Роль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку


НазваРоль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку
Дата конвертації09.02.2013
Розмір490 b.
ТипПрезентации


Роль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку

“ Предмет математики настільки серйозний, що не слід упускати жодної можливості зробити його більш цікавим “

Блез Паскаль

Комп’ютеризація суспільства, упровадження сучасних інформаційних технологій вимагають від людини математичної грамотності буквально на кожному робочому місці. Це передбачає і конкретні математичні знання, і певний стиль мислення, які формує лише математика.

 • Комп’ютеризація суспільства, упровадження сучасних інформаційних технологій вимагають від людини математичної грамотності буквально на кожному робочому місці. Це передбачає і конкретні математичні знання, і певний стиль мислення, які формує лише математика.Однією з форм роботи із перевірених засобів, що сприяють кращому засвоєнню цього предмета в середній школі є систематичне виконання усних вправ та усних обчислень на всіх етапах навчання.

 • Однією з форм роботи із перевірених засобів, що сприяють кращому засвоєнню цього предмета в середній школі є систематичне виконання усних вправ та усних обчислень на всіх етапах навчання.

Використання усних вправ розвиває у учнів
 • увагу ,

 • спостережливість,

 • пам’ять,

 • мову,

 • швидкість реакції,

підвищують зацікавленість до навчального матеріалу.

 • встановлюється ефективний зворотній зв’язок,який дозволяє своєчасно контролювати процес опанування учнями певних знань та вмінь;

 • усні вправи дають можливість вчити великий за обсягом матеріал за короткий проміжок часу;

 • дозволяють учителю судити про готовність класу до вивчення нового матеріалу;

 • про ступінь його засвоєння;

 • допомагають виявити помилки учнів, без великих затрат часу ;

 • багаторазово «програвати» типові ситуації та прийоми міркувань;

 • формувати логічну та мовну культуру учнів.

 • На початку уроку усні вправи допомагають учням швидко включитися в роботу.

 • В середині чи кінці уроку служать своєрідною розрядкою після напруги і втоми, яка з’являється після виконання письмової роботи.Умова вправи сприймається на слух і учні після її виконання усно повідомляють результати;

 • Умова вправи сприймається на слух і учні після її виконання усно повідомляють результати;

 • Учні читають умову вправи з підручника, а розв’язують завдання усно;

 • За готовим малюнком і короткою умово геометричні задачі учні знаходять усі необхідні співвідношення між елементами зображеної фігури й називають відповідь;

 • За умовою задачі складають схематичний малюнок чи схематично креслять графік функції, або стислу умову текстової задачі, а розв’язання виконують усно. • Вправи для актуалізації опорних знань;

 • Вправи для сприйняття й свідомого осмислення навчального матеріалу;

 • Вправи для застосування набутих знань;1. Які з наведених величин можуть бути точними, а які наближеними?
 • У шкільній бібліотеці 5 000 книжок;

 • У класі 32 учні;

 • Відстань від Комсомольська до Полтави 100 км;

 • Довжина спортивної зали 20 м;

 • У коробці 12 олівців.1. Прочитайте запис і назвіть до якого розряду виконано округлення:

1. Прочитайте запис і назвіть до якого розряду виконано округлення:

а) 9,56927 9,5693;

б) 12,363 ≈ 12,36;

в) 7,021 ≈ 7,0

г) 0,378 ≈ 0,4

д) 10,1287 ≈ 10,129

1. Замість зірочки підставити цифру так, щоб наближена рівність була правильною:

1. Замість зірочки підставити цифру так, щоб наближена рівність була правильною:

а) 216,5* ≈ 216,6; 136,1* ≈ 136,2 1*,2 ≈ 20

б) 151,6* ≈ 151,6 825,* ≈ 825

в) 34,1* ≈ 34,1 825,92* ≈ 825,92

 

 

У 7 класі під час вивчення теми «Ознаки рівності трикутників» доцільно розв’язувати усні задачі за готовими малюнком з метою відпрацювання алгоритму знаходження трьох пар відповідно рівних елементів

Під час складання завдань для усної роботи необхідно враховувати вікові особливості дітей. На уроках у середній ланці доцільно робити так, щоб учні сприймали усну роботу як цікаву гру, використовуючи як нестандартний запис усного рахунку так і рахунок у вигляді змагання з ігровими елементами:

Усні обчислення можуть бути максимально варіативними як за змістом так і за формою. Їх можна проводити у вигляді змагання між командами впорядкування відповідей, гри «Сходинки», «Естафета», «Математична розминка», «Математичне лото», «Ланцюжок» тощо.« Математичне лото»Добре розвинені навички усного рахунку одна із умов успішного навчання учнів в старших класах.

 • У старших класів можуть виникати складнощі моделювання розв’язування текстових задач через не сформованість навичок лічби та навичок пошуку раціональних шляхів обчислень.

 • Концентрація уваги і пошукова активність при розв’язуванні текстових задач знижується, коли учні відволікаються на лічбу як проблемне завдання.

 • Окрім того, не сформованість обчислювальних навичок викликає проблеми не лише на уроках математики, а й при вивчені фізики та інших природничо – математичних дисциплін.

 • Тому формування стійких обчислювальних навичок повинно завжди бути в центрі уваги вчителя.

 • При формуванні навичок усної лічби треба навчити учнів 5 – 6 класів деякими прийомами усних та раціональних обчислень.5 клас Дії з натуральними числами:

 • 5 клас Дії з натуральними числами:

 • Якщо один з доданків збільшити на кілька одиниць, то від суми треба відняти стільки ж одиниць:

 • 364 + 592 = 364 +(592 + 8) -8 = 364 + 600 – 8 =956

 • Якщо один з доданків збільшити на кілька одиниць, а другий зменшити на стільки ж одиниць, то сума при цьому не зміниться:

 • 997 + 856 = (997 +3 ) + ( 856 – 3) = 1000 + 853 = 1853

 • Якщо від’ємник збільшити на кілька одиниць і зменшуване збільшити на стільки ж одиниць то різниця не зміниться (аналогічно – «зменшити»)

 • 1 351 – 994 = (1 351 + 6) – (994 + 6 ) = 1 357 – 1 000 = 357Існують прийоми множення чисел

 • Існують прийоми множення чисел

на 5, 11, 25, 93, 97, 98, 99, 125;
 • Множення чисел, близьких до 100

96 ∙ 92 Кожне число доповнюють до 100. Від першого множника віднімають доданок другого множника (96 – 8 = 88), або від другого множника віднімаємо доданок першого

(92 – 4 = 88) – це перші дві цифри добутку. Множимо цифри які додавали (4∙8=32) – це останні цифри добутку

96 4

92 8 96 ∙ 92 =8832

88 32
 • Піднесення до квадрата числа, що закінчується цифрою 5

Перший множник округляємо до десятків з надлишком, а другий – з недостачею. Перемножуємо круглі десятки і до одержаного добутку додаємо 25.

852 = 85 ∙ 85 = 90 ∙ 80 + 25 = 7200 + 25 = 7225

Навички таких обчислень з натуральними числами значно полегшуються множення десяткових дробів. Учні досить швидко виконують завдання типу:

0,64 ∙ 12,5; 10,5 ∙ 10,5; 0,83 ∙ 9,8; 2,44 ∙ 2,5; 0,49 ∙ 9,9
 • Щоб учні не втрачали інтерес до прийомів усних обчислень такі завдання слід включати до самостійної роботи:

 • (93 ∙ 98 57 ∙ 2) : 45 ∙ (162,375 + 379,625)

 • (848 ∙ 25 – 19 ∙ 1100) : 1006 клас при вивченні теми «Ознаки подільності чисел» , доцільно, крім обов’язкових показати учням ознаки подільності на 11; 13;

 • Якщо сума цифр, що стоять на непарних місцях відрізняється від суми цифр що стоять на парних місцях на величину яка ділиться на 11, то і число ділиться на 11

1969 ділиться на 11 так як
 • (9 + 9) – (1 + 6) = 11 – ділиться на 11

 • Число ділиться на 13, якщо на 13 ділиться число, яке дістанемо шляхом закреслення його останньої цифри й до результату додамо число яке дорівнює добутку закресленої цифри на 4

52 ділиться на 13, так як
 • 5 + 2 ∙ 4 = 13 – ділиться на 13Ще в 5 класі, коли учні вивчають і узагальнюють матеріал початкової школи про дріб, доцільно ознайомити їх з доповнення дробу до 1.

 • Ще в 5 класі, коли учні вивчають і узагальнюють матеріал початкової школи про дріб, доцільно ознайомити їх з доповнення дробу до 1.

 • звернути увагу на чисельник і знаменник даних пар, зробити потрібний висновок про доповнення дробу до 1, після чого запропонувати вправи

 • 1 - ; 1 - 1 - ; 1 -

 • Перш ніж приступати до виконання дій з мішаними числами, запропонувати записати їх у вигляді суми цілої та дробової частини повторити правило віднімання числа від суми і запропонувати вправи:

 • а) 5 7 б) 5 - ; 6 -

 • Перед вивченням теми « Множення і ділення звичайних дробів доцільно повторити розподільний закон, а потім запропонувати знайти значення виразів:

 • а) 6

 • б) 22

 • Під час виконання арифметичних дій з мішаними числами слід привчати учнів спочатку аналізувати умову обираючи раціональний спосіб обчислення:

 • а) (16 б) (А для того, щоб учні звикли аналізувати вирази перед обчисленнями необхідно їм систематично на хвилинках усної лічби пропанувати вправи типу:

 • А для того, щоб учні звикли аналізувати вирази перед обчисленнями необхідно їм систематично на хвилинках усної лічби пропанувати вправи типу:

а) 15 г) 5 є) (

б) 254 д) 25 ж) 25

в) 26 е) 17

 • Так у 7 класі вивчення формул скороченого множення розкриває деякі прийоми усних обчислень. Уваги застосовує тотожне перетворення за допомогою формул різниці квадрату

 • ( а2 – а – 1 ) ( а2 + а + 1) не за загальним правилом, а саме за допомогою формули різниці квадратів

( а2 – а – 1 ) ( а2 + а + 1) = ( а2 – (а + 1) ) ( а2 +( а + 1))

= а4 – (а+1)2=а4 –а2 – 2а -1
 • При розкладанні многочлена 12а2 – 5аb – 3b2 треба добуток

12 ∙ (-3) замінити добутком чисел, сума яких дорівнює -5.

Це числа -9 і 4. Таким чином

12а2 – 5аb – 3b2 = 12а2 – 9аb + 4ab – 3b2.

Після розв’язування ряду таких вправ у учнів сформуються стійкі навички, які вже у 8 класі дозволять їм досить швидко скоротити дроби типу:

 • Після розв’язування ряду таких вправ у учнів сформуються стійкі навички, які вже у 8 класі дозволять їм досить швидко скоротити дроби типу:

 • Розглянемо ще приклад добутку раціональних виразів:

 • (х + 1) ( )

 • Розв’язуючи дану вправу акцентуємо увагу на тому, що значно краще тут застосувати розподільну властивість множення і усно виконавши перетворення й скорочення дробів перейти до додавання дробів яке теж можна виконати усно.

 • Учні, розв’язуючи тестові задачі, складають рівняння: а)

х(х-1) =72

- де за умовою задачі х і х-1 – натуральні числа. Отже х1 = 9, х2= 8
 • б)

 • Дуже добре, якщо в ході незначних аналітичних дій учні знайдуть швидко помилку, допущену при складанні даного рівняння, адже завідомо в лівій частині його є від’ємне число. А подібні помилки при розв’язуванні текстових задач діти допускають досить часто.А усвідомлений підхід до обчислень, вибір раціональних шляхів міркувань сприяє формуванню мислення та самостійної діяльності учнів, що в свою чергу впливає на формування особистості учнів.

 • А усвідомлений підхід до обчислень, вибір раціональних шляхів міркувань сприяє формуванню мислення та самостійної діяльності учнів, що в свою чергу впливає на формування особистості учнів.Схожі:

Роль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку iconПрактикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів
Вміння студента самостійно мислити, здобувати знання, проводити дослідження формується організаційною та методичною структурою самостійної...
Роль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку iconТворча група вчителів математики Петрівського району Кіровоградської області Керівник: Г. Лазарчук
Формування вмінь і навичок самостійної роботи учнів на уроках математики одна з важливих умов розвитку навчальної діяльності
Роль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку iconПроцес розвитку пізнавальної діяльності учнів Об’єкт дослідження
Зміст і методи застосування інформаційно-комунікаційних технологій в активізації пізнавальної діяльності учнів
Роль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку iconНовітні інформаційні технології та їх роль у формуванні творчої особистості, здатної реалізувати себе в сучасному соціумі

Роль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку iconШляхи формування творчої особистості
Формування творчої особистості учня у навчально виховному процесі розглядається як процес фасілітації, тобто створення умов з метою...
Роль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку iconХороший учитель вчить знаходити істину, а не подає її в готовому вигляді
Нестандартні форми роботи як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення біології
Роль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку iconУ державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності

Роль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку iconПрезентація проекту “смачна, але шкідлива їжа”
Формувати ключові компетентності. 2 Розвивати пізнавальний інтерес. 3 Сприяти розвитку творчої активності, навичок самоосвітньої...
Роль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку iconДокументи і матеріали з досвіду роботи Проблемне питання над яким працюю
Використання інтерактивних методик проведення уроків української мови, світової літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності...
Роль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку iconПроаналізувати роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності, розвитку особистості та творчого потенціалу школяра
Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку чітко бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка