Сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2s сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2SO4


НазваСульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2s сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2SO4
Дата конвертації04.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииСульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2SO4.

 • Сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2SO4.

 • Будова молекули. Графічна формула молекули:

 • Сульфатна кислота ,як і всі інші кислоти, — молекулярна сполука

 • Кулестержнева модель молекули сульфатної кислотиЗа звичайних умов

 • За звичайних умов

 • чиста сульфатна кислота — безбарвна оліїста рідина

 • без запаху,

 • майже удвічі важча за воду (ρ = 1,83 г/см3).

 • Температура плавлення сполуки становить +10,3 °С, а кипіння +280 °С.

 • Під час кипіння кислота починає розкладатися на сульфур(VI) оксид і воду.

 • Сульфатна кислота необмежено розчиняється у воді, тобто змішується з нею в будь яких співвідношеннях з утворенням розчину. • Розчинення кислоти у воді супроводжується виділенням великої кількості теплоти.

 • Для того щоб із концентрованої сульфатної кислоти виготовити її розбавлений розчин, кислоту доливають у воду, а не навпаки.

 • Тоді температура рідини зростає повільніше, і вдається запобігти її закипанню й розбризкуванню.Вона взаємодіє з:

 • Вона взаємодіє з:

 • 1)металами, розміщеними в ряді активності до водню;

 • 2) основними й амфотерними оксидами; 3) основами;

 • 4) амфотерними гідроксидами;

 • 5) солями • Сульфатна кислота завдяки наявності в молекулі двох ковалентт них полярних зв’язків О–Н є двохосновною.

 • Її дисоціація за першою стадією в розбавленому розчині відбувається майже повністю (це сильна кислота), а за другою — частково:

 • H2SO4→H + HSO4;

 • HSO4→H + SO4²ˉ.

 • Проте у йонноомолекулярних рівняннях сульфатну кислоту записують такою сукупністю йонів:

 • 2H +SO4²ˉ. • взаємодіє майже з усіма металами. Можливість цих реакцій, а також склад їх продуктів залежать від концентрації кислоти і хімічної активності металу. Метал завжди є відновником. Тому сульфатна кислота, реагуючи з ним, буде окисником і відновлюватиметься.

 • +1 +6 –2

 • У молекулі H2SO4 можуть відновлюватися (зменшувати ступінь окиснення) два елементи — Гідроген і Сульфур.

 • Якщо з металом взаємодіє розбавлена сульфатна кислота, то відновлюється Гідроген.

 • Продукти реакції — сульфат металічного елемента і водень:

 • 2Al + 3H2SO4 (розб.) = Al2(SO4)3+ 3H2↑.Нагадую, що «витісняти» водень здатні метали, розміщені в ряду активності перед ним.

 • Нагадую, що «витісняти» водень здатні метали, розміщені в ряду активності перед ним.Із розбавленою сульфатною кислотою не реагують мідь а), ртуть, золото, платина, інші хімічно пасивні метали.

 • Із розбавленою сульфатною кислотою не реагують мідь а), ртуть, золото, платина, інші хімічно пасивні метали.Сульфатна кислота утворює солі, загальна назва яких — сульфати

 • Сульфатна кислота утворює солі, загальна назва яких — сульфати

 • Більшість сульфатів розчиняється у воді.

 • При випарюванні їх розчинів часто виділяються кристалогідрати, наприклад CuSO4•5H2O, FeSO4•7H2O, Al2(SO4)3•18H2O.

 • Малорозчинними є солі CaSO4 і Ag2SO4, а практично нерозчинними — BaSO4 і PbSO4.

 • Утворення осаду барій сульфату використовують як якісну реакцію на йони SO4²ˉ

гіпсСаSO4·2Н2О; глауберова сільNa2SO4·10H2О; гірка сільMgSO4·7H2О.

 • гіпсСаSO4·2Н2О; глауберова сільNa2SO4·10H2О; гірка сільMgSO4·7H2О.

 • Із наведених формул стає зрозуміло, що це кристалогідрати, тобто вони містять кристалізаційну воду, яка при нагріванні випаровується.

 • На цій властивості кристалогідратів ґрунтується виробництво алебастру 2СаSO4·Н2О з природного гіпсу, який нагрівають до 120–190 °С, у наслідок чого він втрачає частину води.

 • При змочуванні водою кімнатної температури алебастр легко приєднує воду й знову перетворюється на гіпс.

 • Це відбувається щоразу при накладанні гіпсових пов’язок на травмовані частини тіла, під час виготовлення гіпсових виробів художнього та будівельного призначення.Глауберову сіль Na2SO4·10H2О застосовують у виробництві скла, соди, фарб, у медицині.

 • Глауберову сіль Na2SO4·10H2О застосовують у виробництві скла, соди, фарб, у медицині.

 • Гірку сіль MgSO4·7H2О використовують в обробці тканин, дубінні шкіри, виготовленні медичних препаратів.

 • Купрум(ІІ) сульфат, пентагідрат, або мідний купорос CuSO4•5H2O,застосовують у сільському господарстві як засіб проти хвороб і шкідників рослин.Якісною реакцією на сульфат аніони є взаємодія їх з катіонами Барію (розчинними у воді сполуками Барію), у результаті чого утворюється нерозчинний у воді і кислотах білий дрібнокристалічний осад Барій сульфату.

 • Якісною реакцією на сульфат аніони є взаємодія їх з катіонами Барію (розчинними у воді сполуками Барію), у результаті чого утворюється нерозчинний у воді і кислотах білий дрібнокристалічний осад Барій сульфату.

 • Скорочене йонне рівняння якісної реакції таке:

 • Ba² + SO4 = BaSO4 ²ˉ↓Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин.

 • Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин.

 • Серед сульфуровмісних забрудників навколишнього середовища найбільш шкідливими є сульфур(ІV) оксид і гідроген сульфід, або сірководень.

 • Щодо гідроген сульфіду, то потрібно наголосити на високій токсичності цієї газуватої речовини з неприємним запахом тухлих яєць (утворюється при гнитті білка курячого яйця й спричинює його неприємний запах).Чи доводилося вам спостерігати, як після довгоочікуваного літнього дощу рослини замість того, щоб рости й давати врожай, жовкнуть,в’януть і навіть гинуть (досить часто це трапляється з огірками)?

 • Чи доводилося вам спостерігати, як після довгоочікуваного літнього дощу рослини замість того, щоб рости й давати врожай, жовкнуть,в’януть і навіть гинуть (досить часто це трапляється з огірками)?

 • З великою ймовірністю можна стверджувати, що дощ був не звичайний, а кислотний, і завдав шкоди рослинам. Кислотні дощі пошкоджують листки, руйнують їх захисні воскові покриви, через що ті стають легкопроникними для комах, шкідливих грибів і мікроорганізмів. Окрім рослин, кислотні дощі завдають шкоди тваринам,водоймам, ґрунтам.

 • Хімічний аналіз кислотних дощів показує наявність у них сульфатної та нітратної кислот. Поява цих речовин — наслідок розглянутих хімічних перетворень оксидів Сульфуру і Нітрогену в атмосфері.

 • Кислотний дощ— це дощ, що містить певну кількість кислот, утворених унаслідок взаємодії з водою наявних у повітрі таких забруднювачів, як оксиди Сульфуру і Нітрогену.

 • Щороку внаслідок спалювання твердого палива, роботи двигунів внутрішнього згорання, промислових викидів заводів по виробництву сульфатної і нітратної кислот концентрація цих оксидів у повітрі збільшується. Тому кислотні дощі створюють реальну загрозу людині, рослинному й тваринному світу.Фізіологічна дія гідроген сульфіду проявляється в тому, що він блокує дихальний центр.

 • Фізіологічна дія гідроген сульфіду проявляється в тому, що він блокує дихальний центр.

 • Смертельною дозою для людини є вдихання протягом 5–10 хв повітря з об’ємною часткою гідроген сульфіду 0,08%.

 • Забруднюють повітря сульфуровмісними речовинами викиди нафтопереробних заводів, теплові електростанції.Охорона навколишнього середовища полягає насамперед у зменшенні викидів, а отже, у модернізації виробництва, запровадженні технології замкненого циклу, коли гази, що є відходами названих виробництв, використовують як сировину для інших виробництв.

 • Охорона навколишнього середовища полягає насамперед у зменшенні викидів, а отже, у модернізації виробництва, запровадженні технології замкненого циклу, коли гази, що є відходами названих виробництв, використовують як сировину для інших виробництв.

 • Користь від цього подвійна — не забруднюється навколишнє середовище, а вироблена з гідроген сульфідних відходів нафтопереробної промисловості сульфатна кислота має найменшу вартість.

 • Удосконаленням технології виробництва сульфатної кислоти.

 • займався український хімік Іван Євграфович Ададуров (1879–1938). • Сульфатна кислота H2SO4 — безбарвна оліїста рідина без запаху, яка необмежено розчиняється у воді. Це сильна й нелетка двохосновна кислота.

 • Вона реагує з металами, основними й амфотерними оксидами, основами, амфотерними гідроксидами, а також солями з утворенням сульфатів.

 • Сульфатну кислоту та її солі широко використовують у різних галузях. • Дякую за увагу!Схожі:

Сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2s сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2SO4 iconОцтова кислота Презентація підготовлена ученицею 9 класу Лук'яновою Іриною
Оцтова або етанова кислота- органічна речовина з формулою ch3cooh. Слабка, насичена одноосновна карбонова кислота. Похідні оцтової...
Сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2s сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2SO4 iconСероводоро д, сірчистий водень (H2S) безбарвний газ з різким запахом. Хімічна формула H2S
Зустрічається в природі у складі нафти, природного газу, вулканічного газу і в гарячих джерелах
Сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2s сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2SO4 iconВступ (що таке естери, їх загальна формула, назви естерів). Вступ (що таке естери, їх загальна формула, назви естерів)
Естери (складні ефіри) функціональні похідні карбонових або мінеральних кислот, в яких гідроксильна група заміщена залишком спирту...
Сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2s сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2SO4 iconФормула Ліувілля-Остроградського Формула Ліувілля-Остроградського
Формула, що поєднує визначник Вронського (Вронскіан) для рішень диференціального рівняння й коефіцієнти в цьому рівнянні. Нехай є...
Сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2s сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2SO4 icon10. Обчислюємо в середовищі табличного процесора Обчислення в електронних таблицях здійснюється за допомогою формул
Формула – це арифметичний або логічний вираз. Формула в середовищі ms excel завжди починається зі знака “=“ для того, щоб можна було...
Сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2s сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2SO4 iconЩо таке формула Excel 2007? Що може містити така формула? Які правила її запису? Що таке формула Excel 2007? Що може містити така формула? Які правила її запису?
Який вигляд має формула для обчислення суми чисел, які знаходяться в клітинках електронної таблиці? Як обчислити середнє арифметичне...
Сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2s сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2SO4 iconФормула це значення (результат обчислень), Формула

Сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2s сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2SO4 iconМетоди дослідження серцево судинної системи: Опитування хворого або його родичів
Ревмопроби (С-реактивний білок, серомукоїд, сіалова кислота, антистрептолізиновий тест)
Сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2s сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2SO4 iconПоширення в природі Зміст Мурашина кислота
Мурашина кислота hcooh міститься у виділеннях залоз мурашок, в деяких видах рослин, в деяких видах рослин
Сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2s сульфатна, або сірчана, кислота її формула — H2SO4 iconПовторюємо: Що таке формула Excel 2007? Що може містити така формула? Які правила її запису?
А якщо потрібно було б скласти числа з діапазону клітинок А1: А100? Перша з наведених формул стала б дуже громіздкою, а друга змінилась...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка