Наявність персональних комп'ютерів на робочих місцях адміністрації, секретаря, психолога, бібліотеки, методичного кабінету, бухгалтерії навчального закладу


НазваНаявність персональних комп'ютерів на робочих місцях адміністрації, секретаря, психолога, бібліотеки, методичного кабінету, бухгалтерії навчального закладу
Дата конвертації09.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентациинаявність персональних комп'ютерів на робочих місцях адміністрації, секретаря, психолога, бібліотеки, методичного кабінету, бухгалтерії навчального закладу;

 • наявність персональних комп'ютерів на робочих місцях адміністрації, секретаря, психолога, бібліотеки, методичного кабінету, бухгалтерії навчального закладу;

 • наявність одного або декількох комп'ютерних класів;

 • можливість використання комп'ютерів у загальноосвітньому навчальному закладі об'єднаних в локальну мережу;

 • можливість кожного комп'ютера локальної мережі мати доступ до периферійних пристроїв — факс-модему та принтерів;

 • підключення локальної мережі ЗНЗ до мережі Інтернет;

 • використання сучасних мультимедійних комплексів, до складу яких входять інтерактивна дощка, мультимедійний проектор, комп'ютер;

 • можливість використання програмного комп'ютерного забезпечення;

 • кадрове забезпечення навчального закладу.

Головним завданням діяльності ІАЦ є:

 • Головним завданням діяльності ІАЦ є:

 • інформаційно-аналітичне та довідково-статистичне забезпечення роботи школи.

 • збір, обробка та одержання постійної необхідної інформації, яка об’єктивно відображає дійсний стан справ у школі, що є важливою умовою вдосконалення навчально-виховного процесу та управління.

 • подання роботи школи в діаграмах, схемах, таблицях;

 • висвітлення результатів проведення педагогічного моніторингу;

 • створення банків педагогічної інформації;

 • створення “портфоліо” педагогічних працівників;

 • пропаганда досягнень учнів та учителів школи;

 • систематизація нормативно-правової документацїя закладу;Діяльність ІАЦ спрямована на вирішення таких завдань:

 • Діяльність ІАЦ спрямована на вирішення таких завдань:

 • систематичний збір, обробка та одержання постійної необхідної інформації, яка об’єктивно відображає дійсний стан справ у закладі освіти, що є важливою умовою вдосконалення навчально-виховного процесу та управління;

 • оперативне нормативне та інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої діяльності Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13;

 • довідково-статистичне забезпечення навчально-виховного процесу, консультування та інформування педагогів школи;

 • пропаганда досягнень учнів та учителів школи;

 • створення банків педагогічної інформації;

 • створення портфоліо вчителів.

 • подання роботи школи в діаграмах, схемах, таблицях;

 • систематизація нормативно-правової документацїя закладу;

 • висвітлення результатів проведення педагогічного моніторингу;

головна сторінка;

 • головна сторінка;

 • візитка школи;

 • історія школи;

 • адміністрація школи;

 • учителі школи;

 • методична робота (структура, представлення кафедр, методичні кабінети, плани роботи МО та творчих груп);

 • позакласна робота;

 • навчальні кабінети;

 • шкільні музеї;

 • шкільна документація;

 • контактні адреси;

 • наявність посилань на інші сайти.Рубрики газети:

 • Рубрики газети:

 • Статті, замітки;

 • Шкільні новини;

 • Слово про вчителя;

 • Наші випускники;

 • Учнівські інтерв’ю;

 • Наші досягнення;

 • Твори учнів;

 • У світі цікавого.Введення повної інформації про учнів та їх батьків;

 • Введення повної інформації про учнів та їх батьків;

 • Збереження і обробка інформації про учнів школи;

 • Пошук інформації по заданому правилу;

 • Підготовка та друкування різноманітних звітів;

- Використання базових

 • - Використання базових

 • кваліметричних моделей

 • для аналізу діяльності

 • учнів, учителів,адміністрації,

 • навчального закладу.

 • - Самоаналіз та порівняльні

 • діаграми діяльності учасників

 • освітнього процесу.

 • - Проведення атестації

 • учителів школи.

 • - За даними відстежень

 • координація діяльності

 • всіх учасників

 • загальноосвітнього процесу.

 • - Аналіз висновків про

 • динаміку змін і поточне

 • коригування ділянок

 • діяльності школи.В основу програми “Універсал” покладено діагностичний комплекс “Соціум”, де використано три авторські методики:

 • В основу програми “Універсал” покладено діагностичний комплекс “Соціум”, де використано три авторські методики:

 • Соціальна активність особистості за основними видами діяльності;

 • Соціально-комунікативний розвиток учнів класу, (Соціометрія);

 • Ціннісні орієнтації в сфері спілкування.Комплекс вирішує наступні задачі:

 • Комплекс вирішує наступні задачі:

 • введення первинних результатів тестування з бланка;

 • графічний аналіз результатів тестування (профіль особистості та інше);

 • систематизація та збереження інформації в базі даних;

 • створення характеристики за результатами тестування;

 • відбір з бази даних персоналу за соціально-психологічними критеріями;

 • подання на екран і друк текстів анкет та бланків для відповідей;

 • подання на екран і друк текстів інтерпретації результатів тестування;

 • можливість включення в систему нових методик;

 • проведення комп’ютерного тестування з пред’явленням питань і відповідей на екрані монітору;

 • визначення та вирішення проблем через особистісні потенційні можливості.

“Загальна характеристика”. Розроблена на основі методики О. Зворикіна. За її допомогою визначається тип особистості респондента.

 • “Загальна характеристика”. Розроблена на основі методики О. Зворикіна. За її допомогою визначається тип особистості респондента.

 • “Особливості міжособистістних стосунків”. Розроблена на основі методики Т. Лірі. Вона призначена для дослідження уявлень суб’єкта про себе, а також для виявлення взаємостосунків у групах. За допомогою цієї методики виявляється переважаючий тип ставлень до людей у самооцінці і взаємооцінці.

 • “Риси педагогічної діяльності”. Розроблена на основі методики

 • З. Резапкіної і Г. Резапкіної. Призначена для визначення психологічного

 • портрету викладачів навчальних закладів.

 • “Соціально-психологічні настанови”. Розроблена на основі методики

 • О. Потьомкіної. Призначена для визначення соціально психологічних

 • орієнтацій особистості.

 • “Спрямованість особистості”. Розроблена на основі методики Б. Басса. Призначена для визначення соціальної спрямованості особистості.

 • „Мотиви і мотивація діяльності”. Завдання призначене для визначення мотиваційної сфери особистості і включає в себе методики:

 • Мотивація схвалення (Д.Марлоу, Д. Краун).

 • Мотивація до успіху (Т. Елерс).

 • Мотивація уникнення невдач (Т. Елерс).

 • Мотивація готовності до ризику (Шуберт).Означення. Нехай дано площину α, пряму а , яка її перетинає, і точку X Є а, Якщо через точку X провести пряму, паралельну а, яка перетинає площину α в точці X', то точку X' називають паралельною проекцією точки X у напрямі α.

 • Означення. Нехай дано площину α, пряму а , яка її перетинає, і точку X Є а, Якщо через точку X провести пряму, паралельну а, яка перетинає площину α в точці X', то точку X' називають паралельною проекцією точки X у напрямі α.

 • Пряма а задає напрям проектування. Зокрема якщо пряма а перпендикулярна до α, то X' є ортогональною проекцією точки X на площину.Побудова

 • Побудова

 • Оскільки точки К і М належать січній площині та грані куба CC'D'D, то відрізок KM — сторона шуканого перерізу.

 • Оскільки точки К і N належать січній площині та грані куба AA'D'D, то відрізок KN — сторона шуканого перерізу.

 • Площини (CC'D'D) і (АА'В'В) паралельні. Отже, лінії перетину цих граней січною площиною паралельні. Через точку N в грані АА'В'В проводимо відрізок NLІІ МК.

 • Оскільки грані ВВ'С'С і AA'D'D паралельні то LM ІІ NK.

 • Паралелограм KMLN — шуканий переріз.N’ – проекція точки N;

 • N’ – проекція точки N;

 • T’ - проекція точки М;

 • C’ - проекція точки Z ;

 • N’T’ ∩ NM = Y, CM ∩ C’T’= X;

 • XY- лінія сліду;

 • C’D’ ∩ XY = K, KC ∩ DD’ = F;

 • B’T’ ∩ XY = E, EM ∩ B’B = S;

 • ZS ∩ BC = P

 • Сполучаємо точки N,M,F,Z,P.

 • Фігура NMFZP- шуканий переріз.Схожі:

Наявність персональних комп\Загальний парк комп’ютерної техніки навчального закладу – 29 Загальний парк комп’ютерної техніки навчального закладу – 29
У 2005 році була проведена модернізація кабінету інформатики створена локальна мережа, яка дозволяє більш ефективно використовувати...
Наявність персональних комп\Лекція №2 Програмне забезпечення персональних комп’ютерів. Основи операційної оболонки Windows 98 Основні розділи лекції Програма. Види програм
Програмне забезпечення персональних комп’ютерів. Основи операційної оболонки Windows 98
Наявність персональних комп\Організаційно-методична діяльність методичного кабінету школи з упровадження інновацій у діяльність навчального закладу

Наявність персональних комп\Комп’ютерні віруси Підготували: учні 8 класу Бондар Олег, Дембіцька Вікторія Комп’ютерні віруси
Перша «епідемія» комп'ютерного вірусу сталася в 1986 році, коли вірус на ім'я Brain (англ. «мозок») «заражав» дискети персональних...
Наявність персональних комп\Єдина педагогічна тема, над якою працює колектив учителів загальноосвітнього навчального закладу повинна враховувати стратегічні завдання, що передбачені на обласному, районному (міському) рівнях
...
Наявність персональних комп\Лекція №3 Програмне забезпечення персональних комп’ютерів Основні розділи лекції Програма. Види програм Використання операційної системи Windows 98 (NT)
Змінюючи програми, комп’ютер можна перетворити в робоче місце будь-якого спеціаліста
Наявність персональних комп\Лекція №3 Програмне забезпечення персональних комп’ютерів Основні розділи лекції Програма. Види програм Використання операційної системи Windows 98 (NT)
Змінюючи програми, комп’ютер можна перетворити в робоче місце будь-якого спеціаліста
Наявність персональних комп\Модель організації роботи методичного кабінету птнз місце методичного кабінету в структурі методичної роботи птнз
Сучасна модель організації роботи методичного кабінету птнз перехід від адміністративних методів керівництва професійним навчанням...
Наявність персональних комп\Лекція №2 Файлові системи персональних комп’ютерів Основні розділи лекції Файли і каталоги Будова жорсткого диску персонального комп’ютера Огляд файлових систем
У файлах можуть зберігатися документи, готові до виконання програми і довільні інші дані
Наявність персональних комп\Всім відомо, що людина сама створила це чудо техніки і пройшла шлях від абака та простих рахівниць до сучасних персональних комп`ютерів


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка