Положення про порядок здійснення Національним банком України нагляду (оверсайта) за платіжними системами (" Проект Положення "), розроблених нбу розвиток та інвестиційна привабливість національного платіжного простору


НазваПоложення про порядок здійснення Національним банком України нагляду (оверсайта) за платіжними системами (" Проект Положення "), розроблених нбу розвиток та інвестиційна привабливість національного платіжного простору
Дата конвертації03.03.2013
Розмір558 b.
ТипПоложення


Останні ініціативи щодо регулювання ринку карткових платежів

 • Аналіз положень проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків)” (“Проект Закону”) та проекту Положення про порядок здійснення Національним банком України нагляду (оверсайта) за платіжними системами (“Проект Положення”), розроблених НБУ


Розвиток та інвестиційна привабливість національного платіжного простору

 • ● Підтримка здорової конкуренції, та прозорого рівноправного доступу усіх учасників ринку до здійснення авторизації, клірингу та розрахунків щодо гривневих карткових платежів є запорукою збільшення іноземних інвестицій в об'єкти інфраструктури національного платіжного простору.

 • ● Будь-яке обмеження конкуренції щодо надання таких послуг призведе до необґрунтованих витрат членів відповідних платіжних систем, подорожчання послуг для користувачів платіжних карток та обмежить їх доступ до інноваційних продуктів на українському ринку.

 • ● Для цілей підтримки конкурентного середовища для усіх операторів платіжних систем Проект Закону потребує доопрацювання, зокрема з метою його узгодження із вимогами українського законодавства про захист економічної конкуренції та міжнародними зобов'язаннями України в рамках членства в Світовій Організації Торгівлі (“СОТ”).Проект Закону: обмеження доступу до ринків фінансових послуг

 • ● Проект Закону обмежує можливість операторів платіжних систем надавати послуги з авторизації, клірингу та розрахунків стосовно гривневих карткових платежів, оскільки пропонується що такі послуги будуть надаватися винятково Національним банком України (“НБУ”).

 • ● Така вимога не відповідає принципам законодавства України про захист економічної конкуренції, які встановлені зокрема у Статті 42 Конституції України, Статті 25 Господарського кодексу України та Статті 15 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, згідно з якими держава повинна забезпечувати рівні умови доступу на ринок обслуговування трансакцій у гривні усім операторам платіжних систем.

 • ● Прийняття цієї норми також може призвести до порушення зобов'язань України, взятих в рамках членства в СОТ. Зокрема, таке обмеження може тлумачитися як порушення Статті XVI Генеральної угоди з торгівлі послугами (“ГАТС”), оскільки згідно з цією статтею Україна зобов'язалася надати учасникам ринку з інших країн-членів СОТ якнайширший доступ до свого ринку обслуговування карткових платежів.Проект Закону: обов'язкове ліцензування

 • ● Проект Закону пропонує запровадити право учасника внутрішньодержавної та міжнародної платіжної системи розміщувати на картці внутрішньодержавної платіжної системи торговельну марку відповідної міжнародної платіжної системи (очевидно без згоди міжнародної платіжної системи).

 • ● Таке положення може тлумачитися як порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яким власникові знака надається виключне право забороняти третім особам використовувати знак для товарів та послуг без його згоди.

 • ● У разі прийняття такого правила Україна може вважатися такою, що порушила статтю 21 Угоди про торгові аспекти прав на інтелектуальну власність (“ТРІПС”), яка забороняє примусове ліцензування знаків для товарів та послуг.Проект Закону: правила, що застосовуються до карткових платежів

 • ● Проект Закону пропонує, щоб переказ коштів на території України, який було ініційовано платіжною карткою, яка має одночасно знаки для товарів та послуг внутрішньодержавної та міжнародної платіжних систем, виконувався згідно з правилами внутрішньодержавної системи.

 • ● Така вимога не узгоджується зі Статтею 15 Закону України “Про захист економічної конкуренції” та є дискримінаційною по відношенню до міжнародних платіжних систем на підставі статті 31 Господарського кодексу України, оскільки ставить внутрішньодержавні системи у привілейоване становище порівняно з міжнародними системами.

 • ● Затвердження такої вимоги також може призвести до порушення Україною своїх зобов'язань, встановлених Статтею XVII ГАТС, згідно з якою таке правило може розглядатися в якості нерівноправного режиму доступу на ринок карткових платежів.Проект Закону: нагляд за платіжними системами

 • ● Проект Закону запроваджує новий вид повноважень НБУ – нагляд за усіма платіжними системами. Такий нагляд передбачає широкий спектр повноважень, включаючи ініціювання змін у діяльності платіжних систем та застосування різноманітних санкцій за невиконання приписів НБУ. Згідно із стандартами Банку міжнародних розрахунків деякі із цих санкцій можуть вважатися надмірними.

 • ● З огляду на те, що НБУ також є учасником ринку – платіжною організацією НСМЕП та оператором СЕП НБУ – йому як регулятору може бути досить складно неупереджено здійснювати нагляд стосовно всіх платіжних систем, що може призвести до порушення зобов'язань України згідно зі Статтею XVII ГАТС: не дискримінувати українських та іноземних постачальників послуг при застосуванні вітчизняного законодавства.

 • ● Проект Закону недостатньо чітко регламентує механізм спільного нагляду разом із регуляторами, які здійснюють такий нагляд за міжнародними платіжними системами у відповідній юрисдикції. Метою такої співпраці перш за все повинно бути забезпечення застосування однакових вимог до платіжних систем, які працюють у більш ніж одній юрисдикції.Проект Закону: доступ до платіжних систем

 • ● Проект Закону пропонує зобов'язати усі платіжні організації платіжних систем забезпечити однакові умови доступу до інфраструктури відповідної системи для будь-якого учасника такої системи, який діє в Україні.

 • ● Така вимога може розглядатися як така, що суперечить принципу “свободи підприємницької діяльності”, закріпленому у статтях 43-44 Господарського кодексу України.

 • ● З огляду на те, що Україна має намір гармонізувати своє законодавство з правом ЄС, варто зауважити, що ця вимога також не кореспондує з положеннями Директиви ЄС 2007/64 “Про платіжні послуги на внутрішньому ринку”, яка дозволяє платіжним системам установлювати певні обґрунтовані обмеження для певних учасників у разі, якщо вони не відповідають деяким критеріям.Проект Закону: оплата послуг платіжних систем

 • ● Проект Закону пропонує зобов'язати учасників усіх платіжних систем (включаючи міжнародні) оплачувати послуги цих системи, надані такими системами на території України, тільки в гривнях.

 • ● Враховуючи, що відповідно до Податкового кодексу України не зрозуміло, чи послуги міжнародної платіжної системи повинні трактуватися як такі, що надаються на території України, така вимога може призвести до порушення зобов'язання України, встановленого Статтею XVI ГАТС не обмежувати можливість іноземних постачальників послуг надавати свої послуги українським клієнтам у транскордонному режимі.

 • ● Це зумовлено тим, що якщо послуги міжнародної платіжної системи все ж таки будуть трактуватися як такі, що надані на території України, то міжнародна платіжна система опосередковано буде вимушена створити певну форму комерційного представництва в Україні, для того щоб мати змогу на законних підставах здійснювати надання послуг українським клієнтам. Таким чином буде порушене її право здійснювати таку діяльність у транскордонному режимі, яка гарантована ГАТС.Проект Положення: спільний нагляд

 • ● Проект Положення в цілому узгоджується зі стандартами Банку Міжнародних Розрахунків (“БМР”) та Європейського Центрального Банку (“ЄЦБ”). Зокрема він передбачає співпрацю НБУ з регуляторними органами в інших юрисдикціях для цілей нагляду за платіжними системами, які функціонують в Україні, але знаходяться в цих юрисдикціях.

 • ● Видається, що Проект Положення необхідно доповнити та зазначити, що метою співробітництва є уникнення дублювання певних аспектів нагляду НБУ стосовно таких іноземних платіжних систем для цілей зниження витрат НБУ та самої іноземної платіжної системи, за якою здійснюється нагляд.

 • Крім того, як це передбачено стандартами БМР, у Проекті Положення необхідно зазначити, що НБУ буде узгоджувати стандарти нагляду за іноземною платіжною системою з її національним регулятором.Проект Положення – стандарти нагляду

 • ● Проектом Положення передбачено ряд вимог, які повинні виконуватися платіжною системою, віднесеною до певної категорії. Вбачається, що деякі з таких вимог, що застосовуються до систем “системно важливої” категорії не можуть застосовуватися до систем “важливої” та “соціально важливої” категорій, оскільки таке застосування не відповідатиме стандартам БМР та ЄЦБ.

 • ● Так, згідно зі стандартами БМР до систем “важливої” та “соціально важливої” категорій можуть застосовуватися деякі стандарти які застосовуються до “системно важливих” систем, лише у випадку, (і) якщо такі системи широко використовуються, і (іі) при цьому користувачі не мають готових альтернативних засобів для здійснення таких самих платежів. Також, згідно зі стандартами ЄЦБ, “важлива” система не зобов'язана дотримуватися, зокрема, не зобов’язана забезпечувати проведення остаточного розрахунку протягом одного дня.

 • ● Крім того, НБУ повинен намагатися уникати створення будь-якого враження, що він може використовувати свою роль органу нагляду за системами приватного сектору, щоб недобросовісно підтримувати функціонування власних систем.Загальна інформація про “Бейкер і Макензі”Інформація про Київський офіс “Бейкер і Макензі”Питання?ДоповідачіСхожі:

Положення про порядок здійснення Національним банком України нагляду (оверсайта) за платіжними системами (\" Проект Положення \"), розроблених нбу розвиток та інвестиційна привабливість національного платіжного простору iconПоложення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці затверджено наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26. 01. 2005 n 15 Загальні положення
Типове положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці
Положення про порядок здійснення Національним банком України нагляду (оверсайта) за платіжними системами (\" Проект Положення \"), розроблених нбу розвиток та інвестиційна привабливість національного платіжного простору iconПоложення про депозитарну діяльність Національного банку України (в редакції Постанови Правління нбу №456 від 15. 12. 2011) передбачає можливість проведення неттінгових розрахунків за умовами попереднього резервування державних цінних паперів
Положення про депозитарну діяльність Національного банку України (в редакції Постанови Правління нбу №456 від 15. 12. 2011) передбачає...
Положення про порядок здійснення Національним банком України нагляду (оверсайта) за платіжними системами (\" Проект Положення \"), розроблених нбу розвиток та інвестиційна привабливість національного платіжного простору iconПоложення Міністерства освіти і науки України "Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності", "Про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад" Регіональна програма "Розвиток інноваційної діяльності"
Управління інноваційними процесами організація інноваційної діяльності в системі освіти
Положення про порядок здійснення Національним банком України нагляду (оверсайта) за платіжними системами (\" Проект Положення \"), розроблених нбу розвиток та інвестиційна привабливість національного платіжного простору iconПоложення про еа на Вченій раді Доннту (ради факультетів розглянули проект положення) Контроль авторства та якості шляхи: обмежене коло ел адрес для депозиторів? механізм рецензування?
Затвердження положення про еа на Вченій раді Доннту (ради факультетів розглянули проект положення)
Положення про порядок здійснення Національним банком України нагляду (оверсайта) за платіжними системами (\" Проект Положення \"), розроблених нбу розвиток та інвестиційна привабливість національного платіжного простору iconПоложення про використання повітряного простору України класифікації підлягає весь повітряний простір, у якому здійснюється обслуговування повітряного руху
Класифікація повітряного простору україни в. Колотуша Відповідно до Положення про використання повітряного простору України класифікації...
Положення про порядок здійснення Національним банком України нагляду (оверсайта) за платіжними системами (\" Проект Положення \"), розроблених нбу розвиток та інвестиційна привабливість національного платіжного простору iconПоложення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України " Про вищу освіту" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 "Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах"
«Про Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»
Положення про порядок здійснення Національним банком України нагляду (оверсайта) за платіжними системами (\" Проект Положення \"), розроблених нбу розвиток та інвестиційна привабливість національного платіжного простору iconПоложення про систему показників наукової діяльності Дніпродзержинського державного технічного університету загальні положення
Підстава: "Типове положення про наукову І науково-технічну діяльність вищих навчальних закладів І наукових установ Міністерства освіти...
Положення про порядок здійснення Національним банком України нагляду (оверсайта) за платіжними системами (\" Проект Положення \"), розроблених нбу розвиток та інвестиційна привабливість національного платіжного простору iconПро банк
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» є правонаступником зат «Інтергазбанк» та атзт «Хаджибейбанк», зареєстрованого...
Положення про порядок здійснення Національним банком України нагляду (оверсайта) за платіжними системами (\" Проект Положення \"), розроблених нбу розвиток та інвестиційна привабливість національного платіжного простору iconПоложення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни" Наказ уоз від 25. 02. 03 р. №67 "Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни"
«Про стан медико соціального забезпечення ветеранів війни в області та додаткові заходи щодо відзначення в лпз області 65-ї річниці...
Положення про порядок здійснення Національним банком України нагляду (оверсайта) за платіжними системами (\" Проект Положення \"), розроблених нбу розвиток та інвестиційна привабливість національного платіжного простору iconПоложення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни" Наказ уоз від 25. 02. 03 р. №67 "Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни"
«Про стан медико соціального забезпечення ветеранів війни в області та додаткові заходи щодо відзначення в лпз області 64-ї річниці...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка