Інструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти


НазваІнструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти
Дата конвертації01.03.2013
Розмір445 b.
ТипДержавний стандарт


Інструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти

08 лютого 2012р.

м.Вінниця

Мета семінару

 • Скоординувати роботу методичної служби щодо підготовки вчителя до реалізації змісту нового Державного стандарту, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школіПлан семінару

 • Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового ДС початкової загальної освіти (Бачинська Т.В.)

 • Концептуальні засади нового ДС початкової загальної освіти (Лесіна О.В.)

 • Особливості і проблеми запровадження нового змісту початкової освіти (Гальчевська Н.А.)

 • ДС початкової загальної освіти: зміст та етапи впровадження (Лесіна О.В.)

 • Роль та завдання методичної служби у період переходу на новий зміст ДС початкової загальної освіти:

 • Учитель як фактор реалізації нового змісту початкової освіти (Лесіна О.В.)

 • З досвіду роботи. Роль методичного об’єднання в підготовці вчителів до реалізації змісту нових ДС початкової школи (Стрельбицька С.В.)

 • Науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі (Гальчевська Н.А.)

 • Підсумок роботи. Круглий стіл (Лесіна О.В.)

Державний стандарт

 • рамковий основний нормативний документ в якому визначено загальнодержавні вимоги до освіченості випускників на рівні початкової, базової і повної ЗСОПроцедура роботи над ДС

 • Розробляється творчим колективом науковців, методистів, вчителів з різних регіонів України під керівництвом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та НАПН України (наказ №75/5 від 05.02.2010р.)

 • Затверджується КМ України (постанова КМУ №462 від 20.04.11р.)

 • Переглядається не рідше одного разу на 10 роківФункції ДС

 • Збереження єдиного освітнього простору в державі;

 • посилення стабілізуючої і регламентуючої ролі школи у системі неперервної освіти;

 • забезпечення еквівалентності здобуття середньої освіти у різних формах;

 • визначення рівнів загальноосвітньої підготовки як базису наступності (дошкілля – школа – ПТУ - ВНЗ );

 • розвантаження учнів від надмірної інформації;

 • створення передумов для диференціації шкільної освіти;

 • впровадження моніторингу різних рівнів на основі розроблення критеріїв оцінки якості;

 • розмежування рівнів відповідальності між центром і регіонами за якість змісту шкільного навчання і умови його реалізаціїСистемний підхід – основа роботи над ДС

 • Узгоджені цілі стандартизації;

 • зміст;

 • процес;

 • результати;

 • окреслені умови, які визначають якість впровадження ДС початкової освіти (засоби, ресурси, методики оцінювання тощо)Основна вимога ДС

 • Досягти в масовій школі необхідного і достатнього рівня, а не мінімального початкової освіти (лише на цьому рівні об’єктом цілеспрямованого формування є базові загальнонавчальні уміння і навички)Якість початкової освіти: взаємодія чинників

 • Повне, своєчасне охоплення навчанням усіх дітей молодшого шкільного віку;

 • різнобічне використання досягнень дошкільного періоду;

 • створення освітнього середовища: осучаснення, оздоровлення;

 • впровадження методик особистісно орієнтованого навчання, виховання і розвитку молодших школярів;

 • моніторинговий супровід;

 • адекватна підготовка педагогічних кадрівДержавний стандарт початкової загальної освіти

 • Вступає в дію з 1 вересня 2012р.

 • Розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти

 • Ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходівТерміни Державного стандарту

 • Громадянська компетентність;

 • ключова компетентність;

 • ключова компетенція;

 • компетентнісний підхід;

 • компетентність;

 • компетенція;

 • комунікативна компетентність;

 • міжпредметна компетентність;

 • міжпредметні естетичні компетентності;

 • предметна компетентність;

 • предметна компетенція;

 • предметна математична компетентність;

 • предметна природознавча компетентність;

 • соціальна компетентність.

Базовий навчальний планОсвітня галузь “Мови і літератури” Навчальний предмет: Українська мова (1-4 класи)

 • Змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна

 • Розділи програми: «Навчання грамоти», «Мовленнєва змістова лінія», «Мовна змістова лінія», «Соціокультурна змістова лінія», «Діяльнісна змістова лінія»

 • 1 клас - 245 годин (7 годин на тиждень)

 • 2 клас - 121 година

І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

ІІ семестр – 3 години на тиждень (57 годин)
 • 3 клас - 121 година

І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

ІІ семестр – 3 години на тиждень (57 годин)
 • 4 клас - 121 година

І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

ІІ семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

Освітня галузь “Мови і літератури” Навчальний предмет: Літературне читання (2-4 класи)

 • Змістові лінії: коло читання; формування й розвиток навички читання; літературознавча пропедевтика; досвід читацької діяльності; робота з дитячою книжкою, робота з інформацією; розвиток літературно-творчої діяльності учнів на основі прочитаного.

 • 2 клас - 121 година

І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

ІІ семестр - 4 години на тиждень (64 години)
 • 3 клас - 121 година

І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

ІІ семестр – 4 години на тиждень (64 години)
 • 4 клас - 121 година

І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

ІІ семестр – 4 години на тиждень (64 години)

Освітня галузь “Математика” Навчальний предмет: Математика (1-4 класи)

 • Змістові лінії: числа, дії з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота з даними.

 • 1 клас - 140 годин (4 години на тиждень)

 • 2 клас - 140 годин (4 години на тиждень)

 • 3 клас – 140 годин (4 години на тиждень)

 • 4 клас – 140 годин (4 години на тиждень)Освітня галузь “Природознавство” Навчальний предмет: Природознавство (1-4 класи)

 • Змістові лінії: “Об’єкти природи”, “Взаємозв’язки у природі”, “Земля – планета Сонячної системи”, “Україна на планеті Земля”, “Рідний край”, “Охорона і збереження природи”, “Методи пізнання природи”.

 • 1 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 6 год.

 • 2 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 5 год.

 • 3 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 3 год.

 • 4 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 5 год.Освітня галузь “Суспільствознавство” Навчальний предмет: Я у світі (3-4 класи)

 • Теми: „Людина”, „Людина серед людей”, Людина в суспільстві”, „Людина у світі”.

 • 3 - 4 класи по 35 годин/рік (сприяє поетапному усвідомленню учнями єдності компонентів „Я − сім’я − школа − рідний край − Україна − світ”; розкриває взаємодію людей у сім’ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей з природним і соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей демократичного суспільства)Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” Навчальний предмет: Фізична культура (1-4 класи)

 • Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

 • Навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли вправи, об’єднані за способами рухової діяльності.

 • У кінці кожної «школи» надаються орієнтовні навчальні нормативи й вимоги.

 • 1-4 класи – 105 годин/рік (з них резерв - 20 год/рік)Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” Навчальний предмет: Основи здоров’я (1-4 класи)

 • Розділи: 1) здоров'я людини; 2) фізична складова здоров'я; 3) соціальна складова здоров'я; 4) психічна та духовна складові здоров'я.

 • 1 клас - 34 години, із них 3 години - резервні (Підготовка до «Дня здоров’я» )

 • 2 клас - 34 години, із них 2 години – резервні (Підготовка виставки дитячих робіт, присвячених здоровому способу життя та профілактиці шкідливих звичок )

 • 3 клас - 34 години, із них 2 години – резервні (Виконання проекту: «Прагнемо бути здоровими!» )

 • 4 клас - 34 годин, із них 2 години – резервні (Підготовка і проведення вистави, творчого конкурсу, присвяченого заохоченню учнів до здорового способу життя )Освітня галузь “Технології” Навчальний предмет: Трудове навчання (1-4 класи)

 • Змістові лінії: ручні техніки обробки матеріалів; технічна творчість; декоративно-ужиткове мистецтво; самообслуговування (кожна змістова лінія передбачає формування культури виконання трудових дій).

 • 1 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 2 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 3 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 4 клас - 35 години, із них 4 години - резервніОсвітня галузь “Технології” Навчальний предмет: Інформаційно-комунікативна грамотність (2-4 класи)

 • Змістові лінії: комп’ютер та його складові; інформація та інформаційні процеси; використання інформаційних технологій; алгоритми і виконавці; комунікаційні технології; створення проектів.

 • Презентація СДІОсвітня галузь “Мистецтво” Навчальний предмет: Образотворче мистецтво (1-4 класи)

 • Матеріал програми згруповано у блоки-теми, кількість уроків та тематика завдань в яких є орієнтовною.

 • 1 клас - 35 години, із них 3 години – резервні

(Абетка образотворчого мистецтва)
 • 2 клас - 35 години, із них 3 години – резервні

(Мова образотворчого мистецтва)
 • 3 клас - 35 години, із них 3 години – резервні

(У майстернях художників)
 • 4 клас - 35 години, із них 3 години – резервні

(Художній образ в мистецтві)

Освітня галузь “Мистецтво” Навчальний предмет: Музичне мистецтво (1-4 класи)

 • Програма має тематичну побудову (заснована на музично-педагогічній концепції Д.Б.Кабалевського), що дає змогу об’єднати різні види музичної діяльності учнів (сприймання музики, виконання, засвоєння необхідних музичних понять і термінів, елементарне музикування, інсценування пісень, ритмічна й пластична імпровізація тощо) на одному уроці.

 • 1 клас - 35 години, із них 4 години – резервні

 • 2 клас - 35 години, із них 4 години – резервні

 • 3 клас - 35 години, із них 4 години – резервні

 • 4 клас - 35 години, із них 4 години – резервніОсвітня галузь “Мистецтво” Навчальний предмет: Мистецтво (1-4 класи)

 • У змісті інтегруються музична, образотворча та мистецько-синтетична змістові лінії.

 • 1 клас - 70 години, із них 8 години – резервні

(Абетка мистецтв)
 • 2 клас - 70 години, із них 8 години – резервні

(Краса довкілля в мистецтві)
 • 3 клас - 70 години, із них 8 години – резервні

(Образ людини в мистецтві)
 • 4 клас - 70 години, із них 8 години – резервні

(Світ у мистецьких шедеврах)

Особливості Державного стандарту початкової загальної освіти

 • Враховано зарубіжний досвід та кращі традиції вітчизняної освіти

 • Оновлено зміст ДС та удосконалено Базовий навчальний план

 • Передбачено формування ключових компетентностей учнів початкових класів

 • Єдиний зміст стандарту для усіх мов навчання

 • Вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх ЗНЗ

 • Посилено природничу складову, введено нову освітню галузь “Природознавство”

 • Впровадження нового курсу ІКГ з 2 класу в усіх ЗНЗ

 • Передбачено діяльнісну лінію у змісті кожної освітньої галузі

 • Обов’язкова варіативна складова: 1-4 класи по 2 годиниУмови впровадження ДС

 • Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти

 • Впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкової школи

 • Використання здоров’язбережувальних технологій

 • Впровадження ІКТ в освітньому процесі початкових класів

 • Соціалізація особистості молодшого школяраДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Схожі:

Інструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти iconПочаткових класів Новомосковського району Дніпропетровської області Мета
Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти
Інструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Учитель як фактор реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти
Інструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти iconБачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.)
Скоординувати роботу методичної служби щодо підготовки вчителя до реалізації змісту нового Державного стандарту, науково-методичного...
Інструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті монмолодьспорту України
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення
Інструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті монмолоді та спорту України
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення
Інструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті монмолодьспорту України
Зміст яких послідовно взаємозв’язаний із змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти
Інструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти в дію! Система роботи Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9
Цільовий проект на 2011-2016 рр., розроблений педагогами школи, спрямований на вивчення та впровадження нового Державного стандарту...
Інструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти iconМетодичні рекомендації Сєвєродонецького методичного центру вчителю початкових класів, поради батькам
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної...
Інструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти iconНормативно-правова документація з питань впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм

Інструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти iconЗ 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.
З 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка