Всесвітня організація охорони здоров ‘я


НазваВсесвітня організація охорони здоров ‘я
Дата конвертації01.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Всесвітня організація охорони здоров ‘я


Історія

 • Це найбільша міжнародна, медична організація. Основною метою її діяльності є досягнення всіма народами можливо вищого рівня здоров'я. У статуті ВООЗ уперше на міжнародному рівні було проголошене право кожної людини на здоров'я, затверджений принцип відповідальності урядів за здоров'я своїх народів, а також зазначено нерозривний зв'язок здоров'я з міжнародною безпекою і зміцненням науки.

 • Всесвітня організація охорони здоров'я була створена після другої світової війни, коли в політичному і соціально-економічному житті країн світу відбулися великі зміни. Стало можливо сконцентрувати зусилля на відновлення ушкоджених війною служб і забезпечити необхідною терміновою допомогою народи, яким війна завдала шкоди чи руйнувань. Це зажадало створення міжнародного єдиного центру охорони здоров'я. У зв'язку з цим у 1946 році в Нью-Йорку за рішенням Економічної і Соціальної ради при ООН була скликана міжнародна конференція по охороні здоров'я, у якій брали участь делегати з 51 країни, а також представники міжнародних організацій, у т.ч. Міжнародного бюро суспільної гігієни, Міжнародного Червоного Хреста, Міжнародного бюро праці й ін. На конференції був розроблений Статут ВООЗ, що набрав сили 7 квітня 1948 року. Цей день щорічно відзначається як Всесвітній день здоров'я.

 • Всесвітня організація охорони здоров'я - це одна з найбільш широких по складу спеціалізованих установ ООН

 • До складу ВООЗ входить 193 країни.СТРУКТУРА ВООЗ

 • Вищим Органом ВООЗ є Всесвітня асамблея охорони здоров'я, що складається з Делегатів, що представляють держави — члени ВООЗ. Від кожної країни виділяється не більш 3-х делегатів, один із яких є главою делегації. Делегати, як правило, є співробітниками відомства охорони здоров'я своєї країни. Вони повинні мати високу кваліфікацію і спеціальні знання в області охорони здоров'я. Звичайно делегатів супроводжують радники, експерти і технічний персонал.

 • Чергові сесії Асамблеї скликаються щорічно. Асамблея визначає напрямки роботи ВООЗ, розглядаються і затверджуються перспективні і річні плани робіт, бюджет, питання прийому нових членів і позбавлення права голосу, призначається генеральний директор ВООЗ, розглядаються питання співробітництва з іншими організаціями, установлюються санітарні карантинні вимоги, правила-стандарти у відношенні нешкідливості, чистоти і сили біологічних і фармацевтичних продуктів, що мають місце в міжнародній торгівлі. Крім того, Асамблея ВООЗ розглядає рекомендації Генеральної Асамблеї, Економічної і Соціальної рад і Ради Безпеки ООН з питань охорони здоров'я і представляє їм доповіді про міри, прийняті ВООЗ з метою здійснення цих рекомендацій.

 • Між сесіями Асамблеї вищим органом ВООЗ є Виконком, що збирається на чергові сесії 2 рази в рік. Виконком складається з 30 членів — представників держав, що обираються на 3 роки. Щорічно його склад обновляється на 1/3. Однак, представники нашої країни, США, Великобританії, Франції і Китаю переобираються постійно, але з річною перервою кожні 3 роки.

 • Виконкомом розглядається програма і бюджет організації, адміністративні і юридичні питання, зв'язані з діяльністю ВООЗ, заслуховуються доповіді комітету експертів і дослідницьких груп, проводить у життя рішення Асамблеї і готує для неї рекомендації. Виконкому надане право вживати надзвичайних заходів у випадках, що не терпить зволікання (при виникненні епідемій, стихійному лиху і т.д.). • Центральний адміністративний орган ВООЗ — це Секретаріат, очолюваний генеральним директором, що обирається Асамблеєю терміном на 5 років по представленню Виконкому. Штаб-квартира секретаріату знаходиться в Женеві. Генеральний директор виконує всі доручення Асамблеї і Виконкому, щорічно представляє Асамблеї звіти про роботу організації, керує повсякденною діяльністю апарата, що складає секретаріат.

 • Частина відділів секретаріату ВООЗ об'єднана у 5 груп: відділ гігієни навколишнього середовища і відділ санітарної статистики; відділ зміцнення служб охорони здоров'я й охорони здоров'я родини; відділ неінфекційних хвороб, розвитку кадрів охорони здоров'я і лікарських засобів; відділ адміністративного керівництва і персоналу; відділ бюджету і фінансів.

 • Щоб краще враховувати місцеві умови і надавати державам допомогу, приймаючи до уваги їхні особливі, специфічні для даної країни нестатки в питаннях охорони здоров'я, у рамках ВООЗ створено 6 регіональних організацій. Кожна така організація має регіональний комітет, що складається з представників держав — членів ВООЗ, що входять у даний географічний район. Виконавчими органами цих організацій є регіональні бюро.

 • В даний час існують наступні регіональні організації: Європейська, бюро в Копенгагені (Данія); Африканська, бюро в Браззавілі (Конго); Східно-Середземноморська, бюро в Олександрії (АРІ); Південно-Східна Азія, бюро в Делі (Індія); Західна частина Тихого океану, бюро в Манілі (Філіппіни); Американська, бюро у Вашингтоні (США).БЮДЖЕТ ВООЗ

 • Регулярний бюджет ВООЗ складають внески країн — членів, що нараховує 520 млн доларів. В останні роки майже половину всього бюджету Організації складали внески держав — членів Європейського регіону. США вносить у бюджет 15—17%. Велика частина цих внесків асигнується в регіони, що складають основу світу, що розвивається, і лише приблизно 6% загального бюджету ВООЗ надається в розпорядження Європейського регіонального бюро на заходи в самому регіоні.

 • Крім того, діяльність ВООЗ фінансує також Добровільний фонд зміцнення здоров'я, заснований у 1960 році. Цей фонд складається з добровільних пожертвувань і добровільних внесків країн — членів ВООЗ. З кожним роком позабюджетні асигнування збільшуються і наближаються до величин регулярного бюджету.ФУНКЦІЇ ВООЗ

 • Відповідно до Статуту, ВООЗ функціонує як керівний і координуючий орган у міжнародній роботі з охорони здоров'я.

 • ВООЗ розробляє й удосконалює міжнародні стандарти, номенклатуру і класифікації, сприяє їхньому поширенню.

 • Крім того, ВООЗ перевіряє і проводить медичні дослідження, надає технічне сприяння урядам у зміцненні національної охорони здоров'я. ВООЗ сприяє прийняттю і виконанню міжнародних конвенцій, угод і правил в галузі охорони здоров'я.НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВООЗ

 • Зміцнення й удосконалювання служб охорони здоров'я.

 • попередження і боротьба з інфекційними і неінфекційними захворюваннями.

 • охорона й оздоровлення навколишнього середовища.

 • охорона здоров'я матері і дитини.

 • підготовка медичних кадрів.

 • санітарна статистика.

 • розвиток медико-біологічних дослідженьПОПЕРЕДЖЕННЯ І БОРОТЬБА З ЗАХВОРЮВАННЯМИ

 • Робота ВООЗ спрямована на створення такої системи служб охорони здоров'я, що так само сприяла б як лікуванню, так і профілактиці захворювань. Зокрема в рамках ВООЗ розроблені наступні програми: програма по боротьбі з малярією; програма по боротьбі з паразитними хворобами; програма по боротьбі із серцево-судинними захворюваннями.

 • В даний час прийнята розширена програма імунізації дітей (ПІД), що ставить своєю метою зниження захворюваності і смертності від дифтерії, коклюшу, правця, кіру, поліомієліту і туберкульозу шляхом забезпечення імунізації проти цих хвороб усіх дітей у світі. (У країнах, що розвиваються, тільки 10% з 80 млн дітей, що щорічно народжуються, імунізуються в повному обсязі.)

 • Крім того, у роботі ВООЗ велика увага приділяється психічним і онкологічним захворюванням, лікарській залежності, стоматології, ревматичним захворюванням, самогубствам і т.д.ОХОРОНА Й ОЗДОРОВЛЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • У 1978 році була розроблена загальна програма ВООЗ по зміцненню гігієни навколишнього середовища. У ній приділяється основна увага забезпеченню комунального водопостачання і видаленню відходів, визнання небезпеки навколишнього середовища, що можуть уплинути на здоров'я людини, оцінці і контролю навколишнього середовища, а також питанням поліпшення медико-санітарного стану населених пунктів. У програмі також підкреслюється необхідність боротьби з професійними захворюваннями.

 • У більш індустріальних країнах виникають проблеми хімічного забруднення повітря, води і ґрунти промисловістю і сільським господарством. ВООЗ приділяє усе більше уваги проблемам побутового і промислового шуму, захисту від радіації.ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МАТЕРІ І ДИТИНИ

 • У різних регіонах національні служби охорони материнства і дитинства носять різний характер і знаходяться на різному рівні.

 • У розвинутих країнах смертність дітей і матерів досягла досить низького рівня, тому нові програми в цій області охорони здоров'я орієнтовані на підвищення добробуту матерів і дітей.

 • У країнах, що розвиваються, органи охорони здоров'я прагнуть знизити смертність матерів і дітей, розвивають служби для вагітних.

 • ВООЗ дає рекомендації з плануванню родини і належному регулюванню тимчасових проміжків між пологами, допомагає готувати персонал для роботи в області охорони здоров'я родини.

 • Слід зазначити, що питанням охорони материнства і дитинства приділяється особлива, постійно зростаюча увага з боку різних міжнародних організацій на найвищому рівні. Причому воно концентрується, не тільки на діагностичному і лікувальному процесі, але й у не меншому ступені на соціальних аспектах здоров'я матері і дитини.

 • Основні міжнародні документи, прийняті ООН, що захищають права дітей:

 • — Загальна декларація прав людини - 1948 р.;

 • —декларація прав дитини — 1959 р.;

 • -конвенція ООН про права дитини —1989 р.;

 • — План дій по здійсненню Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей у 90-і роки — 1990 рПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ КАДРІВ

 • ВООЗ співробітничає з державами — членами в проведенні аналізу їхніх програм по підготовці медичних кадрів і створенні оптимальних програм по їхній підготовці. Програми ВООЗ націлені на підвищення ефективності праці кожної категорії працівників, а не тільки лікарів.

 • Одним з головних заходів в області розвитку кадрів охорони здоров'я є програма по стипендіях. Вона призначена для зміцнення національних служб охорони здоров'я шляхом надання можливості персоналу охорони здоров'я однієї країни пройти подальшу підготовку в іншій країні.

 • Тільки Європейське регіональне бюро розглядає щороку понад 2500 заяв на стипендії. Багато з них приходять від кандидатів, що рекомендуються органами охорони здоров'я регіону, але ще більше число складають стипендіати з інших регіонів. Регіональне бюро відповідає за розміщення їх в університетах і інших навчальних закладах.

 • Програма ВООЗ по стипендіях сприяла підготовці великого числа лікарів, медсестер, інженерів, організаторів і інших працівників охорони здоров'я в більшості країн світу.

 • Варто брати до уваги мовні труднощі при ухваленні рішення, де розмістити стипендіатів. Наприклад, підготовка по епідеміології і медико-санітарній статистиці зараз проводиться на англійській, французькій і російській мовах відповідно в Лондоні, Брюсселеві і Братиславі.

 • Охорона здоров'я всіх країн має потребу в різнобічно підготовлених медичних сестрах, у тому числі у висококваліфікованих медсестрах для роботи на керівних посадах. Це зараз визнається у всіх країнах, де створені університетські й інші різних рівнів програми підготовки по сестриній справі. Ці програми спрямовані, насамперед, на підвищення статусу медсестри в загальних службах національної охорони здоров'я, а також на рішення проблем, зв'язаних із забезпеченням сестриного обслуговування і підготовкою сестриного персоналу.САНІТАРНА СТАТИСТИКА

 • Для розробки науково обґрунтованих планів і програм, спрямованих на поліпшення здоров'я населення і підвищення якості надання медичної допомоги ВООЗ систематично проводить узагальнення й оцінку статистичних зведень, що представляються країнами — членами ВООЗ.

 • Так, отримані експертами ВООЗ дані («Щорічник світової санітарної статистика», 1992, Женева) дозволили зробити наступний висновок:

 • стан здоров'я населення в цілому значно покращився;

 • але розриви між країнами по показниках здоров'я збільшилисяРОЗВИТОК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • ВООЗ велику увагу приділяє науково-дослідній роботі. Однак, оскільки у ВООЗ немає власних науково-дослідних установ, вона організує наукові дослідження шляхом конрактів з ведучими науково-дослідними установами різних країн — центрами ВООЗ, виділяючи їм кошти, а також у ряді випадків устаткування і матеріали. Для організації наукових досліджень ВООЗ створює експертно-консультативні ради, комітети експертів і дослідницькі групи.

 • Дослідницько-експертна рада - це група видатних фахівців, які призначаються Генеральним директором за пропозицією країн — членів ВООЗ і затверджуються Виконавчим комітетом. В даний час існує близько 50 таких рад: по раку, серцево-судинним захворюванням, забрудненню атмосферного повітря, гігієні зубів, харчуванню; санітарній статистиці, радіації і т.д.

 • Зі складу ради можуть бути утворені комітети експертів і дослідницькі групи по більш вузьких питаннях, що входить у дану галузь медицини охорони здоров'я.

 • Значне місце в роботі ВООЗ займає видавнича діяльність. Основне періодичне і наукове видання «Бюлетень ВООЗ». У ньому висвітлюються актуальні питання медицини й організації охорони здоров'я. Значний інтерес представляє «Хроніка ВООЗ» — друкуються загальні зведення про діяльність ВООЗ; «Здоров'я світу», «Щорічник світової санітарної статистики» і ін.Виконав:

студент 341 групи

Спеціальності “Міжнародна економіка”

Слободян Олег


Схожі:

Всесвітня організація охорони здоров ‘я iconСоціально-економічні наслідки епідемії
У 1995 році Всесвітня організація охорони здоров’я класифікувала Україну як країну з низьким рівнем поширення віл-інфекції/снід
Всесвітня організація охорони здоров ‘я iconСоціально-економічні наслідки епідемії
У 1995 році Всесвітня організація охорони здоров’я класифікувала Україну як країну з низьким рівнем поширення віл-інфекції/снід
Всесвітня організація охорони здоров ‘я iconСоціально-економічні наслідки епідемії
У 1995 році Всесвітня організація охорони здоров’я класифікувала Україну як країну з низьким рівнем поширення віл-інфекції/снід
Всесвітня організація охорони здоров ‘я iconНоворічний випуск Зміст: 1 грудня – день порозуміння з хворими на снід. 3 грудня – міжнародний день інвалідів
У 1988 році Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 1 грудня Всесвітнім днем боротьби зі снідом. Це пов'язано з тим, що...
Всесвітня організація охорони здоров ‘я iconСоціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука та предмет викладання проф. Шульгай А. Г
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука та предмет викладання
Всесвітня організація охорони здоров ‘я iconЗабезпечення здоров'я населення, його працездатності шляхом раціонального використання ресурсів системи охорони здоров'я
Це і визначає особливу зацікавле­ність історією охорони здоров'я та медичного страхування в Німеч­чині
Всесвітня організація охорони здоров ‘я iconСоціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука та предмет викладання

Всесвітня організація охорони здоров ‘я iconПланування в системі охорони здоров'я України
Сучасний підхід до планування національної системи охорони здоров'я ґрунтується на концепції програмування загальнонаціонального...
Всесвітня організація охорони здоров ‘я iconЕкономіка охорони здоров’я
Про об'єктивний характер необхідності їх розвитку у вітчизняній системі охорони здоров'я свідчать
Всесвітня організація охорони здоров ‘я iconМенеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей
Управління охороною здоров'я це складова частина соціальної медицини і організації охорони здоров'я, оскільки "організація" являє...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка