Структура сучасної екології та її місце в системі наук


НазваСтруктура сучасної екології та її місце в системі наук
Дата конвертації28.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Структура сучасної екології та її місце в системі наук


Еколо́гія (грец. οίκος — будинок, дім; грец. λογος — наука) — наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.Сучасна екологія — складна багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні всі природничі, точні,гуманітарні і соціальні науки, з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу, вироблення нових методів збереження біосфери планети. Сьогодні її поділяють на: біоетику, біоекологію, геоекологію, техноекологію,  соціоекологію і космічну екологію.

Сучасна екологія — складна багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні всі природничі, точні,гуманітарні і соціальні науки, з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу, вироблення нових методів збереження біосфери планети. Сьогодні її поділяють на: біоетику, біоекологію, геоекологію, техноекологію,  соціоекологію і космічну екологію.

Розділи сучасної екології

  • Аутекологія (екологія організмів) вивчає взаємозв'язки представників виду з оточуючим їх середовищем.

  • Демекологія (екологія популяцій) описує коливання чисельності різних видів і встановлює їх причини.

  • Синекологія (екологія угруповань) аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем.

  • Біосферологія (глобальна екологія) вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з'ясовує закономірності еволюції біосфери.В структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки: загальну, спеціальну та прикладну екологію.Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям.Спеціальна екологія досліджує закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища.Прикладна екологія з'ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв'язання головним чином практичних питань.

  • агроекологія (сільськогосподарська екологія)

  • системна екологія (екологія екосистем)

  • екологія людини із такими підрозділами, як соціоекологія, антропоекологія.

  • еволюційна екологія — вивчає історичні зміни екосистем і біосфери у зв'язку зі

змінами умов довкілля.

Прикладну екологію за відношенням до предмета вивчення поділяють на:Системна екологія поділяється на розділи:

Системна екологія поділяється на розділи:

класифікація екологічних дисциплін за принципом теоретичності і застосування знань на практиці:

а) геоекологія — вивчає охорону і раціональне використання природніх ресурсів, ділиться на атмо-, гідро-, літо- та ландшафтну екологію.

б) соціоекологія — вивчає вплив соціально-економічних факторів на довкілля.

в) техноекологічна — вивчає техногенні фактори забруднення довкілля. Поділяється на екологію промисловостіс/гтранспорту.

Ієрархія організмових систем у біосферіЕкологія - міждисциплінарна наука на перехресті біологічних та гуманітарних наук. При цьому екологія залишилася точною біологічною наукою (досліджує живі об’єкти та їх сукупність), але вона стала й гуманітарною наукою (визначає місце людини в природі, формує її світогляд та сприяє оптимізації розвитку соціальних та виробничих процесів).Нині сформувалося близько ста напрямів екологічних досліджень, які можна об'єднати за принципами галузевої належності, взаємозв'язків, пріоритетності, теоретичного та практичного значення.

Нині сформувалося близько ста напрямів екологічних досліджень, які можна об'єднати за принципами галузевої належності, взаємозв'язків, пріоритетності, теоретичного та практичного значення.


Схожі:

Структура сучасної екології та її місце в системі наук iconВідкритий міжнародний університет розвитку людини “україна” кафедра екології
Тому виникла необхідність саме в системі освіти на основі принципів сталого розвитку (розвитку без руйнування природного середовища)...
Структура сучасної екології та її місце в системі наук iconКлітинна біотехнологія мета
Визначити місце біотехнології в системі біологічних наук. Дослідити біотехнологічні процеси використання клітин та їхніх структур...
Структура сучасної екології та її місце в системі наук iconДержавна служба та її місце в системі публічної влади Автор: канд політ наук, магістр держ управл., доцент Малиновський Валентин Ярославович
Автор: канд політ наук, магістр держ управл., доцент Малиновський Валентин Ярославович
Структура сучасної екології та її місце в системі наук iconІі міжнародна конференція «Сучасні проблеми біології, екології та хімії»; ІІ міжнародна конференція «Сучасні проблеми біології, екології та хімії»
...
Структура сучасної екології та її місце в системі наук iconДержава у політичній системі суспільства Вступ
Держава посідає особливе місце у політичній системі, надаючи їй цілісності і стійкості, зорієнтованості на важливі суспільні справи....
Структура сучасної екології та її місце в системі наук iconМетали Н.Є. Римар Місце елементів-металів у Періодичній системі Д.І. Менделєєва, будова їх атомів
Н.Є. Римар Місце елементів-металів у Періодичній системі Д.І. Менделєєва, будова їх атомів
Структура сучасної екології та її місце в системі наук iconЕкологія як наука та навчальна дисципліна, предмет, завдання, основні екологічні закони. Історія розвитку екології. Навколишнє середовище. Глобальні проблеми екології. Природні та антропогенні катастрофи

Структура сучасної екології та її місце в системі наук iconПаспорт бібліотеки
Бібліотека посідає вагоме місце в системі інформаційної підтримки навчально-виховного процесу
Структура сучасної екології та її місце в системі наук iconUkma student Internet Center Here was a photo of usic
Студентська організація, самокерована структура в системі Наукма. Надаємо доступ до Інтернет, можливість комунікації, технічно сприяємо...
Структура сучасної екології та її місце в системі наук iconНні рослинництва, екології І біотехнологій нні рослинництва, екології І біотехнологій
Схема досліду з вивчення впливу сорту, терміну зберігання на зміни важливих компонентів хімічного складу та видів втрат

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка