Рішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів. Завдання медико-педагогічного контролю: визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я


НазваРішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів. Завдання медико-педагогічного контролю: визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я
Дата конвертації27.02.2013
Розмір445 b.
ТипРішення


Медико-педагогічний контроль

Медико-педагогічний контроль

за фізичним вихованням учнів

у загальноосвітніх навчальних закладах1.3. Організація і зміст медико-педагогічного контролю в навчальних закладах незалежно від підпорядкування та форм власності регламентуються Законами України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Основами законодавства України про охорону здоров’я, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 1.4. Медико-педагогічний контроль здійснюється медичним персоналом лікувально-профілактичних закладів, медичними та педагогічними працівниками навчального закладу. 1.5. Оздоровчий ефект занять фізичною культурою забезпечується за умови повної відповідності фізичного навантаження функціональним можливостям організму. У свою чергу, функціональний стан організму характеризує ефективність і раціональність організації фізичного виховання у навчальному закладі.2.1. Метою медико-педагогічного контролю є: визначення стану здоров’я, фізичного розвитку і функціонального стану організму учнів, які займаються фізичною культурою; оптимізація рухової активності учнів; вирішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів.2.2. Завдання медико-педагогічного контролю:

 • визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я, функціональних можливостей організму та рівня розвитку рухових навичок учня з метою диференціації засобів і форм фізичного виховання та дозування фізичного навантаження;

 • систематичне спостереження за динамікою показників фізичного розвитку, стану здоров’я та розвитку локомоторної функції учня під впливом фізичних вправ, загартування та інших засобів біокорекції для оцінки їх оздоровчого ефекту;

 • виявлення функціональних відхилень і ранніх симптомів хвороб, що виникають під час занять фізичною культурою;

 • профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;

 • проведення санітарно-просвітницької роботи та гігієнічного виховання учнів.3. Організація медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів та порядок проведення медико-педагогічного спостереження на заняттях з фізичного виховання

3.1 Організацію медико-педагогічного контролю в навчальному закладі забезпечує його керівник.

3.2. Оцінку стану здоров’я учнів з подальшим розподілом їх на групи для занять фізичною культурою здійснює медичний працівник навчального закладу за результатами:
 • обов’язкових медичних профілактичних оглядів (рівень та гармонійність фізичного розвитку, наявність захворювань чи вад розвитку, травм, гострих хронічних захворювань, частота та тривалість захворювань, патологічна враженість);

 • функціональних проб з дозованим фізичним навантаженням (визначення рівня функціонального стану організму);

 • медико-педагогічних спостережень за різними формами фізичного виховання у навчальному закладі.3.3. Основними формами медико-педагогічного контролю є:

 • медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання;

 • диспансерний облік учнів, які за станом здоров’я займаються в підготовчій та спеціальній групах;

 • оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;

 • медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;

 • медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;

профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;
 • санітарно-просвітницька робота;

 • контроль за ефективністю організації фізичного виховання у навчальних закладах.3.4. Обов`язки педагогічних працівників щодо фізичного виховання учнів у навчальних закладах визначено нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

3.4. Обов`язки педагогічних працівників щодо фізичного виховання учнів у навчальних закладах визначено нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

3.5. Загальне керівництво організацією медичного контролю за станом здоров'я дітей у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюють місцеві органи охорони здоров'я та освіти і науки відповідно до чинного законодавства України.

3.6. Медико-педагогічний контроль входить до обов’язкових функцій медичних і педагогічних працівників навчального закладу.

Медико-педагогічне спостереження здійснюється згідно з кратністю проведення спеціалістами медико-педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання у 1 – 12-х класах загальноосвітнього навчального закладу та спеціалістами, визначеними в додатку 1.

3.7. Медико-педагогічне спостереження проводиться медичним працівником (лікарем, медсестрою) разом з вчителем безпосередньо під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання.

3.8. Під час медико-педагогічного спостереження вирішуються такі завдання:

 • ознайомлення з навчально-методичною документацією (класний журнал, календарно-тематичний план, конспект уроку);

 • контроль за навантаженням учнів, віднесених за станом здоров’я до основної, підготовчої та спеціальної груп, під час проведення уроків із фізичної культури;

 • оцінка методики проведення уроків із фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих заходів, матеріально-технічного забезпечення, відповідність нормативам щодо забезпечення обладнанням та інвентарем, їх справність;

 • оцінка гігієнічних умов місць проведення уроків із фізичної культури (температура та вологість повітря, ефективність вентиляції, рівень освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання приміщень, дотримання правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги тощо);

 • контроль за відповідністю одягу та взуття умовам проведення занять;

 • контроль за відповідністю фізичного навантаження статі учнів;

 • вивчення реакції організму дітей на фізичне навантаження, хронометраж уроку.3.9. Під час проведення уроку враховуються основні зовнішні ознаки втоми:

колір шкіри обличчя, пітливість, характер дихання і

рухів, міміка, увага і самопочуття учнів за схемою

візуального визначення втоми учнів під час фізичного

навантаження (додаток 2).

3.10. Для оцінки ефективності уроку використовуються хронометражні спостереження, які дозволяють обчислити моторну щільність (далі - МЩ), загальну щільність уроку (далі - ЗЩУ) за розрахунком, визначеним у додатку 3.

Відповідно до гігієнічних вимог величина ЗЩУ має становити не менше ніж 80-90%.

3.11. Графічним зображенням реакції серцево-судинної системи (пульсу) у відповідь на фізичне навантаження є фізіологічна крива оцінки реакції учня на фізичне навантаження (додаток 4).

3.12. За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

 

 

Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко

 

Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько

Додаток 1 Орієнтовна кратність проведення спеціалістами медико-педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання у 1 – 12-х класах загальноосвітнього навчального закладу

Додаток 2 Схема візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаженняДодаток 3 Розрахунок загальної щільності уроку, показника моторної щільності уроку

1. Загальна щільність уроку визначається відношенням доцільно витраченого часу з точки зору педагогічної діяльності до загальної тривалості уроку:

ЗЩУ= сума раціонально витраченого часу х 100 % .

45

  Загальна щільність включає:

виконання учнями вправ (стройові, загальнорозвивальні вправи, вправи на увагу, підвідні, основні вправи, ігри, перевірка домашнього завдання);

сприйняття (повідомлення і закріплення теоретичної інформації, інструктаж, спостереження за виконанням вправ, керівництво, використання наочних та технічних засобів);

відпочинок (відпочинок між підходами, очікування черги до спортивного снаряда);

допоміжні дії (страховка, корекція, перестроювання, перехід до інших снарядів, підготовка до уроку, прибирання обладнання);

простій з вини вчителя і учнів (передчасне закінчення уроку, пошук інвентарю, тривале переодягання учнів).

2. Показник моторної (рухової) щільності уроку розраховується за формулою:

МЩУ= сума часу, витраченого однією дитиною на виконання різних рухів, х 100%

45

 

Так, наприклад, якщо за 45 хв. уроку загальна тривалість занять фізичними вправами однією дитиною становила 30 хв., то МЩУ становитиме:

30 хв. х 100% : 45 хв. = 66% (при гігієнічній нормі не менше 60%).

Фізіологічна крива оцінки реакції учня на фізичне навантаження

 • Одночасно з хронометражем складових частин уроку фізичного виховання у 2–3-х учнів різної статі, які обираються об’єктами спостереження за критеріями достатньої активності, дисциплінованості та середньої фізичної підготовленості, проводять пульсометрію.

 • За стандартом підрахунок проводять протягом 10 с.

 • Обов’язковим є вимір пульсу до уроку та після його закінчення.

 • Пульс вимірюють до початку занять, після ввідної частини уроку, після проведення загальних вправ, після рухової гри, після заключної частини уроку та через 3-5 хв. після закінчення уроку.Графічне зображення кривої фізичного навантаження будується з дотриманням таких умов: по осі абсцис (по горизонталі) від вихідної точки відкладають час уроку із зазначенням його частин, по осі ординат (по вертикалі) – пульс за 1 хв., починаючи шкалу осі із вихідної точки «60». За умови правильної побудови уроку фізіологічна крива повинна мати двовершинну (або одновершинну) параболічну форму.

Графічне зображення кривої фізичного навантаження будується з дотриманням таких умов: по осі абсцис (по горизонталі) від вихідної точки відкладають час уроку із зазначенням його частин, по осі ординат (по вертикалі) – пульс за 1 хв., починаючи шкалу осі із вихідної точки «60». За умови правильної побудови уроку фізіологічна крива повинна мати двовершинну (або одновершинну) параболічну форму.

Інтенсивність фізичного навантаження (ЧСС, уд./хв.)

до 140 уд./хв. – легке фізичне навантаження;

141 – 160 уд./хв. – середнє фізичне навантаження;

більше 160 уд./хв. – значне фізичне навантаження;

ЧСС- частота серцевих скорочень.


Схожі:

Рішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів. Завдання медико-педагогічного контролю: визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я iconРішення проблеми Формувати загальні уявлення про фізичну культуру,її значення в житті дитини, збереження та зміцнення здоров'я, фізичного розвитку
Формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров'я, фізичного розвитку та фізичної підготовки
Рішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів. Завдання медико-педагогічного контролю: визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я iconІнформації щодо якісного стану нвп та рівня професійної компетентності педпрацівників на основі застосування моніторингових технологій. Визначення інноваційного продукту за параметром високої результативності освітньої діяльності
Система роботи методиста щодо вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду
Рішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів. Завдання медико-педагогічного контролю: визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я iconЗдорова дитина. Комплексна оцінка стану здоров’я дітей
Здорова дитина. Комплексна оцінка стану здоров’я дітей Основним показником ефективності заходів з охорони здоров'я дітей є рівень...
Рішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів. Завдання медико-педагогічного контролю: визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я iconАналіз результатів поглибленого медичного огляду учнів за 2012 рік
Голові профспілкового комітету Руденко О. П. провести моніторинг стану здоров’я педагогічного колективу за 2012 рік
Рішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів. Завдання медико-педагогічного контролю: визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я iconСтатут Всесвітньої організації охорони здоров'я
Здоров'я це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних дефектів…
Рішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів. Завдання медико-педагогічного контролю: визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я iconЗдоров’язбережувальні освітні технології (зот)
Здоров’я дитини найцінніший скарб. Збереження духовного, фізичного, психічного здоров’я дитини важливе завдання школи. Здоров’я потребує...
Рішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів. Завдання медико-педагогічного контролю: визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я iconМетоди оздоровчих систем Для поліпшення фізичних показників: Для поліпшення психологічних показників
Оздоровча система (ОС) – це комплекс вправ і методів, спрямованих на поліпшення стану здоров ‘я, забезпечення нормального розвитку...
Рішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів. Завдання медико-педагогічного контролю: визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я iconУчнівська спілка “Сузір’я” Самі вирішили
Здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів,зміцнення їхнього здоров’я,фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу...
Рішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів. Завдання медико-педагогічного контролю: визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я iconАналіз стану профілактичних обстежень на туберкульоз учнів та вихованців навчальних закладів району

Рішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів. Завдання медико-педагогічного контролю: визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я iconОбов’язковий предмет для всіх навчальних закладів – “Основи здоров ’я” 1-9 клас
Створення тренінгових навчальних кабінетів з основ здоров’я у середніх загальноосвітніх закладах

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка