Діабет у хірургії ас. Луговий О. Б


НазваДіабет у хірургії ас. Луговий О. Б
Дата конвертації28.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Діабет у хірургії

 • ас. Луговий О.Б.


Цукровий діабет залишається однією з найактуальніших проблем клінічної медицини. У структурі ендокринних захворювань дана патологія займає основне місце (до 70 %). Епідеміологічні дослідження, проведені в більшості країн, показали значний ріст кількості хворих на цукровий діабет не тільки в економічно розвинутих країнах, ай у країнах, що розвиваються. За оцінками спеціалістів ВООЗ, на даний час на Земній кулі нараховують більше 100 млн. хворих на цукровий діабет, а в Україні понад 1,5 млн, і ці показники продовжують збільшуватися.Безпосередньо цукровий діабет призводить до підвищення смертності хворих у 2-3 рази; розвитку системного ураження судинного русла у вигляді мокро- та мікроангіопатгй (80-100 % ); його супроводжують інші хронічні патологічні стани: нейропатія (60-80 %), остеоартропатії (58-93 %), інфекції (18-20 % ).Серед планових хірургічних хворих ЦД збільшує у 2 – 3 рази частоту ТЕЛА, у 4-5 разів ризик раньових ускладнень та у 1,5 – 2 рази поопераційну летальність. В ургентній хірургії частота ТЕЛА зростає у 5 разів ризик п/о летальності у 6-7 разів, а частота раньових ускладнень майже у 10 – 15 разівГангрена та ампутації нижніх кінцівок у даного контингенту хворих бувають у 20 разів частіше, ніж у населення в цілому; діабет - одна з основних причин смертельних уражень нирок. Хворі на діабет потребують приблизно вдвічі частішої госпіталізації, ніж. інші категорії населення. З діабетом прямо пов'язані значні витрати охорони здоров'я на медичне обслуговування цього контингенту хворих, які включають час спеціалістів, вартість ліків та служб реабілітації, інші витрати, в тому числі допомогу в зв'язку з втратою працездатності та інвалідністю. Цукровий діабет скорочує очікувану тривалість життя на 2-12 % (з коливаннями в різних країнах).Класифікація цукрового діабету (ВООЗ, 1985) . Клінічні класи: Цукровий діабет. Інсулінозалежний цукровий діабет (ІЗЦД). Інсулінонезалежний цукровий діабет (ІНЗЦД), а)в осіб з нормальною масою тіла; б)в осіб з ожирінням. Цукровий діабет, зумовлений недостатністю харчування. Інші типи діабету, пов'язані з визначеними станами і синдромами: а)захворюваннями підшлункової залози; б)хворобами гормональної етіології; в)станами, спричиненими вживанням лікарських засобів або впливом хімічних речовин; г)аномаліями інсуліну або його рецепторів; д)визначеними генетичними синдромами; с) змішаними станами. Порушена толерантність до глюкози: а)в осіб з нормальною масою тіла; б)в осіб з ожирінням; в) пов'язана з визначеними станами і синдромами. Цукровий діабет вагітних. Б. Класи статистичного ризику (особи з нормальною толерантністю до глюкози, із значно вираженим ризиком розвитку цукрового діабету). Попередні та потенційні порушення толерантності до глюкози.Клінічна класифікація цукрового діабету (Ефімов А.С, 1983)

 • I. Клінічні форми:

 • 1. Первинний: генетичний, есенціальний (з ожирінням або без нього).

 • 2. Вторинний (симптоматичний): гіпофізарний, стероїдний, тиреогенний, адреналовии, панкреатичний (запалення, пухлина, видалення), бронзовий (при гемохроматозі).

 • 3. Діабет вагітних.

 • II. Ступені важкості діабету:

 • 1. Легкий (І ступінь).

 • 2. Середній(IIступінь).

 • 3. Важкий (IIIступінь).

 • III. Типи діабету:

 • Тип І - інсулінозалежниЙ Тип II - інсулінонезалежний

 • IV. Стан компенсації;

 • 1. Компенсація.

 • 2. Субкомпенсація.

 • 3. Декомпенсація.Клінічна класифікація цукрового діабету (Ефімов А.С, 1983)

 • V. Наявність діабетичних ангіопатій (І, II, ЇЙ стадії) і нейропатій:

 • 1.          Мікроангіопатія (ретинопатія, нефропатія, капїляропатія нижніх кінцівок чи іншої локалізації).

 • 2.          МакроангІопатія з переважним ураженням судин серця, мозку, ніг або іншої локалізації.

 • 3.          Універсальна мікро-, макроангіопатія.

 • 4.          Полінейропатія (периферична, автономна, вісцеральна).

 • VI. Ураження інших органів і систем (гепатопатія, катаракта, дерматопатія, остеоартропатїя тощо).

 • VII. Гострі ускладнення діабету:

 • 1. Гіперкетонемічна кома.

 • 2. ГІперосмолярна кома.

 • 3.      Гіперлактацидемічна кома.

 • 4. Гіпоглікемічна кома.

Доопераційна підготовка хірургічних хворих із ЦД та післяопераційна терапія

 • Інсулінотерапія

 • Розрахунок добової дози

 • – при діабетичному анамнезі до 3 років – 0,3 – 0,6 одкг ідеальної ваги залежно від наявності інфекційного чинника – так як 1 грам гною інактивує 15 од інсуліну;

 • при діабеті до 7 років – 0,7 – 0,9 одкг ;

 • при тривалості діабету понад 7 років – 1,0 – 1,5 одкг

 • Незалежно від типу ЦД – якщо глікемія понад 11,0 за 0,5-1 год до операції вводити 14 добової дози + корекція глікемії кожні 3 години із розрахунку 2 од на 1 ммольл глікемії;

 • Інфузійна терапія – кристалоїди 50 млкгд + 10% на кожні 10% дефіциту чи надлишку ваги;Доопераційна підготовка хірургічних хворих із ЦД та післяопераційна терапія

 • Антиоксиданти Ліпоєва кислота, Віт С; віт Е, тіотріазолін

 • Сода при доведеному кетоацидозі – 300,0 – 600,0 довенно

 • Ангіотрофіки – трентал 20 – 40 млд до –та після операції;

 • Гепаринопрофілактика – 5 тис.од. за 30 хв. до операції + 10-20 тис.од.д після операції;

 • Антибіотикопрофілактика усім хворим при планових операціях – широкого спектру дії як на аероби і на анаероби - амоксіклав або цифран, зінацеф + антибіотикотерапія при розкритті просвіту пор.органа - 3-5діб;

 • - в ургентній хірургіїАБП усім комбінація амінопеніцилінів або цефалоспоринів із метронідазолом + АБТ цими ж препаратами при серозному випоті, а у випадку гнійного процесу + фторхінолони із обовязковим бактеріоскопічним контролем, антибіотикограмою.Терапія при гіперкетонемічній прекомі, лікування коми

 • Інсулінотерапія – 10 од струйно довенно + кожну годину 8 – 10 од крапельно, а при інфекційному процесі – 12 од.на годину, до зниження глікемії 11,0 ммольл – далі по 4-6 од пш

 • Погодинне зниження глікемії на 3-4 ммольл на годину – оптимальне

 • При глікемії 14,0 ммольл добавляти 5% глюкозу з інсуліном кожні 4 години

 • Корекція гіпокалійемії – 7,5%KCl-1,0 мл рівний 1ммольл К сироватки крові – початкова доза 20 мл на перші 4 – 5 годин, наступні 8-12 годин – 5 мл на годину. Якщо К менше 3,0 ммольл – початкова доза 40 мл; 3,0-4,0 ммольл – початкова доза – 25,0мл, у випадку К більше 6,0 ммольл КCl не вводити;

 • Сода вводиться лише при диханні Кумауля, що вказує на декомпенсацію КЛР – 400 – 600 мл на кг + 100 мг кокарбоксилази

 • Нормалізація діяльності ССС – 4% дофамін – 1 – 2 мл на 200-300 мл фіз.р-ну + преднізолон 30-60 мгТЕРАПІЯ ПРИ ГІПЕРОСМОЛЯРНІЙ ПРЕКОМІ, ЛІКУВАННЯ КОМИ

 • ПРИЧИНИ

 • Похилий, старечий вік при некорегованому діабеті ІІ типу

 • ПРОЯВИ

 • Дегідратація

 • Гіперглікемія

 • Na сироватки понад 149 ммоль/л

 • Відсутній кетоацидоз

 • Явища поліорганної дисфункції та розладів свідомості

 • ЛІКУВАННЯ

 • Регідратація – 0,45% р-н NaCl – 1,5-2,0 л у першу годину

 • З 2 - 3 години – по 1,0 л + контроль Na сироватки – у випадку нормалізації Na сироватки – не більше 500 – 700 мл впродовж 6-8 годин

 • Інсулінотерапія як при гіперглікемічній комі

 • Гепаринотерапія – 10 тис од до венно + кожні 4 годи по 5 тис під шкірно

 • Профілактика набряку мозку 1% глютамінова кислота по 40-50 мл на добу + -есцинат 150-300 мг на добуСхожі:

Діабет у хірургії ас. Луговий О. Б iconДіабет у хірургії
За оцінками спеціалістів вооз, на даний час на Земній кулі нараховують більше 100 млн хворих на цукровий діабет, а в Україні понад...
Діабет у хірургії ас. Луговий О. Б iconПрофесор Дзюбановський І. Я., П’ятночка В.І., Луговий О. Б
Порівняльна оцінка синтетичних пластичних матеріалів в хірургії післяопераційних вентральних гриж
Діабет у хірургії ас. Луговий О. Б iconНецукровий діабет, порушення зросту. Лектор: Лихацька В. О
Цукровий діабет захворювання зумовлене абсолютним дефіцитом антидіуретичного гормону (адг). Існує нирковий варіант нечутливість рецепторів...
Діабет у хірургії ас. Луговий О. Б iconЦукровий діабет (Diabetes mellitus)
У дітей i підлітків переважно зустрічається інсулінозалежний цукровий діабет (тип 1), зумовлений абсолютним дефіцитом інсуліну
Діабет у хірургії ас. Луговий О. Б iconВагітність і цукровий діабет Доц. Коптюх В.І
Цукровий діабет це захворювання, яке проявляється недостатністю клітин острівкового апарату підшлункової залози
Діабет у хірургії ас. Луговий О. Б iconЦукровий діабет
Цукровий діабет. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Роль лікаря стоматолога в ранній діагностиці та профілактиці...
Діабет у хірургії ас. Луговий О. Б iconЦукровий діабет
Цукровий діабет (ЦД) це захворювання, обумовлене абсолютним або відносним дефіцитом інсуліну і порушенням всіх видів обміну речовин,...
Діабет у хірургії ас. Луговий О. Б iconОснови медичних знань в ендокринології. Цукровий діабет. Лектор: Лихацька В. О
Цукровий діабет (ЦД) це захворювання, обумовлене абсолютним або відносним дефіцитом інсуліну і порушенням всіх видів обміну речовин,...
Діабет у хірургії ас. Луговий О. Б iconХірургічна інфекція – це одна із найактуальніших і вічних проблем хірургії. Хірургічна інфекція – це одна із найактуальніших і вічних проблем хірургії
Частота післяопераційних раневих гнійно-септичних ускладнень в різних галузях хірургії досягає 14 20 і немає тенденції до зниження....
Діабет у хірургії ас. Луговий О. Б iconОснови бариатричної хірургії проф. Дзюбановський І. Я
Про вклад професора Ю. Т. Коморовського в становлення бариатричної хірургії в Україні

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка