Конкурс «кращий державний службовець» Творча робота учасника III туру конкурсу дейниченка в. Ф. начальника контрольного управління апарату


НазваКонкурс «кращий державний службовець» Творча робота учасника III туру конкурсу дейниченка в. Ф. начальника контрольного управління апарату
Дата конвертації03.03.2013
Розмір445 b.
ТипКонкурс


ЩОРІЧНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» Творча робота учасника III туру конкурсу ДЕЙНИЧЕНКА В.Ф. начальника контрольного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) жовтень 2010 р.


ПРО КОНЦЕПЦІЮ ПЕРМАНЕНТНОЇ ЛЮСТРАЦІЇ (ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ) в УкраїніЗМІСТ

 • Люстрація (очищення) державних службовців як форма реального народовладдя

 • Обставини, які слід визнати ганебними і недопустимими для державних службовців

 • Визначення та види люстрації державних службовців, виборних осіб як безперервної процедури очищення державної влади

 • Прогнозовані позитивні результати реалізації концептуальних засад перманентної люстрації в Україні

РЕЙТИНГ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:

 • 146 місце за індексом сприйняття корупції Transparency International серед 180 країн;

 • 143 місце за індикаторами державного управління Світового Банку серед 212 країн;

 • 82 місце за індексом глобальної конкуренто-спроможності, причому за показником якості державних інституцій — на 120 місці серед 133 країн;

 • 62 місце за рівнем послуг он-лайн (рейтинг країн — членів ООН) із 190 країн.”Наша мета – створення справжньої республіки

 • Наша мета – створення справжньої республіки

 • як спільної справи громадян,

 • об’єднаних спільним інтересом до розвитку країни

 • та розумінням суспільства як спільного блага.Ми чітко визначимо сфери відповідальності Президента, парламенту, Уряду.

 • Ми чітко визначимо сфери відповідальності Президента, парламенту, Уряду.ЛЮСТРАЦІЯ ЯК ФОРМА РЕАЛЬНОГО НАРОДОВЛАДДЯЛЮСТРАЦІЯ ЯК ВАЖЕЛЬ ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ

 • люстрація - це не лише шлях до очищення державних органів, суспільної моралі, але і вища міра соціального захисту громадян від посягань замінити владу народу на владу корупції, владу грошей, владу таємних (секретних) організацій, груп людей, а то і закордонних структур.ЛЮСТРАЦІЯ як форма реалізації ВИМОГ НАРОДУ ДО ВЛАДИ

 • народ має право вимагати реального народовладдя, тобто права народу

 • - призначати виконавців своєї волі на державні посади,

 • - вимагати від претендентів відповідних якостей,

 • - перевіряти претендентів та посадовців в частині їх чесності та якості виконуваної роботи,

 • - отримувати постійно та якнайбільш повну інформацію щодо держаних службовців, вищих державних посадовців та партій, які претендують на участь в державному управлінні та приймають таку участь.ГОЛОВНОЮ ЦІЛЛЮ очищення державної влади (люстрації) в Україні Є

 • СТВОРЕННЯ УМОВ ТА СИСТЕМИ, за якою стане неможливим, щоб вищі, керівні та особливо важливі для безпеки держави посади займали особи,

 • які таємно співробітничали з агентами, групами впливу, таємними службами та/або продовжують це робити,

 • та/або мають особисто майно, грошові кошти, що значно перевищують їх офіційні доходи, та/або таке майно, майнові права, кошти без належного обґрунтування джерел мають члени їх сімей, рідня, інші пов”язані особи.Система влади в соціально-економічній системі. Основні інститути влади ОБОЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ, Директор науково-навчального Інституту регіонального управління та місцевого самоврядування, д. екон. наук, проф.

 • Влада економічних коаліцій. Під такою розумітимемо владу різних економічних  груп, у тому числі приватних, і суспільних об'єднань, створених для захисту інтересів своїх засновників на загальнонаціональному рівні.

 • Влада міжнародних агентів. У даному випадку мається на увазі вплив на поведінку економічних гравців конкретної націо-нальної економіки з боку світової господарської системи – у вигляді влади іноземних держав, «безособової»  влади світового ринку, а також прямого або непрямого контролю  міжнародних корпорацій, міжнародних економічних і політичних організацій і ін.

 • Кримінальна влада. У суспільній системі існують, з тим або іншим ступенем впливу, маргінальні інститути влади, що мають в своїй основі приватне насильство (наприклад, влада кримінальних груп або влада мафії).ОБСТАВИНИ, ЯКІ СЛІД ВИЗНАТИ ГАНЕБНИМИ І НЕ ДОПУСТИМИМИ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ ОСІБ

  • 1. наявність у таких осіб іншого громадянства, крім громадянства України (подвійного громадянства);
  • 2. таємного співробітництва таких осіб різними групами та агентами впливу, з секретними службами як України, так і інших держав, особливо з тими, які здійснювали або здійснюють діяльність, направлену проти українського народу, проти української держави, проти державної, політичної та економічної незалежності України;
  • 3. членства вищезазначених осіб або будь-якої іншої їх участі в будь яких таємних організаціях будь якого напряму;
  • 4. членства вищезазначених осіб або будь-якої іншої їх участі в деяких одіозних організаціях (типу масонських лож, орденів тощо), які мають свої ритуали з принесенням присяг, клятв тощо;


ОБСТАВИНИ, ЯКІ СЛІД ВИЗНАТИ ГАНЕБНИМИ І НЕ ДОПУСТИМИМИ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ ОСІБ

  • 5. наявність у таких осіб доходів, грошових коштів, майна, майнових прав, що не відповідають, а тим більш значно перевищують їх офіційні доходи, та/або наявність такого майна, майнових прав, коштів, банківських рахунків у членів їх сімей, рідні, інших пов”язаних осіб, що може свідчити про приховування доходів від оподаткування або порушення заборони на суміщення виборної або державної служби з іншою діяльністю та незаконного отримання доходу;
  • 6. фактичне (безоплатне, за заниженими розцінками, зі значним відстроченням оплати тощо) користування та/або розпорядження та/або володіння майном інших фізичних та юридичних осіб в своїх особистих інтересах (наприклад, за довіреністю, на умовах оренди тощо), отримання послуг, подарунків з перевищенням встановлених законом обмежень; що є отриманням доходу у вигляді безоплатних послуг та є ухилянням від сплати податків з таких доходів;


ОБСТАВИНИ, ЯКІ СЛІД ВИЗНАТИ ГАНЕБНИМИ І НЕ ДОПУСТИМИМИ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ ОСІБ

  • 7. використання службового стану, статусу виборної особи, публічного політика (у вигляді тиску, прохань, звернень, лобіювання) для набуття в особисту власність або для членів сім”ї, рідних, близьких, інших пов”язаних осіб і просто юридичних або фізичних осіб майна та майнових прав або забезпечення можливості фактичного володіння, користування, розпорядження майном інших фізичних або юридичних осіб особисто для себе або для пов”язаних осіб, погашення та списання банками неповернутих такими особами кредитів, майна тощо;
  • 8. фактичне управління такими особами власним бізнесом або бізнесовими структурами пов”язаних осіб, інших осіб, фактичне виконання функцій першого керівника юридичної особи, яка отримує прибутки або розподіляє грошові кошти, матеріальні цінності, створення сприятливих умов для його розвитку та для підвищення його прибутковості, лобіювання приватних бізнесових інтересів в органах державної влади та приватних структурах;


ОБСТАВИНИ, ЯКІ СЛІД ВИЗНАТИ НЕ ДОПУСТИМИМИ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ ОСІБ

  • проведення неконтрольованих українським народом, фактично таємних, офіційних та неофіційних зустрічей “один на один” з керівниками та представниками інших держав вищих посадовців держави (Президента, народних депутатів, Прем”єр-Міністра, членів Уряду, інших керівників органів державної влади);


УМОВИ ТА МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛЮСТРАЦІЇ

 • Даною концепцією пропонується встановити відповідальність лише за приховування інформації з боку

 • фізичної особи (громадянина, який претендує на заняття відповідної державної посади або вже займає її)

 • або юридичної особи (партії, її органу, лідера партії, членів керівних та/або виконавчих органів партії) щодо питань, перелік яких визначається цією концепцією та відповідними законами, які будуть прийняті на підставі концепції.ЛЮСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНА

 • це форма захисту державних інституцій від таємного впливу невідомих суспільству осіб, організацій та іноземного впливу.

 • Ця люстрація стосується лише державних чиновників всіх гілок влади всіх рангів аж до народних депутатів України та Президента України та осіб, які претендують на зайняття відповідних посад.Під державною люстрацією (фізичних осіб) пропонується розуміти процес, спрямований на:

 • - добровільне повідомлення громадянами (які претендують на зайняття відповідних посад):

 • про подвійне громадянство:

 • про їх можливі таємні стосунки з відповідними секретними службами;

 • про причини тривалого перебування за кордоном України;

 • про своє колишнє або дійсне членство в зареєстрованих, незареєстрованих, а також таємних політичних та інших організаціях;

 • про фактичне дотримання вимог щодо заборони суміщення державних (виборних) посад з іншою роботою;

 • - перевірку посадовців (чиновників) всіх гілок державної влади (державних службовців, суддів, народних депутатів), які займають вже свої посади, а також претендентів на відповідні посади та претендентів на участь в виборчих процесах (як фізичних, так і юридичних осіб) на предмет їх таємного співробітництва з спеціальними службами;

 • - автоматичне звільнення з посад або недопущення до їх зайняття осіб, які надали неправдиву інформацію.ЛЮСТРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНА

 • тобто процедура:

 • - захисту народу України, української держави та національної економіки від протизаконного впливу на них величезного тіньового капіталу та капіталу, отриманого незаконним, а то і злочинним шляхом;

 • - перевірки посадовців (чиновників) всіх гілок державної влади (державних службовців, суддів, народних депутатів), які займають вже свої посади, а також претендентів на відповідні посади та претендентів на участь в виборчих процесах (як фізичних, так і юридичних осіб) на предмет наявності, законності у них та близьких їм осіб майна, грошових коштів, в т.ч. за кордоном, та відповідності їх рівню задекларованих доходів;

 • -використання автоматичних санкцій у вигляді конфіскації в доход держави всього майна люстрованих фізичних та юридичних осіб, яке не було задекларовано під час здійснення процедури люстрації та не було відображено в попередньо поданих податкових деклараціях.ПІД ЛЮСТРАЦІЄЮ ЕКОНОМІЧНОЮ СЛІД РОЗУМІТИ ПРОЦЕС, СПРЯМОВАНИЙ НА:

 • - добровільне повідомлення громадянами (які претендують на зайняття відповідних посад):

 • про наявне в них та в пов”язаних з ними осіб майна та відповідність його обсягів задекларованим доходам;

 • про фактичне дотримання вимог щодо заборони суміщення державних (виборних) посад з іншою роботою;

 • про фактичне або навіть і юридично оформлене управління власним бізнесом;

 • - перевірку посадовців (чиновників) всіх гілок державної влади (державних службовців, суддів, народних депутатів), які займають вже свої посади, а також претендентів на відповідні посади та претендентів на участь в виборчих процесах (як фізичних, так і юридичних осіб) на предмет наявності, законності у них та близьких їм осіб майна, грошових коштів, в т.ч. за кордоном, та відповідності їх рівню задекларованих доходів;

 • - використання автоматичних санкцій у вигляді конфіскації в доход держави всього майна люстрованих фізичних та юридичних осіб, яке не було задекларовано під час здійснення процедури люстрації та не було відображено в попередньо поданих податкових деклараціях.

 • - автоматичне, передбачене законодавством, звільнення з посад або недопущення до їх зайняття осіб, які надали неправдиву інформацію, з застосуванням передбачених законодавством санкцій, в т.ч. конфіскації в дохід держави не задекларованого своєчасно майна.ЛЮСТРАЦІЯ ПОЛІТИЧНА

  • тобто державна система (механізм)
 • ПУБЛІЧНОГО НАДАННЯ всіма зареєстрованими ПАРТІЯМИ, партійними фракціями, а також публічними політиками (згідно до визначеного законом переліку) ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ про свою політичну та фінансову діяльність, про політичні (соціально-економічні, культурні тощо) програми та про результати їх реалізації за відповідні періоди (етапи);

 • офіційного щорічного проведення АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ такої інформації та фінасово-партійної діяльності самих люстрованих осіб відповідними державними органами за РАХУНОК САМИХ ЛЮСТРОВАНИХ ОСІБ (ПАРТІЙ).

 • публічного, системно упорядкованого та безоплатного для користувачів РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • про партії, партійні фракції в виборних органах та їх лідерів, про партійні програми, програмні документи та заяви партійних фракцій та стан їх виконання (дотримання);

 • про фактичні напрями та результати реалізації державно-політичних рішень, прийнятих партіями, їх лідерами, фракціями в парламенті та представницьких органах, виборних органах самоврядування (або про опозиційну діяльність);

 • про програми, програмні заяви, концепції роботи публічних політиків (народних депутатів, керівників вищих органів державної влади;

 • про фінансово-економічний стан діяльності відповідних юридичних осіб.Першочергові завдання (етапи) по створенню люстраційної процедури

   • відпрацювання та прийняття на законодавчому рівні цілей, завдань, стратегії та методики проведення люстрації в Україні;
   • визначення органів, які будуть здійснювати люстрацію;
   • уникнення дублювання функцій державних органів управління, прокуратури, судових органів, а також їх окремих підрозділів, посадових осіб, які будуть виконувати люстраційні функції на постійній основі;
   • визначення порядку оперативного проведення першого етапу люстраційної компанії, а саме прийняття громадян на державну службу в нинішній період – при формуванні уряду, урядових органів, призначенні державних службовців, визнанні представників офіційної опозиції на всіх рівнях держави (спрощений порядок);
   • визначення порядку підготовки та проведення другого етапу люстрації, а саме отримання люстраційних заяв від осіб, які вже займають відповідні посади - народних депутатів, депутатів рад інших рівнів, членів судів, прокурорів всіх рівнів, керівників та осіб, які входять до керівних та виконавських, ревізійних органів партій, громадських організацій від обласного рівня та вище (повний порядок);
   • визначення порядку проведення третього етапу люстрації, як постійно функціонуючого механізму дій щодо осіб, які в майбутньому будуть претендувати на зайняття відповідних посад в державній та/або громадсько-політичній сферах життя українського суспільства (базовий порядок), тобто створення чіткого алгоритму отримання, перевірки, зберігання та оприлюднення відповідної інформації про співробітництво із спецслужбами та наявність майна і майнових прав;


Першочергові завдання (етапи) по створенню люстраційної процедури

   • визначення та коректування завдань для відповідних люстраційних органів, працівників таких органів, органів та їх окремих працівників, на яких буде покладено часткове виконання люстраційних дій, доведення до них таких функцій та обов”язків;
   • забезпечення повної і своєчасної реалізації люстраційних завдань, заходів, дій безпосередніми виконавцями (органами, посадовцями), недопущення помилок і зловживань;
   • впорядкування координації дій центральних і регіональних люстраційних органів; поглиблення взаємодії правоохоронних та люстраційних органів;
   • визначення, упорядкування та впровадження єдиних вимог, правил та підходів до збору, збереження інформації, формування та уніфікації звітності, здійснення аналітичної роботи щодо люстрації, забезпечення чітких прозорих механізмів такої роботи;
   • встановлення систематичної та формалізованої обов’язкової звітності органів люстрації про результати своєї роботи перед вищими люстраційними органами, урядовими органами, громадськістю, офіційною опозицією;
   • регламентація порядку здійснення ефективного контролю за люстраційним процесом та його станом зі сторони Верховної Ради України, Уряду та офіційної опозиції, встановлення форм реагування на результати люстрації, на виявлені при цьому порушення, на факти зловживань, на проблемні ситуації та спірні питання тощо.


ПРОГНОЗ ПОЗИТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ПЕРМАНЕНТНОЇ ЛЮСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

 • Реалізація проголошеного Президентом України та його урядовою командою політичного курсу шляхом впровадження системи перманентної люстрації (очищення) влади в Україні забезпечить досягнення таких результатів:

 • реалізації ідеології «суспільного договору», про який говорив Президент України в посланні до українського народу;

 • створенню механізму, який унеможливлюватиме узурпацію влади народу у вигляді таємного тиску на народних обранців, державних службовців, суддів, маніпулювання ними, виключення можливості таємного співробітництва вищих посадовців держави, суддів (та адвокатів) зі спецслужбами, таємними товариствами;

 • створенню дієвої системи виявлення фактів незаконного набуття майна та майнових прав державними службовцями, народними обранцями, політичними діячами, фактів приховуванні ними своїх доходів;

 • недопущення негативного впливу олігархічних кіл та великого капіталу (вітчизняного та іноземного) на посадовців вищого рівня, тобто недопущення узурпації влади;

 • створення системи громадсько-політичного та державного контролю за реальним функціонуванням політичних партій та громадських об”єднань як суб“єктів первинних етапів формування органів влади та офіційної опозиції, профілактиці утворення і існування фіктивних або тоталітарних політичних структур (партій) та громадських організацій з метою проникнення до влади. АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ХОЧЕ РОЗСЕКРЕТИТИ АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ ПРО КОЛАБОРАНТІВ КДБ, АБИ «ОЧИСТИТИ СУСПІЛЬСТВО»

 • Про це заступниця голови Адміністрації Ганна Герман сказала на відкритті у Києві виставки про "Штазі". Ганна Герман заявила, що в Україні БУДЕ РОЗРОБЛЕНИЙ ЗАКОН, ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧАТИМЕ ПЕРЕДАЧУ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ СПЕЦСЛУЖБ ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ. За її словами, досі в українських архівах зберігається багато матеріал із грифом секретності через колишню «помаранчеву владу», яка не ініціювала цей процес «ПРАВДУ ТРЕБА ЗНАТИ, ЯКОЮ Б ГІРКОЮ ВОНА НЕ БУЛА, І КОГО Б ВОНА НЕ СТОСУВАЛАСЯ. ЗА ПРАВДУ ТРЕБА ВІДПОВІДАТИ. ТРЕБА ОЧИЩУВАТИ НАШЕ СУСПІЛЬСТВО. Поки що таких законодавчих актів не має. Ми не можемо сьогодні примусити Службу безпеки порушувати закон», - каже Герман. Натомість заступниця Адміністрації Президента зауважила, що вона виступає за люстрацію в Україні і відкриття засекречених документів КДБ, АБИ ЗБІЛЬШИТИ ДОВІРУ ДО ВЛАДИ.

 • «ЯКЩО БУДУТЬ ОПУБЛІКОВАНІ СПИСКИ ТИХ, ХТО СПІВПРАЦЮВАЛИ, ТО ЛЮДИ, ЯКІ НЕ СПІВПРАЦЮВАЛИ МАТИМУТЬ ГАРАНТІЇ, ЩО ЇХ НІХТО БЕЗНЕВИННО НЕ СКРИВДИТЬ У ЦІЙ ДЕРЖАВІ».Анна Герман: я была сторонником люстрации в Украине

 • Украине необходимо активнее двигаться в сторону рассекречивания архивов бывшего Комитета государственной безопасности. Об этом в Киеве во время открытия выставки «Враг тот, кто думает иначе», посвященной методам борьбы с инакомыслием в бывшей ГДР, заявила заместитель главы администрации президента Украины Анна Герман. -  Правду нужно знать, какой бы она горькой ни была, и кого бы она ни касалась. Нужно очищать наше общество. Я была сторонником люстрации в Украине. Если будет люстрация, и будут списки тех людей, которые сотрудничали, то те, кто не сотрудничал, будут спокойны за свою репутацию. Вы понимаете, как легко создать провокацию и обвинить человека в том, что он сотрудничал с КГБ, и как тяжело от этого очиститься – доказывать, что этого не было.

 • - Польский опыт люстрации выявил странный факт: в правом политическом лагере было обнаружено больше бывших сотрудников службы безопасности (а также их информаторов и «стукачей»), чем в левом. Думаю, что нечто подобное может обнаружиться и в Украине», – сказала заместитель главы администрации президента В. Януковича. В свою очередь, гостья из Германии и одна из организаторов выставки - федеральный уполномоченный  по делам документации бывшей «Штази» - Марианне Биртлер призвала молодые демократии в вопросах люстрации использовать западный опыт.

 • - У нас, действительно, проводятся проверки высших должностных лиц на государственной службе, хотя они не являются строго обязательными. Стоит ли раскрывать архивы КГБ в Украине и в России?  С открытием таких архивов у вас будет схожий с нашим опыт:  общество по-новому увидит то, как действовала бывшая тоталитарная власть, какие преступные методы  она применяла против простых и ни в чем неповинных граждан. Более того, жертвы того режима могут наконец получить всю необходимую информацию, которая позволит в точности реконструировать историю слежки за ними, а также всего, что они перенесли в те годы, - и требовать реабилитации», – отметила Марианне Биртлер.Презентацію творчої роботи завершено

 • Щиро дякую за увагу!!! Буду радий

 • відповісти на питання.Схожі:

Конкурс «кращий державний службовець» Творча робота учасника III туру конкурсу дейниченка в. Ф. начальника контрольного управління апарату iconІі тур щорічного всеукраїнського конкурсу "кращий державний службовець" 2010 рік
Необхідність законодавчого визначення поняття нецільового використання майна, придбаного за бюджетні кошти
Конкурс «кращий державний службовець» Творча робота учасника III туру конкурсу дейниченка в. Ф. начальника контрольного управління апарату iconКонкурс «молодий підприємець року 2012» Ціль І завдання конкурсу Ціль Завдання: Про конкурс
За результатами розглянутих заяв, матеріалів та інших документів щодо участі у Конкурсі, які підтверджують заявлені в матеріалах...
Конкурс «кращий державний службовець» Творча робота учасника III туру конкурсу дейниченка в. Ф. начальника контрольного управління апарату iconМатеріали Матеріали учасника І туру Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року – 2010 “
Уміє навчати той, хто навчає цікаво, хто викладає свій предмет, хоч і не дуже привабливий, на перший погляд, так, щоб у душі учня...
Конкурс «кращий державний службовець» Творча робота учасника III туру конкурсу дейниченка в. Ф. начальника контрольного управління апарату iconМетодологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Начальник управління моніторингу бюджетних програм та інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого апарату Донецької обласної...
Конкурс «кращий державний службовець» Творча робота учасника III туру конкурсу дейниченка в. Ф. начальника контрольного управління апарату icon10263 конкурс кращий урок місяця

Конкурс «кращий державний службовець» Творча робота учасника III туру конкурсу дейниченка в. Ф. начальника контрольного управління апарату iconЕлектронна виставка Електронна виставка
Творча робота Електронна виставка " Папакіна Л. І. Зош№63 Творча робота Електронна виставка " Папакіна Л. І. Зош№63 Творча робота...
Конкурс «кращий державний службовець» Творча робота учасника III туру конкурсу дейниченка в. Ф. начальника контрольного управління апарату iconРозвиток ракетної техніки
Кибальчич розробив оригінальний проект пілотованого ракетного літального апарату, розглянув будову порохового реактивного двигуна,...
Конкурс «кращий державний службовець» Творча робота учасника III туру конкурсу дейниченка в. Ф. начальника контрольного управління апарату iconКонкурс "Колосок"
Команда "ак-47", лауреат районного конкурсу "Живи по уставу завоюєш честь І славу"
Конкурс «кращий державний службовець» Творча робота учасника III туру конкурсу дейниченка в. Ф. начальника контрольного управління апарату iconКіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка Виникнення теорії моделювання і параметризації педагогічних тестів
Латентні параметри складності завдання і рівня підготовленості учасника тестування
Конкурс «кращий державний службовець» Творча робота учасника III туру конкурсу дейниченка в. Ф. начальника контрольного управління апарату iconДень рідної мови у сзош №1 План Лінійка “Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову” (1 – 11 кл.)
Конкурс на кращий віртуозний лист улюбленому казковому герою "Я обізвуся до тебе" 5 кл

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка