Біорізноманіття Зміст


НазваБіорізноманіття Зміст
Дата конвертації09.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Біорізноманіття


Зміст:

1.Категорія «біорізноманіття».

2.Генетичне, видове й екосистемне біорізноманіття.

3.Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об’єктів.

Біорізноманіття належить до одного з найважливіших надбань кожної держави, адже живі організми виконують життєво важливі функції, є індикаторами якості навколишнього середовища.

Біорізноманіття належить до одного з найважливіших надбань кожної держави, адже живі організми виконують життєво важливі функції, є індикаторами якості навколишнього середовища.

Зміни біорізноманіття – це одні з найнебезпечніших змін, тому що вони мають незворотний характер.

Зміни біорізноманіття – це одні з найнебезпечніших змін, тому що вони мають незворотний характер.

Збереження біорізноманіття є складною, комплексною проблемою.

Збереження біорізноманіття є складною, комплексною проблемою.

Сюди входять:

- Збалансоване використання земельних ресурсів ;

- Невиснажливе використання природних екосистем ;

- Зниження рівня техногенних забруднень природних компонентів;

- Збільшення площ під лісами й іншою природною рослинністю.

Вивчаючи біорізноманіття, увагу приділяють трьом аспектам:

Вивчаючи біорізноманіття, увагу приділяють трьом аспектам:

генетичному, видовому і екосистемному.

Генетичне біорізноманіття – це сукупність генофондів різних популяцій одного виду.

Генетичне біорізноманіття – це сукупність генофондів різних популяцій одного виду.

Видова різноманітність – це сукупність видів, що населяють територію.

Видова різноманітність – це сукупність видів, що населяють територію.

Екосистемне (ландшафтне) біорізноманіття – це сукупність унікальних і типових лісних, степових, морських та інших угрупувань.

Екосистемне (ландшафтне) біорізноманіття – це сукупність унікальних і типових лісних, степових, морських та інших угрупувань.

Унікальними з точки зору збереження біорізноманіття є екосистеми Українських Карпат, Гірського Криму, Подільського Подністров’я та інші.

Унікальними з точки зору збереження біорізноманіття є екосистеми Українських Карпат, Гірського Криму, Подільського Подністров’я та інші.

Карпати

Карпати

М.Д.Гродзинський, П.Г. Щищенко вказують на чотири аспекти трактування ландшафтного різноманіття:

М.Д.Гродзинський, П.Г. Щищенко вказують на чотири аспекти трактування ландшафтного різноманіття:

- ландшафтнознавче трактування ладшафтного різноманіття зводиться до визначення кількості типів ландшафтів і кількості їх контурів у межах певної території. Виявлення ареалів максимуму різноманіття територіальної структури ландшафту має особливе значення для виділення мережі природоохоронних територій.

- антропічне тлумачення ландшафтного різноманіття побудоване на широкому розумінні цього терміна, а саме – зміненого і перетвореного людською діяльністю ландшафту. Ландшафтно-екологічної оптимізації території можна досягти при гармонійному порівнянні природних і антропогенних ландшафтів у співвідношенні 60% до 40% ландшафтної структури.

- антропічне тлумачення ландшафтного різноманіття побудоване на широкому розумінні цього терміна, а саме – зміненого і перетвореного людською діяльністю ландшафту. Ландшафтно-екологічної оптимізації території можна досягти при гармонійному порівнянні природних і антропогенних ландшафтів у співвідношенні 60% до 40% ландшафтної структури.

біоцентричне розуміння ландшафтного різноманіття полягає в тому, що досягнення ландшафтного різноманіття передусім необхідне для забезпечення біотичного. Згідно з таким підходом, головна причина втрати біотичного різноманіття полягає в ізольованості окремих ділянок рослинного покриву. Тому відновлення біотичного різноманіття в умовах реального ландшафту полягає в поєднанні окремих ділянок із збереженою природною рослинністю в цілісну мережу завдяки формуванню екологічних кордонів.

  • біоцентричне розуміння ландшафтного різноманіття полягає в тому, що досягнення ландшафтного різноманіття передусім необхідне для забезпечення біотичного. Згідно з таким підходом, головна причина втрати біотичного різноманіття полягає в ізольованості окремих ділянок рослинного покриву. Тому відновлення біотичного різноманіття в умовах реального ландшафту полягає в поєднанні окремих ділянок із збереженою природною рослинністю в цілісну мережу завдяки формуванню екологічних кордонів.

.

- гуманістичне розуміння ландшафтного біорізноманіття зводиться до трактування ландшафту як природно-культурної цілісності . У такому ракурсі ландшафтне різноманіття охоплює природне, культурне й етнічне середовище. Кожний ландшафт наділений специфічними культурними і етнічними рисами, притаманними традиціями, звичаями і обрядами місцевого населення.

- гуманістичне розуміння ландшафтного біорізноманіття зводиться до трактування ландшафту як природно-культурної цілісності . У такому ракурсі ландшафтне різноманіття охоплює природне, культурне й етнічне середовище. Кожний ландшафт наділений специфічними культурними і етнічними рисами, притаманними традиціями, звичаями і обрядами місцевого населення.

Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття

Заповідна справа – це не тільки збереження і охорона заповідних обєктів різних рангів. Заповідання виконує ряд важливих наукових, господарських, екологічних завдань.

До природно-заповідного фонду України належать:

До природно-заповідного фонду України належать:

- природні території та об ’ єкти – природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, заказники тощо.

Національний природний парк "Сколівські Бескиди"Заповідник Асканія-Нова- штучно створені об ’ єкти – ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки тощо.

- штучно створені об ’ єкти – ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки тощо.

Сучасні екологічні спостереження і оцінки показують, що збереження генофонду будь-якого регіону можливе за умови 10-15% заповідності його площі. Нарощування кількості заповідних об ’ єктів не є самоціллю й особливого ефекту не дасть. Необхідно цілеспрямовано формувати екологічні мережі, в яких заповідні території виконуватимуть функції основних структурних елементів.

Сучасні екологічні спостереження і оцінки показують, що збереження генофонду будь-якого регіону можливе за умови 10-15% заповідності його площі. Нарощування кількості заповідних об ’ єктів не є самоціллю й особливого ефекту не дасть. Необхідно цілеспрямовано формувати екологічні мережі, в яких заповідні території виконуватимуть функції основних структурних елементів.

Висновки:

Висновки:

- Наявна мережа заповідних об єктів україни охоплює близько 42% видів рослин і тварин України і незначну частку ландшафтного різноманіття. Тому ідея системного підходу до охорони природи, яка зазначена в концепції екомереж має стати провідною у ХХІ ст.

- Україна володіє третім після Росії і Франції біорізноманіттям Європи. Тому реалізація загальнодержавної програми формування національної екомережі сприятиме своєчасному збереженню і відновленню видового, генетичного та ландшафтного різноманіть.

Ключові категорії і поняття:

  • Біорізноманіття.

  • Генетичне, екосистемне, видове біорізноманіття.

  • Ландшафтознавче, біоцентричне, антропічне, гуманістичне трактування ландшафтного різноманіття.

  • Природно-заповідний фонд.Схожі:

Біорізноманіття Зміст iconБіорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття основні категорії заповідних обєктів Біорізноманіття
А. В. Марковим і А. В. Коротаєва була показана застосовність гіперболічних моделей позитивного зворотного зв'язку для математичного...
Біорізноманіття Зміст iconПриродозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття План: Поняття біорізноманіття
Біорізноманіття — це міра відносного різноманіття серед сукупності організмів, що входять до деякої екосистеми
Біорізноманіття Зміст iconКатегорія “Біорізноманіття”. Генетичне, видове та екосистемне біорізноманіття. Причини й наслідки деградації біорізноманіття
Шищенко та Гродзинський вважали, що найбільш різноманітну ландшафтну структуру мають території, де межують ландшафти різних природних...
Біорізноманіття Зміст iconБіорізноманіття. Генетичне видове і екосистемне різноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття Біорізноманіття
«біологічне різноманіття» визначається як різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи наземні, морські та інші водні...
Біорізноманіття Зміст iconЗміст Зміст
Усе більше організацій починають усвідомлювати існування суттєвих переваг від врахування екологічних аспектів
Біорізноманіття Зміст iconЗміст: зміст
Структура виступу: вступ, основні модулі(складові): (логіка предмету, модель переконання, хронологія, пріоритети), завершення
Біорізноманіття Зміст iconЗміст: Зміст
Умови відео/мультимедіа конкурсу "црт: Наші виклики. Наша відповідальність" Критерії оцінювання, склад журі
Біорізноманіття Зміст iconЗміст Зміст Вступ
Вчені нараховують тут близько 1,6 тисяч діалектів. Державною мовою вважається хінді та англійська. Широко поширене двомовність
Біорізноманіття Зміст iconЗміст Що таке кредитний скоринг?
Текст презентації розроблено Володимиром Онищенко за підтримки Європейського Союзу. Зміст презентації належить автору і не обов'язково...
Біорізноманіття Зміст iconЗміст презентації Визначення банківського продукту
Текст презентації розроблено Лайфом Андерсеном та Назаром Тушницьким за підтримки Європейського Союзу. Зміст презентації належить...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка