Радіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами


НазваРадіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами
Дата конвертації01.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Радіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами.

 • Радіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами.

 • Основи дозиметрії.


Це такий процес, внаслідок якого відбуваються:

 • Це такий процес, внаслідок якого відбуваються:

 • а) самодовільне перетво­рення ядер одного хімічного елемента в ядра іншого елемента, яке супроводжується випромінюванням ядер гелію (α-розпад) або електронів і позитронів (β-розпад);

 • б) самодовільне випромінювання з ядра хімічного елемен­та короткохвильового електромагнітного випроміню­вання (γ-розпад), яке супроводжує α- і β-розпади.Види радіоактивності

 • Розрізняють два види радіоактивності: природну і штучну. Природну радіоактивність - перетворення нестійких ізотопів одного елемента в ізотопи інших елементів при α- і β-розпадах або випромінювання ядрами γ-квантів, які відбуваються в природних умовах самодовільно, тобто без зовнішніх впливів.

 • Штучна радіоактивність - розпад штучно отриманих ізотопів хімічних елементів внаслідок різних ядерних реакцій. Штучна радіоактивність була відкрита в 1934 р. подружжям Ірен Кюрі та Фредеріком Жоліо-Кюрі. Обидва види радіо­активності - природна і штучна - підпорядковуються одним і тим самим законам.Альфа-випромінювання

 • Резерфорд, Kюpi та їх співробітники довели, що α частинки становлять ядра гелію Не, тобто мають заряд вдвічі більший за модулем, ніж заряд електрона ( Кл) завдяки двом протонам, та масу, яка в чотири рази більша, ніж маса ядра атома водню

 • ( кг) завдяки двом протонам і двом нейтронам.Бета-випромінювання

 • Воно буває двох типів:

 • 1) електронне бета-випромінювання, що складається із швидких електронів, які вилітають з ядра атома;

 • 2) позитронного бета-випромінювання. Позитрон, що також вилітає з ядра, є античастинка по відношенню до електрона, яка відрізняється від нього лише знаком заряду і магнітного моменту. Позитрон був відкритий теоретично В. Паулі та П. Дираком в 1930 р. та експериментально Андерсоном в 1932 р. при дослідженні космічних променів в камері Вільсона, що була вміщена у магнітне поле.Гамма-випромінювання

 • Воно, як і рентгенівське випромінювання, належить до більш широкого класу електромагнітних випромінювань. В основному фізична природа гамма-випромінювання пов'язана з переходами нуклонів ядра з одного стаціонарного енергетичного рівня на інший подібно до того, як перехід між стаціонарними енергетичними рівнями атомів та молекул супроводжується випромінюванням або поглинанням електромагнітного випромінювання радіо -, інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового діапазонів. Тому енергія γ-фотона при гамма-випромінюванні може бути знайдена за відомою формулою Бора-Зоммерфельда:За однакові проміжки часу розпадається однакова частина радіоактивних ядер.

 • За однакові проміжки часу розпадається однакова частина радіоактивних ядер.

 • Число радіоактивних ядер зменшується за експонентою

Антуан Анрі Бекерель

П’ЄР КЮРІ І МАРІЯ СКЛОДОВСЬКА-КЮРІ • Проникна та іонізуюча здатність радіоактивного випромінювання

 • Проникна здатність частинок радіоактивного випромінювання характеризується пробігом у повітрі (найбільшою відстанню, на яку проникають у повітрі (при атмосферному тиску) ті чи інші частинки).

 • Іонізуюча дія частинок оцінюється питомою іонізацією – числом пар іонів, утворених частинкою в повітрі протягом 1 см шляху пробігу. В середньому на утворення однієї пари іонів у повітрі витрачається енергія, що дорівнює 34 еВ, і знаючи початкову енергію частики, можна обчислити кількість іонів, яку вона утворить у повітрі на шляху пробігу.

 • Інтенсивність іонізації, яку виконує дана частинка, залежить і від природи речовини. Чим більший атомний номер і більша густина речовини, тим з більш великою кількістю електронів стикнеться частинка на одиничному шляху пробігу, тим більш інтенсивною буде іонізація і меншою глибина проникнення.

Вплив радіації на живі організми викликає три негативних ефекти:Одиниці радіоактивності 1Бк,1Ки.

 • Одиниці радіоактивності 1Бк,1Ки.

 • Розрізняють три типи доз.

 • І Доза опромінення (експозиційна доза) визначається кількістю випромінювання, якому піддають біологічний об’єкт. Одиницею дози опромінення є 1 рентген (1Р).

 • 1Р відповідає дозі опромінення, при якій в 1см3 сухого повітря за нормальних умов утворюється пар іонів.Експозиційна доза визначає величину заряду, що виникає в одиниці маси сухого повітря під дією рентгенівського і γ -випромінювання, тобто

 • Експозиційна доза визначає величину заряду, що виникає в одиниці маси сухого повітря під дією рентгенівського і γ -випромінювання, тобтоІІ Доза поглинання. Дія радіоактивного випромінювання на біооб’єкти характеризується дозою поглинання. Дозою поглинання називається величина, що показує яка кількість енергії випромінювання поглинається одиницею маси речовини. Одиницями дози поглинання є 1Грей =1Дж/кг, 1 рад=0,01Грей.

 • ІІ Доза поглинання. Дія радіоактивного випромінювання на біооб’єкти характеризується дозою поглинання. Дозою поглинання називається величина, що показує яка кількість енергії випромінювання поглинається одиницею маси речовини. Одиницями дози поглинання є 1Грей =1Дж/кг, 1 рад=0,01Грей.ІІІ Біологічна доза. При тій самій дозі поглинання біологічна дія різних типів випромінювання залежить від виду випромінювання, розміру опроміненої поверхні, відносної чутливості органів, які зазнали опромінення, індивідуальних особливостей організму. Крім того, біологічний ефект залежить від локальної густини іонізації. Таким чином, біологічний ефект для тієї самої дози поглинання у випадку важких радіоактивних частинок є значно більшим, ніж ефект, який створюють рентгенівські промені, гамма-промені чи бета -частинки. Відносна біологічна ефективність випромінювання – це показник, за допомогою якого визначають, у скільки разів біологічна дія іонізуючих випромінювань даного типу (наприклад альфа-, бета-промені, нейтрони і т.і.) більша (або менша) за дію на той самий біологічний об'єкт стандартного випромінювання (жорсткі рентгенівські та гамма-промені).

 • ІІІ Біологічна доза. При тій самій дозі поглинання біологічна дія різних типів випромінювання залежить від виду випромінювання, розміру опроміненої поверхні, відносної чутливості органів, які зазнали опромінення, індивідуальних особливостей організму. Крім того, біологічний ефект залежить від локальної густини іонізації. Таким чином, біологічний ефект для тієї самої дози поглинання у випадку важких радіоактивних частинок є значно більшим, ніж ефект, який створюють рентгенівські промені, гамма-промені чи бета -частинки. Відносна біологічна ефективність випромінювання – це показник, за допомогою якого визначають, у скільки разів біологічна дія іонізуючих випромінювань даного типу (наприклад альфа-, бета-промені, нейтрони і т.і.) більша (або менша) за дію на той самий біологічний об'єкт стандартного випромінювання (жорсткі рентгенівські та гамма-промені).

 • Одиницями біологічної дози є 1Бер, 1 Рем та 1 Зіверт.

 • В той час, як у радах і греях вимірюють накопичення енергії в тканинах, Бери, реми і зіверти вимірюють біологічну дію.Потужність еквівалентної дози

 • Потужність еквівалентної дози Рб, визначається величиною еквівалентної дози Dб,, віднесеної до одиниці часу, тобто

Схожі:

Радіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами icon2. Джерела іонізуючого випромінювання. Використання радіонуклідів у медицині
Основні фактори, що обумовлюють дію іонізуючого випромінювання на організм людини
Радіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами icon2. Джерела іонізуючого випромінювання. Використання радіонуклідів у медицині
Основні фактори, що обумовлюють дію іонізуючого випромінювання на організм людини
Радіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами iconПлан лекції основні фактори, що обумовлюють дію іонізуючого випромінювання на організм людини
Основні фактори, що обумовлюють дію іонізуючого випромінювання на організм людини
Радіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами iconРадіоактивність. Види радіоактивного випромінювання
«випромінюю» radius «промінь» і activus «дієвий») явище спонтанного перетворення нестійкого ізотопа хімічного елемента в інший ізотоп...
Радіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами iconВимоги до системи якості використання джерел іонізуючого випромінювання в медицині

Радіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами iconStoe automated diffractometer for p
Джерело іонізуючого випромінювання рентгенівська трубка на 2 віконця з автоматичною заслонкою та ліхтарем безпеки
Радіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами iconМіжфакультетська науково-навчальна лабораторія рентгеноструктурного аналізу
Джерело іонізуючого випромінювання рентгенівська трубка на 2 віконця з автоматичною заслонкою та ліхтарем безпеки
Радіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами iconВзаємодія світла з речовиною Теплове випромінювання. Основи фотометрії План лекції Взаємодія світла з речовиною
Певна частина енергії хвилі переходить в інші види енергії. Відбувається підвищення інтенсивності теплового руху атомів і молекул...
Радіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами iconОпіки кафедра хірургії фпо доц. Герасимець Ю. М
Опік (combustio) це ушкодження тканин організму, що виникає в результаті місцевої дії високої температури, а також хімічних речовин,...
Радіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами iconУся область ультрафіолетового випромінювання умовно ділиться на
Ультрафіолетове випромінювання, скорочено уф-випромінювання або ультрафіолет невидиме оком людини електромагнітне випромінювання...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка