Product (товар, продукт, виріб); product (товар, продукт, виріб)


НазваProduct (товар, продукт, виріб); product (товар, продукт, виріб)
Дата конвертації27.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

product (товар, продукт, виріб);

 • product (товар, продукт, виріб);

 • price (ціна);

 • place (розподіл, збут);

 • promotion (просування виробу).

 • Всі ці елементи, як складові маркетингу, у кінцевому підсумку виходять на ринок товарів та послуг. Вони дають змогу забезпечити досягнення кінцевої мети як маркетингової, так і економічної стратегії в ціломуособливі властивості, які відповідають вимогам громадян і які відрізняють його від інших товарів. Особлива увага приділяється матеріалам, з яких цей товар вироблений, а також хімічна, радіологічна та екологічна безпечність. Товар має виконувати в повному обсязі свою головну функцію (наприклад, одяг та взуття має захищати від різних незадовільних погодних умов);

 • особливі властивості, які відповідають вимогам громадян і які відрізняють його від інших товарів. Особлива увага приділяється матеріалам, з яких цей товар вироблений, а також хімічна, радіологічна та екологічна безпечність. Товар має виконувати в повному обсязі свою головну функцію (наприклад, одяг та взуття має захищати від різних незадовільних погодних умов);

 • параметричні характеристики — розміри, відповідність визначеним стандартам, дизайну та ін.;

 • відповідний асортимент товарів, структурне співвідношення між різними моделями та марками, розмірами. При цьому виокремлюють широту (тобто загальну кількість найменувань продуктів) та глибину (кількість видів продукції в кожному найменуванні) асортименту;

 • упаковка, її загальний вигляд, відповідність загальному дизайну підприємства, якість пакувальних матеріалів і пакування та ін.;

 • сервісне обслуговування, в тому числі після продажу, наявність консультантів, можливість отримання консультативної допомоги в будь-який час, надання певного інструктажу перед придбанням споживачем товару з приводу особливостей експлуатації та відповідних рекомендацій щодо його експлуатації після продажу, можливість його установки та введення в експлуатацію, оперативність обслуговування споживачів;

 • гарантійне обслуговування виробу, забезпеченість його комплектуючими, проведення необхідного ремонту при поломці та виявленні інших недоліків, заміна його на інший аналогічний виріб за неможливості його ремонту, оперативність виконання ремонтних робіт та ін.;

 • можливість модифікації різних старих моделей аналогічного виробу, застосування новітніх технологій та повного обладнання, збільшення продуктивності праці верстатів, зменшення умовно постійних витрат і за рахунок цього зменшення загальних витрат підприємства, впровадження у виробництво нових досягнень науково-технічного прогресу;

 • забезпечення необхідною документацією, в тому числі довідковою.Процес визначення ціни виробу та управління нею є досить складним і потребує постійного здійснення на всіх ланках процесу як виробництва, так і реалізації товарів.

 • Процес визначення ціни виробу та управління нею є досить складним і потребує постійного здійснення на всіх ланках процесу як виробництва, так і реалізації товарів.

 • Цей елемент маркетингу є головним інструментом виживання підприємства на ринку товарів і послуг, у боротьбі з іншими конкурентами, закріплення та збільшення своєї частки на визначеному сегменті ринку. 

У цілому маркетингова стратегія має бути спрямована на кінцеву реалізацію виробу за рахунок визначення ефективної системи збуту продукції.

 • У цілому маркетингова стратегія має бути спрямована на кінцеву реалізацію виробу за рахунок визначення ефективної системи збуту продукції.

 • Від цього елемента системи маркетингу залежать кінцеві результати діяльності підприємства, отримання ним прибутку чи зазнавання збитку. Розробка системи збуту складається з таких етапів:визначення найбільш ефективних каналів збуту продукції. Для цього проводиться дослідження всіх партнерів підприємства з урахуванням їх надійності, своєчасності та точності виконання своїх договірних зобов'язань, методів розрахунку за продукцію, яка реалізується, режим праці підприємства та ін.;

 • визначення найбільш ефективних каналів збуту продукції. Для цього проводиться дослідження всіх партнерів підприємства з урахуванням їх надійності, своєчасності та точності виконання своїх договірних зобов'язань, методів розрахунку за продукцію, яка реалізується, режим праці підприємства та ін.;

 • аналіз наявних каналів збуту продукції, їх оптимальність і доцільність окремих ланок. Актуальність цього питання зумовлена тим, що кожна зайва ланка товароруху збільшує ціну виробу І робить її менш конкурентоспроможною на ринку товарів та послуг. З іншого боку, посередники необхідні для виконання окремих функцій, які не властиві виробничому підприємству або викликають суттєве збільшення витрат виробника (наприклад, оптові підприємства з меншими витратами можуть виконувати функції з фасування товарів, формування товарного асортименту та ін.);

 • аналіз наявних форм торгівлі. До головних належить оптова й роздрібна торгівля, продаж за замовленням, виїзна торгівля, після сезонний розпродаж товарів, стаціонарна реалізація виробів і продаж на лотках і з інших транспортних засобів, широке впровадження кредиту й, насамперед, споживчого, та ін.;

 • дослідження наявної системи транспортування товарів, застосування власних або орендованих транспортних засобів, цільовий чи кільцевий завіз, ефективність застосування різних транспортних засобів під час перевезення вантажів та ін.;

 • наявність складських приміщень, їх стан, розміри та вантажомісткість, складські запаси та їх розміри, оптимізація та вдосконалення методів їх розрахунку, організація складського господарства, можливість будівництва або оренди нових приміщень тощо.Останнім елементом загальної маркетингової системи є просування товару на ринок. Важливість цього заходу полягає у визначенні ефективної системи руху товару при здійсненні різних заходів. До головних з них належать:

 • Останнім елементом загальної маркетингової системи є просування товару на ринок. Важливість цього заходу полягає у визначенні ефективної системи руху товару при здійсненні різних заходів. До головних з них належать:

використання реклами різних видів, оголошень і повідомлень, які передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації (преси, телебачення, радіомовлення), афіш, плакатів, рекламних щитів, транспарантів та інших технічних засобів, майна та одягу, які виставляються на вулицях, магістралях, майданах, будинках, на транспорті та в інших місцях;

 • використання реклами різних видів, оголошень і повідомлень, які передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації (преси, телебачення, радіомовлення), афіш, плакатів, рекламних щитів, транспарантів та інших технічних засобів, майна та одягу, які виставляються на вулицях, магістралях, майданах, будинках, на транспорті та в інших місцях;

 • вжиття різних креативних заходів, спрямованих на збільшення реалізації виробів;

 • паблік рилейшнз, тобто встановлення тісних зв'язків з громадськістю, підвищення іміджу підприємства та продукції, яка виробляється;

 • проведення різних презентацій, розпродажу із застосуванням новітніх методів стимулювання продажу товарів (продаж на презентаціях товарів зі знижками, за меншими цінами або взагалі роздавати безкоштовно та ін.).

Суспільний характер. Оскільки рекламне звернення одержує відразу безліч людей покупець знає, що мотив, яким він керується є законним і узвичаєним.

 • Суспільний характер. Оскільки рекламне звернення одержує відразу безліч людей покупець знає, що мотив, яким він керується є законним і узвичаєним.

 • Спроможність до оповіщування. Крупномасштабна реклама, що проводиться продавцем є свідоцтвом його успіху і популярності і величини. Вона дасть можливість покупцю оцінювати і порівнювати звернення різних конкурентів.

 • Експресивність. За допомогою правильного використання кольору, звуку, типографського шрифту реклама дасть можливість помітного і яскравого подання про фірму і її товари. Хоча інколи, за броскістю, втрачається основна суть звернення.

 • Обезособленість. Реклама не є настільки же особистим актом як безпосереднє спілкування з продавцем. Аудиторія не зазнає відповідальності за необхідність реагувати або відповісти. Реклама - це монолог з аудиторіею.

Інформативна реклама. Оповіщування ринку про новинку або про нові можливі застосування вже існуючого товару. Окрім цього інформація про зміну ціни, про нові послуги, що виявляються, розсіювання сумнівів і побоювань споживача, формування образу фірми. Цей вид реклами, в основному має перевагу при демонстрації товару на ринку, коли потрібне створити його первинний образ.

 • Інформативна реклама. Оповіщування ринку про новинку або про нові можливі застосування вже існуючого товару. Окрім цього інформація про зміну ціни, про нові послуги, що виявляються, розсіювання сумнівів і побоювань споживача, формування образу фірми. Цей вид реклами, в основному має перевагу при демонстрації товару на ринку, коли потрібне створити його первинний образ.

 • Оповіщувальна реклама. Формує перевагу до марки, прагне переключити з марки конкурентів на свою. Змінює сприймання споживачем властивостей товару, прагне змусити його вчинити покупку не відкладаючи або прийняти комовояжора. Оповіщальна реклама набуває особливої значимості на етапі зростання, коли постає задача формування виборчого попиту. Вона прагне затвердити переваги однієї марки за рахунок конкретного порівняння її з іншими марками даного товарного класу.

 • Що нагадує реклама? Нагадує споживачам про те, що товар може бути їм корисний в найближчому майбутньому, інформує про те, де його можна придбати, утримує товари в пам'яті в періоди міжсезоння. Цей різновид реклами надзвичайний важливий на етапі зрілості для того щоб споживач не забув про товар.економічна;

 • економічна;

 • просвітницька;

 • виховна;

 • політична;

 • соціальна;

 • естетична.можливість залучення великої аудиторії;

 • можливість залучення великої аудиторії;

 • низька вартість одного рекламного контакту;

 • у наявності мається велика кількість різних ЗМІ і можна вибрати найбільш придатні для цільових сегментів;

 • можливість контролювати зміст повідомлення, його оформлення, час виходу;

 • можливість змінювати повідомлення залежно від реакції цільового сегмента;

 • висока ймовірність того, що рекламне повідомлення дійде до потенційного споживача;

 • імовірність того, що покупець прийде до рішення про покупку до контакту безпосередньо з продавцем.Телебачення;

 • Телебачення;

 • Радіо;

 • Пресу;

 • зовнішню рекламу;

 • Інтернет;

 • тощо .

рекламне повідомлення є стандартним, негнучким; немає можливості зосередитися на індивідуальних потребах клієнта;

 • рекламне повідомлення є стандартним, негнучким; немає можливості зосередитися на індивідуальних потребах клієнта;

 • рекламне повідомлення є коротким;

 • деякі види реклами вимагають великих інвестицій;

 • у ряді випадків необхідно довго чекати розміщення рекламного повідомлення.коротким, тобто мають бути наведені ті вигоди, що одержує від даного товару чи послуги потенційний споживач;

 • коротким, тобто мають бути наведені ті вигоди, що одержує від даного товару чи послуги потенційний споживач;

 • цікавим покупцю, тобто, крім згадування про прямі вигоди й системи гарантій фірми, варто створити сприятливу атмосферу й образ даного товару чи послуги, широко залучаючи образи краси, надійності, зручності;

 • достовірним, це правило стосується як змісту, так і оформлення рекламного повідомлення: вони мають відповідати один одному;зрозумілим, тобто зрозумілим потенційному покупцю фірми. Для цього варто докладніше вивчати й аналізувати соціальні, економічні, психологічні, національні особливості цільових сегментів фірми;

 • зрозумілим, тобто зрозумілим потенційному покупцю фірми. Для цього варто докладніше вивчати й аналізувати соціальні, економічні, психологічні, національні особливості цільових сегментів фірми;

 • динамічним, тобто варто вибирати енергійні, ємні слова, дієслова в наказовому способі. Стиль викладу має виражати впевненість у тому, що передається в рекламному повідомленні;

 • повинно повторюватися, тобто для будь-якого виду реклами існує оптимальна кількість повторень, і потенційний покупець одержує можливість побачити рекламне повідомлення й відреагувати;

 • повинно виділятися серед інших рекламних повідомлень, тільки тоді фірма може залучити своїх потенційних покупців.Дякую за увагу

 • Дякую за увагуСхожі:

Product (товар, продукт, виріб); product (товар, продукт, виріб) iconТовар. Ціна. Собівартість. Чому ростуть ціни. Раціональна покупка. Що для нас є «товар»?
Товар це такий продукт праці, який виробляється для обміну шляхом купівлі-продажу
Product (товар, продукт, виріб); product (товар, продукт, виріб) iconПереклад як процес І продукт translation as a process & a product

Product (товар, продукт, виріб); product (товар, продукт, виріб) iconМій виріб має форму серця. Основа та кришка шкатулки робиться з дерева листяних порід (береза, вільха, яблуня, груша та інші аналогічні породи)
Для надійності виробу стінки зробимо шириною 15 мм. На кришці виконано малюнок квітки. Весь виріб покрито прозорим лаком, що надає...
Product (товар, продукт, виріб); product (товар, продукт, виріб) iconТовар. Ціна. Собівартість Товар
З іншого боку, надто висока ціна також може негативно позначитися на попиті, як наслідок — товар не купуватимуть
Product (товар, продукт, виріб); product (товар, продукт, виріб) iconТютюнова індустрія чому потрібно захищати від неї суспільство?
Тютюнова індустрія випускає унікальний продукт це єдиний легальний товар, що вбиває, якщо вживати його в точній відповідності з рекомендаціями...
Product (товар, продукт, виріб); product (товар, продукт, виріб) iconПиріг печений виріб із тіста з начинкою пиріг печений виріб із тіста з начинкою
Пиріг смачний, духмяний випікається, зарум’янюється, смакує. Я люблю пироги, які випікає моя мама. Пиріг свято у домі
Product (товар, продукт, виріб); product (товар, продукт, виріб) iconІнтернет ресурс як інформаційний продукт Інтернет ресурс як інформаційний продукт
Поява І широке розповсюдження www у світі ресурси стають доступні для серфінгу будь-кому (а не тільки фахівцю в іт)
Product (товар, продукт, виріб); product (товар, продукт, виріб) iconПравила особистої гігієни
По-перше, від того, якого походження даний продукт, тобто яким чином він отриманий. Наприклад, якщо це молоко чи кисломолочний продукт...
Product (товар, продукт, виріб); product (товар, продукт, виріб) icon“ Товари і речі. Скільки у світі речей? Речі мої і чужі. Послуги.” План Поняття товар, річ. Гра: «Назви товар»
Прочитайте скоромовку і знайдіть у тексті назви товарів. Віл везе важучий віз Вовну, вату, верболіз. Вперся віл і впало з воза Вісім...
Product (товар, продукт, виріб); product (товар, продукт, виріб) iconЗатоварювання. Дефіцит. Наприклад…
Але через три дні продавець опустить ціну на товар, тому що йогурт буде підходити до дати псування. Товару дуже багато І покупці...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка