного колективу з розвитку інтелектуальних здібностей школярів з інтенсифікації вивчення іноземної мови з використанням оксфордських посібників;

 • - до центральної картотеки – досвід педагогічного колективу з виховання етичної системи школярів;

 • авторами навчальних програм для середніх та вищих навчальних закладів України та Росії.авторами наукових та науково-методичних статей, посібників

 • авторами наукових та науково-методичних статей, посібників • організаторами

 • науково-практичних

 • семінарів з проблем етичного виховання школярівучасниками республіканських, міжрегіональних, міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів

 • учасниками республіканських, міжрегіональних, міжнародних науково-практичних конференцій та семінаріврозроблена авторська програма спецкурсу “Етика” для 1-12 класів Каптан Т.М. (зареєстровано в ХОНМІБО за №744 в 2008 році), яка успішно використовується на даному етапі в школі;

 • розроблена авторська програма спецкурсу “Етика” для 1-12 класів Каптан Т.М. (зареєстровано в ХОНМІБО за №744 в 2008 році), яка успішно використовується на даному етапі в школі;

 • Каптан Т.М. розроблено та надруковано у ВГ “Основа” методичні посібники “Етика” для

 • 5 та 6 класів

Результат роботи школи – це не тільки визнання її офіційними органами. Результат нашої роботи - це розумні та виховані діти. Навіть у сучасній, ще скрутній, демографічній ситуації школа не зменшується. До нас приходять, нас обирають, а ми намагаємося відповідати високим вимогам та потребам сучасних учнів і їх батьків. Ми впевнені, що наш вибір стратегії, наша орієнтація на моральне виховання учнів дозволить і надалі впевнено крокувати шляхом розвитку, незважаючи на фінансову скруту та на соціальну нестабільність.

 • Результат роботи школи – це не тільки визнання її офіційними органами. Результат нашої роботи - це розумні та виховані діти. Навіть у сучасній, ще скрутній, демографічній ситуації школа не зменшується. До нас приходять, нас обирають, а ми намагаємося відповідати високим вимогам та потребам сучасних учнів і їх батьків. Ми впевнені, що наш вибір стратегії, наша орієнтація на моральне виховання учнів дозволить і надалі впевнено крокувати шляхом розвитку, незважаючи на фінансову скруту та на соціальну нестабільність.

Схожі:

1980 р. – школа заснована 1980 р. – школа заснована iconШкола заснована у 1900р. Школа заснована у 1900р
Поліщук С. П, Обалєнцова Л. М. лауреати обласного конкурсу "Учитель року-2006, 2010", Колісник С. Г. лауреат обласного конкурсу "Класний...
1980 р. – школа заснована 1980 р. – школа заснована iconСпеціаліст І категорії 4 чол
Шабельнянська школа була заснована у другій половині XIX ст місцевою управою та церквою. До революції вона діяла як церковно приходська...
1980 р. – школа заснована 1980 р. – школа заснована iconАндріївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Заснована в 1916 році
Підвищення ефективності та якості уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу ”
1980 р. – школа заснована 1980 р. – школа заснована iconУперше він відзначався 1980 р. Уперше він відзначався 1980 р
Відтоді щорічно в цей день проходять різноманітні заходи, здатні привернути увагу світової спільноти до проблеми голоду
1980 р. – школа заснована 1980 р. – школа заснована iconІнформація про вчителя Прізвище, ім’я, по батькові: Рафальська Оксана Дмитрівна Дата народження: 06. 01. 1980 р. Навчальний заклад, який закінчила
Новобузька загальноосвітня школа І іі ступенів №4, Миколаївської області, 55600 Миколаївська область, м. Новий Буг, вул Малиновського,...
1980 р. – школа заснована 1980 р. – школа заснована iconЗаснована у 1994 і зареєстрована у 1998 студентами Заснована у 1994 і зареєстрована у 1998 студентами
Проходив навколо трьох аес україни: Рівненської, Хмельницької І южноукраїнської у квітні-червні 2012
1980 р. – школа заснована 1980 р. – школа заснована iconКиєво-Могилянська академія
Східній Європі. Вона бере свій початок від заснованої у 1615 р. Київської братської школи. У 1632 р до неї була приєднана школа при...
1980 р. – школа заснована 1980 р. – школа заснована iconКафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р
Кафедра є засновником (шляхом відокремлення) кафедри "Політичної аналітики і прогнозування"
1980 р. – школа заснована 1980 р. – школа заснована iconБібліотека заснована 01 вересня 1983 року Бібліотека заснована 01 вересня 1983 року
Основний бібліотечний фонд на традиційних і нетрадиційних носіях 5859 примірників
1980 р. – школа заснована 1980 р. – школа заснована iconУрок щодо попередження торгівлі людьми 9-а клас Цюрупинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 Вчитель: Кошева І. М ні торгівлі людьми!
Заснована на ставленні до людини як до товару, який можна купувати і продавати, змушувати до підневільної праці( у секс-індустрії,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка