Закон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій


НазваЗакон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій
Дата конвертації04.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


Основні риси філософії середньовіччя.

 • Теоцентризм – будь-яка філософська проблема Середньовіччя розглядається в контексті ідеї Бога і виводиться нею.

 • Ознакою філософії є теодіцея (Бог і справедливість) – вчення, яке пояснює протиріччя між ідеєю Бога як Абсолютного блага і наявність світового зла.

 • Телеологізм – усе навколо поставлено Богом і в кінцевому значенні досягне мети.

 • Персоналізм – Бог це Абсолютна особистість, за образом до якої створена людина.

 • Гностицизм – релігійно-філософське вчення, яке поєднує у собі елементи християнства, іудаїзму, античної релігії, вавилонських, перських та інших вірувань. Завдання людської душі спокутувати свої гріхи, звільнення від обтяжливого буденного життя.


Філон Александрійський

 • першим довів можливість поєднання біблійної віри із грецькою філософією у 29 році н.е. Філон вважав, що біблійна мудрість і грецька філософія одне джерело – божественний розум – ЛОГОС. Біблійна мудрість породжена Божественним Логосом, який відкрив себе пророкам, а грецька філософія це людське відтворення Логосу.Логос

 • це світовий порядок, краса і гармонія, закон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною – Боголюдина.Рух філософії середньовіччя спрямовували:

 • Проблема універсалій – природа загальних понять, які можна пізнати свідомістю людини. Але номіналісти на відміну від реалістів вважали, що воля має перевагу над свідомістю.

 • Проблема вибору між добром і злом – проблема гріхопадіння у біблійній філософії.

 • Співвідношення душі і тіла. Оріген 3-е ст. н.е. вважав, що людина складається з: духа, душі і тіла. Дух дарується Богом і спрямований до добра. Душа має подвійну природу і вона обирає між добром і злом. Зло походить від людини, її зловживань свободою – божественним даром. Середньовічний аскетизм – це не відмова від тіла, а виховання плоті, щоб підпорядкувати її служінню Богу.Аврелій Августин Блаженний (354 – 430 рр.)

 • Він розуміє буття Бога із людського мислення. Розум людини і душевні переживання ставляться вище ніж матеріальний світ і виражають божественну присутність. У творах “Сповідь”, “Град Земний” і “Град Божий”, описує, що лише божественна благодать може вивести людину із лабіринтів спокус світу і власного Я. Град Земний влаштований на забутті Бога, а Град Небесний – “любов до Бога і презирство до себе”.Схоластика

 • В 11 – 14 століттях у середньовічній філософії поширюється вчення схоластика (школа, навчання), яка розумом і мисленням доводить про існування Бога, а не тільки вірою як у патристиці.Фома Аквінський (1225 – 1274 рр.)

 • розробив концепцію середньовічного реалізму. Він пише про людину як поєднання активної душі і пасивного тіла. Душа – це неповторне безсмертне начало і є найблагороднішою у всій природі.Філософія Відродження

 • Відродження - це період розвитку країн Західної і Центральної Європи (14-16 ст.) коли відбувся перехід від середньовічної культури до культури Нового Часу. Він починається романським Відродженням і завершується Реформацією.Основними рисами епохи Відродження є :

 • Антропоцентризм – принцип, відповідно до якого людина є завершенням еволюції світобудови і головною категорією філософії.

 • Пантеїзм – принцип розуміння Бога, як безособового начала, який править світом.

 • Гуманізм – людина є вищою цінністю світобудови.Романське Відродження

 • Романське відродження зародилося у 13-14-у столітті і пов’язане із творчістю Данте Аліг’єрі, Джотто, Леонардо Да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля Санті, філософа Тиціана.Для романського Відродження характерно:

 • Висунення на перший план художньої творчості.

 • Домінування творчості над пізнанням.

 • Універсалізація людської сутності. Людина не може пов’язувати себе з однією професією. Вона повинна розвиватися різнобічно, що спрямовується на перетворення себе і світу.Марсіліо Фічіно

 • представник італійського відродження 1433 – 1499 рр. “Платонівська теологія про безсмертя душі” – його трактат, де Фічіно намагається здолати раціоналізм схоластики шляхом звернення до філософії Платона і неоплатонізму, поєднуючи платонівське вчення з основами християнства. Він виділяє 2 положення:

 • Утвердження богоподібності людини, яка на вищих щаблях свого розвитку може поєднуватися із творцем. Новим тут виступає твердження про творчу активність людини у процесі злиття із Богом.

 • Вчення про всезагальну релігію. Усі релігії і церкви є етапами осягнення Єдиного Бога.Джордано Бруно (1548 – 1600 рр.)

 • послідовник геліоцентричного вчення Миколи Коперніка. Бруно говорив про множинність небесних світил, про обертання землі навколо сонця та існування сонячної системи. Інквізиція засуджує його до страти на вогнищі як єретика. У 1600 р. він був спалений у Римі на площі Квітів.Галілео Галілей (1564 – 1642)

 • відмовив у міркуванні про Бога, а також про обертання землі навколо сонця. Але він зрікається своїх теорій, чим зберігає своє життя.Для германського Відродження характерні риси:

 • Містицизм – віра домінує над розумом, божественне над людським. Реалістичним є сам Бог а не людина.

 • Фаталізм. Людським життям керують потойбічні сили, які спрямовують її життя у будь-який бік.Еразм Ротердамський (1469 – 1536 рр.)

 • властива велика іронія у ставленні до людини, що робить його своєрідним Сократом епохи Відродження. Праця “Похвала глупоті”, де він висміює буденні людину, яка хвалиться здоровим глуздом.Мартін Лютер (1483 – 1546)

 • вчення якого поклало початок релігійного руху – протестантизм. Він поклав в основу вчення 5 фундаментальних положень:

 • Домінанта віри. Віра домінує над знаннями і вчинками людей. Виступив проти авторитету церкви. Церква не може виступати посередником між Богом і людиною.

 • Можливість особистого безпосереднього спілкування з Богом.

 • Абсолютний авторитет Біблії. Він заміняє авторитет церкви і заміняє його на авторитет Біблії.

 • Проголошення збагачення як угодної Богу справи.

 • Ідея поєднання свободи волі і “рабства воліСхожі:

Закон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій iconЗакон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій
Бог і справедливість вчення, яке пояснює протиріччя між ідеєю Бога як Абсолютного блага і наявність світового зла
Закон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій iconЯке значення має народження Яке значення має народження
Адже Ісус Христос був одночасно і Богом, і Людиною. Він був посланий на землю Богом Отцем для того, щоб врятувати людство, яке жило...
Закон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій iconЗакон життя Закон життя і зв’язок з Богом
Отець виливає на всіх життєву енергію; і через Сина вона повертається у потоках хвали і радісного служіння до Великого Джерела всього...
Закон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій iconУрок світової літератури в 6 класі
Старий Заповіт і Новий Заповіт. Старий Заповіт розповідає про створення Богом світу і перших людей Адама і Єву, про вигнання їх з...
Закон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій iconПризентація на тему: космологія учня 11-б класу
«всесвіт» і грец. λογια «вчення») вчення про Всесвіт у цілому та про місце людства у ньому. Незважаючи на давність самого вчення,...
Закон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій iconПредмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез

Закон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій iconПредмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез

Закон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій iconПредмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез

Закон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій iconЦе вчення про мораль медпрацівників, їх поведінку, взаємозв’язки з хворими, з колегами, із суспільством
Складовою частиною медичної етики є деонтологія вчення про обов’язки медичного працівника
Закон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій iconДавньогрецький театр виник з сільських святкувань на честь бога Діоніса. Спочатку Діоніс вважався богом продуктивної сили природи і греки зображали його у вигляді козла або бика
Діоніса. Спочатку Діоніс вважався богом продуктивної сили природи і греки зображали його у вигляді козла або бика. Проте пізніше,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка