На загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва


НазваНа загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва
Дата конвертації02.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииЗгідно пункту 6 Указу Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 12 травня 1998 року № 456/98, “фінансове забезпечення реалізації державної політики в сфері підтримки малого підприємництва здійснюють відповідно до своєї компетенції:

 • Згідно пункту 6 Указу Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 12 травня 1998 року № 456/98, “фінансове забезпечення реалізації державної політики в сфері підтримки малого підприємництва здійснюють відповідно до своєї компетенції:

 • на загальнодержавному рівні - Український фонд підтримки підприємництва,

 • на регіональному рівні - регіональні фонди підтримки підприємництва”).

 • Відповідно,

 • в Україні – це Український фонд підтримки підприємництва (http://ufpp.gov.ua), що діє згідно Закону України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва” від 21 грудня 2000 року № 2157-ІІІ, що затвердив Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва:

 • - код програмної класифікації видатків – 1201340, код функціональної класифікації – 0490, Держбюджет 2011 – видатки споживання 3 563,8 тис. грн.

 • );

 • - код програмної класифікації кредитування – 1201360, код функціональної класифікації – 0490, Держбюджет 2011 – кредитування 10 300 тис. грн.

 • в Чернівецькій області – це регіональний фонд підтримки підприємництва (http://rfpp.cv.ua) – сформований відповідно до розпорядження КМУ від 16.11.2002 р. № 654-р, з метою забезпечення виконання статті 13 Закону України, вирішує деякі питання надання суб'єктам малого та середнього підприємництва кредитно-гарантійної підтримки. • Право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, гарантоване статтею 42 Конституції України від 28 червня 1996 року.

 • Одним з дискусійних питань залишається те, чи державна підтримка повинна здійснюватися за рахунок бюджетних програм чи за рахунок позабюджетних грошових коштів.

 • Частина 7 статті 63 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV надає означення, що:

 • - “малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень”.

 • - “великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень”.

 • - “усі інші підприємства визнаються середніми”.КРЕДИТНО-ГАРАНТІЙНА ПІДТРИМКА: НАПРЯМКИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • надання (бюджетних) кредитів, у тому числі мікрокредитів, (операції з кредитування є активними операціями - часткова компенсація відсоткової ставки кредитів),

 • - надання гарантій комерційним банкам щодо повернення суб'єктами підприємництва отриманих кредитів. • Ініціатива Державного комітету України з питань розвитку підприємництва (КВКВ 868) та Національного банку України про утворення кредитно-гарантійної установи з підтримки малого і середнього підприємництва була підтримана Указом Президента України від 20 травня 1999 року N 540/99 “Про утворення кредитно-гарантійної установи з підтримки малого і середнього підприємництва”. Такою установою стало ЗАТ “Кредитно-гарантійна установа” (ЄДРПОУ: 30634768).

 • Засновником кредитно-гарантійної установи зі сторони держави було визначено Український фонд підтримки підприємництва (http://ufpp.gov.ua), створений Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 року № 381 “Про створення Українського національного фонду підтримки підприємництва і розвитку конкуренції” (Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМУ від 27 серпня 1995 р. № 687 “Про Український фонд підтримки підприємництва”).

 • Підставами для існування Українського фонду підтримки підприємництва були Указ Президента України від 12 травня 1998 року № 456/98 “Про державну підтримку малого підприємництва” (згідно пункту 6 Указу Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 12 травня 1998 року, “фінансове забезпечення реалізації державної політики в сфері підтримки малого підприємництва здійснюють відповідно до своєї компетенції на загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва, на регіональному рівні - регіональні фонди підтримки підприємництва”).Після утворення Українського фонду підтримки підприємництва Верховною Радою України було прийнято:

 • Після утворення Українського фонду підтримки підприємництва Верховною Радою України було прийнято:

 • Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2063-ІІІ “Про державну підтримку малого підприємництва” (прийнятий уже після створення фонду);

 • Закон України від 27 липня 2010 року № 2157-ІІІ “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва”.Частиною 2 пункту 2 Указу Президента України від 20 травня 1999 року № 540/99 була передбачена передача “у тримісячний строк після утворення кредитно-гарантійної установи Фондом державного майна України, Національним агентством України з управління державними корпоративними правами цього внеску до статутного фонду кредитно-гарантійної установи”.

 • Частиною 2 пункту 2 Указу Президента України від 20 травня 1999 року № 540/99 була передбачена передача “у тримісячний строк після утворення кредитно-гарантійної установи Фондом державного майна України, Національним агентством України з управління державними корпоративними правами цього внеску до статутного фонду кредитно-гарантійної установи”.

 • Внесок держави на загальну суму 50 млн. гривень до статутного фонду кредитно-гарантійної установи формувався за рахунок цінних паперів та іншого державного майна.Головні види операційної діяльності кредитно-гарантійної установи підпадали під регулювання статті 4 Закону України № 2664-ІІІ від 12 липня 2001 року “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”:

 • Головні види операційної діяльності кредитно-гарантійної установи підпадали під регулювання статті 4 Закону України № 2664-ІІІ від 12 липня 2001 року “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”:

 • - надання кредитів, у тому числі мікрокредитів,

 • - надання гарантій комерційним банкам щодо повернення суб'єктами підприємництва отриманих кредитів.Зазначений Указ було скасовано Указом Президента України від 2 грудня 2002 року № 1115/2002 “Про скасування Указу Президента України від 20 травня 1999 року № 540”, який визнав діяльність ЗАТ “Кредитно-гарантійна установа” (ЄДРПОУ: 30634768) неефективною.

 • Зазначений Указ було скасовано Указом Президента України від 2 грудня 2002 року № 1115/2002 “Про скасування Указу Президента України від 20 травня 1999 року № 540”, який визнав діяльність ЗАТ “Кредитно-гарантійна установа” (ЄДРПОУ: 30634768) неефективною.

 • Частиною 2 Указу Президента України було передбачено, що Кабінет Міністрів України повинен був забезпечити у двомісячний строк вирішення в установленому порядку питань щодо:

 • - ліквідації закритого акціонерного товариства "Кредитно-гарантійна установа";

 • - передачі Фонду державного майна України державних пакетів акцій, що були передані закритому акціонерному товариству "Кредитно-гарантійна установа" як внесок держави до статутного фонду товариства;

 • правонаступника закритого акціонерного товариства "Кредитно-гарантійна установа" стосовно угод, предметом яких були державні пакети акцій, передані зазначеному товариству;

 • приведення своїх рішень у відповідність із цим Указом;

 • приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх рішень у відповідність із цим Указом”.Станом на кінець листопада 1999 року, для акціонерних товариств вже були чинними:

 • Станом на кінець листопада 1999 року, для акціонерних товариств вже були чинними:

 • - план рахунків бухгалтерського обліку та інструкції до його застосування, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291;

 • - перші 10 з теперішніх чинних 34-х Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (а до часу видання Указу Президента України від 2 грудня 2002 року № 1115/2002 вже було видано П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”);

 • - постанова Правління НБУ № 279 від 26 липня 2000 року “Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”;

 • - Закон України від 7 лютого 1991 року № 697-XII “Про власність” скасований лише 2007 року;

 • - Закон України від 19 вересня 1991 № 1576-XII “Про господарські товариства”.

 • Тобто аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності на підставі чинних сьогодні нормативно-правових актів був би уже можливим, але ще не неврегульованим.Чинний на теперішній час Порядок здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критерії визначення ефективності управління об’єктами державної власності визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 року № 832.

 • Чинний на теперішній час Порядок здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критерії визначення ефективності управління об’єктами державної власності визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 року № 832.

 • Пунктом 3 Указу Президента України від 2 грудня 2002 року № 1115/2002 Кабінету Міністрів України разом із Національним банком України було доручено “розробити у тримісячний строк ефективні механізми фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва, зокрема їх кредитування та надання гарантій по виданих кредитах”.

 • Статут ЗАТ “Кредитно-гарантійна установа” не був оприлюднений, але Указ Президента України від 20 травня 1999 року № 540/99 “Про утворення кредитно-гарантійної установи з підтримки малого і середнього підприємництва” робив посилання на основні види операційної діяльності зазначеного акціонерного товариства:

 • - надання кредитів, у тому числі мікрокредитів,

 • - надання гарантій комерційним банкам щодо повернення суб'єктами підприємництва отриманих кредитів.

 • Обидва види діяльності підпадали під регулювання статті 4 Закону України № 2664-ІІІ від 12 липня 2001 року “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

 • Порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 923.

 • Держкомпідприємництво – головний розпорядник бюджетних коштів.

 • Український фонд підтримки підприємництва - одержувач бюджетних коштів.

 • Надання бюджетних коштів суб'єктам малого підприємництва здійснюється Фондом на конкурсних засадах на поворотній основі за умови забезпечення виконання зобов'язання щодо їх повернення та плати відсотків за користування бюджетними коштами на рівні 1,5 облікової ставки Національного банку, яка діє на дату укладення договору.

 • Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 923 бюджетні кошти надавалися у розмірі:

 • від 50 000 до 100 000 гривень на строк до одного року;

 • від 100 001 до 250 000 гривень на строк до трьох років з відстроченням повернення основної суми боргу до одного року.

 • Бюджетні кошти надаються суб'єктам малого підприємництва для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, придбання техніки, обладнання, новітніх технологій, провадження виробничої діяльності, будівництва та реконструкції виробничих приміщень. • Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 923:

 • Порядок та умови проведення конкурсу, перелік документів, що необхідні для мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва, затверджуються Держкомпідприємництвом за погодженням з Мінекономіки і Мінфіном.

 • Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:

 • - строк окупності проекту;

 • - розмір прибутку та рентабельність виробництва;

 • - кількість додаткових робочих місць, які планується створити, та витрати на створення одного такого місця;

 • - відповідність проекту пріоритетам, визначеним регіональними стратегіями розвитку;

 • - виробництво продукції на експорт;

 • - збільшення обсягу виробництва продукції в розрахунку на 1 гривню залучених бюджетних коштів;

 • - збільшення обсягу надходжень до бюджету від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. • Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 923,

 • Український фонд підтримки підприємництва укладає з переможцями конкурсу договір про надання бюджетних коштів (далі - договір про мікрокредитування) за формою, що затверджується Держкомпідприємництвом за погодженням з Мінекономіки і Мінфіном.

 • Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету , затвердженого Державним казначейством.

 • Для перерахування бюджетних коштів суб'єкту малого підприємництва Фонд подає територіальному органові Державного казначейства платіжне доручення та договір про мікрокредитування. Перерахування бюджетних коштів здійснюється на поточні рахунки суб'єктів малого підприємництва, відкриті в банках. • Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 923,

 • бюджетні кошти повертаються згідно з укладеними відповідно до цього Порядку договорами про мікрокредитування на рахунок Фонду, відкритий в територіальному органі Державного казначейства, і протягом двох робочих днів перераховуються до державного бюджету.

 • Плата за користування бюджетними коштами вноситься щомісяця суб'єктами малого підприємництва згідно з умовами договорів про мікрокредитування на рахунок Фонду, відкритий в територіальному органі Державного казначейства. При цьому 50 відсотків плати за користування бюджетними коштами перераховуються протягом двох робочих днів до державного бюджету; решта плати використовується для покриття витрат з обслуговування кредитів.

 • Суб'єкти малого підприємництва, які отримали бюджетні кошти, подають згідно з умовами укладених договорів про мікрокредитування щомісяця до 5 числа наступного періоду (в грудні - до 25 числа поточного місяця) Фонду звіт про використання бюджетних коштів за формою, що затверджується Фондом за погодженням з Держкомпідприємництвом. • Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 923,

 • Фонд подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Держкомпідприємництву звіт про використання бюджетних коштів разом з реєстром суб'єктів малого підприємництва, які отримали бюджетні кошти, за формами, що затверджуються Держкомпідприємництвом.

 • Держкомпідприємництво подає щокварталу до 20 числа наступного місяця та у місячний строк після закінчення бюджетного року Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів разом з реєстром суб'єктів малого підприємництва, що отримали бюджетні кошти. • Наказом Держкомпідприємництва від 12.11.2010 р. N 354 затверджено Порядок та умови проведення конкурсів, переліку документів, що необхідні для мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва.

 • Для організації роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу, Український фонд підтримки підприємництва (далі - Фонд) подає Держкомпідприємництву пропозиції щодо складу конкурсної комісії (далі - комісія), який затверджується наказом Держкомпідприємництва. До складу комісії входять сім осіб: представники Держкомпідприємництва в кількості трьох осіб та представники Фонду в кількості чотирьох осіб. Головою комісії є Голова Фонду, секретарем комісії - представник Фонду.

 • Претендент подає до комісії заявку у двох примірниках та документи, зокрема:

 • - бізнес-план (або техніко-економічне обґрунтування) проекту;

 • - копії фінансової звітності за попередній рік та за останній звітний період - для малих підприємств;

 • - копії фінансової звітності за попередній рік та за останній звітний період - для малих підприємств;

 • - копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку;

 • - копію статистичної звітності за формою N 1-підприємництво (річна), тощо.У більшості випадків Кабінет Міністрів України надає бюджетні гарантії лише підприємствам державної форми власності. Наприклад, стаття 9 Державного бюджету України на 2011 рік установила, “що у 2011 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України на суму 15.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання – резидентів України державного сектору економіки”, зокрема:

 • У більшості випадків Кабінет Міністрів України надає бюджетні гарантії лише підприємствам державної форми власності. Наприклад, стаття 9 Державного бюджету України на 2011 рік установила, “що у 2011 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України на суму 15.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання – резидентів України державного сектору економіки”, зокрема:

 • - за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг України;

 • - за зобов'язаннями суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів;

 • - за зобов'язаннями Державної іпотечної установи;

 • - для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей (ст. 329 Господарського Кодексу України 16 січня 2003 року);

 • - за зобов'язаннями Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”;

 • - для реалізації проекту будівництва мостового переходу через річку Дніпро в м. Запоріжжя на суму 500 000 тис. гривень;

 • - для фінансування розвитку житлово-комунального господарства.Цивільний кодекс України у главі 49 визначає наступні форми виконання зобов’язань:

 • Цивільний кодекс України у главі 49 визначає наступні форми виконання зобов’язань:

 • Неустойка (штраф, пеня) - грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання (параграф 2 глави 49 ЦКУ).

 • Порука - поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку (параграф 3 глави 49 ЦКУ).

 • Гарантія - банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку (параграф 4 глави 49 ЦКУ).

 • Завдаток - грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання (параграф 5 глави 49 ЦКУ).

 • Застава – кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави) (параграф 5 глави 49 ЦКУ).

 • Притримання - кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові або особі, вказаній боржником, у разі невиконання ним у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов'язаних з нею витрат та інших збитків має право притримати її у себе до виконання боржником зобов'язання (параграф 6 глави 49 ЦКУ). • Параграф 4 “Гарантія” Глави 49 “Забезпечення виконання зобов’язання” Цивільного кодексу України 16 січня 2003 року N 435-IV містить статті 560-569.

 • Чинне, станом на сьогоднішній день, означення державним гарантіям надане у Порядку відображення операцій, пов'язаних з державним та гарантованим державою боргом, при плануванні та виконанні державного бюджету, затвердженому Наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2004 року № 42: “державна гарантія - спосіб забезпечення повного або часткового виконання державою боргових зобов'язань суб'єкта господарювання – резидента України перед кредитором (позикодавцем)”.

 • Як відомо, державні гарантії збільшують дефіцит державного бюджету, але ЗАТ “Кредитно-гарантійна установа” не була бюджетною установою і, швидше за все, могла надавати гарантії лише в межах власної обмеженої відповідальності акціонерів, у поєднанні з іншими напрямками діяльності фінансової установи.

 • У структурі департаменту експертизи та аналізу ефективності державної підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України є відділ експертизи надання кредитів та державних гарантій.24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

 • 24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

 • 24110100 Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії

 • 24110200 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою

 • 24110300 Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам

 • 24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 24110500 Інші (курсові різниці)

 • 24110600 Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

 • 24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами

 • 24110800 Відсотки за користування бюджетними позичками та кредитами

 • 24110900 Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 • 24111000 Кошти, що надійдуть від плати за використання бюджетної позики в межах режиму державних заставних закупівель зерна

 • 24120000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію

 • 24130000 Надходження коштів від погашення заборгованості ДП "НАЕК "Енергоатом" перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 - 1999 років ядерне паливо.21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

 • 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

 • 21010000 Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету, та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності.

 • 21010100 Частина прибутку (доходу) господарських організацій (державних, казенних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до бюджету.

 • 21010200 Частина прибутку (доходу) господарських організацій (у статутних фондах яких є державна частка), що вилучається до бюджету

 • 21010300 Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету.

 • 21010400 Надходження коштів від ДП "НАЕК "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки.

 • 21010500 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності

 • 21010600 Дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в акціонерних товариствах, створених у процесі приватизації та корпоратизації підприємств державної власності

 • 21010700 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у власності державних підприємств паливно-енергетичного комплексу

 • 21010800 Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади.1. підтримав пропозицію Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва щодо створення на базі Українського фонду підтримки підприємництва і регіональних фондів підтримки підприємництва фондів кредитно-гарантійної підтримки.

 • 1. підтримав пропозицію Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва щодо створення на базі Українського фонду підтримки підприємництва і регіональних фондів підтримки підприємництва фондів кредитно-гарантійної підтримки.

 • 2. доручив Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва передбачити під час доопрацювання проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" і складання проектів Державного бюджету України на наступні роки кошти для надання суб'єктам малого та середнього підприємництва кредитно-гарантійної підтримки в обсязі:

 • - 0,15 відсотка дохідної частини державного бюджету, але не менш як 200 000 тис. гривень для підтримки діяльності фондів кредитно-гарантійної підтримки і

 • 100 000 тис. гривень для кредитування проектів суб'єктів малого та середнього підприємництва.У другій половині 2010 року Кабінет Міністрів України видав низку нормативно-правових актів щодо малого підприємництва:

 • У другій половині 2010 року Кабінет Міністрів України видав низку нормативно-правових актів щодо малого підприємництва:

 • - розпорядження КМУ від 21 липня 2010 р. N 1464-р “Про підписання Спільної заяви про продовження співробітництва щодо перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва України між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина”;

 • - Постанову КМУ від 12 жовтня 2010 р. N 923 “Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб'єктів , малого підприємництва”;

 • - Постанову КМУ від 3 листопада 2010 року № 994 “Про ліквідацію Громадського комітету з моніторингу виконання законодавства в сфері розвитку та підтримки підприємництва”;

 • - розпорядження КМУ від 01 грудня 2010 року № 2194-р “Про утворення Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва”;

 • - розпорядження КМУ від 12 грудня 2010 року № 1978-р “Про внесення зміни до плану заходів з підтримання експортної діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва”;

 • - постанову КМУ від 22 грудня 2010 року № 1210 “Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань розвитку малого та середнього підприємництва та її складу”.Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, було затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131.

 • Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, було затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131.

 • План заходів з виконання у 2011 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 273-р, серед інших заходів, передбачає активізацію фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва:забезпечення доступності кредитів для суб'єктів малого та середнього підприємництва, формування мережі регіональних фондів підтримки підприємництва, удосконалення механізму мікрокредитування.

 • забезпечення доступності кредитів для суб'єктів малого та середнього підприємництва, формування мережі регіональних фондів підтримки підприємництва, удосконалення механізму мікрокредитування.

 • стимулювання розвитку інвестиційної інфраструктури, підтримки підприємництва, зокрема у сільській місцевості, впровадження просвітницьких програм для широких верств населення з метою залучення їх до підприємницької діяльності;

 • впровадження електронної реєстрації підприємців з використанням електронного цифрового підпису, електронної системи взяття на облік суб'єктів підприємницької діяльності, впровадження принципу "мовчазної згоди" під час видачі документів дозвільного характеру… • ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯМ 2 СЕСІЇ VІ СКЛИКАННЯ 29.12.2010 Р. № 9 ПРИЙНЯЛА БЮДЖЕТ ЧЕРНІВЦІВ НА 2011-Й РІК, ПІСЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ 30.12.2010 Р. ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2011-Й РІК:

 • ІСТОТНІ ФАКТОРИ:

 • БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 8 ЛИПНЯ 2010 РОКУ № 2456-VI;

 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 2 ГРУДНЯ 2010 РОКУ № 2756-VI;

 • ПРИЙНЯТТЯ НОВОГО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ СПРИЧИНИЛО ЗМІНУ РАХУНКІВ ДКУ.

Згідно Статуту, засновниками регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області є:

 • Згідно Статуту, засновниками регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області є:

 • - Український фонд підтримки підприємництва – 50% статутного капіталу,

 • - Чернівецька обласна державна адміністрація (КВКВ 794) – 30% статутного капіталу,

 • - Чернівецька обласна рада (20% статутного капіталу).

 • Відповідні кошти виділяються в обласному бюджеті, на підставі протоколів засідання обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

 • Членами інвестиційної ради фонду за посадами є начальники головного управління економіки ОДА, головного управління фінансів ОДА, Голова Представництва Держкомпідприємництва, яке зараз стає Департаментом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.ДЯКУЮ ЗА УВАГУ:

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ:

 • www.multiprofile.com.uaСхожі:

На загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва iconРегіональний фонд підтримки підприємництва в Луганській області (рфпп) Регіональний фонд підтримки підприємництва в Луганській області (рфпп)
Указу Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 12. 05. 1998 р. №456/98
На загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва iconСприяння розвитку підприємництва в сільській місцевості
Регіональний фонд підтримки підприємництва по Полтавській області (надалі Фонд) створено 23 квітня 1999 року відповідно до Указу...
На загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва iconФункціонування Центру підтримки підприємництва: Функціонування Центру підтримки підприємництва
Відкрито реконструйований краєзнавчий музей в оновленому будинку М.І. Кисловського Придбано 600 звичайних та 30 євро-контейнерів...
На загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва iconКиївський ресурсний центр – це елемент інфраструктури підтримки та розвитку підприємництва
«Українська ініціатива» на регіональному рівні 3 оптимізація доступу до ресурсів суб'єктів підприємницької діяльності
На загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва iconПрограма підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки м. Ніжин Зміст Характеристика Програми Загальні положення
Стан розвитку малого підприємництва в місті. Головні завдання та стримуючі фактори
На загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва iconРегулювання економічного розвитку на регіональному рівні Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні
Це обумовлює актуальність дослідження системи регуляторних механізмів реалізації політики регіонального економічного розвитку та...
На загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва iconКонцепція програми розвитку підприємництва Ярослав Рущишин Програма розвитку підприємництва
Програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні є комплексом заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо...
На загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва iconПідвищення повноважень представників науки і адміністрації у Західній Україні у сфері активної підтримки академічного підприємництва

На загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва iconСпівпраця влади та громадськості на місцевому рівні: український І зарубіжний досвід

На загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва iconСпівпраця влади та громадськості на місцевому рівні: український І зарубіжний досвід


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка