1. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики


Назва1. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики
Дата конвертації04.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации1. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики.

 • 1. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики.

 • 2.Діяльність “ Руської трійці ”.

 • 3.Кирило-Мефодіївське товариство;

 • 4.Роль творчості Т.Шевченка у становленні української культури.«Руська трійця» (1833—1837 рр.) — галицьке літературне угруповання, очолюване

 • «Руська трійця» (1833—1837 рр.) — галицьке літературне угруповання, очолюване

 • М. Шашкевичем, Я. Головацьким та

 • І. Вагилевичем, що з кінця 1820-их років розпочало на західноукраїнських землях національно-культурне відродження.

 • Породжене в добу романтизму, воно мало виразно слов'янофільський і демократичний характер. Учасники його вживали прибрані слов'янські імена (Шашкевич — Руслан, Вагилевич — Далібор, Головацький — Ярослав, його брат Іван — Богдан, Ількевич — Мирослав і т. д.).

 • Девізом угруповання були слова, що їх Шашкевич вписав до спільного альбому:

 • «Світи, зоре, на все поле, поки місяць

 • зійде».Члени «Руської трійці» «ходили в народ».

 • Члени «Руської трійці» «ходили в народ».

 • Збирали усну народну творчість, записуючи народні пісні, оповіді, приказки та вислови.

 • Вивчали історію рідного народу, перекладаючи твори слов'янських будителів, писали власні літературні й наукові твори.

 • Цікаву подорож Галичиною та Буковиною здійснив Я. Головацький.

 • Закарпаттям подорожував І.Вагилевич, який проводив агітаційну роботу серед селян, закликаючи їх боротися за свої права. За це його заарештували і заборонили з'являтися в Закарпатті.Навколо «Руської трійці» об'єднувалася молодь, що прагнула працювати для добра свого народу.

 • Навколо «Руської трійці» об'єднувалася молодь, що прагнула працювати для добра свого народу.

 • Деякі її члени (М. Ількевич,

 • М. Кульчицький та ін.) були зв'язані з польським революційним підпіллям.

 • Учасники угрупування твердили, що «русини» Галичини, Буковини й Закарпаття є частиною українського народу, який має свою історію, мову й культуру.

 • Діяльність «Руської трійці», викликана як соціально-національним поневоленням українців в Австрійській Імперії, так і пробудженням інших слов'янських народів, переступила межі вузького культурництва.«Енеїда» І. Котляревського,

 • «Енеїда» І. Котляревського,

 • Граматика О. Павловського, твори харківських романтиків.

 • Фольклорні збірки М. Максимовича й

 • І. Срезневського.

 • Захоплені народною творчістю та героїчним минулим українців і перебуваючи під впливом творів передових словянських діячів, «трійчани» укладають першу рукописну збірку поезії «Син Русі»(1833). У 1835 р. «Руська трійця» робить спробу видати фольклорно-літературну збірку «Зоря».

Істотною заслугою «Руської трійці» було видання альманаху «Русалка Дністровая» (1837 р. у Будапешті), що, замість язичія, впровадила в Галичині живу народну мову, розпочавши там нову українську літературу. Вступне слово М. Шашкевича до альманаху було своєрідним маніфестом культурного відродження західноукраїнських земель.

 • Істотною заслугою «Руської трійці» було видання альманаху «Русалка Дністровая» (1837 р. у Будапешті), що, замість язичія, впровадила в Галичині живу народну мову, розпочавши там нову українську літературу. Вступне слово М. Шашкевича до альманаху було своєрідним маніфестом культурного відродження західноукраїнських земель.

 • Ідея слов'янської взаємності, що нею пройнята «Русалка Дністрова», споріднює її з Колларовою поемою «Slavy dcera» (1824), яка в значній мірі інспірувала діяльність «Руської тріці». «Русалку Дністрову» царський уряд заборонив. Лише 250 із 1000 примірників упорядники встигли продати, подарувати друзям і зберегти для себе, решту було конфісковано.

 • Гурток «Руська трійця» припинив свою діяльність 1843 р. після смерті

 • М. Шашкевича.Кири́ло-Мефо́діївське бра́тство (товариство) — українська таємна політична організація, що виникла в грудні 1845 — січні 1846 рр. у Києві.

 • Кири́ло-Мефо́діївське бра́тство (товариство) — українська таємна політична організація, що виникла в грудні 1845 — січні 1846 рр. у Києві.

 • Ініціаторами створення братства і його засновниками виступили Василь Білозерський, Микола Гулак, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Опанас Маркевич.

 • Організація була названа іменами відомих слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія.

 • Знаком братства став перстень з написом «Св. Кирило і Мефодій, січень 1846».

 • Крім організаторів, до братства незабаром увійшли: Георгій Андрузький, Олександр Навроцький, Дмитро Пильчиков, Іван Посяда, Микола Савич, Олександр Тулуб. У квітні 1846 року до братства вступив Тарас Шевченко. Восени 1846 року загальна кількість членів братства, за даними слідства, становила 12 осіб.«Книзі буття українського народу»;

 • «Книзі буття українського народу»;

 • “Записці” написаній Василем Білозерським;

 • “Статуті Слов’янського братства св. Кирила і Мефодія”, основним автором яких був Микола Костомаров;

 • В основу документів лягли ідеї українського національного відродження.побудову майбутнього суспільства на засадах християнської моралі, шляхом здійснення ряду реформ;

 • побудову майбутнього суспільства на засадах християнської моралі, шляхом здійснення ряду реформ;

 • створення демократичної федерації слов'янських народів, очолюваної Україною, на принципах рівності і суверенності;

 • знищення царизму і скасування кріпосного права і станів;

 • встановлення демократичних прав і свобод для громадян;

 • зрівняння у правах всіх слов'янських народів щодо їх національної мови, культури і освіти.

Кирило-мефодіївці, єднаючись на основі спільних політичних поглядів, бачили різні шляхи проведення їх у життя — від ліберально-поміркованого реформізму (Микола Костомаров, Василь Білозерський, Пантелеймон Куліш) — до революційних методів боротьби (Тарас Шевченко, Микола Гулак, Георгій Андрузький).

 • Кирило-мефодіївці, єднаючись на основі спільних політичних поглядів, бачили різні шляхи проведення їх у життя — від ліберально-поміркованого реформізму (Микола Костомаров, Василь Білозерський, Пантелеймон Куліш) — до революційних методів боротьби (Тарас Шевченко, Микола Гулак, Георгій Андрузький).

 • Члени братства вели активну громадсько-політичну діяльність: вони поширювали ідеї братства через розповсюдження його програмних документів, прокламацій («До братів-українців», «До братів-великоросів і поляків»), твори Тараса Шевченка; займалися науковою працею і виступали з лекціями в навчальних закладах Києва, в яких проповідували свої погляди; піклувалися про розвиток народної освіти, збирали кошти на відкриття народних шкіл, написання і видання нових книг (зокрема, Пантелеймон Куліш підготував перший підручник з історії України «Повість про український народ», виданий 1846 року, та ін.).Творчість Т.Г. Шевченка відкрила новий, вищий етап у розвитку української культури. Нею був стверджений критичний реалізм в українській літературі, започаткований її революційно-демократичний напрям. Ім'я Шевченка вперше стало відомим на просторах Російської імперії, коли півтора століття тому в Петербурзі вийшла невелика книжечка "Кобзар". В історії України автор цього видання був винятковим явищем — він вийшов з найглибших надр трудового народу і здобув всесвітню славу. Але саме походження ще не гарантує відданості людини своїй соціальній природі до кінця життя (відомий дворянський історик М. Погодін, наприклад, за походженням був кріпаком). Тарас Шевченко був і залишався вірним народові, ніколи не розривав з ним зв'язку і в кінці життя з гордістю писав: "... я по плоті і духу син і рідний брат нашого безталанного народу".

 • Творчість Т.Г. Шевченка відкрила новий, вищий етап у розвитку української культури. Нею був стверджений критичний реалізм в українській літературі, започаткований її революційно-демократичний напрям. Ім'я Шевченка вперше стало відомим на просторах Російської імперії, коли півтора століття тому в Петербурзі вийшла невелика книжечка "Кобзар". В історії України автор цього видання був винятковим явищем — він вийшов з найглибших надр трудового народу і здобув всесвітню славу. Але саме походження ще не гарантує відданості людини своїй соціальній природі до кінця життя (відомий дворянський історик М. Погодін, наприклад, за походженням був кріпаком). Тарас Шевченко був і залишався вірним народові, ніколи не розривав з ним зв'язку і в кінці життя з гордістю писав: "... я по плоті і духу син і рідний брат нашого безталанного народу".

Природа дуже щедро обдарувала юнака — в нього було два покликання: художника і поета. Почав він творчий шлях як художник, здобув визнання вже в молоді роки, а в кінці життя йому було надано звання академіка. Проте переважало в ньому друге, основне й головне покликання — поета, мало сказати — новатора, а поета особливої, незвичайної сили думки, глибини почуття, могутньої революційної пристрасті. Порівняно недавно стала відома одна з перших поетичних спроб Шевченка — вірш "Нудно мені, що маю робити?". Від цих перших рядків і до останнього передсмертного вірша "Чи не покинуть нам, небого..." поет висловлював думи, почуття й прагнення свого народу. Слідом за "Кобзарем" з'являється альманах "Ластівка", де також надруковано ранні твори Шевченка, які не ввійшли до збірки, зокрема балада "Причинна". (Тепер цією поезією відкривається "Кобзар".) Уже перші проби пера Шевченка зі своєю народністю, емоційністю були виключно новим явищем в українській літературі.

 • Природа дуже щедро обдарувала юнака — в нього було два покликання: художника і поета. Почав він творчий шлях як художник, здобув визнання вже в молоді роки, а в кінці життя йому було надано звання академіка. Проте переважало в ньому друге, основне й головне покликання — поета, мало сказати — новатора, а поета особливої, незвичайної сили думки, глибини почуття, могутньої революційної пристрасті. Порівняно недавно стала відома одна з перших поетичних спроб Шевченка — вірш "Нудно мені, що маю робити?". Від цих перших рядків і до останнього передсмертного вірша "Чи не покинуть нам, небого..." поет висловлював думи, почуття й прагнення свого народу. Слідом за "Кобзарем" з'являється альманах "Ластівка", де також надруковано ранні твори Шевченка, які не ввійшли до збірки, зокрема балада "Причинна". (Тепер цією поезією відкривається "Кобзар".) Уже перші проби пера Шевченка зі своєю народністю, емоційністю були виключно новим явищем в українській літературі.

Схожі:

1. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики iconОсновні напрями урядової політики в економічній та соціальній сфері
Основні напрями економічної та соціальної політики кабінету міністрів україни на 2006 рік
1. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики iconЕ-Врядування в Естонії – організація, політики, основи е-Врядування в Естонії – організація, політики, основи
В естонії більш ніж 700 громадських точок доступу в Інтернет, 51 на 100 000 чол
1. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики iconАлхімік Виконала
Постмодернізм це… цілісний, багатозначний, динамічний, залежний від соціальних І національних особливостей комплекс мистецьких, філософських,...
1. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики iconТип – інноваційний, нормативний Вид – науково-методичний
Науково-методичний проект "Формування компетентності вчителів в умовах профільної школи"
1. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики iconОрганізація навчального процесу
З підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних І керівних працівників внз ІІІ-ІV рівня акредитації та його науково-методичне...
1. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики iconУправління освіти Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації Районний науково-методичний центр
Організація науково-експериментальної роботи у закладах освіти Голосіївського району міста Києва
1. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики iconОрганізація захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими терористичними актами тероризм (від латинського «terror» страх)
Організація захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими терористичними актами
1. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики iconНауково-методичне забезпечення на регіональному рівні реалізації завдань державної політики в галузі освіти
«Технопарк для освітян» в систему науково-методичного супроводу розвитку освітніх систем базових навчальних закладів та закладів,...
1. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики iconОрганізація і керівництво методичною роботою в умовах особистісно орієнтованого підходу

1. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики. Організація науково-мистецьких товариств в умовах реакційної урядової політики iconНауково-методичний супровід педагогічного пошуку та експериментування в умовах модернізації освіти


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка