Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття План: Поняття біорізноманіття


НазваПриродозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття План: Поняття біорізноманіття
Дата конвертації28.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття


План:

 • Поняття біорізноманіття.

 • Форми збереження біорізноманіття

 • Території та об'єкти природно-заповідного фонду України

 • Уявлення про екологічні мережі

 • Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття

 • Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації територіїБіорізноманіття — це міра відносного різноманіття серед сукупності організмів, що входять до деякої екосистеми.

Біорізноманіття — це міра відносного різноманіття серед сукупності організмів, що входять до деякої екосистеми.

Вирізняють наступні рівні біологічного різноманітності :

Видове біорізноманіття
 • Генетичне різноманіття

 • Екосистемне (ландшафтне) біорізноманіттяВидова біорізноманітність

Видова різноманітність - – це сукупність видів,що населяють територію .У межах України поширені 5100 видів вищих судинних рослин, з яких 611 занесено до Червоної книги України . За оцінками фахівців , близько третина червонокнижних видів рослин перебувають поза межами природних заповідників і заказників . Втрата хоча б одного виду є незворотною .

Генетичне біорізноманіття

Генетичне різноманіття - різноманіття наборів генів, що несуть різні організми: у малому масштабі це відбувається між організмами того самого різновиду, між близько пов'язаними різновидомами - у тому самому гені, між більш віддалено пов'язаними різновидами - у різних сімействах, підкласах або царствах.

Екосистемне (ландшафтне ) біорізноманіття

Екосистемне (ландшафтне ) біорізноманіття- це сукупність унікальних і типових лісових,лучних,болотних,степових, гірських, рівнинних, морських ,річкових угруповань .

З часів, коли Карл Лінней запропонував першу таксономічну класифікацію, минуло 250 років. З тих пір було описано близько 1,2 млн. видів (близько 14% від передбачених).

З часів, коли Карл Лінней запропонував першу таксономічну класифікацію, минуло 250 років. З тих пір було описано близько 1,2 млн. видів (близько 14% від передбачених).

Швидке потепління веде до збільшення біорізноманіття тропічних лісів.

Швидке потепління веде до збільшення біорізноманіття тропічних лісів.Території та об'єкти природно-заповідного фонду УкраїниДержавний ботанічний сад

Державний дендрологічний паркДержавний пам'ятник природи республіканського значення Державний пам'ятник природи місцевого значення • Екомережа — це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного й біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного й рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і, відповідно до законів та міжнародних зобов'язань України, підлягають особливій охороні.

Національна екомережа УкраїниПриродні та напівприродні ландшафти є майже на 2/5 (40 %) території України. Найменш трансформовані природні ландшафти на землях, зайнятих лісами, чагарниками, болотами, та на відкритих землях, площа яких становить загалом 19,65 % усієї території країни. На сьогодні у флорі України нараховується понад 25 тис. видів рослин, у фауні — майже 45 тис. видів тварин. До Червоної книги України занесено 541 вид рослин, 382 — тварин; до Зеленої книги України — 127 рідкісних і зникаючих типових рослинних угруповань.Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіттяНапрями виконання:

 • Напрями виконання:

 • 1. Збереження біорізноманіття у природних середовищах існування (in-situ);

 • 2. Збереження біорізноманіття у спеціальних центрах (ex-situ);

 • 3. Екологічно-збалансоване використання компонентів біорізноманіття;

 • 4. Дослідження та науково-експертна підтримка;

 • 5. Екологічна освіта, підвищення кваліфікації та обізнаності суспільства;

 • 6. Оцінка та зменшення рівнів негативних впливів на біорізноманіття;

 • 7. Загальні заходи щодо збереження і невиснажливого використання біорізноманіття:

 • 8. Міжнародне співробітництво.Нова стратегія ООН Мета: збереження біологічного різноманіття на планеті, зниження темпів вимирання біологічних видів до 2020-го року в два рази в порівнянні з поточними темпами, і збільшити кількість заповідних територій на суші до 17% і до 10% в океані. • Результати:

 • "Збереження бiорiзноманiття Карпат". Вартiсть проекту - 500 тис. доларiв США. Термiн виконання 1993-1996 рр.

 • "Збереження бiорiзноманiття в українськiй частинi дельти Дунаю". Вартiсть проекту - 1500 тис. доларiв США. Термiн виконання - 1994-1998 рр.

 • “Посилення управлiння навколишнiм природним середовищем в Донецькiй областi". Вартiсть проекту - 430 тис. дол. США.

 • "Розвиток екологiчної полiтики та розбудова системи регулювання". Орiєнтовна вартiсть - 492 тис. доларiв США. Вiдповiдальний виконавець i реципiєнт - Мiнекобезпеки.

 • "Пiдготовка нацiональної стратегiї збереження бiорiзноманiття". Вартiсть - 98 тис. доларiв США на передпроектнi роботи.

 • "Пiдготовка нацiональної програми щодо озоноруйнуючих речовин". Загальна сума гранту - 26 млн. доларiв США.Поняття ландшафтно-екологічного аналізу

Оптимізаційний ландшафтно-екологічний аналіз - це аналіз основних типів ландшафтної структури території за допомогою екологічно обумовлених показників, спрямована зміна яких призведе до формування оптимальної територіальної структури.

До екологічно стійких чинників в ландшафтно-екологічній ситуації належать:

 • До екологічно стійких чинників в ландшафтно-екологічній ситуації належать:

 • оптимізащя водного режиму, підвищення коефіцієнта використання опа­дів, зарегулювання поверхневого стоку;

 • захист ґрунтів від ерозії та деградації, збереження і відтворення їхніх ко­рисних властивостей;

 • створення життєвого простору для дикої флори й фауни;

 • підтримання біорізноманіття, у тому числі збереженням генофонду запилювачів та ентомофагів.Проблеми оптимальної ландшафтно-екологічної організації територіїВисновки

 • Мережа заповідних обєктів України охоплює близько 42% видів рослин і тварин України і незначку частку ландшафтного різноманіття. Тому ідея системного підходу до охорони природи, яка закладена в концепції екомереж, має стати провідною в 21 ст.

 • Україна володіє третім після Росії і Франції біорізноманіттям Європи. Тому реалізація загальнодержавної програми формування національної екомережі сприятиме своєчасному збереженню і відновленню видового, генетичного та ландшафтного різноманіть.Схожі:

Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття План: Поняття біорізноманіття iconБіорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття основні категорії заповідних обєктів Біорізноманіття
А. В. Марковим і А. В. Коротаєва була показана застосовність гіперболічних моделей позитивного зворотного зв'язку для математичного...
Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття План: Поняття біорізноманіття iconБіорізноманіття Зміст
Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об’єктів
Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття План: Поняття біорізноманіття iconБіорізноманіття. Генетичне видове і екосистемне різноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття Біорізноманіття
«біологічне різноманіття» визначається як різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи наземні, морські та інші водні...
Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття План: Поняття біорізноманіття iconКатегорія “Біорізноманіття”. Генетичне, видове та екосистемне біорізноманіття. Причини й наслідки деградації біорізноманіття
Шищенко та Гродзинський вважали, що найбільш різноманітну ландшафтну структуру мають території, де межують ландшафти різних природних...
Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття План: Поняття біорізноманіття iconВизначити, що дію обох дієслівних форм виконує одна й та сама особа. Визначити, що дію обох дієслівних форм виконує одна й та сама особа
Зясувати, чи не виконує інфінитив мету дії, названу особовим дієсловом (з якою метою?)
Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття План: Поняття біорізноманіття iconПлан лекції
Фізико-хімічна природа рідких лікарських форм. Класифікація рідких лікарських форм по типу дисперсних систем, способом застосування...
Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття План: Поняття біорізноманіття iconМетодична комісія працює над загальноліцейною темою
Удосконалення змісту професійної підготовки та методики навчання із застосуванням ефективних форм та методів організації навчального...
Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття План: Поняття біорізноманіття iconСтворення і використання форм та звітів у Access 2003 План Поняття про форму
Форма являє собою електронний бланк, в якому є поля для введення даних. При заповненні форми дані автоматично заносяться в таблиці...
Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття План: Поняття біорізноманіття iconПошуки методів та форм роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо збереження та зміцнення здоров'я школярів

Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття План: Поняття біорізноманіття iconМета роботи
Отже, для подальших пошуків ефективних шляхів вирішення в Україні проблеми зміцнення й збереження здоров’я дітей, підлітків І молоді...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка