Підготувала Підготувала


НазваПідготувала Підготувала
Дата конвертації28.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Підготувала

 • Підготувала

 • асист.Гусєва Т.П.


Є багато визначень свідомості:

 • Є багато визначень свідомості:

 • Ленін: “Свідомість – це властивість високоорганізованої матерії”.

 • К.Маркс: “ Свідомість – це моє відношення до навколишньої дійсності”.

 • І.П.Павлов: “Свідомість – це динамічне вогнище оптимального збудження в к.г.м.

 • З медико-психологічної точки зору:

 • Свідомість – це вища форма психічної діяльності людини і полягає у відображенні об’єктивної дійсності і цілеспрямованому регулюванні взаємодії людини з навколишнім світом.Мозок сам по собі

 • Мозок сам по собі

 • як складова частина

 • організму не має

 • свідомості.

 • Він є матеріальним

 • субстратом

 • свідомості.Суспільна свідомість проявляється через мову,

 • Суспільна свідомість проявляється через мову,

 • науку, мистецтво, мораль, незалежно від волі і

 • розуму окремих людей.

 • 99 % думок є думки інших людей.

 • Свідомість виявляється у двох формах:

 • предметної свідомості та самосвідомості.

 • Результатом першої є знання про світ, а другої – знання про себе і свої можливості.Здатність акумулювати знання про навколишній світ

 • Здатність акумулювати знання про навколишній світ

 • Здатність поділяти світ на Я і не-Я, а також пізнавати Я

 • Формування цілей діяльності

 • Включення до складу свідомості ставлень, які виявляються в почуттях, що є індикаторами міжособистісних стосунківЯсність: наявність чіткого і послідовного сприймання оточуючого світу і правильна орієнтація в ньому, т. аллоорієнтація, наявність самосвідомості,збереження здатності відповідати за свої дії і керувати ними.

 • Ясність: наявність чіткого і послідовного сприймання оточуючого світу і правильна орієнтація в ньому, т. аллоорієнтація, наявність самосвідомості,збереження здатності відповідати за свої дії і керувати ними.

 • Обсяг: певна кількість зв'язків або переживань, що знаходяться у свідомості на даний час, т. широта охоплення свідомістю оточуючої ситуації і власних переживань.

 • Зміст: зміст асоціацій, які виникають під впливом різних подразників і знаходяться у свідомості, т. зміст думок і переживань.

 • Безперервність: єдність переживань минулого, сучасного і майбутнього.Індивідуальна свідомість

 • Індивідуальна свідомість

 • Суспільна свідомість

 • Рівень бадьорості

 • Підсвідомий рівень

 • Безсвідомі процеси

 • Стан сну

 • Стан гіпнозу

 • Гіпноїдний стан

 • Стан медитації та трансу

 • Стан виключення свідомості

 • Стан патологічного потьмарення свідомостінеспляча свідомість – до 1 року ( перші реакції на світ, зміни стану внутрішніх органів)

 • неспляча свідомість – до 1 року ( перші реакції на світ, зміни стану внутрішніх органів)

 • предметна – 1-3 роки (розрізняє предмети зовнішнього світу)

 • індивідуальна - 3-9 років (здатність виділити себе з оточуючого)

 • колективна – 9-16 років (адекватне розуміння стосунків між собою та іншими)

 • соціальна - 16-22 роки (усвідомлення своєї ролі у суспільстві).Свідомість формується у віці від 3 до 5 років, до цього лише розвивається.

 • Свідомість формується у віці від 3 до 5 років, до цього лише розвивається.

 • 1. перехід дитини від діалогів “уголос” з уявним співбесідником до діалогів про себе, в умі.

 • 2. Самоусвідомлення свого “Я” з відокремленням себе у навколишньому.

 • 3. Поява вольових процесів (“я хочу”).

 • 4.Значне збагачення запасу понять та асоціацій (“чому”).

 • 5.Диференціація понять “минуле”, “теперішнє”, “майбутнє”. • Одним із фізіологічних

 • станів свідомості є сон.

 • Сутність сну:

 • внутрішнє гальмування, що

 • захоплює більшість клітин кори та

 • розповсюджується на підкірку.1. Швидкий (глибокий,

 • 1. Швидкий (глибокий,

 • низькочастотний) сон,

 • або парадоксальний.

 • 6-8 – 20 хв.

 • У немовлят 50 % сну,

 • у дітей 30 %,

 • у дорослих 20 %.

 • 2. Повільний ( таламо-кортикальний) сон.

 • За ніч триває від 3 до 5 циклів, кожен з яких триває приблизно 90 хв.Повна відсутність здатності сприймати навколишній світ, або сприймання фрагментарне, нечітке.

 • Повна відсутність здатності сприймати навколишній світ, або сприймання фрагментарне, нечітке.

 • Порушення мислення (розірване, безладність, при цьому порушується аналіз, синтез).

 • Повне або часткове порушення орієнтації в місці, часі, власній особі.

 • Амнестичні порушення, що охоплюють період порушеної свідомості.

 • Пароксизмальність виникнення психопатологічних ознак, які так же швидко зникають, як і появляються, відповідно до зміни етіологічного фактору (приклад – епілептичний напад).Свідомість включає в себе і самосвідомістьце усвідомлення людиною себе самої у своїх відношеннях до зовнішнього світу та інших людей. Це психічна функція відбиття самого себе, т. аутопсихічне орієнтування або аутоорієнтація.

 • Свідомість включає в себе і самосвідомістьце усвідомлення людиною себе самої у своїх відношеннях до зовнішнього світу та інших людей. Це психічна функція відбиття самого себе, т. аутопсихічне орієнтування або аутоорієнтація.В сфері пізнавальних процесів: самопочуття, самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, самокритика, самоспілкування та ін.

 • В сфері пізнавальних процесів: самопочуття, самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, самокритика, самоспілкування та ін.

 • Емоціональна сфера: самолюбство, самовихваляння, самовпевненість, самоприниженість, скромність, пихатість, почуття обов’язку, власної гідності, совість і ін.

 • Вольова сторона психіки: стриманість, самовладання, самоконтроль, ініціатива, самостійність, самодисципліна тощо.1.Самопочуття

 • 1.Самопочуття

 • 2.Усвідомлення єдності психічного *Я*

 • 3.Усвідомлення єдності соматичного *Я*

 • 4.Усвідомлення єдності *Я* і навколишньої природи та соціальної дійсності. • Розрізняють підсвідомі та безсвідомі процеси.

 • Так, свідомість не приймає участь у таких автоматизованих навичках, як ходьба. У сфері підсвідомого зберігається інформація, яку людина запам'ятала і котра переходить у зону усвідомленого при згадуванні. • Інформація із сфери підсвідомого при необхідності усвідомлюється.

 • Безсвідомі процеси проявляють себе лише “мовою символів” ( “зашифровані” сни, особливості поведінки, здоров'я і стилю життя).

 • Про стан сфери безсвідомого можна судити за допомогою проективних тестів.

це сукупність психічних

 • це сукупність психічних

 • явищ, що виникають

 • під впливом чинників, яких людина не відчуває і про які нічого не знає.

 • Сфера несвідомого – це:

 • сновидіння,

 • автоматизовані рухи та дії,

 • марення, галюцинації, обмовки та інше.Сфера безсвідомого

 • Сфера безсвідомого

 • З. Фройд на зламі ХІХ та ХХ ст.

 • довів існування сфери

 • безсвідомих потягів та пояснив їх структуру та особливості функціонування.

 • З. Фройд виділив глибинне “ВОНО”, яке є прихованою сутністю психології людини. Поряд з “ВОНО”, стверджував Фройд, існує “Я” – сфера свідомості. “ВОНО” заставляє “Я” діяти відповідно без свідомим потягам, що повинно відповідати “принципу задоволення”. Але ”Я”, звичайно, керується “принципом реальності”. У цьому йому допомагає “СУПЕР - Я”, що є цензором і носієм установок суспільства.Основою психічного життя Фройд вважав “ВОНО”, основами якого є інстинкт життя “ЕРОС” (статевий потяг), та інстинкт смерті “ТАНАТОС”.

 • Основою психічного життя Фройд вважав “ВОНО”, основами якого є інстинкт життя “ЕРОС” (статевий потяг), та інстинкт смерті “ТАНАТОС”.

 • Оскільки “моральна цензура” не допускає прямого впливу енергії безсвідомих потягів (головним чином сексуальної енергії) на свідому діяльність, ця енергія

 • “розряджається” у вигляді діяльності, яка є прийнятною для індивіда та суспільства. Це називається сублімацією, різновидом якої є творчість. • Альфред Адлер та Карл Густав Юнг

 • довели, що сфера підсвідомого має складну

 • структуру ( “комплекси”, архетипи”, “потяг до

 • агресії”, тощо). Задоволення одних

 • “комплексів” приносить добро індивідууму та

 • оточуючим ( наприклад реалізація “комплексу

 • Тетчер” прем'єр міністром Великобританії).Реалізація інших приносить

 • Реалізація інших приносить

 • самозадоволення, але нещастя іншим

 • (“комплекс Наполеона” у Гітлера та

 • Сталіна). Нереалізація комплексу

 • призводить до зміни стилю життя та

 • занять (творчість) або, частіше є

 • причиною захворювань.

 • На основі вивчення безсвідомих процесів

 • ґрунтується один з методів психотерапії,

 • який носить назву “психоаналіз”.Психоаналіз уникає всякого втручання в психічний та фізичний стан пацієнта.

 • Психоаналіз уникає всякого втручання в психічний та фізичний стан пацієнта.

 • Завданням психоаналізу є видобування з людини того, що в ній є і що її мучить.

 • Лише активне самопізнання приносить зцілення.

 • За допомогою психоаналізу хвороба не лікується, а пізнаються глибинні душевні процеси, неповторні у кожної людини.

 • У цій діяльній роботі “лікар-хворий”, лікар проходить крок за кроком шлях психічних травм хворого в зворотного напрямку аж до того моменту, доки повністю і до кінця не проясниться і не стане зрозумілим внутрішній розлад. • Дякую за увагу!Схожі:

Підготувала Підготувала iconПошуки пташки щастя … Підготувала Підготувала
Людяність комахи, тваринна агресія людей так звичні поняття перетворюються у власну протилежність
Підготувала Підготувала iconПідготувала Підготувала Вчитель початкових класів

Підготувала Підготувала iconПрезентацію підготувала Презентацію підготувала
В 1960-их роках великий різкий скачок технологій, транзистори значно зменшили розмір комп’ютерів
Підготувала Підготувала iconМіфи та легенди про птахів Презентацію підготувала Кадемська С. К
Презентацію підготувала Кадемська С. К. вчитель початкових класів Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №2
Підготувала Підготувала iconПідготувала вихователь Павленко Л.і. Підготувала вихователь Павленко Л.і
Нвк №1 м. Умані На одній нозі стоїть, Йде за колом коло, Доки не зупиниться Не впаде ніколи. ( Дзиґа )
Підготувала Підготувала iconПідготувала Підготувала
Результатом першої є знання про світ, а другої знання про себе і свої можливості
Підготувала Підготувала iconПідготувала вчитель математики Підготувала вчитель математики
Мета. Систематизувати і узагальнити знання, уміння та навички учнів із теми «Площа трикутників». Закріпити навички використання формул...
Підготувала Підготувала iconПідготувала: Підготувала
«Все навколо живе в русі», Шепотів метелик мусі. Он-де в'ється мошкара, Жук наткнувсь на ліхтаря. Відштовхніть всі охи-ахи, Гляньте:...
Підготувала Підготувала iconМатеріал підготувала вчитель зарубіжної літератури Машовець М. П. Матеріал підготувала вчитель зарубіжної літератури Машовець М. П
Вчився в школі недовго, але весь вільний час віддавав читанню("Новий Заповіт",Шекспір європейські романтики)
Підготувала Підготувала iconМатеріал підготувала вчитель зарубіжної літератури Машовець М. П. Матеріал підготувала вчитель зарубіжної літератури Машовець М. П
Цикл (грецьк коло) -низка, пов’язаних між собою явищ, які творять певну замкнуту цілість. У літературі

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка