Принципи розподілу завдань Принципи розподілу завдань


НазваПринципи розподілу завдань Принципи розподілу завдань
Дата конвертації03.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Принципи розподілу завдань

 • Принципи розподілу завдань

 • Розподіл завдань стосовно державних послуг

 • Фінансування загальнодоступних державних послуг

 • Комплексність надання послуг на місцевому рівні: приклад “Водопостачання”Федералізм

 • Федералізм

 • горизонтально та/чи вертикально розчленований на окремі рівні (політичний державний чи також і суспільний) порядок, при якому члени федерації мають власні права, повноваження та легітимність.

 • Децентралізація

 • процес перенесення компетенцій (повноважень) держави на підпорядковані рівні – адміністративно-територіальні одиниці державного устрою.Кантони є суверенними в тій мірі, наскільки їх суверенність не обмежується Федеральною Конституцією; вони здійснюють всі правові дії, які не передано до виконання Федерацією.

 • Кантони є суверенними в тій мірі, наскільки їх суверенність не обмежується Федеральною Конституцією; вони здійснюють всі правові дії, які не передано до виконання Федерацією.«Суспільні послуги охоплюють політично визначене базове забезпечення інфраструктурними благами та інфраструктурними послугами, які повинні надаватись:

 • «Суспільні послуги охоплюють політично визначене базове забезпечення інфраструктурними благами та інфраструктурними послугами, які повинні надаватись:

  • для всіх прошарків населення і регіонів країни
  • на однакових засадах
  • з доброю якістю та
  • за адекватними цінами.»


Ст. 43a Федеральної Конституції: Принципи щодо розподілу та виконання державних завдань

 • Ст. 43a Федеральної Конституції: Принципи щодо розподілу та виконання державних завдань

 • 1Держава (федерація) бере на себе виконання лише тих завдань, які перевищують спроможність кантонів чи виконання яких потребує єдиного державного врегулювання.

 • 4Послуги базового забезпечення мають бути доступні усім громадянам однаковою мірою.

 • 5Державні завдання мають виконуватись відповідно до потреб та економно.

 • = Головні положення щодо розподілу завдань в федеративній державі

Ст. 43a Федеральної Конституції: Принципи щодо розподілу та виконання державних завдань

 • Ст. 43a Федеральної Конституції: Принципи щодо розподілу та виконання державних завдань

 • 2Спільнота, яка користується благами державної послуги, сплачує її кошти.

 • 3Спільнота, яка відшкодовує державну послугу, може приймати рішення щодо цієї послуги.Ст. 2: Цілі

 • Ст. 2: Цілі

 • Фінансове вирівнювання повинно:

 • […]

 • b. зменшити різницю між кантонами в їх фінансовій спроможності та податковому навантаженні;

 • […]

 • d. створити умови для мінімального забезпечення кантонів фінансовими ресурсами;

 • e. зняти надмірний фінансовий тягар з кантонів, причинами якого є їх географічно-топографічні чи соціо-демографічні умови;

 • […]

D. Водопостачання: КомплексністьЗагальні рекомендації № 15 Комітету з економічних, соціальних та культурних прав: Право на воду

 • Загальні рекомендації № 15 Комітету з економічних, соціальних та культурних прав: Право на воду

 • Право на: - постійний, доступний (за ціною) та фізичний доступ - до достатньо безпечної і прийнятної (якісної) води - для особистого та господарського використання. • Ст. 76 Федеральної Конституції - Вода

 • 1Держава турбується в рамках своїх повноважень про господарське і бережливе використання та захист водних ресурсів, а також вживає заходів щодо протидії шкідливому впливу води.

 • 2 Держава встановлює принципи щодо збереження та освоєння водних ресурсів, щодо використання вод для вироблення електроенергії та в охолоджувальних системах, а також щодо інших втручань в кругообіг води.

 • 3 Держава приймає нормативні акти щодо захисту вод, забезпечення необхідних об'ємів водних резервів, гідротехнічного будівництва, безпеки водообмежувальних споруд та впливу на опади.Ст. 105 Вода (Конституція кантону Цюрих)

 • Ст. 105 Вода (Конституція кантону Цюрих)

 • 1 Кантон має повний суверенітет щодо водних ресурсів.

 • 2 Кантон та громади забезпечують водопостачання.

 • 3 Вони вживають заходів щодо захисту від повеней та інших природних небезпек. Вони сприяють відновленню природного стану водних ресурсів.

Постанова про водопостачання кантону Цюрих

 • Постанова про водопостачання кантону Цюрих

 • § 1. Громада несе відповідальність за водопостачання на всій території громади і здійснює для цього відповідний облік.

 • Громада може частково чи повністю передати виконання цього завдання приватним водопостачальним підприємствам або іншим громадам. Громада залишається, однак, відповідальною за нагляд щодо виконання іншими цього завдання, розмежування територій водопостачання та забезпечення жителів громади питною водою в надзвичайних ситуаціях.Тарифи мають бути зафіксованими в законі чи іншому нормативному акті.

 • Тарифи мають бути зафіксованими в законі чи іншому нормативному акті.

 • Послуга має бути доступною по ціні для населення.

 • Ст. 60a Закону про захист вод: При визначенні тарифів необхідно враховувати і майбутні інвестиції.

 • Фінансова участь кантону в проектах громад по створенню нових споруд чи ремонту (відновленню) старих споруд лише при інвестиціях, починаючи з 100’000.Закон про захист вод (федеральний)

 • Закон про захист вод (федеральний)

 • Ст. 6 Принцип

 • Забороняється, безпосередньо чи опосередковано скидати в водоймища матеріали, які можуть забруднити воду, чи створювати передумови для просочування цих матеріалів в воду.

 • Ст.7 абз. 3 Відведення стічних вод

 • Кантони вживають заходів для планування місцевих (на територіях місцевого самоврядування), а в разі необхідності і регіональних водовідводів.

 • Ст. 10 Каналізації та водоочисні споруди

 • Кантони вживають заходів для будівництва громадських каналізацій та централізованих споруд для очистки забруднених стічних вод. • Ст. 3 Закону про захист вод

 • Хто спричинює заходи, які мають вживатись згідно з цим законом, той і відшкодовує ці заходи. • 50’000 екологічно забруднених місць

 • Витрати на санацію = понад 5 млрд.

 • Хто має взяти на себе ці кошти? • Ключові фактори

 • Необхідні рамкові умови

 • Ролі та відповідальність

 • Стратегії реалізації/директиви

 • SDC, SwissRe, SECO, PPPs for Water Supply and Sanitation, Policy Principles and Implementation Guidelines for Sustainable Services, 2005.

 • www.partnershipsforwater.net/toolcontainerБазове забезпечення з високою якістю і надійністю

 • Базове забезпечення з високою якістю і надійністю

 • Принцип: децентралізоване надання послуг

 • Тенденція щодо горизонтальної гармонізації та вертикальної уніфікації (централізація)

 • Вплив європейського та міжнародного права

 • Тенденція щодо взаємозв'язку правових норм різних державних рівнів

 • Необхідність інтегративного підходу

 • Фінансування - приватизаціяСхожі:

Принципи розподілу завдань Принципи розподілу завдань iconПозитивне явище Позитивне явище
Залучення приватного бізнесу (компетенцій, капіталу) для більш ефективного розв’язання завдань, за які відповідає влада, на умовах...
Принципи розподілу завдань Принципи розподілу завдань iconЧастина 2: Основи філософії зеленого офісу Загальні принципи зо
Внести зміни до технічних завдань тендерів критерій дружності до довкілля як окрему вимогу
Принципи розподілу завдань Принципи розподілу завдань iconЗакон України «Про державно-приватне партнерство» забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером
Залучення приватного бізнесу (компетенцій, капіталу) для більш ефективного розв’язання завдань, за які відповідає влада, на умовах...
Принципи розподілу завдань Принципи розподілу завдань iconПорівняльна характеристика тесту з фізики за формами завдань
За формами, вказаними вище: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань з короткою відповіддю. Це пояснюється специфікою...
Принципи розподілу завдань Принципи розподілу завдань icon1. Принципи формування та розвитку трудових ресурсів
Виконання поставлених перед організацією завдань неможливе без відповідних кадрів. У фармацевтичній галузі це фармацевтичні кадри,...
Принципи розподілу завдань Принципи розподілу завдань iconРішення для поставленої задачі Принципи, що лежать в основі трвз інструментарій трвз
Вебінар за темою: "Складання казкових текстів за методикою трвз (Теорії розв’язання винахідницьких завдань) як засіб розвитку творчої...
Принципи розподілу завдань Принципи розподілу завдань iconПерелік дисциплін, які бажано вже вивчити
Конструювання тестів вивчається технологія створення тестових завдань та тестів, опрацювання результатів тестування, оцінювання якості...
Принципи розподілу завдань Принципи розподілу завдань iconРішення творчих технічних завдань учнями старшої школи у гуртковій роботі Виконав студент окр «Магістр» Зінченко Дмитро науковий керівник Гордійчук Г. Б. Актуальність теми
У зв'язку з недостатньою розробленістю проблеми рішення творчих технічних завдань було обрано тему дослідження: "Методи рішення творчих...
Принципи розподілу завдань Принципи розподілу завдань iconРішення освітніх, виховних та оздоровчих завдань
Головна проблема навчальної роботи з фізичної культури в школі підвищення ефективності уроку та вирішення освітніх, виховних та оздоровчих...
Принципи розподілу завдань Принципи розподілу завдань iconСерцево-судинна система здійснює функцію розподілу крові. Вона характеризується основними гемодинамічними факторами
Серцево-судинна система здійснює функцію розподілу крові. Вона характеризується основними гемодинамічними факторами: Скорочення міокарду...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка