Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28. 12. 1994 №334/94-вр стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку


НазваЗакон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28. 12. 1994 №334/94-вр стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку
Дата конвертації05.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


 • ФІКСОВАНИЙ

 • СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ

 • ПОДАТОК

 • В.Проніна


Податок на доходи сільськогосподарських підприємств

 • звичайна система оподаткування

 • спрощена система оподаткування

 • фіксований сільськогосподарський податок • Стаття 3. Об'єкт оподаткування

 • Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, на: суму валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань.Звичайна система оподаткування

 • Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994  № 334/94-ВР Стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції

 • Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податкуЗвичайна система (для новостворених)

 • 25% від чистого доходу поквартально

 • Подання декларації протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу

 • Сплата протягом 10 днів після закінчення строку подання деклараціїСільськогосподарські товаровиробники

 • Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції та валовий доход яких від продажу сільськогосподарськоїпродукції власного виробництва за попередній звітний (податковий)рік перевищує п'ятдесят відсотків загальної суми валового доходу(ст.16)

 • Для таких підприємств річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного (бюджетного) року. (пункт 11.1 статті 11)Звичайна система (для с/г товаровиробників)

 • 25% від чистого доходу за результатами року

 • Подання декларації протягом 60 днів після закінчення року

 • Сплата протягом 10 днів після закінчення строку подання декларації

 • Валові доходи і витрати підлягають індексуванню, виходячи з офіційного індексу інфляції за період від місяця, наступного за місяцем понесення таких витрат (отримання доходів), до кінця звітного податкового року.

 • Сума нарахованого податку зменшується на суму податку наземлю, що використовується у сільськогосподарському виробничому обороті.Спрощена система

 • 10% від виручки для неплатників ПДВ

 • 6% від виручки з ПДВ для платників ПДВ

 • ВИРУЧКАП(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”,

 • “Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” є загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо). При цьому, у статті “Інші вирахування з доходу” відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків. Зокрема, у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо.Указ Президента України № 727

 • Відповідно до абзацу п’ятого п. 1 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).П(С)БО 15 “ДОХІД”

 • Виручка від реалізації продукції - дохід суб’єкта підприємницької діяльності. Згідно з п.п.6.2 п.6 цього Положення не визнається доходом (виручкою) сума надходжень за договорами комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо.Фіксований сільськогосподарський податок

 • ЗУ »Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.1998  № 320-XIV (До 31.12.2009 року)

 •  ПостановаКМУ  »Про затвердження Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку» вiд 23.04.1999  

 • 658

 • Наказ ДПАУ   »Про заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» вiд 27.04.1999  

 • 230ФСП сплачується в рахунок:

 • податку на прибуток підприємств;

 • плати (податку) за землю;

 • податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

 • комунального податку;

 • збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

 • плати за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності;

 • збору за спеціальне водокористування.Платники ФСП

 • Сільськогосподарські підприємства.

 • Сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу.

 • Мають власні або орендовані сільськогосподарські угіддя.Сума від реалізації с/г продукції:

 • продукції рослинництва і тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів її переробки на власних підприємствах;

 • продукції рибницьких, рибальських та риболовецьких господарств, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), і продуктів її переробки на власних підприємствах;

 • продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.Порядок переходу

 • До 1 лютого поточного року подають:

 • - загальний розрахунок ФСП на поточний рік до органу ДПС за своїм місцезнаходженням;

 • звітний розрахунок ФСП окремо за кожною земельною ділянкою до органу ДПС за місцем розташування такої земельної ділянки;

 • - розрахунок питомої ваги доходу від реалізації с/г продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік до органів ДПС за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок

 • - витяг з державного земельного кадастру про склад земель с/г угідь та їх грошову оцінку до органів ДПС за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок.Розрахунок ФСП

 • Пріл х Гріл х Сріл : 100 +

 • Псін х Гсін х Ссін : 100 +

 • Ппас х Гпас х Спас : 100 +

 • Пб/н х Гб/н х Сб/н :100 +

 • П в/ф х Гв/ф х Св/ф:100 =

 • Е податку

 • Не включається площа земель, орендованих у платника ФСПГрошова оцінка землі

 • Для розрахунку ФСП застосовується грошова оцінка станом на 1 липня 1995 року.

 • Грошова оцінка землі для розрахунку ФСП може уточнюватись, але щорічно не індексується.Ставки податку

 • для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,15 %;

 • для багаторічних насаджень - 0,09 %;

 • для земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах, - 0,45 % грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній Республіці Крим.Сплата ФСП

 • - у І кварталі - 10% річної суми;

 • у ІІ кварталі - 10% річної суми;

 • У ІІ кварталі - 50% річної суми;

 • У ІV кварталі - 30% річної суми.Сплата ФСП

 • Протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного(податкового) місяця - третину квартальної суми податку.

 • Заокруглення місячної суми податку відбувається за загальними правилами. За грудень сплачується сума з урахуванням попередніх заокруглень.Звітність

 • Загальний розрахунок ФСП

 • Звітний розрахунок ФСП окремо за кожною земельною ділянкою до органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки;

 • Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

 • Витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку

 • Не подають декларацію про податок на прибутокПлата за землю при ФСП

 • Звільняються від податку на землю незалежно від її цільового призначення.

 • Не звільняються від орендної плати за землю.Соціальне страхування

 • У зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, народженням і похованням.

 • На випадок безробіття.

 • Від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

 • Пенсійне страхуванняВнески на пенсійне страхування

 • Для платників ФСП збір на обов'язкове пенсійне страхування визначається окремо за спеціальною ставкою від об'єкта оподаткування.

 • 2005-2006 роках - 20 % від загального розміру ставки,

 • підлягає щорічному збільшенню на 20 відсоткових пунктів у наступних бюджетних роках до досягнення загального розміру ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;Схожі:

Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" від 28. 12. 1994 №334/94-вр стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку iconЗакон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України" Закон України "Про фінансовий лізинг" Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств (в частині оподаткування)
Метою державного регулювання ринку фінансового лізингу здійснюваного Держфінпослуг є, зокрема
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" від 28. 12. 1994 №334/94-вр стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку iconЗакон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України" Закон України "Про фінансовий лізинг" Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств (в частині оподаткування)
Заступник Директора Департаменту нагляду за фінансовими компаніями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України...
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" від 28. 12. 1994 №334/94-вр стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку iconЗакон України «Про дошкільну освіту»: Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження Закон України «Про загальну середню освіту»: Стаття Загальноосвітній навчальний заклад
Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація позашкільного навчального закладу Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх...
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" від 28. 12. 1994 №334/94-вр стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку iconРозділ VІ. Акцизний податок(1) Стаття 212. Платники податку
Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов’язань
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" від 28. 12. 1994 №334/94-вр стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку iconЗакон України "Про кооперацію" від 10 липня 2003року n 1087-iv закон України "Про кооперацію" від 10 липня 2003року n 1087-iv закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997 року n 469/97-вр
Сьогодні непрозорі схеми збуту сільськогосподарської продукції, відсутність структур оптової торгівлі створюють передумови для великих...
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" від 28. 12. 1994 №334/94-вр стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку iconЗакон України «Про дошкільну освіту»: Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження Закон України «Про загальну середню освіту»: Стаття Загальноосвітній навчальний заклад
Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація позашкільного навчального закладу
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" від 28. 12. 1994 №334/94-вр стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку iconЗакон України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» Закон України "Про кооперацію" Закон України «Про державно-приватне партнерство» Державна цільова програма створення оптових ринків сільськогосподарської продукції
Однією із найбільш гострих проблем в Україні залишається формування інфраструктури аграрного ринку
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" від 28. 12. 1994 №334/94-вр стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку iconКонцепція змін Змінено порядок визначення об'єкту оподаткування з податку на прибуток із збереженням положень фіскального характеру
Змінено порядок визначення об'єкту оподаткування з податку на прибуток із збереженням положень фіскального характеру
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" від 28. 12. 1994 №334/94-вр стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку iconПдв І його роль в формуванні доходів бюджету Коломієць Інна Михайлівна
Його роль в держаній податковій політиці. Визначається суть, механізм нарахування та сплати податку на додану вартість до бюджету....
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" від 28. 12. 1994 №334/94-вр стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку iconЗакон України Про лікарські засоби Закон України Про лікарські засоби Розділ ІІ стаття Суб'єкти створення лікарських засобів. Стаття Доклінічне вивчення лікарських засобів. Стаття 7
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка