Інформація щодо дотримання угод про надання гранту з Глобальним фондом та супутньої політики і процедур, а також відповідних статутних вимог


НазваІнформація щодо дотримання угод про надання гранту з Глобальним фондом та супутньої політики і процедур, а також відповідних статутних вимог
Дата конвертації02.03.2013
Розмір445 b.
ТипІнформаціяТермін проведення аудиту: жовтень - листопад 2010 року

 • Термін проведення аудиту: жовтень - листопад 2010 року

 • Аудит охоплював:

  • діяльність Основних реципієнтів (ОР) та їх взаємодію із суб-реципієнтами (СР);
  • нагляд з боку Координаційного механізму країни (КМК), функції якого виконує Національна рада з питань протидії туберкульозу ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада), Місцевого агента фонду (МАФ), партнерів зі співпраці та Секретаріату Глобального фонду.
 • Проект звіту за результатами аудиту: лютий 2012 року (надійшов у країну 1 березня 2012 року, офіційний переклад українською мовою розіслано 15 березня 2012 року).

 • Аудиторська група: спеціалісти з фінансового менеджменту, охорони здоров’я, а також управління закупівлями і поставками.Оцінка достатності та ефективності управління грантами та їх використання;

 • Оцінка достатності та ефективності управління грантами та їх використання;

 • Оцінка стійкості систем, політики та процедур в контексті охорони ресурсів Глобального фонду;

 • Інформація щодо дотримання угод про надання гранту з Глобальним фондом та супутньої політики і процедур, а також відповідних статутних вимог;

 • Виявлення будь-яких інших ризиків, які можуть загрожувати грантам Глобального фонду, а також наявність заходів щодо зменшення таких ризиків;

 • Надання відповідних рекомендацій.Вихідна інформація про ОР та їх інституційну спроможність;

 • Вихідна інформація про ОР та їх інституційну спроможність;

 • Програмні досягнення;

 • Програмні труднощі;

 • Фінансове управління;

 • Керівництво субреципієнта;

 • Управління закупівлями та поставками;

 • Забезпечення надання медичної допомоги;

 • Контроль та оцінка профілактичних заходів;

 • Оцінка якості обслуговування;

 • Співпраця в галузі боротьби з ВІЛ/туберкульозом;

 • Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини;

 • Нагляд за використанням грантів ГФ;

 • Партнерство у реалізації грантів ГФ. • Стислий огляд грантів:

 • 1. Раунд 1 за компонентом «ВІЛ/СНІД»:

 • - Сума гранту: 97 686 078 доларів США

 • - Виплачено: 97 686 078 доларів США

 • - Основний реципієнт: Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД

 • 2. Раунд 6 за компонентом «ВІЛ/СНІД»:

 • - Сума гранту: 131 537 035 доларів США

 • - Виплачено: 85 068 138 доларів США

 • - Основні реципієнти: Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД, Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом

 • 3. РАЗОМ

 • - Сума грантів: 229 223 113 доларів США (у проекті звіту помилково вказана інша сума (221 678 729 доларів США)

 • - Виплачено: 182 754 216 доларів США • Було зроблено наголос на Раунді 6.

 • Аудит гранту за Раундом 1 було роведено з метою перегляду процесу закриття.

 • Аудит гранту за Раундом 9 для боротьби з туберкульозом охоплював огляд процесу, якого дотримувався КМК під час розробки пропозиції до Заявки та вибору ОР.

 • Відвідано 28 субреципієнтів і п’ять областей.Пріоритети рекомендацій, пов’язаних з аудитом, були встановлені таким чином, щоб допомогти керівництву ОР та Національній раді визначити порядок виконання цих рекомендацій.

 • Пріоритети рекомендацій, пов’язаних з аудитом, були встановлені таким чином, щоб допомогти керівництву ОР та Національній раді визначити порядок виконання цих рекомендацій.

 • Виконання всіх рекомендацій, пов’язаних з аудитом, має суттєве значення для зменшення ризику і посилення внутрішнього контролю за виконанням програм ГФ.

 • Рекомендації розділені на наступні категорії:

  • Високий пріоритет: Суттєва проблема, значний недолік або невідповідність контролю, яка може поставити під загрозу мету та цілі Програми, та потребує негайного вирішення з боку вищого керівництва;
  • Значний пріоритет: В системі є недолік або невідповідність контролю, яка становить значний ризик і потребує оперативного виправлення;
  • Вимагає уваги: В системі є незначний недолік або невідповідність контролю, що потребує вжиття виправних заходів у відповідні строки.


 • Загальна кількість наданих рекомендацій: 77, з них:

 • 41 - надані Міжнародному Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні (рекомендації № 1 – 41)

 • 27 – надані Всеукраїнській мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (рекомендації № 42 – 68)

 • 9 - безпосередньо стосуються діяльності Національної ради (рекомендації № 69 – 77)

Відповідно до листа Глобального фонду, що супроводжує проект звіту, загальна відповідь країни має містити інформацію:

 • Відповідно до листа Глобального фонду, що супроводжує проект звіту, загальна відповідь країни має містити інформацію:

 • аргументи щодо достовірності наведених у звіті даних;

 • план дій, який планується розробити для виконання кожної з рекомендацій;

 • загальна відповідь, щодо основних заходів, для виконання рекомендацій Основними реципієнтами та зацікавленими сторонами.Проведено ряд заходів щодо опрацювання проекту звіту офісу Генерального Інспектора, а саме:

 • Проведено ряд заходів щодо опрацювання проекту звіту офісу Генерального Інспектора, а саме:

 • Незалежним бюро перекладів здійснено офіційний нотаріально завірений переклад проекту звіту.

 • 16 березня, членам Комітету програмних питань, було доведено проект звіту.

 • 19 березня, на засіданні Комісії з нагляду за участю Основних реципієнтів, розглянуто проект звіту, обговорені пропозиції щодо організації роботи з підготовки узгодженої відповіді країни.

 • 26 березня Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні та 20 березня Всеукраїнською мережею ЛЖВ, надані проекти документів щодо забезпечення відповіді, а саме: План дій (з відповідними додатками), аргументація достовірності даних наведених у звіті.

 • Секретаріат Національної ради звернувся до Комісії з нагляду з проханням підготувати пропозиції до відповіді в частині, що стосується Національної ради. • Пропонуються наступні кроки:

  • Комісії з нагляду із залученням членів Національної ради, представників Держслужби України соцзахворювань, ОР опрацювати пропозиції до проекту відповіді країни до 03.04.12.
  • Підготувати проект Плану дій відповідно до формату передбаченому проектом звіту та направити членам Національної ради на погодження до 04.04.12.
  • Членам Національної ради розглянути та погодити відповідь країни на проект звіту офісу Генерального Інспектора Глобального фонду до 05.04.12 в електронному режимі.
  • Секретаріату Національної ради направити відповідь до Секретаріату Глобального фонду до 06.04.12.


Строки наданих пропозицій зазначені у проекті Протокольного рішення

 • Строки наданих пропозицій зазначені у проекті Протокольного рішення

 • Дякую за увагу!

 • Держслужба України соцзахворювань

 • (Секретаріат Національної ради)

 • dssz.gov.uaСхожі:

Інформація щодо дотримання угод про надання гранту з Глобальним фондом та супутньої політики і процедур, а також відповідних статутних вимог iconОснова політики єс щодо забезпечення дотримання пів основа політики єс щодо забезпечення дотримання пів
Лісабонська стратегія (2000 р.) до 2010 року стати найбільш конкурентоспроможною економікою знань
Інформація щодо дотримання угод про надання гранту з Глобальним фондом та супутньої політики і процедур, а також відповідних статутних вимог iconІнформація про проект Результати попереднього дослідження Про Міжнародний центр перспективних досліджень Місія Центру
Місія Центру полягає у запровадженні концепції та процедур публічної політики в Україні через: вплив на процес трансформації шляхом...
Інформація щодо дотримання угод про надання гранту з Глобальним фондом та супутньої політики і процедур, а також відповідних статутних вимог icon«Про вивчення стану дотримання вимог діючого законодавства України щодо організації харчування в навчальних закладах інтернатного типу обласного підпорядкування»

Інформація щодо дотримання угод про надання гранту з Глобальним фондом та супутньої політики і процедур, а також відповідних статутних вимог iconІмплементація Кіотської Конвенції щодо спрощення та гармонізації митних процедур. Приведення схеми інвестиційних процесів у відповідність до вимог ринкової економіки. Розробка Інвестиційного кодекс
Кіотської Конвенції щодо спрощення та гармонізації митних процедур. Приведення схеми інвестиційних процесів у відповідність до вимог...
Інформація щодо дотримання угод про надання гранту з Глобальним фондом та супутньої політики і процедур, а також відповідних статутних вимог iconІнформації про стан земель, прогнозування їх змін і розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану земель та дотримання вимог екологічної безпеки

Інформація щодо дотримання угод про надання гранту з Глобальним фондом та супутньої політики і процедур, а також відповідних статутних вимог iconМоніторинг реалізації державної регуляторної політики
Дотримання вимог оприлюднення проектів регуляторних актів центральними виконавчими органами державної влади
Інформація щодо дотримання угод про надання гранту з Глобальним фондом та супутньої політики і процедур, а також відповідних статутних вимог iconРішення щодо дострокового припинення гранту або подовження гранту без участі у відкритому конкурсі проектних пропозицій
З серпня 2009 року Мережа запровадила систему рейтингування виконавчих партнерів
Інформація щодо дотримання угод про надання гранту з Глобальним фондом та супутньої політики і процедур, а також відповідних статутних вимог iconІнформації Адміністратором щодо укладених угод Укладення пенсійного контракту Перерахування пенсійних внесків Надання Адміністратором інформації щодо складу пенсійних активів
Організаційні та адміністративні заходи в роботі Адміністратора нпф І програмне забезпечення їх підтримки
Інформація щодо дотримання угод про надання гранту з Глобальним фондом та супутньої політики і процедур, а також відповідних статутних вимог iconПоложення про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) Про перевірку відповідності формування розміру статутних фондів страховиків до вимог чинного законодавства
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (премії та виплати 1999-2003рр та 1кв. 2004р.)
Інформація щодо дотримання угод про надання гранту з Глобальним фондом та супутньої політики і процедур, а також відповідних статутних вимог iconІнформація щодо сін наявна інформація щодо жкс наявна інформація щодо мсм проведені дослідження
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка