Шляхи підвищення престижу математичної освіти Методичне об'єднання вчителів математики м. Миколаєва (25. 01. 12р.) План


НазваШляхи підвищення престижу математичної освіти Методичне об'єднання вчителів математики м. Миколаєва (25. 01. 12р.) План
Дата конвертації09.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Шляхи підвищення престижу математичної освіти

Методичне об'єднання

вчителів математики м. Миколаєва

(25.01.12р.)

План

 • 1. Шляхи підвищення престижу математичної освіти (Манзарук С.М., методист НМЦ);

 • 2. Із досвіду проведення сучасного уроку математики (Плотнікова Л.В., вчитель вищої категорії, старший вчитель ЗОШ51);

 • 3. Різне. • 13,7% годин від загального навантаження школи відведено сумарно на вивчення фізики, хімії, біології, географії, астрономії; на математику – 16%, на гуманітарні дисципліни – 47,5%. • Про проблеми шкільного уроку завжди сперечаються. ( Дистанційна конференція вчителів математики м.Миколаєва, січень 2011р.) • Класифікація методів та прийомів навчання характеризують діяльність вчителя, учнів, але не характеризують особистість учня. Тому пропоную поряд з класною класифікацією методів навчання ввести ще одну: класифікацію, яка характеризуватиме самого учня, а на основі цього визначити методи та прийоми, які для даної дитини будуть найбільш дієво стимулювати пізнавальний інтерес. • Однією з педагогічних технологій, що дає можливість всебічно зацікавити учня щодо вивчення будь-якого предмета є розвиваюче навчання... • В проблемному навчанні слід виділити три основні ланки: постановку проблеми, її формулювання і розв'язання. • Аналіз педагогічної теорії і практики дає змогу визначити основні способи і прийоми створення проблемної ситуації. Деякі з них: 1. Проблемна ситуація виникає, коли вчитель пропонує учням інформацію, яка містить у собі суперечність. 2. Проблемна ситуація виникає в результаті ознайомлення із різними тлумаченнями одного й того самого явища, факту тощо. 3. Проблемні ситуації виникають при ознайомленні учнів з парадоксами. • 4. Дуже часто для створення проблемної ситуації застосовують сукупність способів і прийомів. Для створення проблемної ситуації використовується бесіда, практична задача тощо. • Діяльність по усвідомленню проблеми має творчий характер, вимагає такого самого підходу вчителя до її організації, вона антипод діяльності за зразком, алгоритмом і не терпить чіткого наслідування будь-якому універсальному правилу. • Можна виділити узагальнені процедури й операції, які характеризують навчально - пізнавальну діяльність учнів, спрямовують аналіз проблемної ситуації і розв'язання проблеми: сприйняття інформаційно - пізнавальної суперечності; її аналіз; осмислення суперечності бачення проблеми; формулювання проблеми; висування припущення для пояснення суперечності; обгрунтування висловленого припущення; перевірка правильності висунутого припущення; доведення істинності аргументів; формулювання висновків у формі нових знань.Виховання уяви

 • Кожний урок повинен вносити свій вклад у розвиток уяви учня. • Відбір, систематизація і аналіз матеріалу можуть лише тоді проводитись успішно, коли в учнів наявні для цього необхідні знання і уміння, коли учні добре розуміють тему і цільову установку. Уява лише тоді об'єктивна і продуктивна, коли вона опирається на міцні знання, уміння, навички і розуміння. Аналіз творчих робіт за схемі - відбір, систематизація і аналіз матеріалу у відповідності з цільовою установкою, темою і вихідними умовами - дозволяє судити не тільки про те, які результати, але і як вони одержані.Формування умінь і навичок.

 • Нині актуальним є завдання формування в учнів інтелектуальних умінь і навичок. • Будь-який прийом або спосіб дії можна довести до свідомості учня у вигляді певного розпорядження.В психології навчання розрізняють три основні типи орієнтації:

 • 1) учням дається зразок, але як його досягти, не повідомляють. Учні діють методом проб і помилок, поки не знайдуть задовільняючий їх спосіб; 2) учням пред'являють не тільки зразок, але і повідомляють алгоритм, тобто повну програму дій для даного конкретного випадку; 3) учням дають зразок, який повідомляє орієнтири для пошуку потрібного способу дій, учні самостійно або під керівництвом вчителя виділяють необхідні операції і знаходять їх послідовність.Мотивація навчання

 • Високий рівень її присутній лише близько 5% учнів, середній - 30%, низький рівень характерний для 65% учнів. Однією з причин того, що учні не хочуть оволодіти знаннями являється слабкі знання вчителів щодо закономірностей формування мотивів учіння, що в свою чергу є наслідком теоретичної непідготовленості вирішення цих проблем. • Практика показує, що спрямованість мотивації учня може бути найрізноманітнішою: на знання (теорії, практики); види діяльності (пізнавальна, професійна, спілкування); на способи навчання (самостійне або несамостійне застосування знань, планування своїх дій, застосування порівнянь, узагальнень, аналогій, аналізу, роботи з навчальними посібниками ...). Як відомо мотивація буває зовнішня і внутрішня. • Звичайно, окремо взятими прийомами, методами неможливо сформувати і розвинути мотивацію навчання. Але кожний метод вносить свій вклад в її розвиток, володіє конкретним спектром розвиваючих мотивів (круглий стіл вчителів математики, М.Г.№2). • Необхідно постійно експериментувати з формою пояснення матеріалу, його порційним обсягом одночасного сприйняття, кількістю повторень для часткового або повного усвідомлення , використовуючи сучасні проблеми життя . • Диференціація навчання математики дає можливість систематично залучати учнів до самостійної пізнавальної діяльності на різних етапах навчання . Максимально можливу суму знань учні повинні набувати самостійно, проводячи певні дослідження, тобто стати активними суб’єктами навчання. • Проблема організації та активізації самостійної роботи зводиться до вирішення питань: вивільнення часу для самостійної роботи учня; створення умов для виникнення потреби самостійно опрацювати навчальний матеріал. Разом з тим, ефективність самостійної роботи залежить від досвіду вчителя, максимально чіткої організації контролю, раціонального планування часу і відповідного матеріально - технічного забезпечення навчального процесу. • Але головним є впровадження всього передового, цінного в педагогічний процес.Вихід із такого стану математичної освіти я бачу в наступному:

 • створення умов поглиблення знань з природничо-математичних наук обдарованих учнів;

 • - використання наукового потенціалу міста – вищих навчальних закладів, дослідницьких установ ;

 • підвищення фахової майстерності вчителів природничо-математичних дисциплін ; • - докорінне покращення матеріально-технічної бази шкільних кабінетів природничого циклу.ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


Схожі:

Шляхи підвищення престижу математичної освіти Методичне об\Методичний кабінет відділу освіти Кам’янської районної державної адміністрації Структура роботи методичного об’єднання вчителів математики
Методичне об'єднання вчителів математики працює над проблемою «Створення умов для особистісно орієнтованого навчання»
Шляхи підвищення престижу математичної освіти Методичне об\Методичне об`єднання вчителів математики, фізики та інформатики ку cумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 м. Суми, Сумської області
Методичне об`єднання вчителів математики, фізики та інформатики ку cумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18
Шляхи підвищення престижу математичної освіти Методичне об\Методичне об’єднання вчителів іноземної мови Проблема
Забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через підвищення...
Шляхи підвищення престижу математичної освіти Методичне об\Методичне об’єднання вчителів іноземних мов Проблема, над якою працює методичне об’єднання

Шляхи підвищення престижу математичної освіти Методичне об\Методичне об'єднання вчителів географії Проблема, над якою працює методичне об'єднання вчителів географії

Шляхи підвищення престижу математичної освіти Методичне об\Перше засідання
Методичне об’єднання вчителів математики Золотниківського методичного округу 2011 2012 н р
Шляхи підвищення престижу математичної освіти Методичне об\Районне методичне об’єднання вчителів 4 класів
Проблемна тема: “ Практична робота педагогів щодо підвищення професійної майстерності ”
Шляхи підвищення престижу математичної освіти Методичне об\Методичне об’єднання вчителів словесності гімназіі №2 М. Білої церкви
Підвищення методичної культури вчителів словесності шляхом впровадження інноваційних технологій в здоров’язберігаючий навчально-виховний...
Шляхи підвищення престижу математичної освіти Методичне об\Прикладна спрямованість шкільного курсу математики як проблема, яку необхідно вирішити, та як мета навчання математики задекларовані у «Концепції математичної освіти 12-річної школи»
«Концепції математичної освіти 12-річної школи», у «Концепції профільної освіти у старшій школі» у «Державному стандарті базової...
Шляхи підвищення престижу математичної освіти Методичне об\Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Голова м/о : чухрай н. Ю. Проблема, над якою працюють вчителі м/о
Шляхи активізації потенціалу уроку як форми навчальної діяльності на основі рівневої диференціації”

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка