Чернишева Раїса Іванівна, Чернишева Раїса Іванівна


НазваЧернишева Раїса Іванівна, Чернишева Раїса Іванівна
Дата конвертації03.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Чернишева Раїса Іванівна,

 • Чернишева Раїса Іванівна,

 • викладач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладанняВикладання інформатики

 • Викладання інформатики

 • і

 • формування інформаційно-комунікаційної компетентності школярівГлухова

 • Глухова

 • Маргарита Володимирівна,

 • завідувач відділу інформаційних технологій

 • тел.: (8-062)-345-16-93

 • (8-050)-87-00-158

 • e-mail: ipoinform@narod.ruМетою навчання курсу «Інформатика» є формування й розвиток предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

 • Метою навчання курсу «Інформатика» є формування й розвиток предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

 • (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392)є формування в учнів навичок і вмінь проводити основні операції з інформаційними об’єктами, зокрема:

 • є формування в учнів навичок і вмінь проводити основні операції з інформаційними об’єктами, зокрема:

 • здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету;

 • створювати інформаційні об’єкти, фіксувати, записувати, спостерігати за ними і вимірювати їх, наприклад, у рамках реалізації індивідуальних і колективних проектів;

 • висувати й перевіряти нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру, створювати, вивчати та використовувати інформаційні об’єкти;

 • використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для обміну інформацією, спілкування;

 • планувати, організовувати індивідуальну й колективну діяльність в інформаційному середовищі.вивчають, аналізують інформаційні процеси, що відбуваються у живій природі, суспільстві та техніці;

 • вивчають, аналізують інформаційні процеси, що відбуваються у живій природі, суспільстві та техніці;

 • одержують уявлення про основи управління, ухвалення рішень, основні принципи роботи засобів інформаційних технологій;

 • ознайомлюються з інформаційним моделюванням;

 • розвивають алгоритмічне мислення як засіб планування, організації діяльності.одержують уявлення про роль інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку сучасної цивілізації, інформаційної інфраструктури суспільства, про основні види засобів масової інформації та взаємодію людини з такими засобами;

 • одержують уявлення про роль інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку сучасної цивілізації, інформаційної інфраструктури суспільства, про основні види засобів масової інформації та взаємодію людини з такими засобами;

 • засвоюють юридичні та морально-етичні норми роботи з інформаційними даними і програмними продуктами;

 • отримують уявлення про інформаційну безпеку суспільства та особистості.є формування в учнів здатності:

 • є формування в учнів здатності:

 • виявляти та аналізувати інформаційні процеси в технічних, біологічних і соціальних системах;

 • будувати та використовувати інформаційні моделі, а також засоби опису та моделювання явищ і процесів.

Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 11-річної школи складаються згідно з Наказом МОН України від 23.05.2012 р. № 616, листа від 07.05.12 № 1/9-341 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік»

 • Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 11-річної школи складаються згідно з Наказом МОН України від 23.05.2012 р. № 616, листа від 07.05.12 № 1/9-341 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік»Шкільний курс інформатики в 2012-2013 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік (до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року») та за програмами, які рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

 • Шкільний курс інформатики в 2012-2013 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік (до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року») та за програмами, які рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України1. Інструктивно-методичні рекомендації на 2012-2013 н.р. Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 “Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін” (http://mon.gov.ua - сайт Міністерства або у збірнику наказів) .

 • 1. Інструктивно-методичні рекомендації на 2012-2013 н.р. Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 “Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін” (http://mon.gov.ua - сайт Міністерства або у збірнику наказів) .

 • 2. Педагогічна скарбниця “Донеччини” № 1, 2012 р. (стр. 92-100).

 • 3. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2012/13 навчальному році (Інформаційний збірник Міністерства, фахови науково-методични журнали).Типові навчальні плани не передбачають обов’язкового вивчення інформатики в 2-8 класах, але за рахунок галузі «Технологія» або варіативної складової (за наявності комп’ютерної техніки й педагогічних кадрів) можна вводити цей предмет як у початковій школі, так і в базовій

 • Типові навчальні плани не передбачають обов’язкового вивчення інформатики в 2-8 класах, але за рахунок галузі «Технологія» або варіативної складової (за наявності комп’ютерної техніки й педагогічних кадрів) можна вводити цей предмет як у початковій школі, так і в базовій9 клас

 • 9 клас • У 9 класах вивчення інформатики рекомендовано за програмою «Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (Укладачі: І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. – К.: Вид. група BHV, 2009 – 400 с.) із розрахунку 1 година на тиждень.

 • На інформатику можна виділяти й більше, ніж 1 годину (1,5 та 2 години на тиждень відповідно). Однак, розширення тем курсу можливе лише при введенні програми курсів за вибором «Основи Інтернету» та «Основи комп’ютерної графіки»Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість практичних робіт, варіанти розподілу навчальних годин для тих класів, в яких інформатика вивчалась до 9 класу та методичні рекомендації щодо вивчення інформатики видруковано у Інформаційному збірнику МОН №№19-21, 2009 р., та у науково-методичному журналі “Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах”, №4, 2009 р., «Педагогічна скарбниця Донеччини» № 1, 2009 р. та 2010 р., на сайтах авторів підручників для 9 класу або відповідних видавництв

 • Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість практичних робіт, варіанти розподілу навчальних годин для тих класів, в яких інформатика вивчалась до 9 класу та методичні рекомендації щодо вивчення інформатики видруковано у Інформаційному збірнику МОН №№19-21, 2009 р., та у науково-методичному журналі “Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах”, №4, 2009 р., «Педагогічна скарбниця Донеччини» № 1, 2009 р. та 2010 р., на сайтах авторів підручників для 9 класу або відповідних видавництв

10-11 класи

 • 10-11 класиРівень стандарту - 1/1

 • Рівень стандарту - 1/1

 • Академічний рівень- 1/2

 • Профільний рівень- 5/5У 10-11-х класах (для всіх профілів, крім інформаційно-технологічного) у 2012-2013 навчальному році курс інформатики викладатиметься за програмами відповідного рівня, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021 та розміщеними на сайті МОНмолодьспорту (http://mon.gov.ua/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/4326)

 • У 10-11-х класах (для всіх профілів, крім інформаційно-технологічного) у 2012-2013 навчальному році курс інформатики викладатиметься за програмами відповідного рівня, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021 та розміщеними на сайті МОНмолодьспорту (http://mon.gov.ua/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/4326)для 10-11 класів

 • для 10-11 класівІнформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту).

 • Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту).

 • Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень).

 • Інформатика. Навчальна програма для 10–11 класів інформаційно-технологічного профілю (автори Т.П. Караванова, В.П. Костюков, І.О. Завадський).4. Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). Програма, яка доповнена навчальними модулями курсів за вибором, може використовуватись в старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів в інформаційно-технологічном профілі

 • 4. Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). Програма, яка доповнена навчальними модулями курсів за вибором, може використовуватись в старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів в інформаційно-технологічном профіліОбов’язковими умовами навчання за програм є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено у додатках до програмах). Комп’ютерна техніка має використовуватися на кожному уроці інформатики!

 • Обов’язковими умовами навчання за програм є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено у додатках до програмах). Комп’ютерна техніка має використовуватися на кожному уроці інформатики!Варіативна складова базового навчального плану формується загальноосвітнім закладом з урахуванням індивідуальних освітніх запитів учнів, тому рекомендуємо вводити курси за вибором з метою формування ключової та предметної ІКТ-компетентності старшокласників

 • Варіативна складова базового навчального плану формується загальноосвітнім закладом з урахуванням індивідуальних освітніх запитів учнів, тому рекомендуємо вводити курси за вибором з метою формування ключової та предметної ІКТ-компетентності старшокласниківщо згідно з листом МОНмолодьспорту № 1/9-399 від 23.05.12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік», у гімназіях, ліцеях, колегіумах години відведені на технологічну освіту в 8-11 класах можуть використовуватися для вивчення інформаційних технологій (веб-дизайн, комп’ютерне моделювання, комп’ютерна графіка тощо)

 • що згідно з листом МОНмолодьспорту № 1/9-399 від 23.05.12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік», у гімназіях, ліцеях, колегіумах години відведені на технологічну освіту в 8-11 класах можуть використовуватися для вивчення інформаційних технологій (веб-дизайн, комп’ютерне моделювання, комп’ютерна графіка тощо)

Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. - К.: Видавнича група BHV, 2009.

 • Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. - К.: Видавнича група BHV, 2009.

 • 2. Програма курсу за вибором «Основи баз даних» (авт. І.О. Завадський) (http://zavadsky.at.ua).3. Програма курсу за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Т.П. Караванова, В.П. Костюков) (http://itosvita.ucoz.ua/ index/navchalni_programi/0-6).

 • 3. Програма курсу за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Т.П. Караванова, В.П. Костюков) (http://itosvita.ucoz.ua/ index/navchalni_programi/0-6).

 • 4. Програма курсу за вибором "Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера" (автори Ю.В. Бойко, М.О. Войцеховський, С.М. Дзюба). - Газета "Інформатика“. - № 5 - березень 2012 р.

 • 5. Програма курсу за вибором "Основи прогамування на C#" (автори М.О. Войцеховський, Т.Г. Проценко). - Газета "Інформатика“. - № 7. - квітень 2012 р.5. Програма курсу за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10—11 класів інформаційно-технологічного та технологічного профілів (автори С.М. Дзюба, О.О. Заставнюк, М.О. Войцеховський). - Газета "Інформатика“. - № 9. - травень 2012 р.

 • 5. Програма курсу за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10—11 класів інформаційно-технологічного та технологічного профілів (автори С.М. Дзюба, О.О. Заставнюк, М.О. Войцеховський). - Газета "Інформатика“. - № 9. - травень 2012 р.

 • 6. Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування. Основи автоматизованого проектування» для учнів 10—11 класів інформаційно-технологічного профілю (С.М. Дзюба, В.А. Пасічник). - Газета "Інформатика“. - № 9. - травень 2012 р.Поглиблене вивчення інформатики передбачається у 8-11 класах. Програма поглибленого курсу (авт. Т.П. Караванова, В.П. Костюков) складається з двох частин:

 • Поглиблене вивчення інформатики передбачається у 8-11 класах. Програма поглибленого курсу (авт. Т.П. Караванова, В.П. Костюков) складається з двох частин:

 • програми поглибленого вивчення інформатики для 8-9 класів (http://www.mon.gov.ua/diyalnist/osvita /doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/4325)

 • та

 • програми поглибленого вивчення інформатики для 10-11 класів (www.mon.gov.ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/ zagalna-serednya-osvita/4326).

 • «Сходинки до інформатики. 2–4 класи». Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.

 • «Шукачі скарбів. Навчально-методичний комплект з інформатики для 2-4 класів». Коршунова О.В. http://vesna-books.at.ua/load/89-1-0-17

 • «Комп’ютерленд. Інформатика. 2-4 класи». Антонова О.П. http://aspekt-edu.kiev.ua/

 • Програма факультативного курсу. "Прикладна інформатика" (автори: Журавльова Л.А., Бодрик О.О.)«Інформатика. 5–7 класи». Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я.

 • «Інформатика. 5–7 класи». Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я.

 • Пропедевтичний курс «ІНФОмандри. 5-6 класи». Казанцева О. П. (http://infomandry.osvita.info/teacher/ )

 • Пропедевтичний курс «Інформатика. Шукачі скарбів. ІІ рівень», 5–8 класи, Коршунова О.В. (http://vesna-books.at.ua/news/2010-08-04-141 )

 • Курс «Вступ до програмування мовою Лого. 5–6 класи». Пахомова Г.В. (http://aspekt-edu.kiev.ua/)Навчальна програма курсу за вибором «Основи робототехніки» (автор: Кожем’яка Д.І.)

 • Навчальна програма курсу за вибором «Основи робототехніки» (автор: Кожем’яка Д.І.)Пропедевтичний курс «Основи інформатики. 7 клас». Володіна І.Л, Володін В.В., Дорошенко Ю.О., Столяров Ю.О.

 • Пропедевтичний курс «Основи інформатики. 7 клас». Володіна І.Л, Володін В.В., Дорошенко Ю.О., Столяров Ю.О.

 • http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/osninf7.htm

 • Пропедевтичний курс «Основи інформатики. 8 клас». Володіна І.Л, Володін В.В. http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/osninf8.htm

 • Програма «Інформатика. Єдиний базовий курс. 7–9 класи». (автори: Пилипчук О.П., Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А.), http://aspekt-edu.kiev.ua/7. Програми курсів за вибором для профільного навчання видруковано у збірнику програм для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. Програми для профільного навчання» (Видавнича група BHV, 2009 р.).

 • 7. Програми курсів за вибором для профільного навчання видруковано у збірнику програм для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. Програми для профільного навчання» (Видавнича група BHV, 2009 р.).

 • Звертаємо увагу на те, що навчання за програмами: «Основи комп’ютерної графіки», «Основи створення комп’ютерних презентацій», «Основи Інтернету», «Основи веб-дизайну», «Основи комп’ютерної безпеки», «Основи візуального програмування» в 7-8 класах за умови вивчення інформатики в попередніх класах.

 •   • «Основи програмування» (автори: С.Д. Вапнічний, В.В. Зубик, В.А.Ребрина)

Державна підсумкова атестація з інформатики у 2012-2013 навчальному році буде проводитись у формах:

 • Державна підсумкова атестація з інформатики у 2012-2013 навчальному році буде проводитись у формах:

 • для 9 класів: написання атестаційної роботи за відповідними збірниками рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, за білетами або у вигляді творчої роботи;

 • для 11 класів: написання атестаційної роботи за відповідними збірниками рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України або у формі захисту творчих учнівських навчальних робіт (проектів).Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення державної підсумкової атестації з інформатики у формі захисту творчих учнівських робіт зі створення прикладного програмного забезпечення навчального процесу в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів надруковано у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», № 1, 2012.

 • Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення державної підсумкової атестації з інформатики у формі захисту творчих учнівських робіт зі створення прикладного програмного забезпечення навчального процесу в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів надруковано у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», № 1, 2012.

 • Відділ інформаційних технологій облІППО рекомендує роботу учнів над створенням програмного засобу та поточне оцінювання діяльності учнів слід організувати за таким планом:РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • ЩОДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЖУРНАЛУПри викладанні інформатики в інформаційно-технологічному профілі в класному журналі дві змістовні лінії («Алгоритмізації і програмування» та «Інформаційно-комунікаційні технології») записуються на окремих сторінках, але в кінці кожного семестру та в кінці року має виставлятись загальна оцінки з «Інформатики». Для цього на окремій сторінці в журналі записується предмет «Інформатика», куди виносяться оцінка за І семестр з Інформаційно-комунікаційних технологій та оцінка за І семестр з Алгоритмізації і програмування. Потім виставляється загальна оцінка за І семестр з інформатики (середнє арифметичне). Таким же чином виставляються оцінки другого семестру. Річна оцінка з інформатики виставляється за оцінками з інформатики за І і ІІ семестри. До табелю навчальних досягнень виставляється єдина оцінка з інформатики

 • При викладанні інформатики в інформаційно-технологічному профілі в класному журналі дві змістовні лінії («Алгоритмізації і програмування» та «Інформаційно-комунікаційні технології») записуються на окремих сторінках, але в кінці кожного семестру та в кінці року має виставлятись загальна оцінки з «Інформатики». Для цього на окремій сторінці в журналі записується предмет «Інформатика», куди виносяться оцінка за І семестр з Інформаційно-комунікаційних технологій та оцінка за І семестр з Алгоритмізації і програмування. Потім виставляється загальна оцінка за І семестр з інформатики (середнє арифметичне). Таким же чином виставляються оцінки другого семестру. Річна оцінка з інформатики виставляється за оцінками з інформатики за І і ІІ семестри. До табелю навчальних досягнень виставляється єдина оцінка з інформатикиЗа рішенням навчального закладу облік занять курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також ухвалюється навчальним закладом.

 • За рішенням навчального закладу облік занять курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також ухвалюється навчальним закладом.Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів чи груп учнів.

 • Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів чи груп учнів.

 • В окремий журнал вписується склад групи, що відвідує факультативні заняття з предметів, та у ньому ж ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись:

 • При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись:

 • «Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329).

 • Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 року № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004, за № 620/9219.Державними санітарними нормами і правил улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп’ютерах, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.98 № 9.

 • Державними санітарними нормами і правил улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп’ютерах, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.98 № 9.

 • Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63.Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517.

 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517.

 • Наказом МОН України № 907 від 29.07.2011 р. «Про затвердження вимог до специфікації навчального комп’ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти».У навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загально дидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (наказ МОНУ № 903 від 02.12.2004 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»)

 • У навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загально дидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (наказ МОНУ № 903 від 02.12.2004 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»)Звертаємо увагу! У 2012-2013 навчальному році буде проводиться четвертий конкурс «Panaboard Майстрів 2012».

 • Звертаємо увагу! У 2012-2013 навчальному році буде проводиться четвертий конкурс «Panaboard Майстрів 2012».

 • Головна умова участі – створення всіх матеріалів саме у форматі програмного забезпечення Elite Panaboard Book (“peb”), яке постачається разом з інтерактивною дошкою і призначене для створення сторінок електронного уроку.

 • Цей конкурс допоможе вчителям досконало ознайомитись з інтерактивними технологіями, які вже активно запроваджуються в освітню сферу нашої країни.

 • Необхідне програмне забезпечення може бути безкоштовно завантажене panaboard.kiev.uaНомінації конкурсу цього року, залишаються незмінними:

 • Номінації конкурсу цього року, залишаються незмінними:

 • точні;

 • природничі;

 • гуманітарні предмети.

 • До участі в конкурсі запрошуються не тільки школи, що обладнані інтерактивними дошками ElitePanaboard, а й вчителі шкіл, які поки що не мають таких дошок, але бажають працювати з ними.Міським (районним) управлінням (відділам) освіти та методичним службам:

 • Міським (районним) управлінням (відділам) освіти та методичним службам:

 • взяти під контроль участь усіх загальноосвітніх закладів у наступних всеукраїнських, міжнародних та обласних заходах із наданням звітів про участь загальноосвітніх закладів у цих заходах: Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформатики, Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій, Всеукраїнська учнівська Інтернет - олімпіада з інформатики. (http://olymp.vinnica.ua), Всеукраїнський турнір юних інформатиків (http://tui.com.ua), Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер». (http://bober.net.ua);

 • взяти під контроль участь базових закладів в олімпіадах, конкурсах, турнірах, надати науково-методичну й організаційну допомогу цим закладам з метою якісної підготовки й виступу у заходах і конкурсах;

 • ознайомитися з новим Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України 22.09.2011 № 1099організувати щорічне проведення 7 лютого заходів щодо Дня безпечного Інтернету у загальноосвітніх навчальних закладах;

 • організувати щорічне проведення 7 лютого заходів щодо Дня безпечного Інтернету у загальноосвітніх навчальних закладах;

 • створити умови для проведення Міжнародного конкурсу «Бобер» з інформатики в навчальних закладах;

 • сприяти участі учнів у Інтернет-оліпміаді з інформатики;

 • провести аналіз підготовки вчителів інформатики до викладання у початковій школі й активізувати підготовку викладачів через семінари, тренінги, круглі столи, курси підвищення кваліфікації.Учителям інформатики:

 • Учителям інформатики:

 • активізувати роботу з обдарованими дітьми: проведення курсів за вибором, організація гуртків, залучення учнів до участі в олімпіадах з інформатики й інформаційних технологій, турнірах, Інтернет-олімпіадах, конкурсі «Бобер»;

 • ввести у свою виховну й освітню діяльність елементи дистанційної освіти засобами мережевих технологій (мережеві спільноти, інтерактивне спілкування), «хмарні» технології для вдосконалення учбово-педагогічної діяльності;

 • використовувати на уроках практико-орієнтовані завдання з тем курсу «Інформатика» задля підготовки учнів до використання ІКТ у практичній діяльності та для продовження навчання;

 • активізувати самоосвітню діяльність через участь у тренінгах, вебінарах із підготовки вчителів до викладання курсів за вибором;

 • проводити профілактичні бесіди з учнями й батьками стосовно безпечного використання глобальної мережі Інтернет.

Схожі:

Чернишева Раїса Іванівна, Чернишева Раїса Іванівна iconТкаченко Валентина Іванівна Ткаченко Валентина Іванівна
Ткаченко Валентина Іванівна вчитель української мови і літератури Донецької загальноосвітньої школи
Чернишева Раїса Іванівна, Чернишева Раїса Іванівна iconТкаченко Ірина Іванівна, Ткаченко Ірина Іванівна
Знати: поняття: ненасичені вуглеводні, кратні зв’язки, алкени, алкіни, реакції приєднання
Чернишева Раїса Іванівна, Чернишева Раїса Іванівна iconКарпенко Людмила Іванівна Карпенко Людмила Іванівна
Презентація досвіду роботи вчителя української мови та літератури зош І-ІІІ ступенів №9 м. Прилук Карпенко Людмили Іванівни
Чернишева Раїса Іванівна, Чернишева Раїса Іванівна iconПономаренко Раїса Анатоліївна
Розвиток кожного учня як особистості через поєднання завдань навчання та виховання на уроках фізики
Чернишева Раїса Іванівна, Чернишева Раїса Іванівна iconГолова мо: Полякова Тетяна Вікторівна Лаврова Раїса Юріївна
Перегляд інструктажів щодо ведення класних журналів, перевірки зошитів, оформлення класних кімнат
Чернишева Раїса Іванівна, Чернишева Раїса Іванівна iconВиконала майстер в/н : Оковита Світлана Іванівна Виконала майстер в/н : Оковита Світлана Іванівна
При обробці конічних поверхонь необхідно забезпечити одночасне виконання двох величин: розмір діаметра і кут конуса. Обробка конічних...
Чернишева Раїса Іванівна, Чернишева Раїса Іванівна iconРатинська Валентина Іванівна, 1950 р н., спеціаліст І категорії Ратинська Валентина Іванівна, 1950 р н., спеціаліст І категорії
«На учительській совісті «На учительській совісті найцінніше, що є у світі, Людина»
Чернишева Раїса Іванівна, Чернишева Раїса Іванівна iconГранітна стела Гранітна стела
«Ця вулиця названа на честь родини Демиди, патріотів Вітчизни, члени родини якої загинули в роки Великої Вітчизняної війни: Федір...
Чернишева Раїса Іванівна, Чернишева Раїса Іванівна iconЇх написала вчителька математики нашої школи Половинка Надія Іванівна (Надія Кошель). Їх написала вчителька математики нашої школи Половинка Надія Іванівна (Надія Кошель)
Про що пишуться вірші ? Про те, що мучить, захоплює, жахає. Барви природи, світ великої радості і смутку, величезних переживань,...
Чернишева Раїса Іванівна, Чернишева Раїса Іванівна iconМеняйло вікторія іванівна


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка