Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»


НазваПостанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
Дата конвертації02.03.2013
Розмір461 b.
ТипПостанова

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. № 1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. № 1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 10 «Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики»

 • НЕДОЛІКИ:

 • штучно обмежується кількість громадських організацій, які можуть брати участь у роботі громадських рад на рівні міністерств і областей – до 15 організацій,

 • штучно обмежується територіальним статусом право громадських організацій брати участь у громадських радах,

 • вимога обирати громадські ради під час щорічних зборів не менш, ніж однією четвертою від кількості зареєстрованих громадських організацій фактично унеможливлює створення таких рад,

 • не передбачено обов’язкового проведення консультацій з громадськістю за ініціативою громадських організацій, що є значним обмеженням прав громадян брати через громадські організації участь в управлінні державними справами.

 • ВИКЛИКАЛИ ОБУРЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ, ПРИЗВЕЛИ ДО СУДОВИХ ПОЗОВІВ ДО УРЯДУ ТА РОЗРОБЛЕННЯ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ НОВОЇ ПРОЕКТУ НОВОЇ ПОСТАНОВИ КМУ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ СКАСУВАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИЩЕКонцепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства:

 • Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства:

 • «Налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства повинно базуватися на партнерстві, взаємозаінтересованості у досягненні цілей, пов’язаних з процесом демократизації усіх сфер державного управління і суспільного життя, соціально-економічним і духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина».

 • Концепція державної комунікативної політики:

 • «Необхідно удосконалити механізм регулювання процесу обміну інформацією, зокрема впровадити принцип партнерської взаємодії, що передбачає не тільки інформування населення, а і налагодження ефективного зворотного зв’язку, проведення роз’яснювальної роботи, встановлення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

відсутність єдиних стандартів та формальний підхід органів виконавчої влади до справи,

 • відсутність єдиних стандартів та формальний підхід органів виконавчої влади до справи,

 • відсутність стратегічного планування комунікативної діяльності в органах виконавчої влади,

 • спрямованість органів виконавчої влади на інформування про свою діяльність та рішення, а не забезпечення дієвого зворотного зв’язку з громадськістю,

 • недостатня розвиненість інститутів громадянського суспільства та низька активність їх участі у взаємодії з органами виконавчої влади,

 • відсутність належної координації та ефективного контролю за реалізацією заходів органами виконавчої влади з боку Секретаріату Кабінету Міністрів,

 • залежність реалізації принципу відкритості в органах виконавчої влади від волі керівників відомств.різноманітність комунікативних підрозділів органів виконавчої влади, їхньої структури, функцій, підпорядкування тощо,

 • різноманітність комунікативних підрозділів органів виконавчої влади, їхньої структури, функцій, підпорядкування тощо,

 • відсутність належного забезпечення роботи Громадських рад при органах виконавчої влади та порушення порядку їх організації,

 • непідготовленість веб-сайтів органів виконавчої влади до повноцінної взаємодії з громадськістю.

забезпечити концептуальний перегляд нормативно-правової бази, визначити вичерпний перелік актів, що потребують прийняття чи скасування, передбачити чітке визначення понять, принципів, критеріїв, засад, напрямків та цілей діяльності. Це дозволить виявити існуючі неузгодженості, усунути правові розбіжності, встановити цілісність та комплексність підходів;

 • забезпечити концептуальний перегляд нормативно-правової бази, визначити вичерпний перелік актів, що потребують прийняття чи скасування, передбачити чітке визначення понять, принципів, критеріїв, засад, напрямків та цілей діяльності. Це дозволить виявити існуючі неузгодженості, усунути правові розбіжності, встановити цілісність та комплексність підходів;

 • провести всебічний та ґрунтовний аудит стану підготовки та реалізації принципу відкритості в кожному центральному та місцевому органі виконавчої влади, що сприятиме визначенню наявних проблем та формуванню конкретних рекомендацій;

 • запровадити єдині стандарти, правила, сучасні механізми та технології комунікативної роботи органів виконавчої влади, що забезпечить корпоративність реалізації принципу відкритості в державному управлінні;

 • створити державну систему внутрішніх комунікацій з метою глибокого усвідомлення кожним державним службовцем необхідності дбати про потреби людей, вміти не просто чути, а прислуховуватися до громадськості, зважати на її думку, з повагою сприймати зауваження та пропозиції;

 • ввести жорстку та ефективну систему контролю за здійсненням органами виконавчої влади комунікативної діяльності.

 • РОЗРОБИТИ, ПРИЙНЯТИ І ВПРОВАДЖУВАТИ ВІДПОВІДНУ

 • ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНУ ПРОГРАМУ • Дякую за увагу!Схожі:

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» iconПоложення про Держатомрегулювання України, затверджено Указом Президента України 06. 04. 11 №403; постанови Кабінету Міністрів України: "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" від 03. 11. 10 №996
України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" тощо; положення про Держатомрегулювання України, затверджено Указом...
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» iconГромадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно‐дорадчим органом
Кму від 3 листопада 2010 р. №996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» iconХочеш вплив на владу? Йди в громадську раду! Презентація проекту
Кабінет Міністрів постановою №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» ухвалив новий...
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» iconЗакон України «Про загальну середню освіту» Постанова Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 р. «Про перехід загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру і 12-річний...
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» iconПостанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року №1314 “Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності”
Нормативна база, на підставі якої проводиться списання необоротних активів професійно-технічними навчальними закладами м. Харкова...
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 22. 10. 10 №2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22. 10. 10 №2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації...
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» iconПостанова Кабінету Міністрів України від 12. 2009 №1319 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 12. 2009 №1319 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25. 08. 2004...
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» iconПостанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 "Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р
...
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» iconЗакон «Про освіту». закон «Про загальну середню освіту». закон «Про вищу освіту»
Езидента україни №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». Постанова кабінету...
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» iconЗакон «Про освіту». закон «Про загальну середню освіту». закон «Про вищу освіту»
Езидента україни №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». Постанова кабінету...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка