Лекція №7


НазваЛекція №7
Дата конвертації05.03.2013
Розмір455 b.
ТипЛекція


Лекція №7

 • Аналіз табличних даних. Принципи побудови та сфери застосування баз даних. Планування та створення бази даних для збереження медико-біологічної інформації. Проектування інформаційної моделі бази даних Розробка БД медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access.


Основні розділи лекції

 • Коротка характеристика Access.

 • Створення нової БД.



1.Коротка характеристика Microsoft Access

 • База даних (БД) – це єдине, централізоване сховище даних певної предметної області, до якої мають доступ багато програм.

 • СУБД Microsoft Access забезпечує виконання таких функцій:

 • створення таблиць даних;

 • додавання, вилучення даних;

 • зміна структури БД без втрати інформації;

 • моделювання логічних структур даних;

 • впорядкування (сортування та індексування) даних за певними критеріями (ключами);

 • ведення розрахунків із застосуванням функцій тощо.



2. Створення нової БД

 • Послідовність розробки БД у MS Access.

 • Навчальна задача.

 • Реалізація задачі засобами MS Access



2.1.Послідовність розробки БД у MS Access

 • Підготовчий етап - проектування РБД.

 • Створення таблиць БД.

 • Створення зв’язків між таблицями.

 • Розробка форм для вводу (виводу) даних у таблиці (з таблиць).

 • Розробка запитів для визначення заданих параметрів.

 • Розробка звітів для одержання паперових копій.



2.2.Навчальна задача

 • На дільниці в сімейного лікаря нараховується 15 осіб чоловічої і 15 осіб жіночої статі. Необхідно створити базу даних, в яку увійдуть відомості про паспортні дані пацієнтів і результати їх обстежень -аналізів крові.

 • Проаналізувавши умову задачі, можна запропонувати наступний проект БД:



Навчальна задача

 • Перелік сутностей та їх взаємозв’язок:



Навчальна задача

 • Перелік атрибутів сутностей :



Навчальна задача-схема БД



2.3.1.Запуск MS Access та створення нової БД

 • Запуск Microsoft Access здійснюється аналогічно як будь-яка програма з пакету Microsoft Office.

 • При запуску Access пропонує:

 • створити нову базу (файл БД);

 • запустити майстер створення БД;

 • відкрити існуючу



2.3.1.1.Робоче вікно БД Access



2.3.2.Створення таблиць БД

 • шляхом вводу даних – ввід даних напряму, як у Excel. Тип даних та розмір поля визначаються Access автоматично.

 • за допомогою майстра – вибір полів таблиці з наперед заданого переліку.

 • у режимі конструктора – дозволяє інтерактивно вказати імена полів, вибрати їх типи, встановити додаткові властивості .

 • імпорт таблиць - можна використати існуючі таблиці іншої БД, електронні таблиці (Excel) і навіть таблиці текстових файлів.

 • зв’язок з таблицями – дозволяє встановити зв'язок з таблицями іншої БД Access.





2.3.2.1.Конструктор таблиць

 • В режимі конструктора для створення таблиці слід:

 • вказати ім‘ена полів – не більше 64 символів за винятком: крапки (.), (!), лапок () прямих дужок ( ).

 • вибрати тип даних полів – встановлюється шляхом вибору з списку наявних полів.

 • задати властивості полів - розмір, формат, значення по замовчуванню, і інші властивості.

 • визначити ключові поля – згідно розробленої ІМ.

 • назвати таблицю і зберегти її - так, як документів Office –піктограмка "Сохранить" на ПІ або команда"Сохранитоь" меню "Файл”



2.3.2.2.Типи даних полів



2.3.2.3.Властивості полів

 • Властивості полів задаються наступним чином:

 • Активується поле, для якого слід встановити значення властивості.

 • Встановлюється значення відповідної властивості.

 • Для ключових полів слід задавати:



2.3.3.Зв’язування таблиць БД

 • В меню Сервис вибрати пункт Схема данных

 • У вікні Добавление таблицы Access пропонує список таблиць які можна добавити у схему даних.

 • Зв'язок створюється шляхом перетягування мишею поля однієї таблиці на поле іншої.

 • Відношення "один-до-одного" реалізується зв'язуванням таблиць по первинному ключу.

 • Відношення "один-до-багатьох" реалізується зв'язуванням первинного ключа однієї таблиці та зовнішнього ключа другої таблиці



2.3.3.1.Редагування зв’язків

 • Наявні зв'язки в вікні Схема данных відображаються лініями.

 • Команди редагування і знищення ліній зв’язку присутні в контекстному меню лінії.

 • Після внесення змін у Схема данных слід виконати операцію збереження.

 • Встановлення відмітки "Обеспечение целосности данных“ означає, що при роботі з записами таблиці будуть враховуватися зв'язки даної таблиці з іншими



2.3.4.Створення форм у БД

 • Рядовий користувач БД в першу чергу повинен буде працювати з формами. Тому створенню зручних форм слід приділити велику увагу.

 • Для створення форм слід перейти на вкладку Форми вікна БД.

 • Перелік способів створення форм можна побачити, натиснувши кнопку "Создать" - з'являється вікно "Новая форма"



2.3.4.1.Типи форм

 • Прості - базуються на даних однієї таблиці чи запиту – в стовбчик, стрічкова, таблиця;

 • Складені - дають можливість вводити дані в дві і більше таблиць одночасно – головна форма завжди має тип “в стовбчик”, підлегла - будь-який тип простої або спеціальної форми;

 • Спеціальні - містять спеціальні об'єкти (діаграми, звідні таблиці, і т.п.);

 • Керуючі – мічстять лише кнопки для відкривання інших форм;



2.3.4.1.Типи форм



2.3.4.2.Майстер форм

 • Запускається: кнопка “Создать” відкна БД – пункт “Мастер” діалогового вікна “Новая форма”.

 • Основні кроки майстра:

 • вибір полів даних з таблиці (запиту);

 • задання типу представлення даних (лише для складених форм);

 • вибір зовнішнього вигляду форми;

 • вибір стилю форми;

 • задання імені та збереження форми.



2.3.4.3.Вибір полів таблиць



2.3.4.4.Вибір представлення даних



2.3.4.5.Конструктор форм

 • Запускається кнопкою “Конструктор” на ПІ вікна БД.

 • Дозволяє створювати форму "від нуля" або редагувати вже існуючу (створену за допомогою майстра).

 • При створенні форм на заготовці форми розміщуються окремі елементи – лінійки вводу, списки, перемикачі, підлеглі форми, кнопки, та ін., після чого кожен з них зв'язується з відповідним набором даних.

 • При редагуванні можна змінити положення, оформлення та відповідність набору даних кожного елемента кервання форми.



2.3.4.5.Конструктор форм



2.3.5.Створення звітів у БД

 • Використовуються для виводу інформації з БД на паперові носії.

 • Створюються на основі таблиць або запитів (частіше).

 • Для роботи з звітами слід перейти на сторінку "Отчеты" вікна БД.

 • Основні способи створення – майстер, конструктор, автозвіт. Повний перелік способів створення звітів можна побачити, натиснувши кнопку "Создать" - з'являється вікно "Новый отчет"



2.3.5.1.Типи звітів

 • Стовпчиковий звіт - один запис на кожній сторінці відображується у вертикальному вигляді;

 • Стрічковий звіт - записи виводяться горизонтально. Дані з багатьох полів в такому звіті виводяться у вигляді колонок, тому він називається табличним звітом;

 • Групуючий звіт - дані згруповані за підсумками;

 • Звіт-поштові наклейки - дані згруповані і відформатовані, наприклад у вигляді поштових наклейок;

 • Звіт-діаграма - дані представлені виключно в графічному вигляді.



2.3.5.2.Методи створення звітів

 • "Автоотчёт" - найпростіший спосіб. Недоліки:

 • джерело даних – лише одна таблиця чи запит;

 • звіт має примітивне оформлення.

 • Переваги Майстра звітів:

 • максимально подібний до майстра форм;

 • можливо створювати звіти на основі двох і більше таблиць;

 • можливості групування та підсумовування даних;

 • широкі можливості щодо форматування та стильового оформлення звіту.

 • "Конструктор" – широкі можливості, однак необхідні знання мови програмування Visual Basic For Application (VBA).



2.3.5.Редагування звітів

 • Редагування звіту проводиться в режмі “Конструктор ”. Вікно має вид, аналогічний вікну конструктора форм.

 • Будь-який звіт має наступну структуру:

 • Заголовок звіту

 • Верхній колонтитул

 • Область даних

 • Нижній колонтитул

 • Примітка звіту

 • Редагування елеменів керування та відображення у звіті виконується за допомогою діалогового вікна “Свойста” (як і у формі).



Висновки

 • У даній лекції висвітлено такі питання:

 • Коротка характеристика Aceess.

 • Створення нової БД.



Джерела додаткової інформації

 • Електронний посібник на локальній веб-сторінці кафедри:

 • http://miserver/

 • Марценюк В.П. Медична інформатик. Проектування та розробка баз даних. – Тернопіль,: Укрмедкнига 2000р.

 • Посібник з медичної інформатики для студентів 2-го курсу медичного факультету.





Схожі:

Лекція №7 iconЛекція Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія
Навчитись правилам переходу від дирекційного кута до магнітного азимута і навпаки
Лекція №7 iconЛекція 1 Петренко Н. В
Медсестринський процес історичний нарис. Професійні організації медичних сестер Лекція 1 Петренко Н. В
Лекція №7 iconЛекція Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія
Навчити визначати і координати об’єктів (цілей) за топографічною картою і наносити об’єкти (цілі) на карту за їх координатами
Лекція №7 iconЛекція 6 Лекція 6 Стандартизація лз рослинного походження
Рослина (ціла, подрібнена, різана), частини рослини, водорості, гриби, лишайники в необробленому, звичайно висушеному, вигляді, але,...
Лекція №7 iconЛекція на тему: лекція на тему: " ішемічний інсульт" професор с.І. Шкробот
Гостре порушення мозкового кровообігу, яке супроводжується структурними змінами в тканині мозку і стійкими органічними неврологічними...
Лекція №7 iconЛекція на тему: Лекція на тему: Гігієнічне значення погоди та клімату. Акліматизація. Клімат і погода
Погода-це сукупність фізичних властивостей приземного шару атмосфери за відносно короткий проміжок часу
Лекція №7 iconЛекція №1. Лекція №1. Філософія, коло її проблем. Світогляд. Типи світогляду
Тільки людина (навіть коли вона молода й здорова) знає про неминучість власної смерті, і це знання примушує її думати про сенс життя...
Лекція №7 iconЛекція 6 Лекція 6 Стандартизація лз рослинного походження Рослинна сировина (Herbal substances)
Рослина (ціла, подрібнена, різана), частини рослини, водорості, гриби, лишайники в необробленому, звичайно висушеному, вигляді, але,...
Лекція №7 iconЛекція на тему: Лекція на тему
Урбанізація-це світовий історичний процес підвищення ролі міст у житті суспільства, поступове перетворення його в міське за характером...
Лекція №7 iconЛекція Принцип інкапсуляції Лекції для студентів 2 курсу
Бублик Володимир Васильович Об'єктно-орієнтоване програмування Частина Об'єктне програмування. Лекція Принцип інкапсуляції

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка