Нормативно-правова база: міжнародне право


НазваНормативно-правова база: міжнародне право
Дата конвертації03.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Нормативно-правова база:

 • міжнародне право

 • національне право

 • локальне право

 • правові договори

 • юридичні звичаї


Міжнародні правові акти, які стосуються захисту прав людини, дитини

 • Загальна декларація прав людини

 • Міжнародний пакт про громадянські та політичні права

 • Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права

 • Конвенція про захист прав людини та основних свобод

 • Конвенція ООН про права дитини

 • Європейська соціальна хартія (ЄСХ)

 • Європейська конвенція про здійснення прав дітей

 • Конвенція про стягнення за кордоном аліментів

 • Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах.Пакти Міжнародної Організації Праці (МОП)

 • Конвенція МОП №87 про свободу асоціації і захист права на організацію, 1948 р. (ратифіковано 11.08.56)

 • Конвенція МОП №98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів 1949 р. (ратифіковано 11.08.56)

 • Конвенція МОП №135 про захист прав представників працівників 1971 р. (ратифікована в 2003 р.)

 • Конвенція МОП №144 про тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм, 1976 р. (ратифіковано 17.12.93)

 • Конвенція МОП №154 про сприяння колективним переговорам, 1981 р. (ратифіковано 04.02.94)Національне законодавство

 • Конституції України 254к/96вр, 1996

 • Ст.Ст. 23, 24, 36, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 61, 62

 • Базове законодавство

 • Закон України “Про освіту ” 106012, 1996

 • Закон України “Про загальну середню освіту ” 651XIV, 13.05.1999

 • Закон України “Про дошкільну освіту» 2905III ( 290514 ), 20.12.2001 Закон України “Про позашкільну освіту" 254к/96ВР, 2000

 • Закон України “Про професійно-технічну освіту ” 103/98ВР, 10.02.1998

 • Закон України “Про вищу освіту ” 2984III, 17.01.2002Сімейне законодавство

 • Сімейний Кодекс України 294714, 2002

 • Цивільний Кодекс України 435IV, 16.01.2003

 • Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану в Україні» 2398VI, 01.07.2010

 • Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» 2789III, 15.11.2001

 • Закон України «Про охорону дитинства» 2402III, 26.04. 2001

 • Указ Президента України від 04.08.2000 «Про соціальноекономічну підтримку становлення та розвитку студентської сім'ї»

 • Положення про прийомну сім'ю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.1998

 • Положення про дитячий будинок сімейного типу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1994Трудове законодавство

 • Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322VIII

 • Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 03.03.1998 № 137/98ВР

 • Закон України «Про відпустки» від 02.11.2000 № 2073III

 • Закон України «Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694XII

 • Закон України «Про оплату праці” від 24.03.1995 № 108/95ВР

 • Закон України «Про колективний договір” від 01.07.93 №3357XII

 • Закону України "Про соціальний діалог в Україні" від 23.12.2010

 • № 2862VIЗакон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8.09.2005 N2866IV Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15.09.1999 № 1045XIV Закон України “Про організації роботодавців” від 24.05.2001 № 2436III

 • Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8.09.2005 N2866IV Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15.09.1999 № 1045XIV Закон України “Про організації роботодавців” від 24.05.2001 № 2436III

 • Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788XII

 • Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058IV

 • Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811XII

 • Закон України «Про державні нагороди України» від 16.03.2000

 • № 1549III

 • Указ президента України від 17.11.1998 N 1258/98 «Про утворення Національної служби посередництва і примирення»Шлюбносімейне законодавство

 • Сім’я – це первинний та основний осередок суспільства.Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права і обов'язки та проживають на підставах, що не суперечать моральним засадам суспільства. Необовязковість у спільному проживанні встановлена лише для подружжя та дітей.

 • Застосування ознак сім’ї у сфері інших правових відносин:

 • при визнанні особи недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошеною її померлою, до суду має право подати заяву відповідно до ст.237 ЦПК тільки член сім’ї

 • члени сім’ї підозрюваного, обвинуваченого, підсудного за ст. 69 КПК, має право відмовитися давати показання як свідок

 • при заповненні декларації (податкової чи антикорупційної)

 • при отриманні права на додаткову безоплатну приватизацію 10 кв.м на сім’ю має і одинокий наймач. шлюб – це сімейний союз жінки та чоловіка

 • конкубінат - альтернатива шлюбу, тобто фактичне спільне проживання жінки та чоловіка без державної реєстрації шлюбуАнтикорупційне законодавство

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073X

 • Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747IV

 • Кримінальний кодекс України Закон від 05.04.2001 № 2341III

 • Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 № 100105

 • Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції ” 07.04.2011

 • № 3206VI

 • Закон України “Про державну службу від 16.12.1993 № 3723XII

 • Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування ” від 07.06.2001 № 2493IIIІнтернет ресурси:

 • Президент України [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.president.gov.ua/

 • Кабінет Міністрів України (вихід на всі міністерства і відомства). [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.kmu.gov.ua

 • Верховна рада України [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.rada.kiev.ua

 • Законопроекти України [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.zakon.gov.ua

 • Інформаційний бізнеспортал (вихід на законодавство) [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.liga.kiev.ua

 • Інформаційні ресурси про Україну [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.infoukes.com

 • Мережа аналітичних центрів України – http://www.intellect.org.ua

 • Проект створення структур пріоритетного розвитку “Соціополіс” [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.sociopolis.org.ua

 • Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.niss.gov.ua

 • Національна Академія Наук України [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.nas.gov.ua

 • Інститут громадянського суспільства [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.online.km.uaigs

 • Агентство гуманітарних технологій [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.aht.org

 • Інститут реформ – http://www.ir.org.ua

 • Інститут трансформації суспільства [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.soskin.kiev.ua

 • Київський міжнародний інститут соціології [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.kiis.com.ua

 • Центр інновацій та розвитку – http://www.ngoukraine.kiev.uaidc/

 • Центр “Освіта” [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.osvita.org

 • Центр освітньої політики [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.cityadm.lviv.uacep/Статус дитини визначається у відповідності з державною реєстрацією її народження:

 • ч.2 ст.122– якщо після припинення шлюбу пройшло до 10 місяців, вважається, що дитина народилася від шлюбу батьків

 • Ст.126 – визнання походження дитини від батька за заявою жінки і чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

 • Ст.127 – визнання походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини, мати якої померла, визнана недієздатною

 • Ст.128 – визнання батьківства за рішенням суду

 • Ст.129 ∆ – спір про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе батьком дитини

 • Ст.130 – встановлення факту батьківства

 • Ст.133 – запис подружжя батьками дитини

 • Ст.135 – дитина народжена матір'ю, яка не перебуває у шлюбі; кинута дитина

 • Ст.ст.136 140 – оспорювання материнства, батьківства.Свідоцтва та Витяги з державного реєстру актів цивільного стану, що підтверджують соціальний стан працівника, учня:

 • дитина народжена жінкою яка не перебуває у шлюбі

 • встановлена опіка чи піклування

 • відбулося визнання батьківства

 • батьки позбавлені батьківських прав

 • відбулася реєстрація смерті

 • після реєстрації шлюбу чи його розірвання відбулася зміна прізвищаНе судовий порядок вирішення колективних трудових спорів:

 • Примирною комісією з залученням незалежного посередника. Рішення обов’язкове для виконання. (ст.ст.8,9)

 • Трудовим арбітражем. Рішення обов’язкове для виконання, якщо є попередня домовленість сторін (ст.10)

 • НСПП - Рішення обов’язкове для виконання, так як є цивільною угодою.Страйк вважається незаконним

 • коли працюючи в такий спосіб добиваються політичних цілей

 • коли через нього створюється загроза життю і здоров’ю, прав, свобод людей

 • коли здійснюється у державних органах

 • коли не дотримана процедура дозволу на проведення страйкуМожливі прояви корупції в галузі освіти

 • проведення ліцензування і акредитації навчальних закладів (особливо приватних);

 • призначення на керівні посади в органах управління освітою;

 • надання дозволів на оренду приміщень або землі;

 • списання матеріально-технічних цінностей;

 • прийом на роботу учителів (особливо у престижні навчальні заклади або у невеликих населених пунктах);

 • розподіл керівництвом школи навантаження між учителями тощо.

 • направлення до дошкільних закладів;

 • “обов’язкові” благочинні (добродійні) внески;

 • оплата батьками роботи охорони, прибиральниці, ремонту у школі, класі;

 • придбання підручників;

 • свідоме заниження вчителями оцінок з метою отримання хабара за їх підвищення;отримання призових місць на шкільних, районних, обласних, всеукраїнських предметних олімпіадах;

 • отримання призових місць на шкільних, районних, обласних, всеукраїнських предметних олімпіадах;

 • неконтрольоване використання батьківських коштів керівництвом навчальних закладів ;

 • встановлення наявності родинних стосунків з представниками бізнесових структур;

 • виникнення алкогольної або наркотичної залежності;

 • стійке захоплення азартними іграми;

 • здійснення витрат, які явно не відповідають рівню оплати праці працівника;

 • тісні приватні контакти між керівниками та підлеглими, між викладачами та батьками учнів (регулярні запрошення до ресторану, на відпочинок тощо);

 • нетипова поведінка, замкненість, різкі зміни у стосунках з колегами та керівництвом;

 • ухилення або нехтування інструкціями; накопичення “незначних” відхилень від норм; • наявність розбіжності між реальним виконанням справ та пізніше оформленою документацією;

 • нетипові рішення без обґрунтувань;

 • різниця в оцінці та прийнятті рішень по однотипних справах але відносно різних осіб;

 • дрібні зловживання службовими повноваженнями;

 • приховування документації або робочих процесів;

 • надзвичайно короткий термін розгляду справи з винесенням позитивного рішення;

 • систематичне відстоювання інтересів певних осіб;

 • намагання впливати на рішення, які не належать до власної компетенції і в яких йдеться щодо інтересів третіх осіб;

 • замовчування невірних дій, особливо протизаконних;

 • відсутність контролю на тих ділянках роботи, де він вкрай необхідний;

 • відсутність реакції на події та випадки, що викликають підозру;нечітке визначення повноважень осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

 • нечітке визначення повноважень осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

 • створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг (при отриманні рішень, документів);

 • відсутність чи недоліки конкурсних (тендерних) процедур.

 • розробка проекту нормативно-правового акта органом (особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) з перевищенням своєї компетенції;

 • порушення встановленої форми проекту нормативно-правового акта;

 • технічні помилки в тексті, пропущення слів;

 • особисте знайомство з особами, які притягувалися до відповідальності за вчинення корупційних діянь та злочинів;

 • можливість «суміщення» і «сумісництво»Загальнодержавна думка про людину, яка довідавшись, що викладач хабарник, написала про нього у вищі органи.Обмін досвідом з питань:

 • Практика популяризації та роз’яснення положень законодавчих і нормативно-правових актів з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

 • Практика вивчення соціально-економічних, культурних потреб трудового колективу.

 • Досвід забезпечення стабільності соціально трудових відносин.

 • Формування вимог найманих працівників.

 • Розробка антикорупційних заходів, як засіб попередження конфліктів в трудовому колективі.Схожі:

Нормативно-правова база: міжнародне право iconНормативно – правова база Нормативно – правова база
Наказ монмс україни №943 (23. 08. 2012) "Про зовнішнє незалежне оцінювання осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних...
Нормативно-правова база: міжнародне право iconНормативно-правова база Нормативно-правова база

Нормативно-правова база: міжнародне право iconНормативно-правова база
Костопільському, Березнівському районах Рівненської області. Для оперативного управління водогосподарським комплексом зони обслуговування...
Нормативно-правова база: міжнародне право iconІнформації про існуючі науково-технологічні проблеми на виробництві; відсутність взаємодії в ланці наука-інвестор-бізнес; відсутність фінансування; недосконала нормативно-правова база

Нормативно-правова база: міжнародне право iconІнформації про існуючі науково-технологічні проблеми на виробництві; відсутність взаємодії в ланці наука-інвестор-бізнес; відсутність фінансування; недосконала нормативно-правова база Інноваційне середовище на Волині

Нормативно-правова база: міжнародне право iconНормативно-правова база
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...
Нормативно-правова база: міжнародне право iconНормативно-правова база Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
Про участь районів (міст) області у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів І іі етапі Всеукраїнського...
Нормативно-правова база: міжнародне право iconПоложення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу 19. Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи 20. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом біології
Перелік необхідної документації у кабінеті біології І. Загальна нормативно-правова база
Нормативно-правова база: міжнародне право iconПервинний інструктаж з безпеки життєдіяльності на літні канікули. Нормативно правова база
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах,...
Нормативно-правова база: міжнародне право iconНормативно – правова база Наказ №240 від 23. 06. 2000 року Міністерства освіти і науки України
Наказ хода гуон від 05. 10. 2011 №526 «Про затвердження Науково методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка