Поняття “Забруднення”. Поняття “Забруднення”


НазваПоняття “Забруднення”. Поняття “Забруднення”
Дата конвертації27.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПоняття “Забруднення”.

 • Поняття “Забруднення”.

 • Категорія “забрунення “та основні показники забруднення природнього середовища.

 • Види забруднень та їх вплив на компоненти природи

 • Антропогенний вплив на біосферу

 • Природні фактори впливу на біосферуКлючові категорії і поняття:

 • Ключові категорії і поняття:

 • Забруднення, джерела забруднення, забруднювальні речовини, механічні, хімічні, фізичні, біологічні забруднювачі.Це привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їхніх сполук у навколишнє середовище.

 • Це привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їхніх сполук у навколишнє середовище.Тобто в загальному випадку поняття "забруднення" включає до себе внесення в якесь середовище нових, не характерних для нього несприятливих фізичних, хімічних та біологічних агентів або перевищення природного середньо багаторічного рівня цих агентів .

 • Тобто в загальному випадку поняття "забруднення" включає до себе внесення в якесь середовище нових, не характерних для нього несприятливих фізичних, хімічних та біологічних агентів або перевищення природного середньо багаторічного рівня цих агентів .Основні джерела забруднення біосфери, що утворюються природними, виробничими і побутовими процесами, можуть бути об’єднані в дві групи:

 • Основні джерела забруднення біосфери, що утворюються природними, виробничими і побутовими процесами, можуть бути об’єднані в дві групи:

 • забруднення природного походження;

 • забруднення штучного походженняДо небезпечних забруднювачів повітря відносяться :

 • До небезпечних забруднювачів повітря відносяться :

 • оксид карбону

 • двооксид сульфуру

 • шкідливі вуглеводні

 • оксиди нітрогену

 • аерозолі

 • пестициди

 • важкі метали

 • нафтопродуктиУсі компоненти природного середовища здатні до самоочищення. Під впливом ряду фізико-хімичних чинників і процесів очищується забруднена атмосфера.Повне біологічне очищення води відбувається за участю світла, живих організмів, процесів фільтрації.

 • Усі компоненти природного середовища здатні до самоочищення. Під впливом ряду фізико-хімичних чинників і процесів очищується забруднена атмосфера.Повне біологічне очищення води відбувається за участю світла, живих організмів, процесів фільтрації.Космічні промені

 • Космічні промені

 • Природні променеві навантаження

 • Стихійні явищаІнтенсивність космічних променів у біосфері мала, проте вони являють собою основну небезпеку при космічній подорожі. Космічні промені та іонізуюче випромінювання, що випускається природними радіоактивними речовинами, що містяться в грунті та воді, утворюють так зване фонове випромінювання, до якого адаптоване все живе на Землі.

 • Інтенсивність космічних променів у біосфері мала, проте вони являють собою основну небезпеку при космічній подорожі. Космічні промені та іонізуюче випромінювання, що випускається природними радіоактивними речовинами, що містяться в грунті та воді, утворюють так зване фонове випромінювання, до якого адаптоване все живе на Землі.Ці навантаження формуються за рахунок зовнішнього та внутрішнього опромінення організмів від природних джерел іонізуючого опромінення.

 • Ці навантаження формуються за рахунок зовнішнього та внутрішнього опромінення організмів від природних джерел іонізуючого опромінення.

 • Зовнішнє опромінення біонтів (мешканців біосфери) формується трьома

 • складовими:

 • Космічним випромінюванням.

 • Випромінюванням радіонуклідів, що розсіяні в біосфері.

 • Випромінюванням матеріалів і споруд, що створені людиною.Внутрішнє опромінення біонтів формується радіонуклідами, що накопичуються в

 • Внутрішнє опромінення біонтів формується радіонуклідами, що накопичуються в

 • їхніх тканинах у процесі поглинання поживних речовин із навколишнього

 • середовища. Наприклад, у ссавців, птахів та інших аеробіонтів, що володіють

 • легеневим апаратом, внутрішнє опромінення формується двома складовими:

 • Радіонуклідами, що відклалися в тканинах, кістках.

 • Радіонуклідах, що затримуються в слизовій оболонці органів дихання.Це потенційно небезпечні природні процеси – урагани, землетруси, цунамі, смерчі , виверження вулканів, посухи, ерозія грунтів, пожежі природного походження, спустошення земель, град, снігопади, снігові лавини. Вони закономірно пов’язані з певними районами та географічними зонами земної кулі й часто виникають на межі розподілу фізично різноманітних природних середовищ: моря й суходолу, стратосфери й іоносфери і т.д., наносять велику шкоду біосфері і часто супроводжуються чималими людськими жертвами.

 • Це потенційно небезпечні природні процеси – урагани, землетруси, цунамі, смерчі , виверження вулканів, посухи, ерозія грунтів, пожежі природного походження, спустошення земель, град, снігопади, снігові лавини. Вони закономірно пов’язані з певними районами та географічними зонами земної кулі й часто виникають на межі розподілу фізично різноманітних природних середовищ: моря й суходолу, стратосфери й іоносфери і т.д., наносять велику шкоду біосфері і часто супроводжуються чималими людськими жертвами.ЕРОЗІЯ ГРУНТУ (водна ). Масштаби цього явища можна порівняти тільки із глобальними планетарними процесами. Внаслідок водяної ерозії виникає втрата величезної кількості родючого грунту, що вимивається в гідросферу.

 • ЕРОЗІЯ ГРУНТУ (водна ). Масштаби цього явища можна порівняти тільки із глобальними планетарними процесами. Внаслідок водяної ерозії виникає втрата величезної кількості родючого грунту, що вимивається в гідросферу.Отже, природні фактори, що впливають на біосферу, породжують її природне забруднення.

 • Отже, природні фактори, що впливають на біосферу, породжують її природне забруднення.

 • Наприклад, щороку в біосферу викидається природних забруднень, млн. т:

 • морської солі – 350 – 650;

 • ґрунтових солей (за рахунок ерозії) –200 – 300;

 • продуктів виверження вулканів – 70 – 80;

 • газів, в наслідок лісових пожеж – 70 – 75;

 • космічного пилу – 3 – 3,5.Етапи зміни природи людством

 • Етапи зміни природи людством

 • Екологічна криза

 • Екологічна (господарська) революція

 • Перша та друга антропогенна екологічна

 • УрбанізаціяЗміна природи людиною це неминуче вилучення речовини людством і зміна фізичних і хімічних характеристик природи в перебігу власного розвитку. В історичному плані можна виділити кілька етапів зміни природи людством, що закінчувалися екологічними кризами і супроводжувалися екологічними революціями.

 • Зміна природи людиною це неминуче вилучення речовини людством і зміна фізичних і хімічних характеристик природи в перебігу власного розвитку. В історичному плані можна виділити кілька етапів зміни природи людством, що закінчувалися екологічними кризами і супроводжувалися екологічними революціями. • Вплив людей на біосферу лише як звичайних біологічних видів;

 • Надінтенсивне мисливство без різкої зміни екосистем у період становлення людства;

 • Зміна екосистем через випас худоби, прискорення росту трав шляхом випалювання та інших акцій;

 • Підсилення пливу на природу з докорінним перетворенням частини екосистем (розорювання земель, широке вирубування лісів і т.д.);

 • Глобальна зміна всіх екологічних компонентів біосфери в цілому у зв’язку з необмеженою інтенсифікацією господарства.Нружений стан взаємовідносин між людиною й природою, що характеризується невідповідністю розвитку продуктивних сил і виробничих стосунків у людському суспільстві, з одного боку, ресурсно-екологічним можливостями у біосфері, з іншого. Характеризується не просто і не стільки підсиленням впливу людини на природу, але й різким збільшенням впливу зміненою людьми природи на суспільний розвиток.

 • Нружений стан взаємовідносин між людиною й природою, що характеризується невідповідністю розвитку продуктивних сил і виробничих стосунків у людському суспільстві, з одного боку, ресурсно-екологічним можливостями у біосфері, з іншого. Характеризується не просто і не стільки підсиленням впливу людини на природу, але й різким збільшенням впливу зміненою людьми природи на суспільний розвиток.Відповідна реакція людства на кризовий стан системи "людина й біосфера". Звичайно, охоплює всі сторони господарювання і призводить до зміни поглядів людей на природу, її експлуатацію.

 • Відповідна реакція людства на кризовий стан системи "людина й біосфера". Звичайно, охоплює всі сторони господарювання і призводить до зміни поглядів людей на природу, її експлуатацію.Перша антропогенна екологічна криза масове

 • Перша антропогенна екологічна криза масове

 • винищення великих тварин і виснаження ресурсів

 • збирання.Вивчаючи зміни навколишнього середовища під впливом господарської діяльності людини, вчені розрізняють чотири основні форми впливу на природу:

 • Вивчаючи зміни навколишнього середовища під впливом господарської діяльності людини, вчені розрізняють чотири основні форми впливу на природу:

 • Зміна структури земної поверхні (розорювання степів, вирубування лісів, меліорація створення озер і т. д.).

 • Зміна складу біосфери, кругообігу й балансу її складових речовин (вилучення копалин, створення відвалів, пилегазовикидів, зміна влагообігу і т. д.).

 • Зміна енергетичного, зокрема, теплового, балансу окремих районів земної кулі і всієї планети.

 • Зміна біологічної рівноваги внаслідок винищення деяких видів, створення нових порід тварин і рослин, переміщення їх на нові місця проживання.Урбанізація – це історичний процес підвищення ролі міст у житті суспільства, пов’язаний з концентрацією й інтенсифікацією несільськогосподарських функцій, розповсюдженням міського способу життя, формуванням специфічних соціально-просторових форм розселення. Урбанізація супроводжується збільшенням кількості населення міст і його щільності.

 • Урбанізація – це історичний процес підвищення ролі міст у житті суспільства, пов’язаний з концентрацією й інтенсифікацією несільськогосподарських функцій, розповсюдженням міського способу життя, формуванням специфічних соціально-просторових форм розселення. Урбанізація супроводжується збільшенням кількості населення міст і його щільності.Внаслідок активного перетворення природного середовища, непродуманого і вкрай нераціонального природокористування на Землі утворилась глобальна екологічна ситуація, яку можна охарактеризувати наступними основними ознаками.

 • Внаслідок активного перетворення природного середовища, непродуманого і вкрай нераціонального природокористування на Землі утворилась глобальна екологічна ситуація, яку можна охарактеризувати наступними основними ознаками.а) небезпекою військового впливу на природу

 • а) небезпекою військового впливу на природу

 • б) високий рівнем забруднення навколишнього середовища.в) зростанням населення і матеріально виробництва. Населення земної кулі збільшується щороку приблизно на 80 млн. чоловік.

 • в) зростанням населення і матеріально виробництва. Населення земної кулі збільшується щороку приблизно на 80 млн. чоловік.

 • г) великими масштабами споживання (вкрай нераціонального) природних ресурсів при обмеженні життєвого простору. Щороку населення Землі споживає тільки продуктів харчування 24 – 30 млн. тонн.д) інтенсивним антропогенним впливом на всі підсистеми навколишнього середовища (біосферу, атмосферу, гідросферу, літосферу та навколоземний космічний простір) і випливаючий звідси глобальний характер екологічних проблем.

 • д) інтенсивним антропогенним впливом на всі підсистеми навколишнього середовища (біосферу, атмосферу, гідросферу, літосферу та навколоземний космічний простір) і випливаючий звідси глобальний характер екологічних проблем.

 • є) погіршенням екологічних систем, знищенням багатьох унікальних ландшафтів.

 • ж) екологічним безладдям і слабкою правовою базою в багатьох державах, в т.ч. у країнах СНД.Донецька обл. : перевищення в 7, 8 раз.

 • Донецька обл. : перевищення в 7, 8 раз.

 • Дніпропетровська обл. : 4,4 раз.

 • Луганська обл. : 2, 6

 • Івано- Франківська : 2,4

 • Запорізька : 1,1

 • Київ : 4, 0Хмельницька обл. : на 31 %

 • Хмельницька обл. : на 31 %

 • Житомирська : 23 %

 • Вінницька : 13%

 • Полтавська : 8%

 • Миколаївська 6 7%

 • Луганська : 5 %

 • Севастополь: 7 %Ладижин ( Вінницька обл. ), Дніпропетровськ, Дніпродержинськ, Зеленодольськ, Кривий Ріг

 • Ладижин ( Вінницька обл. ), Дніпропетровськ, Дніпродержинськ, Зеленодольськ, Кривий Ріг

 • ( Дніпропетровська обл.)

 • Донецьк, Дебальцево. Курахово, Маріуполь, Макіївка,( Донецька обл. )

 • Бурштин, ( Івано-Франківська обл. ), Луганськ, Щастя ( Луганська обл. )1) Забруднення середовища існування живих організмів призводить до вимирання, захворювання останніх.В умовах забрудненого середовища не може бути здорових організмів. Тому проблеми забруднення природнього середовища залежить від діяльності людини на нього.

 • 1) Забруднення середовища існування живих організмів призводить до вимирання, захворювання останніх.В умовах забрудненого середовища не може бути здорових організмів. Тому проблеми забруднення природнього середовища залежить від діяльності людини на нього.

 • 2) Територія України належить до однієї з найзабрудненіших країн Європи.Охарактеризуйте основні види забруднень

 • Охарактеризуйте основні види забруднень

 • Які джерела забруднення в Укараїні є провідними ?

 • Які регіони України найбільш забруднені радіоактивними ізотопами внаслідок аварії на ЧАЕС ?Схожі:

Поняття “Забруднення”. Поняття “Забруднення” iconПоняття “забруднення”. Поняття “забруднення”
Забруднення привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їх сполук у природне середовище
Поняття “Забруднення”. Поняття “Забруднення” iconЗабруднення. Види забруднень. Забруднення. Види забруднень
Як виявилося, найгірша екологія у 24 населених пунктах. Переважно це промисловий схід України. Центри металургії та енергетики, а...
Поняття “Забруднення”. Поняття “Забруднення” iconКатегорія «забруднення» Основні показники забруднення природного середовища
Динаміка скиду стічних вод у поверхневі водні об'єкти за основними галузями економіки України, 2001-2007рр
Поняття “Забруднення”. Поняття “Забруднення” iconУ наш час забруднення атмосферного повітря населених пунктів є однією з актуальних проблем
Рівень забруднення шкідливими викидами у столиці України є одним із найбільших у державі і перевищує середній показник у цілому в...
Поняття “Забруднення”. Поняття “Забруднення” iconУ наш час забруднення атмосферного повітря населених пунктів є однією з найактуальныших проблем
Рівень забруднення шкідливими викидами у столиці України є одним із найбільших у державі і перевищує середній показник у цілому в...
Поняття “Забруднення”. Поняття “Забруднення” icon1. Поняття вектора. Поняття вектора
Поняття вектора з'явилося в роботах німецького математика XIX ст. Г. Грассмана та ірландського математика У. Гамільтона. Згодом воно...
Поняття “Забруднення”. Поняття “Забруднення” iconПоняття особистих цінностей Поняття цінності
Поняття цінності співвідносне з такими поняттями, як "значущість", "корисність" або "шкідливість"
Поняття “Забруднення”. Поняття “Забруднення” iconВібраційне забруднення навколишнього середовища Мета проекту

Поняття “Забруднення”. Поняття “Забруднення” iconПлан Поняття про фармакогнозію. Історична довідка Основні поняття і терміни фармакогнозії
Фармакогнозія. Основні поняття та завдання фармакогнозії. Способи заготівлі, сушіння та зберігання лрс
Поняття “Забруднення”. Поняття “Забруднення” iconПравила безпеки і поведінки під час і після урагану, бурі, смерчу. План: Поняття Смерч. Поняття Буря. Поняття Ураган
Ураган це атмосферний вихор великих розмірів із швидкість вітру до 120 км/г, а в надземному прошарку сягає до 200 км/г

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка