Розділ Комп'ютерне моделювання. Основи алгоритмізації


НазваРозділ Комп'ютерне моделювання. Основи алгоритмізації
Дата конвертації09.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Розділ 1. Комп'ютерне моделювання. Основи алгоритмізації

Інформатика 11 клас

Навчальна презентація вчителя-методиста СЗОШ № 8 м. Хмельницького Кравчук Г.Т.

із етапами розв'язування задач із використанням комп'ютера

Яких етапів слід дотримуватися при розв'язуванні задач за допомогою комп'ютера?Поняття абстрактного моделювання

Абстрактне моделювання пов'язане з побудовою абстрактної моделі. Така модель являє собою математичні співвідношення, графіки, схеми, діаграми тощо.

При розв'язуванні задач за допомогою комп'ютера, виділяють декілька етапів, які можна віднести до абстрактного моделювання, оскільки їх реалізація не залежить від виконавця чи інструмента.

Постановка задачі

При постановці прикладної задачі фахівець з тієї чи іншої галузі знань чи діяльності формулює задачу, визначає вихідні дані і мету її розв'язання, оскільки мета визначає ті властивості обєкта - оригіналу, які мають бути відтворені в моделі.

На цьому етапі формулюється задача і вимоги, що висуваються до її розв'язання, тобто здійснюється попередній аналіз об'єкта дослідження. Якщо задача конкретна, то під постановкою задачі можна розуміти відповідь на два запитання: які дані відомі, тобто є початковими (вхідними), і що потрібно визначити. Якщо задача узагальнена, то при постановці задачі знадобиться також відповідь на третє запитання: які дані допустимі.

Постановка задачі полягає в її описі розмовною чи формальною мовою.

На етапі формалізації відбувається формулювання задачі мовою математики, тобто створюється математична модель задачі.

При створенні математичної моделі потрібно:

У чому полягає технологія комп'ютерного моделювання

Після створення інформаційної знакової моделі приступають до комп'ютерного моделювання – створення комп'ютерної моделі.

Комп'ютерне моделювання полягає у проведенні обчислювальних експериментів на комп'ютері, метою яких є аналіз, інтерпретація та співставлення результатів моделювання з реальною поведінкою об'єкта, що вивчається, і, за необхідності, наступне уточнення моделі.

Існує велика кількість програмних засобів, які дозволяють досліджувати інформаційні моделі. Кожне програмне середовище має свій інструментарій та дозволяє працювати з певними видами інформаційних об'єктів.

Існують різні програми, які дозволяють працювати з блок-схемами алгоритмів, електронними схемами, діаграмами тощо.

У чому полягає технологія комп'ютерного моделювання

Інформаційні моделі, в яких відображаються не лише відомості про об'єкти, а й вказуються їх взаємозв'язки, реалізуються в системах управління базами даних.

У чому полягає технологія комп'ютерного моделювання

Перевірка створеної комп'ютерної моделі здійснюється за допомогою її тестування.

Тестування передбачає виконання програми для певного набору вхідних даних, для яких заздалегідь відомий результат.

Якщо відповідь, отримана при тестуванні, збігається з відомою відповіддю, а тест складений правильно, вважається, що модель працює коректно. В іншому випадку слід шукати й усувати причини розбіжностей. Усі ці дії називаються налагодженням моделі.

У чому полягає технологія комп'ютерного моделювання

У випадку створення комп'ютерної моделі шляхом складання програми необхідно здійснити налагодження та тестування програми.

Під налагодженням програми розуміють процес випробування програми і виправлення при цьому помилок. Виявити синтаксичні помилки, пов'язані з порушенням правил запису програми мовою програмування, та семантичні помилки, пов'язані з неправильним змістом дій та використанням недопустимих значень величин, допомагає система програмування, що використовується.

Аналіз результатів

Завершується комп'ютерне моделювання аналізом результатів. Експерименти мають бути здійснені таким чином, щоб отримати достовірний результат.

Якщо результати не відповідають цілям поставленої задачі, це означає, що допущено помилки на попередніх етапах.

Якщо помилки знайдено, то необхідно внести корективи в модель.

Процес повторюється дотих пір, поки результати експерименту не будуть відповідати цілям моделювання.

Що таке метод розв'язування задачі?

Метод – це загальний спосіб,сукупність прийомів, що використовуються для розв'язування задач певного типу.

Мови програмування

Алгоритмічні мови, які призначені для створення описів алгоритмів, що орієнтовані на їх виконання комп'ютером, називають мовами програмування.


Схожі:

Розділ Комп\Спецкурс “Основи баз даних” Розділ Поглиблене семантичне моделювання Повторення
Як приклад продовжимо розглядати предметну область «школа», поступово додаючи до неї нові сутності та розширюючи її на всі школи...
Розділ Комп\Основи алгоритмізації. Побудова алгоритмів основи алгоритмізації. Побудова алгоритмів

Розділ Комп\Основні вимоги до вивчення теми "Основи алгоритмізації ". Основні вимоги до вивчення теми "Основи алгоритмізації "

Розділ Комп\Інформатика 9 клас Розділ 3 Основи комп'ютерних систем Що таке комп'ютер?
Машина Тьюрiнга гiпотетичний унiверсальний перетворювач дискретної iнформацiї, теоретична обчислювальна система. Тьюрiнг i Пост показали...
Розділ Комп\Інформатика 9 клас Розділ 3 Основи комп'ютерних систем Що таке комп'ютер?
Машина Тьюрiнга гiпотетичний унiверсальний перетворювач дискретної iнформацiї, теоретична обчислювальна система. Тьюрiнг i Пост показали...
Розділ Комп\Основи комп’ютерної графіки. Основи комп’ютерної графіки
Цифрові технології. Ця програма створена корпорацією Microsoft з метою підвищення рівня комп'ютерної грамотності в усьому світі....
Розділ Комп\Рідке природне добриво Liquid natural fertilizer Комп ’ ютерне дозування забезпечує рівномірне розпилювання

Розділ Комп\Розділ 16 Інформаційно-комунікаційні технології Стільникова мережа – приклад інформаційної комунікації (радіозв'язку)
Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних...
Розділ Комп\Розділ Електротехнічні роботи Моделювання фізичних явищ та процесів

Розділ Комп\Учити учити розвивати
Комп’ютерне правило: " сміття вкладеш сміття виймеш " стосується також навчання!

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка