Анна Нечай, канд юр наук Юридичний радник падко


НазваАнна Нечай, канд юр наук Юридичний радник падко
Дата конвертації09.02.2013
Розмір614 b.
ТипЗакон


Можливості поєднання функцій управління активами та адміністрування НПФ: вимоги законодавства

 • Анна Нечай, канд.юр. наук

 • Юридичний радник ПАДКО


1. Хто може поєднувати ф-ції КУА та Адміністратора НПФ :2. Прямі вимоги щодо поєднання функцій, визначені Законом

 • 1. Стаття 21 ч. 2:

 • Надання послуг з адміністрування НПФ може поєднуватися лише з діяльністю з управління активами відповідно до вимог, встановлених цим Законом3. Прямі вимоги щодо поєднання функцій, визначені Законом (продовження):

 • 2. Стаття 27 частина 6:

 • Професійний адміністратор має право здійснювати адміністрування декількох пенсійних фондів одночасно, а також управляти активами пенсійного фонду, адміністратором якого він є, за умови наявності відповідної ліцензії.4. Прямі вимоги щодо поєднання функцій, визначені Законом (продовження):

 • 3. Стаття 39 частина 2:

 • Ліцензія на провадження діяльності з управління активами ПФ видається особі за умови, що вона має оплачений грошовими коштами статутний капітал на день державної реєстрації не менший ніж:

 • 1) для КУА - сума, еквівалентна 300 тис. євро за офіційним обмінним курсом НБУ;

 • 2) для професійного Адміністратора - сума, еквівалентна 500 тис. євро за офіційним обмінним курсом НБУ.5. Прямі вимоги щодо поєднання функцій, визначені Законом (продовження):

 • 4. Стаття 27 частина 3:

 • “Особа, що подає документи на отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів (крім випадку, зазначеного у частині п’ятій цієї статті), повинна відповідати таким вимогам:

 • розмір статутного капіталу адміністратора, сплаченого грошовими коштами, становить не менше ніж сума, еквівалентна 300 тис. євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день державної реєстрації такої особи”.6. Прямі вимоги щодо поєднання функцій, визначені Законом (продовження):

 • 4. Стаття 39 частина 3:

 • Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами та ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна 300 тис. євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.

 • (КУА – 200 тис євро, проф. Адміністратор – 200 тис євро)7. Звітування при поєднанні функцій:

 • При поєднанні функцій відбувається пряме “поєднання” всіх вимог до звітності КУА та проф. Адміністратора.

 • КУА надає звіти (ст. 52):

 • Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку - щодо всіх НПФ, управління активами яких здійснювалося протягом звітного періоду;

 • Радам пенсійних фондів згідно з договором та Законом;

 • Адміністраторам пенсійних фондів - щодо управління активами цих пенсійних фондів.

 • Порядок звітності та вимоги до змісту встановлюються ДКЦПФР.8. Звітування при поєднанні функцій (продовження):

 • Професійний Адміністратор надає звіти (ст. 52):

 • 1. Щоквартально:

 • Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України;

 • радам пенсійних фондів, з якими він уклав договори про адміністрування пенсійних фондів.

 • 2. Щорічно:

 • ДКРРФПУ по кожному ПФ зведений звіт з інформацією про ПФ, а також дані звітів про здійснення ним адміністрування такого ПФ та звітів, наданих протягом звітного року адміністратору особами, які здійснюють управління активами, та зберігачем

 • у порядку, встановленому ДКРРФПУ9. Звітування при поєднанні функцій (продовження):

 • 3. Адміністратор зобов’язаний один раз на рік безоплатно надавати кожному учаснику ПФ виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника за формою, встановленою ДКРРФПУ, а також надавати виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника фонду за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк10. Звітування при поєднанні функцій (продовження):

 • Договорами, укладеними радою пенсійного фонду з адміністратором, особами, які здійснюють управління активами, та зберігачем, може передбачатися надання додаткової інформації, крім тієї, яка визначена цією статтею (ст. 52 ч 6).11. Вимоги щодо “афілійованих осіб” при поєднанні КУА та Адміністратора

 • Заборона для КУА:

 • КУА не може бути засновником або пов”язаною особою засновників зберігача НПФ, засновників корпоративного або проф. ПФ крім випадків ст. 20 (ст. 34 ч.4)

 • ЦЕ ПРОТИРІЧИТЬ ПОЛОЖЕННЮ Ст. 8 ч. 6:

 • “ Засновники будь-якого ПФ та роботодавці - платники корпоративного ПФ можуть бути засновниками КУА та проф. адміністратора, з якими цей фонд уклав відповідні договори “12. Вимоги щодо “афілійованих осіб” при поєднанні КУА та Адміністратора (продовження)

 • 2. Заборона для КУА:

 • Засновники корпоративного або професійного фонду та роботодавці - платники корпоративного ПФ не можуть бути КУА цього фонду, а також його адміністратором, крім випадків, передбачених цим Законом (ст. 8 ч. 5)

 • У разі створення свого корпоративного пенс. фонду КУА або банківська установа має право здійснювати управління активами такого фонду та адміністрування фондом за умови отримання відповідних ліцензій у порядку, встановленому законодавством (ст. 8 ч. 5 абз. 2 та ст. 20 ч. 11)13. Вимоги щодо “афілійованих осіб” при поєднанні КУА та Адміністратора (продовження)

 • 3. Заборона для КУА:

 • Не може бути зберігачем НПФ, включаючи свій корпоративний ПФ (ст. 44 ч.1)

 • Не може бути пов”язаною особою зберігача НПФ (ст. 44 ч.1)

 • Не може брати кредити у зберігача НПФ (ст. 44 ч.1)14. Вимоги щодо “афілійованих осіб” при поєднанні КУА та Адміністратора (продовження)

 • 3. Заборона для проф. Адміністратора:

 • Не може бути зберігачем НПФ, включаючи свій корпоративний ПФ (ст. 44 ч.1)

 • Не може бути пов”язаною особою зберігача НПФ (ст. 44 ч.1)

 • Не може брати кредити у зберігача НПФ (ст. 44 ч.1)

 • 4. Одноосібний засновник корпоративного ПФ, який самостійно здійснює адміністрування такого фонду, не має права здійснювати управління активами пенсійних фондів, якщо він не є КУА (ст. 21 ч 2).Схожі:

Анна Нечай, канд юр наук Юридичний радник падко iconЗаконодавчі основи щодо взаємодії куа та Адміністратора нпф 16 грудня 2004 р. Анна Нечай, канд юр наук Юридичний радник падко
Забезпечення максимальної ефективності своєї роботи при мінімально можливих затратах
Анна Нечай, канд юр наук Юридичний радник падко iconЗаконодавче забезпечення мінімізації ризиків по управлінню пенсійними активами нечай Анна Анатоліївна Кандидат юридичних наук Юридичний радник падко
Втрата коштів в пенсійній системі через "непрозорість" самої пенсійної системи, через крах "суміжних систем" банківської, страхової,...
Анна Нечай, канд юр наук Юридичний радник падко iconНечай Анна Анатоліївна Кандидат юридичних наук
Податкові стимули суб`єктів системи недержавного пенсійного забезпечення: законодавчі та практичні аспекти
Анна Нечай, канд юр наук Юридичний радник падко iconКадрові накази : про прийняття на роботу
Розробники: С. Кулешов, д-р істор наук (керівник розробки); Л. Кузнецова; Н. Гончарова, канд екон наук; А. Маньковський, канд екон...
Анна Нечай, канд юр наук Юридичний радник падко iconАвтор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир Автор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир
Н; вони недостатньо стабільні, що обумовлене їхньою хімічною будовою, недостатнім ступенем чистоти, а також визначеними значеннями...
Анна Нечай, канд юр наук Юридичний радник падко iconАвтор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир Автор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир
Таким чином, витяг складається з наступних основних процесів: дифузії, десорбції, розчинення, діалізу і вимивання, що відбуваються...
Анна Нечай, канд юр наук Юридичний радник падко iconАвтор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир Автор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир
До окремих ін'єкційних розчинів пред'являється вимога ізотонічності, ізоіонічності і ізогідричності, про що вказується в статтях,...
Анна Нечай, канд юр наук Юридичний радник падко iconАвтор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир Автор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир
Стабілізація розчинів речовин солей, які утворені сильною кислотою і слабкою основою
Анна Нечай, канд юр наук Юридичний радник падко iconАвтор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир Автор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир
Стабілізація розчинів речовин солей, які утворені сильною кислотою і слабкою основою
Анна Нечай, канд юр наук Юридичний радник падко iconАвтор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир Автор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир
Суспензії (зависі) мікрогетерогенні дисперсні системи, що складаються з твердої дисперсної фази (лікарські речовини) і рідкого дисперсійного...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка