Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи


НазваЗаконодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи
Сторінка1/5
Дата конвертації05.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5


Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи

 • Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи


Кабінет Міністрів України розпорядженням від 26 жовтня 2011 р. №1072-р затвердив «План дій з проведення земельної реформи та створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення», який визначає конкретні заходи з реалізації стратегічних цілей земельної реформи щодо розвитку земельних відносин, використання та охорони земель.

 • Кабінет Міністрів України розпорядженням від 26 жовтня 2011 р. №1072-р затвердив «План дій з проведення земельної реформи та створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення», який визначає конкретні заходи з реалізації стратегічних цілей земельної реформи щодо розвитку земельних відносин, використання та охорони земель.



План дій передбачає розробку та прийняття низки законопроектів:

 • План дій передбачає розробку та прийняття низки законопроектів:

 • одним з таких законів є Закон України “ Про державний земельний кадастр ”

 • Готується законопроект щодо затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року.

 • Такий програмний документ дозволить встановити основні засади державної політики розвитку земельних відносин на поточне десятиріччя.



проект Закону України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення контролю за використанням земельних ресурсів)” (реєстр. № 8385)

 • проект Закону України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення контролю за використанням земельних ресурсів)” (реєстр. № 8385)

 • Сьогодні спостерігається стійка тенденція погіршення якісного стану ґрунтів. Зменшуються запаси гумусу, безповоротно виносяться поживні речовини, йде підкислення, засолювання, деструктуризація ґрунтів. Якщо не вжити невідкладних, дійових заходів, процеси деградації ґрунтів можуть стати незворотними.

 • Прийняття зазначеного Закону надасть можливість утворити у складі державного бюджету спеціальний Державний фонд економічного стимулювання підвищення родючості ґрунтів, кошти якого будуть спрямовуватися виключно на вирішення проблем охорони і відтворення якісного і високопродуктивного стану ґрунтів.

 • Прийняття Закону України дасть змогу відновити роботи щодо охорони ґрунтів, відтворенню, підвищенню і збереженню їх родючості та поліпшити екологічний стан ґрунтового покриву, посилить здійснення державного контролю за якісним станом ґрунтів, що відповідатиме повноваженням держави в цій сфері.

 • Культивування сільськогосподарських культур на родючих землях забезпечить стабільний рівень виробництва рослинницької продукції високої якості, дозволить вирощувати рослини стійкі до стресових погодних умов, сприятиме зведенню до мінімуму втрати врожаїв.

 • Формування стійких, екологічно безпечних ландшафтів на основі ґрунтозахисної контурно-меліоративної організації території відповідатиме вимогам нормативів країн ЄС в цій сфері діяльності і дозволить значно зменшити шкідливу дію вітрової та водної ерозії.





Кабінет Міністрів України схвалив законопроект «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок». Рішення датоване 15 лютого 2012 року.

 • Кабінет Міністрів України схвалив законопроект «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок». Рішення датоване 15 лютого 2012 року.

 • В Міністерстві екології та природних ресурсів, яке ініціювало внесення змін до закону, вважають, що його прийняття та виконання дасть змогу покращити стан збереження природно-заповідного фонду. Буде створено передумови для недопущення зловживань під час вирішення питань щодо вилучення, (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок цінних природоохоронних територій. Усунення правової колізії щодо проведення геологорозвідувальних робіт на землях природно-заповідного фонду дозволить зменшити ризики щодо впровадження відповідних видів господарської діяльності. Для громадян – позитивний ефект за рахунок створення передумов для покращення стану довкілля та збереження цінних природоохоронних територій.



Розроблено також проект Закону України “Про внесення змін

 • Розроблено також проект Закону України “Про внесення змін

 • до деяких законодавчих актів щодо спрощення процедури

 • встановлення та зміни меж населених пунктів”, яким

 • передбачалося спростити процедуру встановлення та зміни меж

 • населених пунктів. Верховною радою України прийнятий

 • Закон УкраїниПро внесення змін до Земельного кодексу

 • України та інших законів України щодо проведення робіт із

 • землеустрою, пов'язаних із встановленням і зміною меж сіл,

 • селищ, міст, районів ”.

 • В Україні налічується 29801 населений пункт, з яких лише у 16738 (56 %) встановлено їх межі згідно з проектами землеустрою щодо встановлення і зміни меж населених пунктів.

 • Запропоновані зміни до Земельного кодексу України та Закону України «Про землеустрій» передбачають, що у разі розширення населеного пункту за рахунок незабудованих територій, тобто зміни меж,проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень розробляються відповідно до генеральних планів населених пунктів, а у разі встановлення меж - відповідно до викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення), а у разі її відсутності - викопіювання із проекту формування територій сільських, селищних рад та викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за їх наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної одиниці;

 • Окрім цього, передбачено, що відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць вносяться до Державного земельного кадастру., а не посвідчуються державним актом України, що значно скоротить процедуру розробки проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень.



Нормативна грошова оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь станом на 1 січня 2011 року з урахуванням коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за 1996-2010 роки в середньому по Україні становить: ріллі - 11949,4 грн., багаторічних насаджень - 44566,4 грн., сіножатей - 5893,1 грн., пасовищ – 3581,1 грн.

 • Нормативна грошова оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь станом на 1 січня 2011 року з урахуванням коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за 1996-2010 роки в середньому по Україні становить: ріллі - 11949,4 грн., багаторічних насаджень - 44566,4 грн., сіножатей - 5893,1 грн., пасовищ – 3581,1 грн.

 • Постановою Кабінету Міністрів України №1185 від 31 жовтня 2011 р «Про внесення зміни до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» встановлено що для врахування змін у рентному доходи, який створюється при виробництві зернових культур, до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року(з урахуванням індексації), застосовується коефіцієнт 1,756.

 • Прийняття Постанови призводить до збільшення з 1 січня 2012 року нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, проіндексованих на 01.01.2011, у 1,756 рази. Після чого вартість 1 га ріллі в середньому по Україні становитиме біля 21,0 тис. грн.

 • Унаслідок прийняття постанови буде забезпечено збільшення:

 • - надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, а також за земельні ділянки несільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 • - надходжень до місцевих бюджетів від податку з доходів фізичних осіб (статті 167,170 Податкового кодексу України);

 • - орендної плати власникам земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв);

 • - надходжень до державного бюджету від сплати державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок сільськогосподарського призначення згідно із законодавством.



розроблено проект Закону України “Про ринок земель”, прийняття якого має стати головним кроком на шляху визначення організаційно-правового механізму запровадження регульованого ринкового обороту земель сільськогосподарського призначення, попередження обезземелення селян, підвищення ліквідності землі як економічного активу, визначення порядку проведення земельних торгів. На сьогодні цей законопроект підготовлений у комітеті Верховної Ради України до другого читання.

 • розроблено проект Закону України “Про ринок земель”, прийняття якого має стати головним кроком на шляху визначення організаційно-правового механізму запровадження регульованого ринкового обороту земель сільськогосподарського призначення, попередження обезземелення селян, підвищення ліквідності землі як економічного активу, визначення порядку проведення земельних торгів. На сьогодні цей законопроект підготовлений у комітеті Верховної Ради України до другого читання.



Пункт 15 Перехідних положень Земельного кодексу України:

 • Пункт 15 Перехідних положень Земельного кодексу України:

 • До 1 січня 2013 року не допускається:

 • а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та

 • комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб

 • б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового

 • призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та

 • юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних

 • ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення

 • особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у

 • спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та

 • вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.

 • Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток

 • (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови набрання

 • чинності законом про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року, в порядку,

 • визначеному цим Законом.

 • Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим

 • способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами

 • "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так

 • само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток

 • (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).



Умови зняття мораторію встановлені раніше Земельним кодексом України:

 • Умови зняття мораторію встановлені раніше Земельним кодексом України:

 • Прийняття Законів України

 • І. ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО

 • ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР

 • Проект Закону про Державний земельний кадастр від 04.02.2011 № 8077

 • прийнято Верховною Радою України в цілому 7 липня 2011 року

 • Підписаний Президентом України 02 серпня 2011 року

 • ІІ. ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО РИНОК ЗЕМЕЛЬ

 • Проект Закону про ринок земель від 19.07.2011 № 9001-1

 • внесений до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України

 • Переданий на розгляд комітету 25 липня 2011 року

 • Готується до другого читання

 • ІІІ. НАСТАННЯ 1 СІЧНЯ 2013 РОКУ



Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

 • Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

 • (Ст. 1 ЗУ “ Про державний земельний кадастр ”)



Державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при:

 • Державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при:

 • регулюванні земельних відносин;

 • управлінні земельними ресурсами;

 • організації раціонального використання та охорони земель;

 • здійсненні землеустрою;

 • проведенні оцінки землі;

 • формуванні та веденні містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів;

 • справлянні плати за землю.

 • (ст.2 ЗУ “ Про державний земельний кадастр ”)



відомості Державного земельного кадастру про:

 • відомості Державного земельного кадастру про:

 • державний кордон України;

 • землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;

 • обмеження у використанні земель;

 • земельні ділянки;

 • кадастрове зонування земель в межах території України.



Об'єктами Державного земельного кадастру є:

 • Об'єктами Державного земельного кадастру є:

 • землі в межах державного кордону України;

 • землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

 • обмеження у використанні земель;

 • земельна ділянка.



До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про обмеження у використанні земель:

 • До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про обмеження у використанні земель:

 • вид;

 • опис меж;

 • площа;

 • зміст обмеження;

 • опис режимоутворюючого об'єкта - контури, назви та характеристики, що обумовлюють встановлення обмежень (за наявності такого об'єкта);

 • інформація про документи, на підставі яких встановлено обмеження у використанні земель.



До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про земельні ділянки:

 • До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про земельні ділянки:

 • кадастровий номер;

 • місце розташування;

 • опис меж;

 • площа;

 • міри ліній по периметру;

 • координати поворотних точок меж;

 • дані про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі;

 • дані про якісний стан земель та про бонітування ґрунтів;

 • відомості про інші об'єкти Державного земельного кадастру, до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка;

 • цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель);

 • склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назв;

 • відомості про обмеження у використанні земельних ділянок;

 • відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

 • нормативна грошова оцінка;

 • інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної

 • ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку.



Документами Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення, є:

 • Документами Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення, є:

 • індексні кадастрові карти (плани) України, Автономної Республіки Крим, областей, районів, сіл, селищ, міст;

 • індексні кадастрові карти (плани) кадастрової зони, кадастрового кварталу;

 • кадастрові карти (плани) Автономної Республіки Крим, областей, районів, сіл, селищ, міст, інші тематичні карти (плани), перелік яких встановлюється Порядком ведення Державного земельного кадастру;

 • Поземельні книги.



це комплекс робіт,

 • це комплекс робіт,

 • виконуваних для

 • визначення та

 • відновлення меж

 • земельних ділянок

 • Кадастрова зйомка включає:

 • геодезичне встановлення меж земельної ділянки

 • погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами

 • відновлення меж земельної ділянки на місцевості

 • встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі



На кадастровому плані земельної ділянки відображаються:

 • На кадастровому плані земельної ділянки відображаються:

 • площа земельної ділянки;

 • зовнішні межі земельної ділянки (із зазначенням суміжних земельних ділянок, їх власників, користувачів суміжних земельних ділянок державної чи комунальної власності);

 • координати поворотних точок земельної ділянки;

 • лінійні проміри між поворотними точками меж земельної ділянки;

 • кадастровий номер земельної ділянки;

 • кадастрові номери суміжних земельних ділянок (за наявності);

 • межі земельних угідь;

 • межі частин земельних ділянок, на які поширюється дія обмежень у використанні земельних ділянок, права суборенди, сервітуту;

 • контури об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці.

 • (ст. 34 Закону “ Про Державний земельний кадастр ”)



Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

 • Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

 • Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів в містах Києві та Севастополі, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, районі.

 • Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою: - особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи; - власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи; - органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).



Крім того орган державної реєстрації прав одночасно з державною реєстрацією речового права на земельну ділянку надає органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформацію про:

 • Крім того орган державної реєстрації прав одночасно з державною реєстрацією речового права на земельну ділянку надає органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформацію про:

 • а) суб'єкта права власності на земельну ділянку:

 • б) суб'єкта речового права на земельну ділянку:

 • в) державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельної ділянки, права постійного користування, права оренди (суборенди) земельною ділянкою; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій);

 • г) дату державної реєстрації, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням відомостей про її кадастровий номер та орган, що здійснив державну реєстрацію.

 • (ця інформація також вноситься в Державний земельний кадастр)



Доступ до Державного земельного кадастру надається банкам та особам, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 • Доступ до Державного земельного кадастру надається банкам та особам, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 • (Ст.38 ЗУ “ Про державний земельний кадастр “)



Розділ ІV

 • Розділ ІV

 • ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 • І. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім абзацу шостого підпункту 33 пункту 1 розділу ІI Прикінцевих положень, який набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.



Метою законопроекту є:

 • Метою законопроекту є:

 • правове врегулювання питань, пов’язаних з організацією і функціонуванням ринку земель в Україні шляхом визначення у законопроекті правових та економічних засад ринкового обігу земельних ділянок

 • встановлення порядку продажу земельних ділянок та прав на їх оренду на земельних торгах

 • встановлення економіко-екологічних та правових обмежень щодо обігу земель сільськогосподарського призначення з метою запобігання спекулятивним операціям та монополізації ринку земель сільськогосподарського призначення

 • оптимізація сільськогосподарського землекористування при обігу земельних ділянок та визначення ефективного власника землі

 • Правове врегулювання питань, пов'язаних з формуванням та розвитком інфраструктури ринку земель

 • встановлення оціночних процедур



визначення напрямів державної політики щодо регулювання ринку земель

 • визначення напрямів державної політики щодо регулювання ринку земель

 • організації ринку земель, в тому числі визначення розпорядника землями сільськогосподарського призначення державної власності, що забезпечуватиме формування фонду земель державної власності

 • обмеження щодо максимальної площі земель у власності однієї особи для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 • порядок продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності з розстроченням платежу

 • умови відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення із багаторічними насадженнями

 • порядок реалізації переважного права на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб

 • обмеження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних із земель державної та комунальної власності

 • визначення ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності при їх продажу

 • продажу земельних ділянок та прав на них на земельних торгах (в тому числі: суб’єкти земельних торгів та професійна підготовка ліцитаторів)

 • порядок продажу земельних ділянок та прав на них на аукціоні та конкурсі



Землі сільськогосподарського призначення це не лише економічний актив, але і ГОЛОВНИЙ РЕСУРС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ, а тому має забезпечуватись соціальна спрямованість земельних відносин

 • Землі сільськогосподарського призначення це не лише економічний актив, але і ГОЛОВНИЙ РЕСУРС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ, а тому має забезпечуватись соціальна спрямованість земельних відносин

 • В умовах наростання світової продовольчої кризи ціна сільськогосподарських земель як ПРОВІДНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДОВОЛЬСТВА постійно зростатиме

 • Доступ до земельних ресурсів впливає на СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ у сільському господарстві, необхідно обмежувати концентрацію земель у власності однієї особи

 • Землі сільськогосподарського призначення є одним із БАЗОВИХ КОМПОНЕНТІВ ДОВКІЛЛЯ, а тому земельні відносини повинні сприяти формуванню ефективного господаря



громадяни України

 • громадяни України

 • фермерські господарства, створені відповідно до закону

 • держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування



громадяни України, які подали декларацію про відсутність іноземного громадянства;

 • громадяни України, які подали декларацію про відсутність іноземного громадянства;

 • територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;

 • держава в особі відповідних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

 • державний земельний банк.



ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ та його ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ здійснюватимуть розпорядження землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ та його ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ здійснюватимуть розпорядження землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів



  1   2   3   4   5

Схожі:

Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи iconМіжнародний центр перспекивних досліджень Міжнародний центр перспекивних досліджень
Створення громадської платформи впровадження земельної реформи у Дніпропетровській області для моніторингу виконання завдань реформи...
Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи iconНаслідки земельної реформи
...
Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи iconСезонні біоритми
Сезонні ритми пов'язані з обертанням Землі навколо Сонця, що зумовлює річні цикли змін кліматичних умов. З певною порою року в організмів...
Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи iconМожливості, пов’язані з доступом з Java-програм до баз даних. Можливості, пов’язані з доступом з Java-програм до баз даних
Забезпечує реєстрацію драйверів бд, з’єднання з конкретною бд та передачу драйверові sql-запити
Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи iconЗвіт щодо обгрунтування вищезазначеного Отримані дані i Зараз питання, пов’язані з пропозицією та попитом, не є достатньо адресованими до українського законодавства або установ. Система постачання
Зараз питання, пов’язані з пропозицією та попитом, не є достатньо адресованими до українського законодавства або установ
Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи iconУроку: Теплові двигуни. Екологічні проблеми пов’язані з використанням теплових двигунів. Теплові двигуни це пристрої, які перетворюють внутрішню енергію палива в механічну енергію
Тема уроку: Теплові двигуни. Екологічні проблеми пов’язані з використанням теплових двигунів
Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи iconМоніторинг виконання після укладення угоди Юрій Вдовенко
Це процес періодичного, систематичного і критичного спостереження за подіями, пов’язаними із реалізацією Проекту, яке надає уповноваженим...
Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи iconМета проведення соціальної реформи в Україні
Україні. До того ж взагалі європейські соціальні системи зараз знаходяться в кризовому стані(звичайно не в такому, як в Україні)....
Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи iconРезультати ІІ етапу результати ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2012-2013 навчальному році
Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи Законодавчі зміни, пов’язані з реалізацією останнього етапу земельної реформи iconІнтернет та інформаційна безпека План Загрози, пов'язані з Інтернетом


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка