Урок 1,2 Функція. Область визначення і область значень


НазваУрок 1,2 Функція. Область визначення і область значень
Дата конвертації06.02.2013
Розмір445 b.
ТипУрок


Функції

     • Функції

Урок 1,2

 • Функція. Область визначення і область значень.Від чого залежить площа квадрата?Кожному значенню довжини сторони квадрата відповідає єдине значення його площі.

 • Кожному значенню довжини сторони квадрата відповідає єдине значення його площі.Від чого залежить маса куска крейди?

 • Від чого залежить маса куска крейди?

Кожному значенню об’єму V=abc куска крейди відповідає єдине значення його маси m .

 • Кожному значенню об’єму V=abc куска крейди відповідає єдине значення його маси m .Що таке функція ?

 • Якщо кожному значенню змінної х з деякої множини D відповідає єдине значення змінної y ,

 • то змінну y називають функцією від х.Аргумент - це…

 • Змінну х називають аргументом даної функції y.

 • Множину D називають областю визначення функції.Функціональна відповідність (чи просто – функція)

 • Відповідність між х і y називають функціональною відповідністю.Область визначення і область значень

 • Усі значення , які може набувати аргумент функції , утворюють область визначення функції ( D )Приклад 1

 • Функція у=2х

 • Область визначення цієї функції є множина всіх дійсних чисел R.

 • Область значень функції також є множина R.Приклад 2

 • У=1/х²

 • Область визначення є множина всіх дійсних чисел R , за винятком 0.

 • Область значень функції множина всіх додатніх чисел.Урок 3,4

 • Способи задання функції.

 • Графік функції.Існують різні способи задання функції,

 • Існують різні способи задання функції,

 • ось перший - • А ось другий - табличний

 • Нехай маємо функцію У=2х-1

 • Накреслимо та заповнимо таблицю, яка відповідає цій функціїІ нарешті третій - словесний

 • Якщо кожному цілому числу поставити у відповідність його квадрат, то одержимо функцію, областю визначення якої є множина цілих чисел, а областю значень – множина квадратів натуральних чисел і число 0.Координатна площина – річ для побудови графіка вкрай необхідна

 • Площину , на якій задано дві перпендикулярні координатні прямі х і у, називають координатною площиною, пряму х – віссю абсцис, пряму у – віссю ординат , точку О – початком координат.А ось і я – міс координатна площинаКоординати точки А?Так це ж просто - А(3;2)Побудуємо на координатній площині точки, що відповідають функції у=2х-3Проведемо через ці точки лініюГрафіком функції називається

 • Графіком функції називається

 • множина всіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, ординати – відповідним значенням функції.Приклади графіків

     • Приклади графіків
     • (зустрічайте)


Графік лінійної функціїГрафік квадратичної функції (парабола)Графік оберненої пропорційності (гіпербола)Які функція має властивості?

 • 1) Область визначення і область значень функції;

 • 2) При яких значеннях аргументу значення функції додатні, при яких - від’ємні , при яких дорівнюють нулю;

 • 3) На яких проміжках функція зростає , а на яких – спадає.Розглянемо останню з перелічених властивостей

 • Функція називається зростаючою, якщо більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції.Перед вами приклад графіка зростаючої функціїї у=2х-3Спадна функція

 • Функція називається спадною , якщо більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції.Перед вами приклад графіка спадної функціїї у=-2хУрок 5

 • Функція як математична модель реальних процесівПриклад №1

 • Нехай тіло рухається прямолінійно зі сталою швидкістю V . Тоді шлях S , що проходить тіло, є функцією часу t :

 • S=V·t Приклад №2

 •  Площа круга S  є функцією радіуса круга R :Приклад №3

 • Якщо напруга V  електричного струму стала величина, то сила струму I  є функцією опору R  електричного кола:

 •  

 •  

 •  Приклад №4 (Стережись тюлень!)

 • Якщо коефіцієнт тертя m  ведмедя об лід є сталою величиною, то довжина S  гальмівного шляху ведмедя під час полювання на тюленя буде функцією швидкості V  його рухуПриклад №5

 •  Об’єм куба V  – функція довжини сторони куба a :Урок 6,7

 • Математичний диктантЗапитання 1

  • Якщо кожному значенню змінної Х з деякої множини Д ………


 • Аргументом функції називають…… • Областю визначення функції називають усі значення , які може……. • Всі відповідні значення функції утворюють ……… • Функцію можна задати: ……… • Пряму Х називають …… • Пряму У називають ……. • Графіком функції називається множина всіх точок координатної площини , …….. • Якщо більшому значенню аргументу відповідає ……. • Якщо більшому значенню аргументу відповідає ……..Запиши функцію, яка виражає залежність маси дроту m від його довжини

 • 1 метр дроту------------------ - 50 г.

 • Котушка без дроту – 200 г.

 • L – довжина всього дроту на катушкі

 • m - ?Хто має запис такої функції, той молодець

 • m =50•L + 200От така вона панночка функція.

 • От така вона панночка функція.

 • Вона і в русі, і в масі, і в струмі, і в дроті…

 • Життя людини, тварини, рослини та навіть й Всесвіту є певною функцією від багатьох обставин, параметрів, змінних …Лінійна функціяЛінійною називають функцію, яку можна задати формулою виду y=k·x+b ,

 • Лінійною називають функцію, яку можна задати формулою виду y=k·x+b ,

 • де x  - аргумент, а k  і b  - дані числаНаприклад у = k •х + b

 • 1. у = 3х + 2

 • 2. у = - 5х – 3

 • 3. у = 5,6х +7,9

 • 4. у = 12х

 • 5. у = 6Навіщо потрібні графіки?Графік лінійної функції. Приклади графіків лінійних функцій

 • y=2x-3Побудова графіка лінійної функції y=2x-3Алгоритм побудови графіка лінійної функції • Графік кожної лінійної функції –

 • прямаРізні види графіків лінійної функції у=Kx+b

 • K>0 y=2x-1 K<0 y=-2x+1Різні види графіків лінійної функції у=Kx+b

 • K=0 y=2 ; K=0 y=4 ; K=0 y=0Різні види графіків лінійної функції у=Kx+b

 • b=0 y=Kx ; наприклад у=2х, у=хВластивості лінійної функці у=кх+в к>0

 • K>0 y=2x-1Властивості лінійної функці у=кх+в к>0

 • Область визначення (х) –всі числа

 • Область значень (у) –всі числа

 • Проміжки спадання – відсутні

 • Проміжки зростання – всі числаВластивості лінійної функці у=кх+в к<0

 • K<0 y=-2x+1Властивості лінійної функці у=кх+в к<0

 • Область визначення (х) –всі числа

 • Область значень (у) –всі числа

 • Проміжки спадання – всі числа

 • Проміжки зростання – відсутніУрок 8

 • Пряма пропорційність. Функція у=kхЗнайомтесь, пряма пропорційність

 • Якщо b=0 , k≠0 , то лінійна функція у=kх+b має вигляд у=kхФункцію у=kх називають

 • Функцію у=kх називаютьА який вигляд має її графік?

 • Графік прямої пропорційності – пряма , що проходить через початок координат.Ну справжня красуня!!! Пряма пропорційністьУрок 9

 • Тематичне оцінювання.

 • Перевірка знань з допомогою комп’ютера (тестові завдання)Схожі:

Урок 1,2 Функція. Область визначення і область значень iconФункція. Область визначення і область значень функції. 7 клас Функція
Така залежність між змінними X та y, в якій кожному значенню змінної X із деякої множини d відповідає єдине значення змінної y, називається...
Урок 1,2 Функція. Область визначення і область значень iconТема уроку: Функція та її основні властивості (2 уроки)
Функцію вважають заданою, якщо вказано її область визначення і правило, за яким за кожним значенням незалежної змінної з області...
Урок 1,2 Функція. Область визначення і область значень iconУрок подорож до країни трикутників
Зафарбована область область Бермудського трикутника. Точки Х, В, а острови. Завдання: придумати спосіб визначення відстані між островами...
Урок 1,2 Функція. Область визначення і область значень iconФункція. Область визначення, область значень, графік функції. Підготували вчителі Павлівської зош І-ІІІ ст., Жашківського району, Черкаської області
Підготували вчителі Павлівської зош І-ІІІ ст., Жашківського району, Черкаської області
Урок 1,2 Функція. Область визначення і область значень iconЛінійна функція Підзаголовок слайду
...
Урок 1,2 Функція. Область визначення і область значень iconФункції. Область визначення та область значення функції

Урок 1,2 Функція. Область визначення і область значень iconУся область ультрафіолетового випромінювання умовно ділиться на
Ультрафіолетове випромінювання, скорочено уф-випромінювання або ультрафіолет невидиме оком людини електромагнітне випромінювання...
Урок 1,2 Функція. Область визначення і область значень iconОбтинання фотографій
Активізуємо інструмент Кадр, з допомогою миші малюємо прямокутну габаритну рамку навколо фрагмента, який буде залишено, рамку обтинання...
Урок 1,2 Функція. Область визначення і область значень iconТема уроку: Метод інтервалів (2 уроки)
Ці числа розбивають область визначення функції на проміжки знакосталості (–∞; x1), (x1; x2), (x2; x3), (x3; +∞)
Урок 1,2 Функція. Область визначення і область значень iconСтворення написів Створення написів
Вміст малюнка відображується в області малюнка, яка за замовчуванням має білий колір. Якщо область малюнка більша за робочу область,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка