Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення Актуальність дослідження


НазваМетодичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення Актуальність дослідження
Дата конвертації09.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Шокалюк Світлана Вікторівна Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення


Актуальність дослідження

 • особлива значимість самостійної роботи учнів за умов переходу від закритого навчального середовища до системи відкритої і неперервної освіти

 • залежність результатів організації самостійної роботи від способів застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема технологій мережного навчання

 • ефективність програмного забезпечення математичного призначення як засобу підтримки навчання математики, фізики та інформатики

 • нерозробленість методики мережеорієнтованої моделі навчання програмного забезпечення математичного призначення

 • відкриття нового класу програмного забезпечення математичного призначення – мережних систем комп’ютерної математики та можливість їх інтеграції з системами дистанційного навчання в єдиному динамічному навчальному середовищі для підтримки учнівських дослідженьМета дослідження

 • теоретичне обґрунтування та розробка окремих компонентів комп’ютерно-орієнтованої методики самостійної роботи з вивчення сучасних мережних технологій математичного призначення в старших класах загальноосвітніх шкілЗавдання дослідження (1)

 • 1. Розробити методичні засади організації позаурочної самостійної роботи учнів у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення.

 • 2. Дослідити можливості застосування мережних систем комп’ютерної математики для навчання програмного математичного призначення з використанням засобів технологій дистанційного навчання.Завдання дослідження (2)

 • 3. Розробити окремі компоненти методичної системи навчання розділу “Прикладне програмне забезпечення навчального призначення” шкільного курсу інформатики за допомогою мережних систем комп’ютерної математики та програмно-методичне забезпечення дистанційного факультативу «Комп’ютерні технології у наукових дослідженнях» для підтримки самостійної роботи учнів у мережних системах комп’ютерної математики.

 • 4. Експериментально перевірити ефективність організації позаурочної самостійної роботи учнів у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення у формі дистанційного факультативу.Об’єкт дослідження

 • самостійна робота з інформатики учнів старших класівНаукова новизна дослідження

 • вперше теоретично та експериментально обґрунтовані окремі компоненти методики організації самостійної роботи учнів з вивчення мережного програмного забезпечення математичного призначення засобами технологій дистанційного навчання

 • уточнено зміст навчального матеріалу розділу «Прикладне програмне забезпечення навчального призначення» шкільного курсу інформатики, опанування яким сприяє формуванню навичок самостійної дослідницької роботи з використанням систем комп’ютерної математики

 • набули подальшого розвитку методичні основи застосування технологій дистанційного навчання старшокласниківПрактичне значення дослідження (1)

 • 1. Обґрунтовано вірогідність припущення про те, що об’єднання систем дистанційного навчання та комп’ютерної математики у єдиному діяльнісному середовищі для підтримки учнівських навчальних досліджень та його систематичне і цілеспрямоване використання у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення сприяє підвищенню інформатичної і математичної культури учнів та рівня їхніх навчальних досягнень учнів, формуванню навичок дослідницької діяльності з використанням систем комп’ютерної математики.

 • 2. Розроблено окремі компоненти методичної системи управління позаурочною самостійною роботою учнів з вивчення мережних технологій математичного призначення засобами технологій дистанційного навчання в старших класах загальноосвітніх шкіл.Практичне значення дослідження (2)

 • 3. Розроблено і впроваджено в навчальний процес програмно-методичний комплекс навчального призначення, реалізований у вигляді електронного посібника, що містить теоретичні положення, систему демонстраційних прикладів, відеоуроки та засоби для генерування математичних текстів в системі дистанційного навчання MOODLE.

 • 4. Розроблено дистанційний факультатив «Комп’ютерні технології у наукових дослідженнях» для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів на основі платформи дистанційного навчання MOODLE та мережної системи комп’ютерної математики SAGE.

 • 5. Розробка висунутих теоретичних положень доведена до практичної реалізації у вигляді посібника для практичної підготовки та дистанційного курсу.Інноваційні засоби комп'ютеризації самостійної роботиОсобливості дистанційного навчання школярів

 • дистанційне навчання є додатковим до традиційного класно-урочного навчання

 • до вибору навчальної платформи дистанційного навчання школярів ставлять такі вимоги:

  • наявність інтуїтивного інтерфейсу, довідки та документації рідною мовою
  • зручність управління змістом і спілкуванням з користувачами
  • можливість розширення сукупності використовуваних компонентів відповідно до зростаючих потреб та умінь вчителя й учнів
  • підтримка різних форм комунікації та групових форм навчання, взаємного оцінювання та самоуправління
  • наявність інструментів, що служать для підтримки складових елементів процесу навчання в середній школі
 • при розробці шкільного дистанційного курсу необхідно забезпечити:

  • використання різноманітних складових елементів системи дистанційного навчання
  • оформлення теоретичного матеріалу у гіпертекстовому та мультимедійному форматі
  • наявність списку рекомендованої додаткової друкованої літератури та точних гіперпосилань
  • включення до навчального матеріалу всіх додаткових питань, які можуть виникнути в учнів у процесі навчання
  • оцінювання кожної вивченої теми окремо
Інформаційні технології математичного призначення у шкільному курсі інформатики

Режим доступу: http://cc.ninehub.com/

 • Режим доступу: http://cc.ninehub.com/

 • Тривалість навчання:

 • 34 тижні = 20 тижнів (10 клас, 2 семестр) + 14 тижнів (11 клас, 1 семестр)Програма дистанційного факультативу “Комп’ютерні технології у наукових дослідженнях” (1)Програма дистанційного факультативу “Комп’ютерні технології у наукових дослідженнях” (2)Вибір платформи дистанційного навчання

 • Lotus Learning Space

 • (IBM,http://www.lotus.com)Характеристики мережних систем комп’ютерної математики (Web-СКМ)

 • відсутність необхідності встановлення обчислювального ядра СКМ на клієнтській машині

 • виконання обчислень – на Web-сервері СКМ

 • відображення результатів – у Web-браузері

 • невимогливість до апаратної складової обчислювальної системи

 • індиферентність до використовуваного браузера

 • простота адміністрування (зняття проблеми підтримки великої інсталяційної бази та ліцензування програмного забезпечення)

 • мобільний доступ до навчальних ресурсів, програм і данихВідмінні характеристики Web-СКМ SAGE

 • відкритість повнофункціонального Web-сервера системи

 • інтеграція більше 100 математичних пакетів вузької спеціалізації у єдиному середовищі: PARI, GAP, GSL, Singular, MWRANK, NetworkX, Maxima, Sympy, GMP, Numpy, mathplotlib та ін.

 • підтримка інтерфейсів до комерційних систем комп’ютерної математики, таких як – Maple, Magma, Mathematica і Matlab

 • виконання на Web-сторінках програм, описаних мовами програмування Python, Lisp, Java та ін.

 • спрощеність процедури публікації робочих аркушів у мережі Інтернет

 • наявність режиму спільної роботи (collaborate) з даними певного робочого аркуша

 • відсутність потреби встановлення спеціального програмного забезпечення для подання математичних виразів у звичній математичній нотації (достатньо виконати дозавантаження математичних шрифтів)

 • підтримка технологій LaTeX та Wiki

Тематика дослідницьких проектів (1)Тематика дослідницьких проектів (2)

Фрагмент реалізації проекту “Розробка програми для демонстрації пошуку наближених значень коренів трансцендентних рівняньФрагмент реалізації проекту “Розв’язування задач апроксимації засобами Maple та Mathematica у середовищі SAGEФрагмент реалізації проекту “Розв’язування геометричних задач засобами GeoGebra у середовищі SAGEПедагогічний експеримент

 • Завдання констатувального етапу (2002-2004 рр.)

 • 1. Проаналізувати науково-методичну літературу з проблеми дослідження, навчальні програми, підручники і посібники, визначити основні аспекти проблеми дослідження.

 • 2. З’ясувати характер і причини утруднень, що виникають при організації самостійної роботи (шляхом анкетування учнів та вчителів).

 • 3. Встановити: 1) рівень навчальних досягнень учнів з розділу “Прикладне програмне забезпечення навчального призначення”; 2) рівень застосування засобів СКМ у процесі формування навичок самостійної дослідницької діяльності учнів.

 • Завдання пошукового етапу (2004-2007 рр.)

 • 1. Проаналізувати програмно-апаратне забезпечення для підтримки математичних досліджень.

 • 2. Дослідити можливості застосування мережних систем комп’ютерної математики для навчання програмного математичного призначення за дистанційною формою.

 • 3. Розробити програмно-методичне забезпечення дистанційного факультативу «Комп’ютерні технології у наукових дослідженнях».

 • Завдання формувального етапу (2007-2009 рр.)

 • 1. Створити сервер дистанційного навчання (http://cc.ninehub.com).

 • 2. Впровадити і перевірити ефективність окремих компонентів методичної системи дистанційного навчання програмного забезпечення математичного призначення.Висновки (1-2)

 • 1. На сучасному етапі розвитку освітніх технологій організація позаурочної самостійної роботи з інформатики із залученням мережних інформаційно-комунікаційних технологій повинна включати елементи одного з видів комп’ютерної технології навчання, а саме дистанційного, електронного чи мобільного, які поступово набувають поширення у вітчизняній системі освіти.

 • 2. Визначальною особливістю сучасних систем дистанційного навчання є те, що за відповідного методичного забезпечення вони стають динамічними навчальними середовищами, що можуть бути використані для підтримки різних форм організації навчання. Перспективним є інтеграція традиційних та інноваційних педагогічних технологій, зокрема, через застосування засобів дистанційного навчання у вузівській аудиторній і шкільній класно-урочній формах організації навчального процесу та впровадження елементів мобільного навчання.Висновки (3-5)

 • 3. Впровадження систем комп’ютерної математики в навчальний процес сприяє інтеграції інформатики та математики, а їх вивчення і застосування в учнівських дослідженнях сприяє поглибленню інформатичної та математичної компетентностей учнів.

 • 4. Основним напрямом розробки методики організації позаурочної самостійної роботи учнів з опанування програмного забезпечення математичного призначення з використанням засобів технологій дистанційного навчання є об’єднання систем дистанційного навчання та комп’ютерної математики у єдиному діяльнісному середовищі для навчальних учнівських досліджень.

 • 5. Успішна організація самостійної роботи з опанування можливостей програмного забезпечення математичного призначення засобами технологій дистанційного навчання стала можливою завдяки застосуванню Web-СКМ, що дозволило розв’язати проблеми підтримки інсталяційної бази та ліцензійної чистоти використовуваних програмних продуктів.Висновки (6-7)

 • 6. Застосування вільно поширюваної кросплатформенної Web-СКМ SAGE при вивченні програмного забезпечення математичного призначення дозволяє сформувати уміння та засоби підтримки інтелектуальної професійної діяльності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій.

 • 7. Запровадження мережеорієнтованого підходу в навчальний процес впливає на методичну систему навчання програмного забезпечення математичного призначення на всіх її рівнях:

 • – на рівні цілей навчання – з’являється мета вивчення програмного забезпечення математичного призначення як засобу реалізації прикладних задач алгебри та геометрії і необхідної основи розділу «Моделювання» шкільного курсу інформатики;

 • – на рівні змісту навчання – виникає потреба якісної перебудови усього розділу «Прикладне програмне забезпечення навчального призначення» шкільного курсу інформатики;Висновки (7)

 • – на рівні методів навчання – дозволяє ширше застосовувати продуктивні, розвиваючі методи навчання дослідницького характеру;

 • – на рівні засобів навчання – виникає можливість застосування мережних систем комп’ютерної математики та систем дистанційного навчання, таких як об’єктно-орієнтовані Web-СКМ SAGE та СДН MOODLE;

 • – на рівні організаційних форм – впровадження таких прогресивних форм навчання, як групова та індивідуально-диференційована та поява нових форм, специфічних для дистанційного навчання.Напрями подальших досліджень

 • 1. Вивчення можливостей мережеорієнтованої моделі навчання прикладного програмного забезпечення загального призначення.

 • 2. Дослідження можливостей застосування Web-СКМ для підтримки курсів математики у школах та вищих навчальних закладах.

 • 3. Перенесення засобів навчального призначення у Web-середовище.

 • 4. Розробка середовища для мобільного навчання.Схожі:

Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення Актуальність дослідження iconКурсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі»
Предмет дослідження – дидактичні основи й методика застосування енмк на уроках інформатики. Мета роботи – теоретично обґрунтувати...
Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення Актуальність дослідження iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі Перша умова для отримання Нобелівської премії наявність гарного вчителя
Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі
Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення Актуальність дослідження iconРоль та значення комп'ютеризації (автоматизації) проектування. Роль та значення комп'ютеризації (автоматизації) проектування
Види забезпечення сапр: математичне, програмне, інформаційне, технічне, лінгвістичне, методичне І організаційне
Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення Актуальність дослідження iconПрактикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів
Вміння студента самостійно мислити, здобувати знання, проводити дослідження формується організаційною та методичною структурою самостійної...
Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення Актуальність дослідження iconПрограмне забезпечення комп'ютерних систем Інформатика. 9клас Різновиди програмного забезпечення
Утиліти часто відносять не до системного, а до службового програмного забезпечення разом з антивірусами, архіваторами, засобами для...
Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення Актуальність дослідження iconПрограмне забезпечення комп'ютерних систем Інформатика. 9клас Різновиди програмного забезпечення
Утиліти часто відносять не до системного, а до службового програмного забезпечення разом з антивірусами, архіваторами, засобами для...
Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення Актуальність дослідження iconВплив комп'ютера на здоров´я людини актуальність роботи в зв´язку з процесом глобальної
Демонстрація негативного впливу комп'ютера і комп'ютерних мереж на здоров'я людини, розкриття причин виникнення «комп'ютерних» захворювань,...
Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення Актуальність дослідження iconМетодичні вказівки до самостійної роботи Коротун М. М. Тмві мета роботи Ознайомитися з елементами середовища
«використання середовища flash для створення анімаційних моделей механізмів верстатів»
Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення Актуальність дослідження iconДитина і комп’ютер Комп’ютер дуже корисний пристрій!?
На сьогодні наше суспільство зробило вагомі і досить швидкі кроки на дорозі комп’ютеризації. Коли у 2000 році таку техніку як комп’ютер...
Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення Актуальність дослідження iconПрикладне програмне забезпечення навчального призначення
Яким був наш урок?  Що нам вдалося зробити на уроці, а що не дуже?  На уроці ми вчилися застосовувати комп'ютер для вивчення математики....

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка