Характерні особливості та класифікація живих організмів характерні особливості та класифікація живих організмів


НазваХарактерні особливості та класифікація живих організмів характерні особливості та класифікація живих організмів
Дата конвертації28.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ

 • ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ

 • ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ЖИВИХ ОРГАНІЗМАХ

 • КЛІТИНИ ТА ЇХНІ ФУНКЦІЇ

 • ЖИТТЄВІ ЦИКЛИ, РОЗМНОЖЕННЯ ТА СПАДКОВІСТЬ

 • ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ, АДАПТАЦІЯ ТА ПРИРОДНИЙ ДОБІР

 • ЕКОСИСТЕМИ

 • ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ, ЩО УЧНІ МОЖУТЬ:

 • ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ, ЩО УЧНІ МОЖУТЬ:

 • Розпізнавати на рисунках структурні компоненти клітини та називати функції окремих органел (клітинна мембрана, ядро, мітохондрії, хлоропласти).

 • Порівнювати клітини рослин і тварин (клітини рослин мають клітинну стінку, хлоропласти, вакуолі). 

 • Визначати, які з організмів, представлених у графічній або текстовій формі, мають зазначену у завданні особливість будови клітин.Учні повинні знати

 • Учні повинні знати

 • 1.Особливості процесу клітинного дихання:

 • - необхідність кисню;

 • - розкладання органічних речовин (вуглеводи,

 • глюкоза);

 • - вироблення енергії для забезпечення

 • життєдіяльності клітини;

 • - виділення вуглекислого газу.

 • 2. Особливості надходження кисню в організм різних тварин.Учні повинні знати

 • Учні повинні знати

 • 3. Особливості процесу фотосинтезу, який відбувається в клітинах рослин:

 • необхідність світла (поглинання енергії), хлорофілу, вуглекислого газу, води;

 • виробництво поживних речовин;

 • виділення кисню.

 •  Учні повинні вміти

 • Учні повинні вміти

 • ПОЯСНЮВАТИ:

 • чому деякі біологічні процеси такі, як фотосинтез та клітинне дихання, необхідні для підтримання життя;

 • як ефективність фотосинтезу залежить від необхідних умов (наприклад рівня освітленості або кількості вуглекислого газу);

 • як реакції на зовнішні та внутрішні зміни підтримують стабільний стан організму (наприклад, тремтіння на холоді, збільшення частоти пульсу при фізичному навантаженні, виділення поту в спеку);

 • ВИЗНАЧАТИ

 • реакцію організму людини на зміни зовнішніх чинників (фізичне

 • навантаження та його припинення, зміна освітленості, підвищення температури) на підставі графічної інформації (рисунки, графіки). • ЗНАТИ загальні ознаки, які відрізняють основні таксономічні групи тварин

 • КЛАСИФІКУВАТИ організми на основі визначальних ознак таксономічної групи, до якої вони належать (особливостях будови, процесів життєдіяльності, способу харчування, поведінки)

 • Приклад завдання: розподілити на групи організми, які зображені на Рисунку ; пояснити за якими ознаками організми розподілено на групи. • Знати функції органів і систем органів тварин і людини (органи дихання, органи виділення, покриви тіла, м’язи) .

 • Порівнювати та зіставляти органи (наявність та функції) у організмі людини або в організмах різних таксономічних груп.Порівнювати та зіставляти життєві цикли різних організмів, зокрема, як різні організми народжуються, ростуть, розвиваються (наприклад рослини, комахи, земноводні, птахи, ссавці).

 • Порівнювати та зіставляти життєві цикли різних організмів, зокрема, як різні організми народжуються, ростуть, розвиваються (наприклад рослини, комахи, земноводні, птахи, ссавці).

 • Розрізняти статеве і нестатеве розмноження (наприклад, на підставі тексту або зображення визначити форму розмноження).

 • Пов’язувати успадкування характерних ознак видів із передачею генетичного матеріалу (генів, ДНК) від батьків до нащадків.

 • Розрізняти риси, що успадковуються від тих, що набуваються в результаті навчання або пристосування до умов існування.Пояснювати, визначати пристосування тварин до умов існування.

 • Пояснювати, визначати пристосування тварин до умов існування.

 • Пояснювати пристосувальне значення особливостей будови та поведінки.

 • Розуміти як змінюються організми, пристосовуючись до умов існування та із плином часу (в процесі еволюції).

 • Вміти пов'язувати пристосувальне значення особливостей будови із виживанням видів.

 • Пояснювати, як подібності серед живих видів та скам’янілостей надають інформацію про зміни, що відбуваються в живих організмах, із плином часу.

 • Визначати ознаки спільного походження тварин різних таксономічних груп.Визначати, які з організмів, представлених у графічній або текстовій формі, є продуцентами (виробляють), консументами (споживають), редуцентами (розкладають).

 • Визначати, які з організмів, представлених у графічній або текстовій формі, є продуцентами (виробляють), консументами (споживають), редуцентами (розкладають).

 • Визначати місце організмів у ланцюгах живлення.

 • Знати, які зв'язки існують між організмами в екосистемах.

 • Пояснювати взаємозалежність між популяціями організмів у екосистемі з точки зору конкуренції та хижацького способу життя.Визначати причини обмеження (зниження) чисельності популяції (наприклад хижаки, хвороби, запаси їжі, стихійні лиха).

 • Визначати причини обмеження (зниження) чисельності популяції (наприклад хижаки, хвороби, запаси їжі, стихійні лиха).

 • Визначати та пояснювати зміни, які відбулися в популяції, на підставі аналізу текстової, табличної та графічної інформації.

 • Прогнозувати результати впливу змін (діяльність людини, клімат, запаси їжі, зміни чисельності популяцій) у екосистемі на доступні ресурси та баланс між популяціями.Знати деякі причини хвороб (наприклад, діабету, грипу, серцевих хвороб).

 • Знати деякі причини хвороб (наприклад, діабету, грипу, серцевих хвороб).

 • Описувати способи поширення інфекцій та передачі інфекційних хвороб.

 • Знати про імунітет та його утворення.

 • Пояснювати важливість правильного харчування, гігієни, фізичних вправ для збереження здоров'я та запобігання хворобам.

 • Визначати продукти харчування, які містять ти чи інші поживні речовини (білки, вуглеводи, жири, мінерали).Показати можливість користуватися біологічною термінологією.

 • Показати можливість користуватися біологічною термінологією.

 • Надавати або вибирати пояснення.

 • Пояснювати (аналізувати) результати досліджень, що представлені у вигляді графіків, таблиць, рисунків. Робити висновки на підставі проведеного аналізу.

 •  Планувати дослідження, які можуть вирішити питання щодо правильності запропонованих суджень.Уважно прочитати текст завдання (текст містить інформацію, необхідну для правильної відповіді)

 • Уважно прочитати текст завдання (текст містить інформацію, необхідну для правильної відповіді)

 • Виконувати всі завдання ( Не забувайте про ймовірність угадування).

 • Використовувати життєвий досвід і кмітливість.

 • Писати відповіді на всі відкриті завдання, навіть якщо є сумніви ( Можливо це і є правильна або частково правильна відповідь?)

Схожі:

Характерні особливості та класифікація живих організмів характерні особливості та класифікація живих організмів iconРізноманітність живих організмів. Сьогодні на уроці
Сформувати знання про різноманітність живих організмів, що об'єднуються в царства Дробۥянки, Рослини, Гриби, Тварини
Характерні особливості та класифікація живих організмів характерні особливості та класифікація живих організмів iconСульфур – хімічний елемент, що входить до складу білків живих організмів. Сульфур – хімічний елемент, що входить до складу білків живих організмів
Сульфур знаходиться у … періоді, … групі. Порядковий номер Відносна атомна маса Будова атома: протонів…, електронів…, нейтронів Заряд...
Характерні особливості та класифікація живих організмів характерні особливості та класифікація живих організмів iconРозляглася земля неозора, Розляглася земля неозора
Вона входить до складу всіх живих організмів; більша частина поверхні Землі вкрита водою. Це озера, річки, моря, океани. Вода є в...
Характерні особливості та класифікація живих організмів характерні особливості та класифікація живих організмів iconУрок з природознавства підготувала вчитель кнвк №35
Умови існування усе те, без чого життя організмів неможливе. Основними умовами існування живих організмів є наявність води,світла,...
Характерні особливості та класифікація живих організмів характерні особливості та класифікація живих організмів iconМакро- і мікромолекули Що таке макро- і мікромолекули Підготували: Макромолекули
Групу макромолекули складають 12 напростіших живих організмів елементів. Існують в усіх живих організмах. Без них не можливе існування...
Характерні особливості та класифікація живих організмів характерні особливості та класифікація живих організмів iconГрунт це особливе природне утворення, що має ряд властивостей. Він сформувався в результаті тривалого перетворення поверхневих шарів літосфери під дією гідросфери і атмосфери, живих і мертвих організмів.
Він сформувався в результаті тривалого перетворення поверхневих шарів літосфери під дією гідросфери і атмосфери, живих і мертвих...
Характерні особливості та класифікація живих організмів характерні особливості та класифікація живих організмів iconВикористання живих організмів для виробництва різних продуктів і енергії

Характерні особливості та класифікація живих організмів характерні особливості та класифікація живих організмів iconВивітрювання – це руйнування і зміни гірських порід під дією коливань температури повітря, вологи і живих організмів

Характерні особливості та класифікація живих організмів характерні особливості та класифікація живих організмів iconСукупність біохімічних перетворень речовин і енергії живих організмів, які забезпечують життєдіяльність, а також обмін з оточуючим середовищем

Характерні особливості та класифікація живих організмів характерні особливості та класифікація живих організмів iconМінли́вість — здатність живих організмів набувати нових ознак, відмінних від предків і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка