Економічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін


НазваЕкономічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін
Дата конвертації02.03.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентациирозглянемо загальні економічні інструменти формування та реалізації екологічної політики та особливості та стратегічні підходи до фінансового забезпечення природоохоронних заходів

 • розглянемо загальні економічні інструменти формування та реалізації екологічної політики та особливості та стратегічні підходи до фінансового забезпечення природоохоронних заходів • Економічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін. заходів та напрямів адміністрування в сфері ОНПС та РВПР, спрямованих на ефективне поєднання стимулювання та примусу щодо дотримання природоохоронного законодавства та забезпечення екологічної безпеки держави. • Стратегічні завдання щодо посилення дієвості економічних інструментів реалізації національної екологічної політики (у відповідності до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року №2818-VI) полягають у:підвищенні економічної результативності інструментів природокористування як регуляторів екологічної діяльності товаровиробників й споживачів та більш ефективного впровадження принципу "забруднювач та користувач платять повну ціну;

 • підвищенні економічної результативності інструментів природокористування як регуляторів екологічної діяльності товаровиробників й споживачів та більш ефективного впровадження принципу "забруднювач та користувач платять повну ціну;

 • удосконаленні економічного й фінансового механізмів екологічного регулювання для забезпечення стимулювання виробників до запровадження системи екологічного менеджменту, застосування екологічно безпечних ресурсо- та енергозберігаючих технологій, випуску продукції, що в процесі власного життєвого циклу є мінімально шкідливою для навколишнього середовища;впровадженні регуляторів природокористування стимулююче-компенсаційного характеру;

 • впровадженні регуляторів природокористування стимулююче-компенсаційного характеру;

 • створенні фінансового механізму залучення приватного капіталу в природоохоронну діяльність, формуванні відповідних інвестиційних, податкових, кредитних умов для її реалізації;

 • удосконаленні нормативно-правової бази щодо державної підтримки природоохоронної діяльності, включаючи застосування ринкових механізмів у цій сфері;

 • зміцненні впливу економічних інструментів екологічного регулювання на процеси вдосконалення вітчизняної системи природокористування, державного управління у сфері охорони і сталого відтворення природних ресурсів, оздоровлення стану навколишнього природного середовища.підвищення ставок зборів за спеціальне використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього природного середовища, розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства;

 • підвищення ставок зборів за спеціальне використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього природного середовища, розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства;

 • удосконалення нормативної бази платності за споживання природних благ на основі об’єктивних рентних оцінок продуктивності ресурсних джерел і диференціації відповідних платежів за якісними і просторовими ознаками, а також механізми регулювання рентними доходами у сфері природокористування; трансформацію системи нормування платежів за забруднення навколишнього природного середовища, зміну порядку стягнення екологічного податку, передбачивши визначення його розміру пропорційно обсягам викидів забруднювачів відповідно до принципу залежності від середніх граничних витрат товаровиробників на зменшення забруднення. Запровадження коефіцієнтів коригування суми екологічного податку залежно від зростання або зниження концентрації токсичних речовин в оподатковуваній продукції (встановлення прогресивного або регресивного екологічного оподаткування);

 •  реформування системи видачі дозволів на забруднення; законодавче визначення обов’язкової щорічної (автоматичної) індексації ставок платежів за забруднення з поправкою на інфляцію тощо;

 • реформування системи видачі дозволів на забруднення; законодавче визначення обов’язкової щорічної (автоматичної) індексації ставок платежів за забруднення з поправкою на інфляцію тощо;

 • удосконалення нормативно-розрахункової бази і порядку сплати податку на екологічно шкідливу продукцію з урахуванням існуючих недоліків та відповідно до принципу «платить забруднювач»;

 • реформування методики відшкодування заподіяної шкоди і обчислення штрафів відповідно до їх економічної суті як запобіжного інструменту щодо нераціонального природокористування;

 • розширення бази оподаткування забруднюючих речовин і екологічно небезпечної продукції, враховуючи досвід країн – членів ЄС/ОЕСР;

 • активізацію механізмів стимулювання господарюючих суб’єктів до впровадження екологоконструктивних заходів. Введення понижувальних коефіцієнтів на платежі за забруднення для підприємств, які проводять ресурсозберігаючі заходи та впроваджують екологобезпечні існуючі технології;запровадження цільового зворотного фінансування зібраних коштів саме товаровиробникам-забруднювачам для підтримання конкретних екологічних програм (законодавче визначення адресності екологічних надходжень);

 • запровадження цільового зворотного фінансування зібраних коштів саме товаровиробникам-забруднювачам для підтримання конкретних екологічних програм (законодавче визначення адресності екологічних надходжень);

 • активізацію процесу формування системи стимулювання залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу охорони навколишнього природного середовища шляхом: створення системи пільгового рефінансування комерційних банків у разі надання ними пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів з розроблення і впровадження високотехнологічного устаткування та іншої інноваційної продукції; розширення практики пільгового кредитування природоохоронних техніко-технологічних заходів під заставу майна суб'єктів господарської діяльності. • Дякую за увагу!Схожі:

Економічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін iconЗакон України Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року, 2011 Проблеми екологічної політики: часткове призупинення дії процедур Кіотського протоколу
України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного...
Економічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін iconІнструменти та розробка політики Семінар в мцпд
Політики інколи інтуїтивно відчувають, що інструменти, які є в їх розпорядженні, справді різні, але досить часто не приділяють достатньо...
Економічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін iconІнтеграція екологічної політики – обов’язкова в єс (Амстердамська Угода про єс, 1998) Інтеграція екологічної політики – обов’язкова в єс (Амстердамська Угода про єс, 1998)
ЕП) це процес (механізм) врахування екологічних міркувань в інші політики, з метою переходу до сталого або екологічно збалансованого...
Економічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін iconРозпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року
«Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної...
Економічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін iconЗакон України " Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року " від 21 грудня 2010 року
«Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної...
Економічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін iconРозмежування регулятивних та управлінських функцій держави; розмежування регулятивних та управлінських функцій держави
Ця система державного управління буде підконтрольною народові, прозорою, побудованою на наукових принципах і ефективною
Економічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін iconУправлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність?
Су застосовувати сукупність загальних, спеціальних управлінських, психологічних знань, умінь І навичок, необхідних для ефективного...
Економічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін iconЧому вас навчатимуть?
Економіст-фінансист високої кваліфікації готовий до виконання різноманітних організаційно-управлінських функцій у всіх галузях економічної...
Економічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін iconФормування та підтримання екологічної політики підприємства; формування та підтримання екологічної політики підприємства

Економічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін iconКомпетентнісний підхід в освіті спрямованість навчального процесу на формування і розвиток основних компетентностей особистості
Чітке визначення загальних і конкретних цілей оволодіння учнів усіма компонентами змісту навчального предмета

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка