План Поняття про комлексні сполуки (КС)


НазваПлан Поняття про комлексні сполуки (КС)
Дата конвертації02.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПлан

 • Поняття про комлексні сполуки (КС).

 • Координаційна теорія Вернера. Будова КС.

 • Класифікація та номенклатура КС.

 • Значення КС.

 • Комплексонометрія.

 • Біогенні елементи.Основні типи комплексних сполук

 • ПОЛІЯДЕРНІ

 • Місткові [Cr(NH3)5 – OH – (NH3)Cr]Cl3

 • Кластери (CO)5Mn – Mn(CО)5Класифікація за зарядом комплексного йона

 • Катіонні комплекси

 • [Ag(NH3)2]Cl, Al[(H2O)6]Cl3

 • Аніонні комплекси

 • K4[Fe(CN)6]

 • Нейтральні комплекси

 • [Fe(CO)5]Хімічний зв*язок

 • За методом валентних зв*язків утворення КС відбувається через донорно-акцепторну взаємодію між комплексоутворювачем та лігандами.Комплекси з координаційними числами 4 і 6. Розташування лігандів в таких комплексах квадратно-площинне або тетраедричне (КЧ = 4)

 • і октаедричне (КЧ = 6)

Комплексиметрія

 • Комплексиметричним титруванням, або комплексиметрією, називають титриметричні методи, які базуються на реакціях утворення розчинних комплексів.

 • .

 • В методі комплексиметричного титрування виділяють такі методи:

 • меркуриметрія;

 • фторидометрія;

 • ціанідометрія;

 • комплексонометрія.Комплексонометрія

 • Комплексонометрія – титриметричний метод аналізу, який базується на використанні реакцій іонів-комплексоутворювачів з комплексонами, які супроводжуються утворенням стійких малодисоційованих розчинних у воді внутрішньокомплексних солей.

 • Комплексони – це амінокарбонові кислоти або їх солі. Етилендіамінтетраоцтова кислота та її натрієва сіль.Натрій едетат, трилон Б або комплексон ІІІ незалежно від ступеня окислення іона і його заряду, 1 моль реагуючих катіонів зв’язується 1 молем Na2ЕДТАВзаємодія трилону Б з іонами металів

 • Са2+ + [H2Y]2- → [CaY]2- + 2H+

 • In3+ + [H2Y]2- → [InY]- + 2H+

 • Th4+ + [H2Y]2- → [ThY] + 2H+

 • Індикатори – еріохром чорний, ксиленоловий оранжевий

 • Аналіз питної води

 • .Взаємодія трилону Б з іонами металів

 • ксТвердість води

 • Твердість води визначається наявністю в ній розчинних солей, в основному сульфатів, хлоридів і бікарбонатів кальцію і магнію.

 • Твердість води, обумовлена гідрокарбонатами Са(ІІ), Mg(II), називається тимчасовою твердістю. Тимчасова твердість усувається кип’ятінням: гідрокарбонати перетворюються в середні карбонати і випадають в осад. В результаті цього вміст солей у воді знижується.

 • М(НСО3)2  МСО3 + СО2 + Н2ОПостійна твердість

 • Постійну твердість води неможливо усунути простим кип’ятінням води; вона обумовлена присутністю відносно добре розчинних сульфатів, хлоридів, які не руйнуються при кип’ятінні. Для усунення постійної твердості води розроблені різні методи, наприклад:

 • СaSO4 + Na2CO3  CaCO3 + Na2SO4.Біогенні елементи

 • В тілі людини і вищих тварин виявлено біля 80 хімічних елементів, що надходять в організм разом з водою і їжею, з них 47 елементи є постійно, тому вони називаються біогенними.

 • Найважливішими є хімічні елементи, що становлять 97,5 % від загальної маси організму.

 • Це шість елементів О, С, Н, N, P, S, які є органогенними елементами.Біогенні елементи

 • Залежно від кількісного вмісту всі біоелементи А.Виноградов розділив на макро-, мікро- і ультрамікроелементи.

 • До макроелементів, крім елементів-органогенів, відносять елементи, вміст яких в організмі становить 0,01 % і більше маси тіла:

 • натрій Na, калій K, кальцій Ca,

 • магній Mg, хлор Cl.

 • Макроелементи виконують роль пластичного матеріалуБіогенні елементи

 • Мікроелементи – 10-3–10-5 %. Це йод, бром, фтор, ферум, купрум, алюміній, манган, кобальт, цинк, стронцій, літій, хром, селен, молібден, нікол.

 • Мікроелементи входять до складу ферментів, вітамінів, гормонів

 • Ультрамікроелементи – ртуть, золото, силіцій.Вміст біометалів в організміs-елементи Натрій

 • Солі натрію в організмі знаходяться переважно в розчинному стані в плазмі крові, в лімфі, в лікворі, в травних соках. В клітинах натрію значно менше, тому він зосереджується в позаклітинних зонах. Натрій відіграє важливу роль у затриманні води в організмі. Підраховано, що 1 г натрію може затримати до 25 г води.

 • У зв'язку з тим, що іони натрію в рідинах і міжклітинних зонах найбільше, йому належить важлива роль у перерозподілі води між клітинами i рідинами організму, а також в регуляції обміну води в цілому. Натрій хлорид є основним матеріалом, з якого утворюється соляна кислота. В цьому процесі беруть також участь хлориди калію, кальцію та магнію. Ці солі відіграють найбільшу роль в осмотичних процесах. Іони натрію також необхідні для нормальної збудливості м'язів.Калій

 • Солі калію, як і натрію, добре розчинні у воді, вони є у всіх тканинах організму. На відміну від натрію, калій в більших кількостях міститься в клітинах, тому натрій звичайно звуть екстрацелюлярним, а калій iнтpaцелюлярним елементом. Так, наприклад, з 8 - 9 г калію, що є в крові, 95 - 96% знаходиться в еритроцитах i лише 3 - 5% у плазмі. Багато калію в травних соках. Іони калію посилюють функції парасимпатичної нервової системи i зменшують збуджуючий вплив натрію на м'язи. Калій посилює дію ацетилхоліну на нервові закінчення в м'язах.Кальцій

 • Основна маса кальцію міститься в кістках у вигляді солей фосфорної кислоти - оксіапатитів [Са10(РО4)6(ОН)2]. Мінеральна частина кісток складається з мікрокристалів оксіапатиту, на аморфній основі яких сорбуються карбонат (6%), цитрат (1%), натрій (0,7%), магній (0,7%), а також у невеликих кількостях фтор. Оксіапатити в невеликих кількостях також міститься в складі плазми крові. У великій кількості е кальцій в тканинах зубів, особливо в емалі. Невеликі кількості кальцію (10-11 мкмоль є в крові у вигляді розчинних солей (СаСl2). Кальцій необхідний для коагуляції крові та функції м'язів. Кальцій заспокоює нервову систему i зменшує проникність і спазм судин. Кальцієві солі входять до складу фосфоропротеїду — казеїногену молока.

 • Обмін кальцію в організмі в значній мірі пов’язаний з вітамінами групи D, з функцією паращитовидних залоз та обміном вуглеводівВизначення іонів кальцію Ca 2+

 • СaCl2 + (NH4)2CO3  CaCO3 + 2NH4Cl

 • білий аморфний осад;

 • Сa2+ + SO42–  CaSO4;

 • Ca2+ + C2O42–  CaC2O4, кальцій оксалат

 • K4[Fe(CN)6] + Ca2+  K2Ca[Fe(CN)6] – білий осад;

 • Ca2+ + HPO42–  CaHPO4 – білий осад;

 • Леткі солі кальцію забарвлюють полумя в цеглисто-червоний колір.КальційМагній

 • Сполуки Мg містяться у внутрішньоклітинних рідинах у вигляді гідратованиї йонів, а в кістках скелету та емалі зубів – у вигляді нерозчинних фосфатівМагній ХлорофілP-елементи Хлор, Йод

 • Хлор міститься у вигляді аніону солей натрію, калію, кальцію, магнію та марганцю у всіх рідинах організму людини та тварин. Аніони хлору разом з іонами натрію та калію відіграють основну роль у підтриманні сталості осмотичного тиску плазми крові, лімфи та інших рідин. Більша частина (65-70%) всього осмотичного тиску плазми крові забезпечується хлоридами, Вони відіграють важливу роль у підтриманні іонної рівноваги, а отже, i регуляції концентрації водневих іонів. Іонам хлору та хлоридам взагалі належить також важлива роль в утворенні соляної кислоти шлункового соку.йод

 • В організмі людини міститься близько 25 мг йоду, з яких 15 — у щитовидні й залозі. Йод входить до складу гормону щитовидної залози — тироксину. Крім того, в невеликій кількості він завжди е в крові, що необхідно для нормальної функції щитовидної залози. Добова потреба в йоді дорівнює приблизно 100 мікрограмам, або найменше 1 мікрограму на і кг ваги тіла.

 • При недостатності йоду у воді i їжі послаблюється функція щитовидної залози i замість залозистої тканини розростається сполучна тканина, утворюючи досить значні нарости на передній поверхні шиї. В зв'язку з цим i захворювання має назву зобної хвороби.d-елементи ферум

 • Біологічна роль заліза обумовлена головним чином тим, що воно входить до складу гемоглобіну, міоглобіну та великої групи ферментів тканинного дихання.

 • В організмі людини міститься 3- 5 г заліза, з яких близько 73 % знаходиться в гемоглобіні, 3 - 5 %- — у міоглобіні, 15-16% зв'язано у вигляді залізо-6ілкових комплексів – феритину, що є запасною формою заліза; 0,1% міститься в плазмі у вигляді залізовмісного білка сидерофіліну та близько 0,1% входить до складу ферментів.d-елементи VІІI В групи

 • Елемент 26Fe

 • Розподіл електронів на зовнішньому рівні 3d 6 4s 2

 • Атомний радіус, нм 0.126

 • Характерні с.о. +6, +3, +2, 0

 • Основні мінерали Fe3O4 - магнетит

 • Fe2O3 – гематит

 • Fe2O3*H2O- лімоніт

 • Стабільні ізотопи 56FeЯкісні реакції на іони Fe2+ та Fe3+

 • FeSO4+(NH4)2S→FeS↓+(NH4)2SO4 – чорний осад

 • FeSO4+2NaOH→Fe(OH)2 ↓ +Na2SO4 – білий осад

 • 3FeSO4+2K3[Fe(CN)6]→Fe3[Fe(CN)6]2 ↓ +3K2SO4 – темно-синій осад “турнбулева синька”

 • Fe2(SO4)3+6(NH4)2S →Fe2S3 ↓ +3(NH4)2SO4 – чорний осад

 • 4FeCl3+3K4[Fe(CN)6] →Fe4[Fe(CN)6]3 ↓ +12KCl

 • – темно-синій осад “берлінська блакить”

 • FeCl3+3KSCN →Fe(SCN)3 ↓ +3KCl

 • червоний осадГемоглобінГемоглобінКупрум

 • Мідь необхідна для процесу утворення крові при нестачі в організмі людини або тварини міді послаблюється утворення гемоглобіну i розвивається анемія. мідь підсилює дію інсуліну i гормонів гіпофіза, які стимулюють розвиток i функцію статевих залоз.

 • Мідь виявлено в еритроцитах та печінці — у вигляді білка гемокупреїну. Крім того, вона утворює комплекси з білками плазми. Мідь входить до складу ферментів: альдолази, каталази. Малі дози міді гальмують розпад глікогену i тим самим сприяють збереженню його в організмі.

 • Солі міді застосовуються в очній, дерматологічній, уролопчній та гінеколопчній клініці.Цинк

 • Найкраще вивченим ферментом є карбоксипептидаза

 • Цинк входить до фермента алкогольдегідрогенази

 • Цинк входить до складу інсуліну i подібно марганцю підсилює дію його. Цинк також входить до складу гіпофіза i статевих залоз. Він е складовою частиною ферменту карбоангідрази, що каталізує розщеплення вуглекислоти на Н2О та СО2.Вітамін В12 (ціанокобаламін)Схожі:

План Поняття про комлексні сполуки (КС) iconПлан Поняття комплексної сполуки і процесу комплексоутворення. Типи комплексних сполук
Поняття комплексної сполуки і процесу комплексоутворення. Типи комплексних сполук
План Поняття про комлексні сполуки (КС) iconПлан Поняття комплексної сполуки і процесу комплексоутворення. Типи комплексних сполук
Поняття комплексної сполуки і процесу комплексоутворення. Типи комплексних сполук
План Поняття про комлексні сполуки (КС) iconПлан фенольні сполуки, їх класифікація
Лікарські рослини та лікарська рослинна сировина, що містять фенольні сполуки, прості феноли та їх глікозиди
План Поняття про комлексні сполуки (КС) iconОрганічні сполуки в побуті Поняття про побутову хімію
Повсякденне життя людини неможливо уявити без використання засобів побутової хімії
План Поняття про комлексні сполуки (КС) iconПлан План Поняття про сапоніни, їх класифікація у залежності від будови сапогеніну

План Поняття про комлексні сполуки (КС) iconПлан Поняття про фармакогнозію. Історична довідка Основні поняття і терміни фармакогнозії
Фармакогнозія. Основні поняття та завдання фармакогнозії. Способи заготівлі, сушіння та зберігання лрс
План Поняття про комлексні сполуки (КС) icon1. Поняття комплексної сполуки і процесу комплексоутворення. Типи комплексних сполук
Поняття комплексної сполуки і процесу комплексоутворення. Типи комплексних сполук
План Поняття про комлексні сполуки (КС) icon1. Поняття комплексної сполуки і процесу комплексоутворення. Типи комплексних сполук
Поняття комплексної сполуки і процесу комплексоутворення. Типи комплексних сполук
План Поняття про комлексні сполуки (КС) iconПоняття про комп’ютерні віруси. Класифікація вірусів. Антивірусні програми. План Поняття про комп’ютерний вірус
Комп’ютерним вірусом називають деяку сукупність виконуваного машинного коду, яка може створювати свої копії і втілювати їх у файли....
План Поняття про комлексні сполуки (КС) iconМета. Сформувати елементарні поняття про план, Мета. Сформувати елементарні поняття про план


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка