Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання петрукВіраАндріївна


НазваПроблеми фундаментальної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання петрукВіраАндріївна
Дата конвертації09.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ П е т р у к В і р а А н д р і ї в н а Доктор педагогічних наук, професор, академік міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки


У ПРОЦЕСІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ ВИЯВЛЕНА НИЗКА СУПЕРЕЧНОСТЕЙ МІЖ:

 • державними вимогами щодо підготовки конкурентоспроможних працівників і низьким рівнем їхньої фахової компетентності;

 • новітніми реформами в освіті та науково-методичним забезпеченням освітніх закладів;

 • наближенням системи освіти України до світових стандартів і низьким рівнем умінь самостійної роботи студентів;

 • необхідності якісної фундаментальної підготовки і скороченням годин аудиторних занять для циклу цих дисциплін;

 • сучасними вимогами до викладачів і їхньою фактичною педагогічною майстерністю.Модель формування фахової компетентності в майбутніх випускників технічних ВНЗ у процесі двоступеневого навчанняПрофесійна спрямованість викладання фундаментальних дисциплін це:

  • сприяння розвитку у студентів ціннісного ставлення до обраної професії, формуванню інтересу до спеціальності і діяльності в обраній галузі виробництва, розвитку професійно важливих якостей і моральних рис, які закладають базові основи професійної компетентності;
  • забезпечення фундаментальної підготовки студентів з урахуванням програмного рівня (стандарту) теоретичних знань, умінь і навичок з предметів циклу;
  • формування підсистеми теоретичних знань і практичних умінь, які сприяють: засвоєнню спеціальних (профільних) дисциплін; оволодінню професією, застосуванню цих знань у різних умовах майбутньої практичної діяльності з урахуванням зміни науково-технічних процесів;


Шляхи реалізації професійної спрямованості викладання фундаментальних дисциплін:

 • Аналіз і уточнення змісту фундаментальних дисциплін, що відповідають спеціальним дисциплінам. Наприклад, з величезної кількості розділів вищої математики для загального курсу у технічному ВНЗ треба відібрати тільки ті розділи і теми, що мають подальше застосування у спеціальних курсах, предметах та інших фундаментальних дисциплінах для кожної спеціальності.

 • Професійна спрямованість теоретичного матеріалу (супроводження прикладами зі спеціальних дисциплін, майбутньої професії; міжпредметний зв'язок з іншими фундаментальними дисциплінами).

 • На практичних заняттях, при виконанні лабораторних робіт обов’язково (де це можливо) поряд з розв’язуванням стандартних задач розв’язувати прикладні задачі з технічним змістом відповідної спеціальності.

 • У процесі розв’язання прикладних задач використовувати алгоритми розв'язання, математичне моделювання.

 • Розглядати різні методи розв’язування технічних задач у процесі поступового викладання логічно пов’язаного теоретичного матеріалу.

 • Обов’язково робити висновки після отримання результату розв’язання прикладних задач з точки зору інших дисциплін, виробництва.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 • Мета професійно спрямованих занять - формування базового рівня професійної компетентності

ДИНАМІКА СФОРМОВАНОСТІ БАЗОВОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЗА ЗАПРОПОНОВАНОЮ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЮ СИСТЕМОЮМОТИВАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ (результати педагогічного експерименту)Результати порівняння показників сформованості базових професійних компетенцій у студентів 2 – го курсу навчанняНаші пропозиції

 • створити єдиний інженерний професійно спрямований курс фізико-математичних дисциплін для технічних ВНЗ, що забезпечить перехід на більш високий рівень викладання всіх технічних дисциплін;

 • забезпечити навчальний процес фундаментальних дисциплін інноваційними методиками на основі телекомунікаційних технологій, тобто:

 • створити "банк" інноваційних технологій, які розроблені і доступні сьогодні в Україні;

 • розробити інноваційні, професійно спрямовані методики для фундаментальних дисциплін із застосуванням міжпредметних зв’язків;

 • організувати регулярне видавництво методичних матеріалів для викладачів, в яких можна ознайомитись з методичними системами, методиками організації навчального процесу з будь-яких навчальних предметів для формування професійно значущих якостей майбутніх випускників;

 • змінити підхід до навантаження викладачів фундаментальних дисциплін, стимулювати їхню працю над розробками методичних матеріалів для навчального процесу • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Схожі:

Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання петрукВіраАндріївна iconСтруктура іак майбутніх офіцерів-інженерів

Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання петрукВіраАндріївна iconОлександр Мертенс Міжнародний інститут бізнесу
Венчурне інвестування у сучасній Українській дійсності: проблеми розвитку галузі та можливі шляхи їх подолання
Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання петрукВіраАндріївна iconНаталія Мартиненко, економіст Міжнародний центр перспективних досліджень
Проблеми у сфері оподаткування і регулювання малого та середнього бізнесу в Україні, шляхи їх подолання
Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання петрукВіраАндріївна iconНебезпеки інформаційного простору для духовного становлення особистості. Шляхи подолання

Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання петрукВіраАндріївна iconЗастосування інформаційних технологій навчання студентів робочій професії в умовах внз (на прикладі майбутніх інженерів-зварювальників)
ТО) Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського...
Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання петрукВіраАндріївна iconІнформації про соціальні проблеми та шляхи їх вирішення Підлітки не отримують майже ніякої інформації про соціальні проблеми та шляхи їх вирішення Ми не обговорюємо ці питання вдома та між собою Рідко чуємо про них у школі
Оскільки наша школа входить у Європейську мережу шкіл сприяння здоров‘ю, то ми замислилися над сучасними соціальними проблемами
Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання петрукВіраАндріївна icon“Використання нетрадиційних методів навчання під час виробничої практики для підготовки майбутніх фахівців з професії “ Кравець”
Використання нетрадиційних методів навчання під час виробничої практики для підготовки майбутніх фахівців з професії " Кравець"
Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання петрукВіраАндріївна iconПровідні шляхи головного та спинного мозку Медичний факультет
Анатомо функціональна класифікація провідних шляхів центральної нервової системи: асоціативні шляхи (короткі і довгі), комісуральні...
Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання петрукВіраАндріївна iconПровідні шляхи головного та спинного мозку Медичний факультет
Анатомо функціональна класифікація провідних шляхів центральної нервової системи: асоціативні шляхи (короткі і довгі), комісуральні...
Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання петрукВіраАндріївна iconОгляд методичної літератури Доповідь на тему «Неуспішність учнів і шляхи її подолання»
Методичний семінар на тему: «Творча діяльність молодших школярів у позакласній роботі»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка