Положення щодо безпеки товарів містяться у Законі України "Про захист прав споживачів" (у ред від 15. 12. 1993 р.). Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб


НазваПоложення щодо безпеки товарів містяться у Законі України "Про захист прав споживачів" (у ред від 15. 12. 1993 р.). Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб
Дата конвертації03.03.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення


Право на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги.


Базові положення щодо безпеки товарів містяться у Законі України "Про захист прав споживачів" (у ред. від 15.12.1993 р.).Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб – товари (роботи, послуги) за звичайних умов їх використання, зберігання і транспортування були безпечними для його життя, здоров'я, навколишнього природного середовища, а також не завдавали шкоди його майну.У разі відсутності нормативних документів, що містять обов'язкові вимоги до товару (роботи, послуги), використання якого може завдати шкоди життю, здоров'ю споживача, навколишньому природному середовищу, а також майну споживача:Обов’язки виробника щодо забезпечення безпеки товарів та послуг:

 • Виробник (виконавець, продавець) повинен попереджати споживача про наявність терміну служби (придатності) товару (наслідків роботи) або його частини, обов'язкові умови його використання та можливі наслідки в разі їх невиконання, а також про необхідні дії після закінчення цього терміну.

 • Якщо для безпечного використання товарів (робіт, послуг), їх зберігання, транспортування та утилізації необхідно додержувати спеціальних правил, виробник (виконавець) зобов'язаний розробити такі правила та довести їх до продавця або споживача, а продавець - до споживача.

 • Товари (роботи, послуги), на які актами законодавства або іншими нормативними документами встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я споживачів, їх майна, навколишнього природного середовища, підлягають обов'язковій сертифікації згідно з чинним законодавством.Важливе значення законодавство надає правовому регулюванню безпеки харчових продуктів. Регламентуючи це питання, Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини (від 23.12.1997 р.) установив, що

будь-який харчовий продукт (крім

виготовленого для особистого споживання),

продовольча сировина і супутні матеріали

не можуть бути ввезені, виготовлені,

передані на реалізацію, реалізовані або

використані іншим чином без

документального підтвердження їх якості та

безпеки.

Документами, що підтверджують якість і безпеку харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів, є:

 • 1) декларація про відповідність, що видається виробником продукції на кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів;

 • 2) сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання відповідності;

 • 3) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, свідоцтво про державну реєстрацію, гігієнічний сертифікат;

 • 4) ветеринарні документи (ветеринарна довідка, ветеринарне свідоцтво, ветеринарний сертифікат);

 • 5) сертифікат якості та карантинний дозвіл.Одним із основних конституційних прав громадянина, передбачених ст. 50 Конституції України, є право споживачів на придбання товарів належної якостіВ Україні вже існує відповідна державна система захисту прав споживачів.

 • В 1992 р. в Україні було започатковано самостійну систему "технічного регулювання", яка включає стандартизацію та суміжні види діяльності (сертифікацію, метрологію, акредитацію).

Сертифікація - це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення відповідності продукції встановленим або ініційованим вимогам, про що видається відповідний сертифікат.

Сертифікація продукції (процесів, робіт, послуг) в Україні здійснюється з метою:
 • запобігання реалізації небезпечної продукції;

 • сприяння споживачам у компетентному виборі продукції;

 • створення умов для участі суб'єктів підприємництва в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві і міжнародній торгівлі.Сертифікація продукції може бути обов'язковою чи добровільною. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Держстандарту України від 30 серпня 2002 р. № 498.Слід зазначити, що остання редакція вищезазначеного Закону значно наблизила українські норми до вимог ЄС.

Враховуючи, що споживачі повинні мати право на доступ до безпечних товарів, а також важливість сприяння справедливому, рівноправному та стійкому економічному та соціальному розвиткові 1985 року було прийнято «Керівні принципи ООН для захисту інтересів споживачів» (ухвалені Генеральною Асамблеєю ООН (резолюція XXXIX сесії Генеральної Асамблеї ООН № 248 від 09.04.1985 р.), метою яких визначено:Керівні принципи, що повинні застосовуватись як до місцевих, так і до імпортованих товарів і послуг. • Готуючись прийняти правила функціонування Євросоюзу, не треба забувати, що відповідно до міжнародного законодавства і практики (насамперед до Керівних принципів захисту прав споживачів, прийнятих Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй), цивілізовані країни у всіх сферах діяльності повинні додержуватися принципу пріоритетності прав споживачів, сприяти підвищенню ролі споживача у суспільстві. Такий підхід є умовою розвитку внутрішнього ринку, що надто актуально в Україні, а також впливає на міжнародний імідж нашої держави.Схожі:

Положення щодо безпеки товарів містяться у Законі України \"Про захист прав споживачів\" (у ред від 15. 12. 1993 р.). Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб iconЗакон України "Про захист прав споживачів" Постанова Кабінету Міністрів України від 15. 06. 2006 №833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів"
...
Положення щодо безпеки товарів містяться у Законі України \"Про захист прав споживачів\" (у ред від 15. 12. 1993 р.). Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб iconІнформація з Закону "Про захист прав споживачів" Умови отримання компенсації Права споживачів
Споживачі, що знаходяться на території України (не лише громадяни України, а й інших країн), під час придбання, замовлення чи використання...
Положення щодо безпеки товарів містяться у Законі України \"Про захист прав споживачів\" (у ред від 15. 12. 1993 р.). Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб iconЗакон України «Про захист прав споживачів» передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший досудовий захист, тобто претензійне провадження, а другий є судовим (позовним)

Положення щодо безпеки товарів містяться у Законі України \"Про захист прав споживачів\" (у ред від 15. 12. 1993 р.). Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб iconЗакон України "Про авторське право і суміжні права"
Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996...
Положення щодо безпеки товарів містяться у Законі України \"Про захист прав споживачів\" (у ред від 15. 12. 1993 р.). Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб iconЗакон України „Про захист прав споживачів"? Що регулює Закон України „Про захист прав споживачів"? Основні учасники ринкових відносин, згідно Закону України „Про захист прав споживачів"
Основні учасники ринкових відносин, згідно Закону України „Про захист прав споживачів
Положення щодо безпеки товарів містяться у Законі України \"Про захист прав споживачів\" (у ред від 15. 12. 1993 р.). Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб iconЗаконодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23)
Дитина і праця, ст. 26. Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, ст. 27 Заклади для дітей-інвалідів...
Положення щодо безпеки товарів містяться у Законі України \"Про захист прав споживачів\" (у ред від 15. 12. 1993 р.). Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб iconПраво на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги. Споживач
Спожива́ч фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо...
Положення щодо безпеки товарів містяться у Законі України \"Про захист прав споживачів\" (у ред від 15. 12. 1993 р.). Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб iconУроку:,,Цивільна оборона" Закон України,,Про цивільну оборону України"
Кожен громадянин має право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та гарантування...
Положення щодо безпеки товарів містяться у Законі України \"Про захист прав споживачів\" (у ред від 15. 12. 1993 р.). Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб iconЗакон України Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: частина 3 статті 54: суддя має право вдосконалювати свій професійний рівень та проходити з цією метою відповідну підготовку
Стаття 127: Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні
Положення щодо безпеки товарів містяться у Законі України \"Про захист прав споживачів\" (у ред від 15. 12. 1993 р.). Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб iconЗакон України «Про освіту», ст. 3, п. 1; ст. 3, п. 2; ст. 18, п. 3; ст. 35; ст. 51, п. 1 "Учні мають право на … вибір навчального закладу, форми навчання та освітньо-кваліфікаційних та індивідуальних програм"; ст. 60
Конституція України, ст "Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою"

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка