Клінічна фармація в кардіології Основи медичних знань в кардіології


НазваКлінічна фармація в кардіології Основи медичних знань в кардіології
Дата конвертації27.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Клінічна фармація в кардіології

 • Основи медичних знань в кардіології


Основні клінічні синдроми в кардіології

 • Синдроми порушення ритму серця

 • Синдром коронарної недостатності

 • Синдром серцевої недостатності

 • Синдром судинної недостатності

 • Синдром недостатності кровообігу

 • Синдром артеріальної гіпертензії

 • Симптом артеріальної гіпотензіїСиндроми порушення ритму серця

 • Порушення ритму серця (аритмії – arrhythmia, або відсутність ритму, неритмічність) – різкі зміни основних електрофізіологічних характеристик міокарда (автоматизму, збудження і провідності), які ведуть до зміни частоти, послідовності чи узгодженості скорочень серця

 • І. Порушення утворення імпульсу

   • Синусова тахікардія (ЧСС>90 уд.хв.)
   • Синусова брадикардія (ЧСС<уд.хв.)
   • Синусова аритмія
   • Екстрасистолія
   • Пароксизмальна тахікардія
   • Миготіння (миготлива аритмія) і тріпотіння передсердь
   • Тріпотіння та миготіння (фібриляція) шлуночків
 • ІІ. Порушення проведення імпульсу

   • Синоаурикулярна блокада
   • Внутрішньо-передсердна блокада
   • Порушення внутрішньошлуночкової провідності
 • ІІІІ. Комбіновані порушення утворення і проведення імпульсу

   • Парасистолія


Синдроми порушення ритму серця

 • Синусова тахікардія – пришвидшення серцевої діяльності в спокої від 90 до 160 скорочень за хвилину при збереженні синусового ритму

 • Синусова аритмія – неправильний синусовий ритм, що хараетризується періодами поступового пришвидшення і сповільнення ритму внаслідок утворення імпульсів в синусному вузлі з частотою, що періодично змінюється.

 • Екстрасистолія – порушення серцевого ритму , що полягає у передчасному скороченні всього серця або окремих його частин внаслідок підвищення активності вогнищ ектопічного автоматизму

 • Пароксизмальна тахікардія – порушення серцевого ритму у вигляді приступів серцебиття з частотою скорочень серця 140-220 в 1 хв під впливом імпульсів із гетерогенних центрів, що повністю витісняють серцевий ритм

 • Миготлива аритмія – порушення серцевого ритму, при якому на протязі всього серцевого циклу спостерігається часте (до 600-800 в 1 хв) хаотичне збудження і скорочення окремих груп м'язових волокон передсердь, а шлуночки скорочуються у неправильному ритмі

 • Тріпотіння передсердь – прискорення скорочень передсердь до 250-300 за 1 хв. при збереженні правильного регулярного передсердного ритму.Причини виникнення серцевих аритмій

 • кардіальні

  • міокардити,
  • кардіоміопатії,
  • міокардіодистрофії,
  • ІХС
 • екстракардіальні

  • нейрорефлекторні впливи на серцево-судинну систему,
  • нейроциркуляторна дистонія,
  • захворювання центральної і вегетативної нервової системи,
  • порушення електролітного балансу,
  • гіпоксія і гіпоксемія,
  • вплив токсичних речовин (оксиду вуглецю, алкоголю, нікотину тощо),
  • інтоксикації ліками (серцевими глікозидами, -адреноміметиками та ін.).
Миготіння і тріпотінняПатофізіологічні механізми аритмій

 • Порушення автоматизму, тобто утворення імпульсу

  • а) підвищення чи зниження активності синусного вузла
  • б) підвищення активності ектопічного центру (парасистолія, екстрасистолія)
 • Порушення проведення імпульсу

 • Комбінація цих двох факторів

 • Повторний вхід (re-entry)Синдром коронарної недостатності

 • Коронарна недостатність - це невідповідність між енергетичними потребами міокарда і рівнем припливу крові через вінцеві артерії, яка проявляється його ішемією.

 • Вона може бути гострою і хронічною.

 • За патогенезом розрізняють коронарогенну (атеросклероз, васкуліт, інфільтрація пухлинними клітинами, аномалії судин) і некоронарогенну (гіпоксія, анемія, шок, колаптоїдний стан, набуті та вроджені вади серця і магістральних судин, артеріальна гіпотензія, значна брадикардія) недостатність вінцевого кровообігуГостра коронарна недостатність

 • Відносять:

  • нестабільну стенокардію,
  • гострий інфаркт міокарда
  • гострі ішемічні ускладнення пов’язані з ушкодженням коронарних судин.
  • Спільною причиною ішемії при цьому є повна чи часткова оклюзія коронарної артерії ( не менш, як на 50-70% просвіту діаметра ) тромбом, що сформувався при розриві або поверхневому пошкодженні капсули атеросклеротичної бляшки та, рідше, при ерозіях ендотелію коронарних судин.
  • До рідкісних причин відносять коронарний спазм, системний емболізм, розшарування коронарних судин чи аорти.


Хронічна коронарна недостатність

 • Характеризується постійною невідповідністю між кровопостачанням і метаболічними потребами міокарда.

 • Розвивається на фоні змінених вінцевих артерій серця (звуження коронарного русла) або зниження здатності їх до розширення. Може бути також пов'язана із запальними змінами вінцевих артерій, з рубцевою деформацією, інфільтрацією їх (ревматизм, системні захворювання сполучної тканини, артеріїт, травматичне пошкодження тощо).

 • Клінічно коронарна недостатність проявляється

  • нападами стенокардії,
  • інфарктом міокарда,
  • серцевою недостатністю в разі розвитку ішемічної міокардіодистрофії і кардіосклерозу


Синдром серцевої недостатності

 • Серцева недостатність (СН) - це неспроможність серця забезпечити кров’ю тканини відповідно до їх метаболічних потреб у стані спокою та (або) при помірних фізичних навантаженнях.Патогенетичні варіанти недостатності серця

 • 1. Серцева недостатність через ушкодження міокарда. Причинами її можуть бути 

  • а) гіпоксія (недостатність вінцевого кровообігу, анемія, зниження парціального тиску кисню в повітрі)
  • б) інфекційно-токсичні впливи (дифтерія, ревматизм, алкоголь)
  • в) порушення обміну речовин (цукровий діабет, авітамінози)
  • г) нервово-трофічні та ендокринні розлади (стрес, тиреотоксикоз)
 • 2. Серцева недостатність від перевантаження (збільшення кількості крові, що припливає, або посилення опору крові, що відтікає).

 • 3. Змішана форма виникає при поєднанні ушкодження міокарда та його перевантаження (при ревматизмі, коли спостерігається комбінація запального ушкодження міокарда і порушення клапанного апарату серця).Класифікація функціонального стану хворих на СН за клінічними критеріями Нью-Йоркської Асоціації серцяСистолічна і діастолічна серцева недостатність

 • Систолічна недостатність - порушення гемодинаміки пов’язане із зниженням фракції викиду ( <40-45%) дилатованого лівого шлуночка внаслідок його первинного міокардіального ураження (перенесений інфаркт міокарда, дилатаційна кардіоміопатія, дифузний міокардит тощо ) або перевантаження об'ємом (декомпенсовані клапанні регургітації).

 • Діастолічна недостатність зумовлена:

  • а) погіршенням розслаблення лівого шлуночка у фазу діастоли за рахунок гіпертрофії його стінок, ішемії, кардіофіброзу
  • б) утрудненим наповненням лівого шлуночка внаслідок механічних перешкод (мітральний стеноз, міксома лівого передсердя, констриктивний перикардит
  • Для діастолічної недостатності лівого шлуночка характерне поєднання ознак недостатності лівих відділів серця (дилатація лівого передсердя, ознаки легеневого застою) з нормальною або незначно зниженою фракцією викиду лівого шлуночка ( 40-50 %)


Синдром гострої серцевої недостатності

 • Гостра серцева недостатність буває двох типів – лівого типу (лівошлуночкова або лівопередсердна) і правого типу (правошлуночкова)

 • Лівошлуночковий тип. Клінічним проявом гострої лівошлуночкової і (або) лівопередсердної недостатності є серцева астма і набряк легень.

 • Правошлуночковий тип. Найбільш частою причиною розвитку гострої правошлуночкової недостатності є масивна тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) та її гілок. (Вона може розвиватись також після жирової і повітряної емболії легеневої артерії, довготривалого нападу бронхіальної астми, спонтанного пневмотораксу, швидкого і значного накопичення рідини в плевральній порожнині, поширеної гострої пневмонії, ателектазу легень, інфаркту міокарда з локалізацією в ділянці правого шлуночка, міжшлуночкової перетинки або двох шлуночків, прориву аневризми аорти в легеневу артерію).Синдром хронічної серцевої недостатності

 • Хронічна серцева недостатність (ХСН) - синдром, що закономірно ускладнює перебіг більшості серцево-судинних захворювань, в першу чергу найпоширеніших з них - артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця.

 • Синонімами ХСН є недостатність кровообігу (НК), або серцево-судинна недостатність (ССН).

 • ХСН характеризується порушенням насосної функції серця (насамперед лівого шлуночка), зниженням толерантності до фізичного навантаження та затримкою в організмі рідиниСиндром судинної недостатності

 • Судинна недостатність - це патологічний стан, який виникає внаслідок зниження тонусу гладкої мускулатури судинних стінок або зменшення маси циркулюючої крові. Внаслідок цього виникає невідповідність між ємністю судинного русла і об'ємом циркулюючої крові.

 • Основними причинами падіння тонусу судин є порушення їх іннервації, порушення функції судиннорухових центрів, парез судин внаслідок токсичного ураження при багатьох інфекціях та інтоксикаціях.

 • Розрізняють гостру і хронічну судинну недостатність. Гостра судинна недостатність може проявлятись у вигляді непритомності, шоку і колапсу.Гостра судинна недостатність

 • Непритомність (syncope) - раптова, частіше короткочасна, втрата свідомості, викликана ішемією головного мозку.

  • Причини - внаслідок розладу вегетативної регуляції судин (різка зміна положення тіла, особливо в людей, які отримують гіпотензивні препарати, при швидкому переході у вертикальне положення негативні емоції, больові відчуття тощо). органічного захворювання, наприклад, кровотечі, стенозу гирла аорти, пароксизмальних порушень серцевого ритму, гострої коронарної недостатності, перевтома, недосипання, інфекційні захворювання, неповноцінне харчування
 • Шок (chock) - це тяжкий загрозливий стан для життя хворого, який виникає внаслідок впливу на організм надзвичайно сильних ендогенних чи екзогенних подразників і супроводжується прогресуючими порушеннями життєво-важливих функцій організму і критичним розладом гемодинаміки .

  • Форми шоку  1) гіповолемічний (при кровотечах, втраті рідини тощо) 2) травматичний 3) кардіогенний 4) судинні форми шоку а) інфекційно-токсичний б) анафілактичний
 • Колапс (collapsus) – форма судинної недостатності, яка характеризується різким зниженням судинного тонусу і (або) гострим зменшенням об’єму циркулюючої крові.

  • Причини – розвивається при інтоксикаціях, гострих інфекційних захворюваннях, при гострій масивній крововтраті, перитоніті, гострому панкреатиті тощо.


Синдром недостатності кровообігу

 • Це патологічний стан, при якому серцево-судинна система не здатна доставляти органам і тканинам необхідну кількість крові для їх нормального функціонування у спокої або при пред'явленні до системи кровообігу підвищених вимог.

 • І. Гостра недостатність кровообігу.

  • Синдроми  1) гостра серцева недостатність 2) гостра серцево-судинна недостатність 3) гостра лівошлуночкова недостатність 4) гостра правошлуночкова недостатність 5) гостра недостатність лівого передсердя 6) гостра судинна недостатність.
 • ІІ. Хронічна недостатність кровообігу.

  • Синдроми  1) хронічна серцева недостатність 2) хронічна лівошлуночкова недостатність 3) хронічна правошлуночкова недостатність 4) хронічна судинна недостатність.


Синдром артеріальної гіпертензії

 • За нормативами ВООЗ (1996 р), нормальний рівень систолічного АТ у дорослих людей не перевищує 140 мм рт. ст., а діастолІчного - 90 мм рт. ст.

 • Систолічний АТ, який досягає 140 мм рт. ст. і вище або діастолІчний 90 мм рт.ст. і вище вважається артеріальною гіпертензією

Синдром артеріальної гіпотензії

 • Артеріальна гіпотензія – це стан, при якому артеріальний тиск тривалий час знаходиться нижче мінімальних величин (зниження систолічного тиску нижче, ніж 100 мм рт. ст. і діастолічного нижче 60 мм рт. ст.).

 • Виділяють артеріальну гіпотонію фізіологічну (не супроводжується хворобливими симптомами) і патологічну (з характерним симптомокомплексом). Остання буває гострою і хронічною (первинною і вторинною).Основні нозологічні формиВегето-судинна дистонія

 • ВСД функціональне захворювання серцево-судинної системи, що проявляється чисельними серцево-судинними, респіраторними і вегетативними розладами, астенізацією, поганою переносимістю стресових ситуацій і фізичних навантажень, що відрізняється доброякісним перебігом, хорошим прогнозом, що не приводить до кардіомегалії і серцевої недостатності.Hабуті вади серця

 • Вада серця (vitium cordis) - це стійка патологічна зміна в будові серця, яка порушує внутрішньосерцеву і системну гемодинаміку та веде до розвитку гострої або хронічної недостатності кровообігу.

 • Набуті вади серця зустрічаються досить часто, що складає близько 20% серед всіх органічних уражень серця.

  • Недостатність мітрального (двостулкового) клапана
  • Звуження лівого атріовентрикулярного отвору
  • Недостатність клапана аорти
  • Звуження гирла аорти


Гіпертонічна хвороба

 • Гіпертонічна хвороба ( morbus hypertonicus ) - це стійке (в більшості випадках генетично зумовлене) хронічне підвищення систолічного і(або) діастолічного тиску на фоні тривалого підвищення активності пресорних систем і виснаження депресорних механізмів, що супроводжується ураженням органів-мішеней (серце, головний мозок, нирки, сітківка).Класифікація гіпертонічної хворобиГіпертонічна криза

 • У будь-якій стадії гіпертонічної хвороби може розвинутись гіпертонічна криза, появі якої можуть сприяти різноманітні чинники: нервове перенапруження, негативні емоції, зміна метеорологічних умов тощо.

 • Гіпертонічна криза характеризується раптовим підвищенням артеріального тиску, яке супроводжується сильним головним болем, запамороченням, відчуттям жару або, частіше, ознобом, пітливістю, серцебиттям, нерідко виникає біль у ділянці серця, нудота, блювота, розлади зору тощо. Під час кризи хворі збуджені, перелякані або в’ялі, сонливі, загальмовані; можуть непритомніти, інколи розвиваються парестезії, розлади чутливості і рухові порушення.Ішемічна хвороба серця

 • Ішемічна хвороба серця (ІХС) - це гостра чи хронічна дисфункція серцевого мяза, яка зумовлена порушенням рівноваги між енергетично-кисневою потребою міокарда і коронарним кровообігом

 • Згідно рекомендації ВООЗ поняття ішемічна хвороба серця включає

  • раптову коронарну смерть,
  • стенокардію,
  • інфаркт міокарда,
  • післяінфарктний кардіосклероз,
  • порушення серцевого ритму,
  • серцеву недостатність .


Стенокардія

 • Стенокардія ( stenocardia – стиснення серця; синонім: angina pectoris ) – поширене захворювання, основним клінічним симптомом якого є напади загрудинного болю внаслідок ішемії

 • Класифікація.

 • І. Стенокардія напруження.

  • Стенокардія, яка вперше виникла.
  • Стабільна стенокардія напруження (з вказанням функціонального класу хвороби від І до IV).
  • Прогресуюча стенокардія напруження.
 • ІІ. Стенокардія спокою, в тому числі особлива стенокардія Принцметалла.

 • Стабільна стенокардія напруження поділяється на функціональні класи:

  • І – хворий добре переносить звичайні фізичні навантаження. Напади стенокардії виникають лише при незвичайному надмірному навантаженні;
  • ІІ – незначне обмеження звичайної фізичної активності. Ангінозні напади виникають при ходьбі по рівній місцевості в нормальному темпі на відстань понад 500 м або при підйомі сходами більше ніж на 1 поверх. Імовірність виникнення нападів збільшується при ходьбі в холодну погоду, проти вітру, при емоційному збудженні, в ранкові години;
  • ІІІ – значне обмеження звичайної фізичної активності. Напади виникають при ходьбі по рівній місцевості в нормальному темпі на відстань 100-500 м, при підйомі на 1 поверх. Нерідко напади виникають під впливом одного тільки психоемоційного збудження, від холодного вітру, морозу;
  • ІV – стенокардія виникає при невеликих фізичних навантаженнях, при ходьбі по рівній місцевості на відстань до 100 м, при перенесенні 2-3 кг вантажу. Хворі не можуть ходити сходами.
 • Рідкі напади стенокардії в стані спокою не є обов’язковими критеріями віднесення хворого до IV функціонального класу.Інфаркт міокарда

 • Інфаркт міокарда (infarctus myocardii) - це вогнищевий некроз серцевого м’яза внаслідок гострого порушення його кровопостачання

 • Перші години або рідко - дні ( до 2-3 діб ) інфаркту міокарда позначають як найгострішу стадію.

 • Після того наступає гостра стадія хвороби, яка триває в середньому до 10-14 днів

 • В середньому до 2-х місяців триває підгостра стадія ( починається після повного відмежування вогнища некрозу від неушкодженного міокарда).

 • Післяінфарктний період - час повного рубцювання вогнища некрозу ( рубцева стадія).

 • Деколи інфаркт міокарда може починатися атипово. До атипових варіантів відносять: гастралгічний (абдомінальний), астматичний, аритмічний, церебральний і безбольовий.Ускладнення інфаркту міокарда

 • Раптова коронарна смерть

 • Порушення ритму і провідності

 • Гостра серцево-судинна недостатність

 • Кардіогенний шок

 • Розрив серця

 • Тромбоемболічні ускладнення

 • Гостра аневризма серця

 • Хронічна аневризма серця

 • Післяінфарктний синдром ДресслераЗахворювання серцево-судинної системи, що потребують обов'язкового нагляду лікаря

 • Всі органічні захворювання серцево-судинної системи потребують обов'язкового нагляду лікаря, а медикаментозні засоби, які використовуються для лікування цих захворювань відносяться до рецептурних.Синдроми та захворювання серцево-судинної системи, що можуть лікуватися хворими самостійно за допомогою безрецептурних препаратів при консультативній допомозі провізора

 • За допомогою ОТС-препаратів при консультативній допомозі провізора можуть лікуватись хворі з вегето-судинною дистонією (кардіалгічні симптоми та зміни АТ). Однак необхідно провести ретельну диференціальну діагностику з органічними ураженнями серця.

 • Особливості кардіалгій при ВСД:

  • Локалізуютьмя в прекардіальній ділянці або безпосередньо в ділянці верхівкового поштовху
  • Мають ниючий характер, незначну інтенсивність
  • Відсутній безпосередній звязок між виникненням болю з фізичним навантаженням, положенням тіла, прийманням їжі
  • Виникнення або посилення болю повязано з емоційними факторами, перевтомленням, метеофакторами, передментруальним періодом
  • Біль зникає після застосування заспокійливих засобів, транквілізаторів.
 • Характерні також:

  • Розлади дихання у вигляді відчуття “недостатності повітря”
  • Значна лабільність пульсу та АТ
  • Вегето-судинні симптоми (кризи, головокружіння, головний біль, субфебрилітет, температурні асиметрії, відчуття внутрішнього тремору)
  • Психо-емоційні розлади
  • Астенічний синдром
  • Доброякісність перебігу без ознак формування грубої патології серцево-судинної системи, неврологічних і психічних розладів


Схожі:

Клінічна фармація в кардіології Основи медичних знань в кардіології iconКлінічна фармація в кардіології
Клінічна фармакологія засобів, що використовуються для лікування захворювань серцево-судинної системи
Клінічна фармація в кардіології Основи медичних знань в кардіології iconКлінічна фармація в кардіології (ІІ) Артеріальна гіпертензія
Систолічний ат, який досягає 140 мм рт ст. І вище або діастолІчний 90 мм рт ст. І вище вважається артеріальною гіпертензією
Клінічна фармація в кардіології Основи медичних знань в кардіології iconЛекція основи медичних знань в кардіології Скарги у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи Задишка Серцебиття Перебої в роботі серця
Поєднання суб’єктивного відчуття хворими важкості дихання з об’єктивними ознаками цієї важкості
Клінічна фармація в кардіології Основи медичних знань в кардіології iconКлінічна фармація в кардіології Зав кафедрою клінічної фармації
Причина ішемії міокарда при гкн: повна чи часткова оклюзія коронарної артерії ( не менш, як на 50-70% просвіту діаметра ) тромбом,...
Клінічна фармація в кардіології Основи медичних знань в кардіології iconГолубівська зош “Кровообіг та будова серця”
Засідання наукової ради з кардіології: " Взаємозалежність будови органів кровообігу і функцій які вони виконують"
Клінічна фармація в кардіології Основи медичних знань в кардіології iconВступ до клінічної фармації Клінічна фармація
Підготовка спеціалістів-провізорів, що володіють достатнім обсягом теоретичних знань та практичних навичок для проведення сумісно...
Клінічна фармація в кардіології Основи медичних знань в кардіології iconЛікування шлуночкових аритмій і профілактика раптової серцевої смерті О. Й. Жарінов
...
Клінічна фармація в кардіології Основи медичних знань в кардіології iconОснови медичних знань в пульмонології легені
Парний орган, розміщений в грудній порожнині, який здійснює газообмін між вдихуваним повітрям та кров’ю
Клінічна фармація в кардіології Основи медичних знань в кардіології iconКлінічна фармація в гематології зав кафедри клінічної фармації

Клінічна фармація в кардіології Основи медичних знань в кардіології iconРішення про початок реперфузійної терапії не потрібно чекати на результати. Нестабільна стенокардія Клінічний синдром, який характеризується
Невідкладна допомога в кардіології завдувач кафедри невідкладних станів у внутрішній медицині, професор Швед М.І

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка