Грунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона ґрунту. План лекції Гігієнічне значення ґрунту


НазваГрунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона ґрунту. План лекції Гігієнічне значення ґрунту
Дата конвертації01.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Грунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона ґрунту.


План лекції

 • Гігієнічне значення ґрунту.

 • Ендемічне значення ґрунту.

 • Роль ґрунту в поширенні інфекційних захворювань та глистяних інвазій.

 • Забруднення ґрунту екзогенними хімічними речовинами.

 • Гігієнічні основи очищення населених місць.Ґрунтом називають складну багатокомпонентну малодинамічну дисперсну систему, в якій дисперсне середовище представлене мінеральними речовинами (кристалічним кварцем, алюмосилікатами, глинистими мінералами, природними макро - й мікроелементами), а дисперсними фазами є органічні речовини, всі види ґрунтової вологи (гігроскопічної, плівкової, капілярної, вільної гравітаційної), повітря, мікро - та макроорганізми.Класифікація ґрунтів за їх призначенням

 • 1) природні за межами населених місць, які можуть бути використані для нового будівництва або вирощування сільськогосподарських культур;

 • 2) штучно створені ґрунти населених місць, які утворилися з природних унаслідок їхнього перемішування з відходами антропогенного походження (побутовими, промисловими). До цього виду також належать пересунуті ґрунти, утворені внаслідок вертикального планування місцевості. Обидва різновиди штучно створених ґрунтів об'єднані терміном "культурний шар ґрунту населених місць";

 • 3) штучні покриття ґрунту (асфальтові, щебеневі, бетонні та ін.).Основні властивості ґрунту

 • пористість,

 • повітропроникність,

 • проникність,

 • фільтраційна здатність,

 • капілярність,

 • вологоємність.Мінеральні сполуки,

 • Мінеральні сполуки,

 • Органічні сполуки,

 • Органо-мінеральні комплекси,

 • Грунтові розчини,

 • Ґрунтова волога,

 • Повітря,

 • Грунтові мікроорганізми.Гігієнічне значення ґрунту

 • ґрунт є:

 • 1)      головним чинником формування природних і штучних біогеохімічних провінцій, які відіграють провідну роль у виникненні й профілактиці ендемічних захворювань серед населення;

 • 2)      середовищем, яке забезпечує циркуляцію у системі навколишнє середовище — людина хімічних та радіоактивних речовин, що використовуються в народному господарстві, а також екзогенних хімічних речовин, які потрапляють у ґрунт з викидами промислових підприємств, авіа - і автотранспорту, стічними водами, а отже, чинником, що впливає на здоров'я населення;

 • 3)     одним із джерел хімічного й біологічного забруднення атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод, а також рослин, що ними людина харчується;

 • 4)     чинником поширення інфекційних хвороб та інвазій;

 • 5) природним середовищем, найпридатнішим для знешкоджування рідких і твердих відходів.Ендемічне значення ґрунту

 • Ґрунт є середовищем, в якому відбуваються процеси трансформації сонячної енергії. Ґрунт є тим елементом біосфери Землі, який формує хімічний склад харчових продуктів, питної води і частково атмосферного повітряАномальні геохімічні провінції -

 • Це місцевості, де в ґрунті або у воді є нестача або надлишок хімічних елементів. Всі види порушень, що залежать геохімічної обстановки місцевості, об’єднують в поняття геохімічні ендеміЇ.

 • Описано низку геохімічних ендемій у тварин внаслідок нестачі чи надлишку J, F, B, Mn, Zn, Co, Cu, Se, Sr, Mg, Be, Li, Hg і ін. Описані “ендемії міксти” – від нестачі декількох елементів.Характеристика найбільш поширених ендемій

 • Нестача окремих елементів - наприклад, йоду, фтору, селену, марганцю, молібдену, міді та ін.

 • Надлишок фтору, селену, деяких важких металів. Зокрема у багатьох країнах реєструється епідемічний флюороз (Кенія, В’єтнам).

 • Молібденоз або ендемічна подагра – надлишок молібдену.

 • Хондро- і остеодистрофії – надлишок стронцію.

 • Враження печінки та інших органів травлення – надлишок селену.Джерела забруднення ґрунту

 • 1) внесення мінеральних та органічних добрив;

 • 2) використання пестицидів;

 • 3) надходження промислових і побутових відходів різних видів, які застосовують як добрива та з метою зволоження, в тому числі і внесення відходів тваринницьких комплексів (ферм) та індивідуальних господарств;

 • 4) потрапляння на його поверхню хімічних речовин з викидів в атмосферу промислових підприємств і автотранспорту, а також

 • радіонуклідів унаслідок аварій на ядерних реакторах;

 • 5) зберігання або постійне поховання побутових і промислових відходів.Тверді побутові відходи

 • 1)     вторинна сировина (папір, картон, текстиль, метал, шкіра та ін.); це приблизно 25% від маси відходів;

 • 2)  органічна частина, яку можна знешкодити, — приблизно 60—70%. 3)     баласт (скло, каміння та ін.) — 6—8%;

 • 4) паливні матеріали, які не вдається утилізувати (вугілля, деревина, гума та ін.) —8—10%.Класифікація показників санітарного стану ґрунту

 • Санітарно-фізичні

 • Фізико-хімічні

 • Показники хімічної безпеки:

 • Санітарно-хімічні

 • Санітарно-мікробіологічні

 • Санітарно-гельмінтологічні

 • Санітарно-ентомологічні

 • Показники радіаційної безпеки

 • Показники самоочищення ґрунтуШкала оцінювання санітарного стану ґрунтуСанітарно-хімічний показник-

 • число Хлебникова – відношення кількості ґрунтового білкового азоту (азоту гумусу) до кількості органічного азоту.

 • Вираховується на 100 г абсолютно сухого ґрунту.

 • Чим більше наближається до одиниці це число, тим чистіша пробаСанітарно-хімічний показникСанітарно-бактеріологічні показникиСанітарно-гельмінтологічний показникСанітарно-ентомологічний показникШкідливі хімічні речовиниРадіаційні показникиВміст канцерогенних речовинВідходи ділять на 2 групи:

 • 1. рідкі – нечистоти, помиї, промислові стічні води, атмосферні опади;

 • 2. тверді – хатнє сміття, кухонні відходи, гній, виробничі відходи, трупи тварин, відходи боєнь тощо.Методи очищення стічних вод

 • Штучні методи очистки (механічне – решітки, пісковловлювачі, первинні відстійники);

 • Біологічне очищення (біофільтри, аеротенки, вторинні відстійники);

 • Хімічне очищення – знезараження очищеної води хлоруванням, озонуванням та іншими методами;

 • Біологічні ставки з аерацією .Методи очистки промислових стічних вод

 • Охолодження гарячих стічних вод;

 • Нафто- і жировловлювання;

 • Нейтралізація кислих або основних стічних вод;

 • Хімічне осаджування або окиснення;

 • Екстрагування, адсорбція на активованому вугіллі або на інших матеріалах;

 • Іонообмін та інші методи.Третинне оброблення води

 • Для повторного використання очищених стічних вод використовують третинні методи очищення, до яких належить: коагуляція, відстоювання, фільтрація через спеціальні фільтри, адсорбція, відділення піни, іонний обмін, глибоке знезаражування.Ґрунтові методи знезараження рідких відходів

 • 1. Поля асенізації, на яких проходить і знезараження нечистот, і посіви сільськогосподарських культур з урахуванням сівозміни.

 • 2. Поля заорювання, де нечистоти знезаражуються без використання цих площ з сільськогосподарською метою.Етапи очищення населених місць від твердих побутових відходів

 • І — збирання і тимчасове зберігання твердих побутових відходів;

 • II — вивезення;

 • III — знешкоджування та утилізація.Методи знешкоджування твердих побутових відходів

 • утилізаційні (перероблення відходів на органічні добрива, біопаливо, виділення вторинної сировини, наприклад, металевого брухту, для промисловості, використання як енергетичного палива)

 • ліквідаційні (поховання в землю, скидання в моря, спалювання без використання тепла).Методи знешкоджування твердих побутових відходів

 • 1)      біотермічні (поля заорювання, удосконалені звалища, полігони складування, поля компостування, біокамери, заводи біотермічного перероблення; у сільській місцевості в особистих господарствах — компостні купи, парники);

 • 2)      термічні (сміттєспалювальні заводи без або з використанням теплової енергії, що утворюється при цьому, піроліз з одержанням горючого газу та нафтоподібних мастил);

 • 3) хімічні (гідроліз);

 • 4) механічні (сепарація відходів з подальшою утилізацією, пресування в будівельні блоки);

 • 5) змішані.Методи знезараження і утилізації сміття

 • Біотермічні – компостування і біотермічні камери

 • Вдосконалені звалища для твердих відходів

 • Сміттєспалення в спеціальних печах за температури 650-1200ºС

 • Сміттєсортувальні станції і сміттєутилізаційні заводи (ферментаційні башти,компостування за методом Дано в біостабілізаторі, метод “Біотенк”та ін.)Класифікація промислових відходів за ступенем небезпечності

 • 1-й клас - надзвичайно небезпечні

 • речовини;

 • 2-й клас - високонебезпечні речовини;

 • 3-й клас - помірнонебезпечні речовини.

 • 4-й клас - малонебезпечні речовини.Контрольні питання

 • Джерела забруднення ґрунту.

 • Методи очистки промислових стічних вод.

 • Відповіді прохання надсилати на :

 • Neonila.Golka@gmail.comСхожі:

Грунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона ґрунту. План лекції Гігієнічне значення ґрунту iconГрунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона грунту
До цього виду також належать пересунуті ґрунти, утворені внаслідок вертикального планування місцевості. Обидва різновиди штучно створених...
Грунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона ґрунту. План лекції Гігієнічне значення ґрунту iconСанітарно-гігієнічна характеристика ґрунту. Санітарна очистка населених місць

Грунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона ґрунту. План лекції Гігієнічне значення ґрунту iconОгляд існуючих сенсорних систем реєстрації властивостей ґрунту показує, що перспективним є реєстрація електропровідних властивостей ґрунту, що дозволяє ефективно виявляти зони агробіологічного менеджменту

Грунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона ґрунту. План лекції Гігієнічне значення ґрунту iconЛектор Проф. В. А. Кондратюк
До цього виду також належать пересунуті ґрунти, утворені внаслідок вертикального планування місцевості. Обидва різновиди штучно створених...
Грунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона ґрунту. План лекції Гігієнічне значення ґрунту iconЛекція на тему: гігієнічне значення клімату
Акліматизація. Гігієнічні аспекти акліматизації та кліматопрофілактика. Гігієнічне значення погоди та попередження геліометеотропних...
Грунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона ґрунту. План лекції Гігієнічне значення ґрунту iconВплив різних норм добрив на поживний режим ґрунту; вплив різних норм добрив на поживний режим ґрунту
Агрономічна дослідна станція нубіп україни розміщена в Правобережній Дніпровській провінції Подільсько-Придніпровського ґрунтового...
Грунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона ґрунту. План лекції Гігієнічне значення ґрунту iconЛекція доцента кафедри педіатрії Воронцової Тамари олександрівни
Вплив різних факторів на ріст та розвиток ембріону, плода, дітей, дорослих різних вікових груп. Значення гігієнічних факторів (повітряного...
Грунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона ґрунту. План лекції Гігієнічне значення ґрунту iconЕкономіка вторинного ресурсокористування
Видалення відходів стає щодалі небезпечнішим для здоров’я людини та шкодить навколишньому природному середовищу (воді, повітрю, ґрунту...
Грунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона ґрунту. План лекції Гігієнічне значення ґрунту iconПлан лекції Вступ Системи забудови лікарняних комплексів
Гігієна лікувально-профілактичних закладів. Значення гігієнічних умов в лікарні для профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій,...
Грунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона ґрунту. План лекції Гігієнічне значення ґрунту icon2 Охорона здоров‘я Охорона здоров‘я
Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення якості, своєчасності, доступності та економічної ефективності медичного...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка