Ольга Стрелюк Громадянська мережа опора watchdog організації Організації громадського контролю


НазваОльга Стрелюк Громадянська мережа опора watchdog організації Організації громадського контролю
Дата конвертації03.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Ольга Стрелюк Громадянська мережа ОПОРА


Watchdog організації Організації громадського контролю

 • Громадський контроль – безпосереднє спостереження громадськими організаціями, ініціативними групами та особами за дотриманням прав і законних інтересів громадян установами та органами державної влади, місцевого самоврядування, а також недержавними інституціями, що виконують публічні функціїМісія громадського контролю:

 • Незалежно від теми та сфери, у якій Ви здійснюєте громадський контроль, кінцевою ціллю Вашої діяльності має бути зміна на користь суспільства.

 • Завдяки громадському контролю зміцнюється демократія та правова держава.Watchdog організації Організації громадського контролю

 • Суб'єкти громадського контролю:

 • Окремі особи та неінституціалізовані об'єднання громадян

 • Громадські організації (моніторингові, аналітичні центри, правозахисні, галузеві(у сфері інтересів -“екологічні” та ін.))

 • Засоби масової інформації (TV, друковані та електронні засоби, “бюро журналістських розслідувань” та ін.)Watchdog організації Організації громадського контролю

 • Об’єкт громадського контролю -

 • Діяльність (бездіяльність) органів державної влади та місцевого самоврядування

 • Діяльність (бездіяльність) недержавних інституцій, які виконують соціальні завдання (публічні функції)Watchdog організації Організації громадського контролю

 • Цілі громадського контролю:

 • запобігання порушенню прав людини;

 • усунути зловживання, порушення законодавства;

 • домогтися публічності та прозорості від органів публічної адміністрації;

 • привернути увагу органів влади та громадськості до існуючих проблем і стимулювати їх вирішення;

 • підвищити якість надання послуг державними та недержавними інституціями.Підстави для громадського контролю:

 • Моральні (демократичні цінності)

 • ПравовіКонституція України:

 • Ст. 5 “Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування”.

 • Ст. 34 “Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб і на свій вибір”.

 • Ст. 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати та бути обраним.

 • Ст. 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.Міжнародне право:

 • Міжнародний пакт ООН про громадянські та політичні права, 1973 р. (ст. 25 Кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації і без необгрунтованих обмежень право і можливість брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників).

 • Європейська хартія місцевого самоврядування, 1997 р., (Ст. 3 Місцеве самоврядування означає право і спроможність місцевих властей в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою державних справ, які належать до їхньої компетенції… Це положення ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів або будь-якої іншої форми прямої участі громадян)Міжнародне право:

 • Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, 1999 р. (Оргуська конвенція)

 • Забезпечити на національному рівні питання участі громадськості у прийнятті рішень щодо конкретних видів діяльності (Ст.6), участі громадськості у питаннях розробки планів, програм і політичних документів, пов’язаних із навколишнім середовищем (Ст.7), участь громадськості в підготовці нормативних актів виконавчої влади і загальнообов’язкових юридичних актів (ст.8)

 • Кожна зі сторін забезпечує участь громадськості вже на ранньому етапі, коли відкриті усі можливості для розгляду різних варіантів, і коли участь громадськості може бути найбільш ефективною.Закони України

 • ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, 1997 р.

 • Встановлює перелік форм участі громадян у місцевому самоврядуванні:

 • місцеві референдуми (ст.7)

 • загальні збори громадян (ст.8)

 • місцеві ініціативи (ст.9)

 • громадські слухання (ст.13)

 • органи самоорганізації населення (ст.14)

 • ЗУ “Про звернення громадян”, 1996 р.

 • ЗУ “Про статус депутатів місцевих рад”, 2002 (опосередкована участь)

 • Депутати зобов’язані: підтримувати зв’язок з виборцями, інформувати виборців про роботу, вивчати громадську думку та потреби, вести прийом виборців, звітувати перед виборцями, виконувати доручення виборцівЗакони України

 • ЗУ “Про інформацію”, 1992

 • Ст.5

 • гарантує право на інформацію;

 • відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;

 • повноту та точність інформації;

 • законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації.

 • Ст. 43

 • Кожен має право на одержання інформації про:

 • діяльність органів державної влади;

 • діяльність народних депутатів;

 • діяльність органів місцевого і регіонального самоврядування та місцевої адміністрації;

 • те, що стосується його особисто.Закони України

 • ЗУ “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, 1997 р.

 • ЗУ “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, 2003 р.

 • Ст.6 надає широкий перелік прав:

 • Подавати пропозиції про необхідність підготовки регуляторного акту

 • Брати участь у розробці проектів регуляторних актів

 • Подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених регуляторних актів

 • Бути залученим до підготовки аналізів регуляторного впливу

 • Одержувати від регуляторних органів інформацію щодо їх регуляторної діяльностіУкази Президента України

 • “Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян ОДВ, ОМС та посадовими і службовими особами цих органів”, 2004.

 • “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”, 2002.

 • “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, 2004

 • Забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади;

 • Врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання їх рашень;

 • Підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян

 • Створення можливостей для вільного та об’єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері ЗМІ.Укази Президента України

 • “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості діяльності органів державної влади”, 2002

 • проведення прес-конференцій, у тому числі з використанням мережі Інтернет

 • оновлення веб-сторінок центральних та місцевих органів виконавчої влади

 • обов’язковість ведення ОДВ та ОМС веб-сторінок та оперативного розміщення офіційної інформації про:

 • діяльність відповідних органів

 • виконання програм та планів

 • чинних та скасованих нормативно-правових актів

 • форм і зразків документів

 • архівної та іншої інформації

 • завчасне розміщення нормативно-правових актів з повідомленням про це у ЗМІМісцеве право

 • Статут територіальної громади

 • Положення про громадські слухання

 • Положення про місцеву ініціативу

 • Положення про громадські ради чи колегіїWatchdog організації Організації громадського контролю

 • Яким має бути справжній Watch-dog?

  • повна незалежність від державних посадовців;
  • безпартійність і довіра безпартійних організацій;
  • гарний імідж серед членів громади;
  • обізнаність у сфері, яка контролюється;


Watchdog організації Організації громадського контролю

  • Риси діяльності організацій громадського контролю:
  • чітка та зрозуміла методологія громадського контролю для решти організацій;
  • великий об’єм проаналізованих даних та інформації, отриманих у результаті спостереження (репрезентативність);
  • забезпечення звітності та розповсюдження результатів і висновків громадського контролю серед широкої громадськості;
  • подальше використання результатів громадського контролю для ініціювання змін, реформ.


Watch dog організації Організації громадського контролю

 • Критерії успішної діяльності організацій громадського контролю:

 • Впровадження реформ/змін;

 • Залучення пересічних громадян до участь в процесі громадського спостереження;

 • Авторитет серед громадськості, органів влади та бізнесу;

 • Поширення власних знань та досвіду;

 • Високий рівень впізнаваності організації громадського контролю в суспільстві.Watchdog організації Організації громадського контролю

 • Завжди непідкупні,

 • завжди на сторожі.Схожі:

Ольга Стрелюк Громадянська мережа опора watchdog організації Організації громадського контролю iconЗміна статусу зовнішнього оцінювання; зміна статусу зовнішнього оцінювання
Громадянська мережа «опора» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні
Ольга Стрелюк Громадянська мережа опора watchdog організації Організації громадського контролю iconЗвіт про їхню діяльність; Затверджують план діяльності організації на визначений термін; Вносять зміни та доповнення до Статуту організації; Встановлюють розмір членських внесків
Участь громадян у вирішенні власних проблем сприяє формуванню спільних інтересів, залучає їх жителів до громадського життя та прийняття...
Ольга Стрелюк Громадянська мережа опора watchdog організації Організації громадського контролю iconЦілі І завдання менеджменту наукової діяльності в напн україни
Майкл Мескон, Альберт Майкл, Хедоурі Франклін: «Менеджмент (управління) це процес планування, організації, мотивації та контролю...
Ольга Стрелюк Громадянська мережа опора watchdog організації Організації громадського контролю iconШкільний рівень – забезпечується надання якісних освітніх послуг, визначається стратегія розвитку нз, здійснюється освітній менеджмент – процес планування, організації,
НЗ, здійснюється освітній менеджмент процес планування, організації, мотивації та контролю наявних ресурсів, спрямований на результативність...
Ольга Стрелюк Громадянська мережа опора watchdog організації Організації громадського контролю iconДержавна фінансова підтримка громадських організацій в Україні Скільки Україна витрачає на громадські організації?
Державну фінансову підтримку отримують всеукраїнські громадські організації інвалідів, молоді та дітей, чорнобильців, творчі спілки,...
Ольга Стрелюк Громадянська мережа опора watchdog організації Організації громадського контролю iconУправління школою – це особлива діяльність, в якій суб’єкти за допомогою планування, організації, керівництва й контролю забезпечують організованість спільної діяльності учнів,
Управління школою це особлива діяльність, в якій суб’єкти за допомогою планування, організації, керівництва й контролю забезпечують...
Ольга Стрелюк Громадянська мережа опора watchdog організації Організації громадського контролю iconУправління трудовими ресурсами та персоналом організації. Регулювання трудових відносин в організації

Ольга Стрелюк Громадянська мережа опора watchdog організації Організації громадського контролю iconВиконала: студентка 4-го курсу
Бюджетна система " на тему: „ Сучасні світові тенденції і моделі організації бюджетного контролю та можливості їх використання в...
Ольга Стрелюк Громадянська мережа опора watchdog організації Організації громадського контролю iconПоради з організації і проведення вебінарів
Для організації вебінара не вимагається глибоких знань Інтернет-технологій, і це цілком під силу викладачеві
Ольга Стрелюк Громадянська мережа опора watchdog організації Організації громадського контролю iconМіжнародні організації поділяються на дві основні групи
У демократичному суспільстві має відбуватися повноцінне партнерство держави та недержавного сектора, створюючи сприятливі умови для...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка