Спеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва Презентація методичного об’єднання вчителів математики


НазваСпеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва Презентація методичного об’єднання вчителів математики
Дата конвертації09.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Спеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва

 • Презентація методичного об’єднання вчителів математики


Методичне об’єднання вчителів математики

 • Формування позитивної мотивації до

 • навчальної діяльності на уроках математики в умовах особистісно зорієнтованого навчанняВсупереч народному прислів’ю „Можна привести коня до води, але не  можна  змусити його напитися”, учитель повинен не тільки привести учня до джерела  знань, а й організувати  роботу так, щоб учень захотів сам узяти ці знання.

 • Всупереч народному прислів’ю „Можна привести коня до води, але не  можна  змусити його напитися”, учитель повинен не тільки привести учня до джерела  знань, а й організувати  роботу так, щоб учень захотів сам узяти ці знання.Національна доктрина ставить перед учителем завдання створити дитині умови для її максимального самовизначення і саморозвитку

 • Національна доктрина ставить перед учителем завдання створити дитині умови для її максимального самовизначення і саморозвиткуВ Концепції загальної середньої освіти пріоритети у навчанні математики надаються формуванню в учнів уявлення про сутність математичних знань, ознайомлення їх з ідеями і методами математики, їх роллю у пізнанні і перетворенні дійсності, забезпеченню оволодіння системою математичних знань і вмінь, які мають передусім загальноосвітнє спрямування, а також необхідні для успішного вивчення інших освітніх галузь.

 • В Концепції загальної середньої освіти пріоритети у навчанні математики надаються формуванню в учнів уявлення про сутність математичних знань, ознайомлення їх з ідеями і методами математики, їх роллю у пізнанні і перетворенні дійсності, забезпеченню оволодіння системою математичних знань і вмінь, які мають передусім загальноосвітнє спрямування, а також необхідні для успішного вивчення інших освітніх галузь.Мотивація навчальної діяльності не тільки забезпечує високу ефективність цій діяльності, але й має моральний аспект: у кінцевому результаті вона виступає як реалізація потреби бути особистістю.

 • Мотивація навчальної діяльності не тільки забезпечує високу ефективність цій діяльності, але й має моральний аспект: у кінцевому результаті вона виступає як реалізація потреби бути особистістю.Мотиви

 • зовнішні (не дуже сильні)

 • внутрішні (найбільш дійові)

 • Мотиви навчання – це джерело мисленняМотивація навчання математиці – це система пізнавальних мотивів, тобто сукупність, комплекс усіх спонукань до знань, допитливості, пізнавальної потреби, навчальної діяльності, зацікавленості до наукового пізнання та пошуку істини.

 • Мотивація навчання математиці – це система пізнавальних мотивів, тобто сукупність, комплекс усіх спонукань до знань, допитливості, пізнавальної потреби, навчальної діяльності, зацікавленості до наукового пізнання та пошуку істини.Методи стимулювання й мотивації до навчання математики в учнів:

 • Використання ефекту подиву.

 • Створення проблемної ситуації.

 • Евристична бесіда.

 • Використання аналогії, порівняння, протиставлення.

 • Створення ситуації зацікавленості.

 • Пізнавальні ігри.

 • Використання навчальних дискусій.

 • Створення ситуації вільного вибору учнями навчального завдання.

 • Створення емоційно-моральних переживань.

 • Створення ситуації захопленості.

 • Використання методу аналізу життєвих ситуацій.Методи стимулювання й мотивації до навчання математики в учнів:

 • Створення на уроці ситуації успіху.

 • Використання наочності.

 • Формування в учнів мотивів обов’язку і відповідальності у навчанні.

 • Використання історичного матеріалу.

 • Застосування нового математичного факту.

 • Використання методу доцільних задач.

 • Використання спостережень, наслідування, виміру, експерименту.

 • Використання відкритої інформації на уроках математики.

 • Використання практичних задач.Щоб здійснити мотивацію навчальної діяльності учнів педагогічний колектив школи плідно працює над проблемою, переймається проблемами вихованців, аналізує прорахунки минулих років, створює повноцінну модель школи сучасності.

 • Щоб здійснити мотивацію навчальної діяльності учнів педагогічний колектив школи плідно працює над проблемою, переймається проблемами вихованців, аналізує прорахунки минулих років, створює повноцінну модель школи сучасності.

“Формування математичних компетенцій учнів”

 • Карпенко В.М.Компетенції – еталон досвіду дій, знань, умінь, навичок, творчості, який установлює суспільство;

 • Компетенції – еталон досвіду дій, знань, умінь, навичок, творчості, який установлює суспільство;

 • Компетентність – рівень досягнення компетенції;

 • Компетентісний підхід – це спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток життєвих (ключових) і предметних компетентностей особистості, результатом якого повинна бути сформована загальна компетентність людини, що є сукупністю життєвих компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості.Під поняттям «математична компетентність» розуміють спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень.

 • Під поняттям «математична компетентність» розуміють спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень.Математичні компетентності

 • 1. Процедурна компетентність – уміння розв’язувати типові математичні задачі.

 • 2. Логічна компетентність – володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень

 • 3. Технологічна компетентність – володіння сучасними математичними пакетами.

 • 4. Дослідницька компетентність – володіння методами дослідження практичних та прикладних задач математичними методами.

 • 5. Методологічна компетентність – уміння оцінювати доцільність використання математичних методів для розв’язання практичних та прикладних задач.Компонентами математичної компетентності, як і будь якої іншої, є:

 • Компонентами математичної компетентності, як і будь якої іншої, є:

 • мотиваційний – внутрішня мотивація, інтерес;

 • змістовний – комплекс математичних знань, умінь та навичок;

 • дійовий – навички навчальної праці (самостійність, самооцінка, самоконтроль).

 • Природа компетентності така, що вона може проявлятися лише в органічній єдності з цінностями людини, тобто в умовах глибокої особистої зацікавленості в даному виді діяльності.Формування мотиваційного компонента

 • Формування мотиваційного компонента

 • здійснюється через:

 • забезпечення позитивного ставлення учнів до математичної діяльності;

 • виховання пізнавального інтересу;

 • пізнавальну самостійність та активність.

 • Формування змістового компоненту

 • математичної компетентності здійснюється на основі індивідуально – диференційованого підходу.

 • Формуючи дійовий компонент математичної компетентності,

 • необхідно створити для учнів оптимальні умови для поступового переходу від дій під керівництвом учителя до самостійних, даючи їм змогу самим шукати шлях розв’язання пізнавальних та практичних завдань.Формуванню життєвих компетентностей (саморозвитку і самоосвіти) сприяє залучення учнів до:

 • Формуванню життєвих компетентностей (саморозвитку і самоосвіти) сприяє залучення учнів до:

 • виконання творчих завдань, написання наукових робіт, участь в інтелектуальних змаганнях (турнірах, олімпіадах, конкурсах);

 • відвідування факультативних занять;

 • практикування диференційованих домашніх завдань та прийомів випереджувального навчання (розширення галузі знань предмета, просування до вищого рівня засвоєння знань з теми);

 • формування загальнонавчальних умінь. • Кваліфікаційна категорія

 • «спеціаліст вищої категорії»,

 • педагогічне звання

 • «вчитель-методист»

 • Керівник МО 1985-2004 р.р.

 • та з 2006 року

 • У школі працює з 1980 року“Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики та в позакласній роботі”

 • “Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики та в позакласній роботі”

 • Стасюк О.І.Єрмакова Надія Федорівна вчитель математики

 • Кваліфікаційна категорія

 • «спеціаліст вищої

 • категорії»,

 • педагогічне звання

 • «вчитель-методист»

 • Керівник МО з 2004-2006

 • року

 • У школі працює з 1972

 • року

 • З 2001 року – керівник

 • експериментального

 • педагогічного майданчика на

 • базі Університету економіки та

 • права “КРОК”“Методи проблемного навчання як фактор позитивної навчальної діяльності учнів”

 • “Методи проблемного навчання як фактор позитивної навчальної діяльності учнів”

 • Єрмакова Н.Ф.Модуль в рівняннях

 • Модуль в рівняннях

 • та графікахПолякова Ірина Іванівна вчитель математики

 • Кваліфікаційна категорія

 • «спеціаліст вищої

 • категорії»,

 • педагогічне звання

 • «старший учитель»

 • У школі працює з 2000

 • року“Розвиток логічного мислення при розв’язуванні задач”

 • “Розвиток логічного мислення при розв’язуванні задач”

 • Полякова І.І.Використання нестандартних методів, розвиток творчого та образного сприйняття при розв’язуванні задач

 • Використання нестандартних методів, розвиток творчого та образного сприйняття при розв’язуванні задачФорми роботи з учнями:

 • казки

 • реферати

 • брейн-ринги

 • кросворди

 • тести

 • математичний бій

 • КВКТести

 • 1.Піфагор народився на острові

 • Кіпр

 • Сахалін

 • Гренландія

 • 2.Батьком Піфагора був

 • Тато Карло

 • Мнесарх

 • Фалес

 • ГомерТести

 • 3.Мамою Піфагора була

 • Ксена

 • Матір Тереза

 • Невідомо

 • 4.Серед учителів юного Піфагора були

 • Фалес

 • Гермодаманта

 • Ферекид

 • Ірина ІванівнаТести

 • 5.Помер Піфагор через

 • Хворобу

 • Самовбивство

 • Нещасний випадок

 • 6.Як називалося братство Піфагора

 • Тамплієри

 • Чорний кіт

 • ПіфагорійціШановні колеги!

 • Підраховано, що  за час своєї професійної діяльності учитель дає ( в середньому ) більше 25 тисяч уроків. Ці уроки повинні бути добре  підготовлені, повинні сприяти розвитку учнів, виховувати потребу і здатність до навчання упродовж всього життя.

 • Крім того, кожен урок  повинен в той же час приносити успіх учителю, доставляти йому почуття радості, задоволення своєю професією.

 • Для  вчителя кожен урок  - це важка робота, яка потребує 45 хвилин концентрації уваги і великого напруження.

 • Тому ми вам всім зичимо здоров’я, терпіння, здатності до постійного вдосконалення, професійного зростання.Слова – як гроші, їх не можна друкувати в надмірній кількості. Виникає інфляція

 • Слова – як гроші, їх не можна друкувати в надмірній кількості. Виникає інфляція

Схожі:

Спеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва Презентація методичного об’єднання вчителів математики iconСпеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва Презентація методичного об’єднання вчителів математики

Спеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва Презентація методичного об’єднання вчителів математики iconСпеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва це загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади Голосіївського району м.
У школі визначена російська мова навчання та запроваджено поглиблене вивчення англійської мови з першого класу
Спеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва Презентація методичного об’єднання вчителів математики iconСевастопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням англійської мови Севастопольської міської ради

Спеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва Презентація методичного об’єднання вчителів математики iconУкраїна Спеціалізована школа-дитячий садок загальноосвітній навчальний заклад І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови

Спеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва Презентація методичного об’єднання вчителів математики iconЗ поглибленим вивченням англійської мови з поглибленим вивченням англійської мови
Забезпечення та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я
Спеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва Презентація методичного об’єднання вчителів математики iconУрок фізична культура та англійська мова для учнів 9-го класу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
Новокаховська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №8 з поглибленим вивченням англійської мови
Спеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва Презентація методичного об’єднання вчителів математики iconБілоцерківська спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Закріплення звука [ж] І букви “же”. Інсценування української народної казки “Лисичка І Журавель”
Білоцерківська спеціалізована загальноосвітня школа І ііі ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій
Спеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва Презентація методичного об’єднання вчителів математики iconЗвіт про результати експериментально-дослідницької діяльності за 2010- 2011 навчальний рік спеціалізованої школи №152 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва

Спеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва Презентація методичного об’єднання вчителів математики iconЗ поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва
Виховання особистості, що здатна творити суспільство творча, високодуховна, здатна до самовдосконалення з відчуттям перспективи
Спеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва Презентація методичного об’єднання вчителів математики iconБілоцерківська спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка