Морзе Н. В., д п. н., професор


НазваМорзе Н. В., д п. н., професор
Дата конвертації04.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации







«Інформаційна технологія – сукупність методів, засобів і прийомів, що використовують для пошуку, накопичення, обробки, зберігання, представлення, передачі інформації (даних і знань) за допомогою засобів обчислювальної техніки і зв’язку, а також засобів їх раціональної поєднання з безмашинними процесами обробки інформації.»

 • «Інформаційна технологія – сукупність методів, засобів і прийомів, що використовують для пошуку, накопичення, обробки, зберігання, представлення, передачі інформації (даних і знань) за допомогою засобів обчислювальної техніки і зв’язку, а також засобів їх раціональної поєднання з безмашинними процесами обробки інформації.»

 • Морзе Н.В., д.п.н., професор.



Враховуючи розвиток сучасних інформаційних технологій та педагогічні завдання використання ІТ (розвиток особистості, виконання соціального замовлення, інтенсифікація навчально-виховного процесу), зрозуміло, що необхідна така модель навчально-виховного процесу, яка б дозволяла учню використовувати комп’ютерні технології як інтелектуальний підсилювач під час вивчення дисциплін, які не пов’язані з інформатикою.

 • Враховуючи розвиток сучасних інформаційних технологій та педагогічні завдання використання ІТ (розвиток особистості, виконання соціального замовлення, інтенсифікація навчально-виховного процесу), зрозуміло, що необхідна така модель навчально-виховного процесу, яка б дозволяла учню використовувати комп’ютерні технології як інтелектуальний підсилювач під час вивчення дисциплін, які не пов’язані з інформатикою.



Основні із поставлених завдань вирішуються за допомогою мультимедійних засобів навчання. Адже Multimedia – це багатокомпонентне середовище, яке дозволяє використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію, а отже дозволяє працювати з інформацією не тільки в цифровому вигляді, а й використовуючи звуковий, друкований та ін. ряди подання інформації.

 • Основні із поставлених завдань вирішуються за допомогою мультимедійних засобів навчання. Адже Multimedia – це багатокомпонентне середовище, яке дозволяє використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію, а отже дозволяє працювати з інформацією не тільки в цифровому вигляді, а й використовуючи звуковий, друкований та ін. ряди подання інформації.



Основу сучасних інформаційних технологій складають п’ять технічних досягнень:

 • Основу сучасних інформаційних технологій складають п’ять технічних досягнень:

 • Поява нового середовища накопичення інформації на електронних носіях даних (магнітні стрічки, магнітні диски, лазерні диски тощо).

 • Розвиток засобів зв’язку, що забезпечує доставку інформації практично в будь-яку точку земної кулі без суттєвих обмежень у часі та відстані, активне використання населенням засобів зв’язку (радіомовлення, телебачення, мережа передачі даних, супутниковий зв’язок, телефонна мережа).

 • Розвиток мікропроцесорної техніки, яка забезпечує можливість цифрової обробки інформації (електронні пристрої для збереження, відображення та перетворення інформації, техніка для копіювання та розмноження інформації, сучасна аудіо-відеотехніка тощо).

 • Можливість автоматизованої обробки інформації за допомогою комп’ютера за заданими алгоритмами (обробка, зберігання, передача, представлення у потрібній формі тощо).

 • Бурхливий розвиток мережі Internet і перспективи в зв’язку з її використанням.

 •  



Практика показала, що сучасний вчитель повинен впевнено володіти:

 • Практика показала, що сучасний вчитель повинен впевнено володіти:

 • методикою підготовки та структуризації ділової документації та навчально-дидактичного матеріалу і навичками роботи щодо створення електронних документів (наприклад засобами текстового процесора Microsoft Office Word);

 • методикою використання навчальних мультимедійних презентацій у навчально-виховному процесі та навичками щодо їх створення (наприклад засобами редактора презентацій Microsoft Office Power Point;

 • конференц-технологіями NetMeeting для побудови навчальних занять, як у комп’ютерному класі, так і в процесі дистанційного навчання;

 • електронною поштою та Інтернет-ресурсами для використання додаткових можливостей під час організації занять з використанням інформаційних технологій та пошуку додаткової інформації;

 • методикою створення тестів та роботи з тестовими оболонками як одною з форм організації комп’ютерного контролю;

 • методикою роботи з сучасними програмними засобами навчального призначення.



Аналіз літератури, верстання книг (пошукові системи, електронні енциклопедії, OneNote, верстання у Word, інтерактивні книги)

 • Аналіз літератури, верстання книг (пошукові системи, електронні енциклопедії, OneNote, верстання у Word, інтерактивні книги)

 • Обробка мультимедійної інформації (запис та редагування відео та аудіо інформації, режисура та монтаж відеокліпів у програмі MS MovieMaker)

 • Організація командної роботи над проектом (керування завданнями, робота зі списками розсилки та списками контактів електронної пошти в MS Outlook, розробка плану проекту в MS Project, MS SharePoint, ведення інтернет-форуму)

 • Економічний аналіз (засоби економічного аналізу в MS Excel, інтеграція табличного процесора і СБД, Visual Basic for Applications)



Вибір теми проекту, та ключових питань

 • Вибір теми проекту, та ключових питань

 • Планування роботи над проектом

 • Створення проектної документації

 • Організація командної роботи над проектом

 • Самоконтроль та контроль з боку вчителя за виконанням планів

 • Зворотній зв’язок та корекція роботи над проектом

 • Підготовка до публічного захисту

 • Проведення публічного захисту робіт









Створити електронну книгу з обраного тексту і підготувати її для публікації в друкованому та електронному вигляді в форматі MS Word згідно вимог типографії. Текст повинен форматуватися тільки з використанням стилів, без безпосереднього форматування. Книга повинна мати обкладинку, ілюстрації, колонтитули, відповідні назвам глав, нумерацію сторінок, автоматичний зміст та список ілюстрацій, вихідні дані, багатомовну анотацію та глосарій персонажів.

 • Створити електронну книгу з обраного тексту і підготувати її для публікації в друкованому та електронному вигляді в форматі MS Word згідно вимог типографії. Текст повинен форматуватися тільки з використанням стилів, без безпосереднього форматування. Книга повинна мати обкладинку, ілюстрації, колонтитули, відповідні назвам глав, нумерацію сторінок, автоматичний зміст та список ілюстрацій, вихідні дані, багатомовну анотацію та глосарій персонажів.



Об’єм книги в фінальному форматуванні повинен бути від 50 до 200 сторінок. Файл з книгою повинен бути запакований в форматі .rar або .zip.

 • Об’єм книги в фінальному форматуванні повинен бути від 50 до 200 сторінок. Файл з книгою повинен бути запакований в форматі .rar або .zip.

 • По виконаній роботі потрібно зробити звіт за вказаною формою.









Створити сценарій відеокліпу розрахований не більше ніж на 5 хвилин, підібрати відповідну звукову доріжку, записати аудіоефекти, змонтувати відеокліп за допомогою програми Microsoft MovieMaker. Тематика відеокліпу може співпадати з тематикою попереднього проекту. Таким чином буде створений мультимедійний комплекс підтримки даного літературного твору.

 • Створити сценарій відеокліпу розрахований не більше ніж на 5 хвилин, підібрати відповідну звукову доріжку, записати аудіоефекти, змонтувати відеокліп за допомогою програми Microsoft MovieMaker. Тематика відеокліпу може співпадати з тематикою попереднього проекту. Таким чином буде створений мультимедійний комплекс підтримки даного літературного твору.



По закінченні роботи потрібно представити файл кліпу у форматі *.avi або *.wmv та звіт за вказаною формою. Звіт повинен містити загальний опис кліпу, сценарій та перелік використаних спеціальних ефектів та переходів. Кліп не повинен містити графічні, відео та аудіо матеріали, які суперечать законодавству України, носять образливий характер, та принижають гідність будь-яких людей.

 • По закінченні роботи потрібно представити файл кліпу у форматі *.avi або *.wmv та звіт за вказаною формою. Звіт повинен містити загальний опис кліпу, сценарій та перелік використаних спеціальних ефектів та переходів. Кліп не повинен містити графічні, відео та аудіо матеріали, які суперечать законодавству України, носять образливий характер, та принижають гідність будь-яких людей.









Обрати тематику інтерактивної книги. Розробити схему цікавих, логічно несуперечливих сюжетних ліній книги. Всі сюжетні лінії повинні мати логічне завершення. Створити інтерактивну книгу у формі інтернет-сайту, де кожна web-сторінка відповідає частині сюжету. Перехід між частинами сюжету повинен відбуватися шляхом вибору варіанту розвитку подій на кожній сторінці. Після завершення гри користувач повинен мати можливість повернутися до початку або вийти з програми.

 • Обрати тематику інтерактивної книги. Розробити схему цікавих, логічно несуперечливих сюжетних ліній книги. Всі сюжетні лінії повинні мати логічне завершення. Створити інтерактивну книгу у формі інтернет-сайту, де кожна web-сторінка відповідає частині сюжету. Перехід між частинами сюжету повинен відбуватися шляхом вибору варіанту розвитку подій на кожній сторінці. Після завершення гри користувач повинен мати можливість повернутися до початку або вийти з програми.



При написанні текстів книги можна використовувати виключно літературну мову, не допускаючи орфографічних та граматичних помилок. На титульній сторінці повинні бути вказані відомості про авторів інтерактивної книги. Якщо при виконанні цього проекту використовуються матеріали сторонніх авторів: тексти з книг, журналів, комп’ютерних ігор тощо, то також необхідно вказати основні літературні джерела. Для виконання проекту використовується мова HTML з елементами програмування мовою JavaScript.

 • При написанні текстів книги можна використовувати виключно літературну мову, не допускаючи орфографічних та граматичних помилок. На титульній сторінці повинні бути вказані відомості про авторів інтерактивної книги. Якщо при виконанні цього проекту використовуються матеріали сторонніх авторів: тексти з книг, журналів, комп’ютерних ігор тощо, то також необхідно вказати основні літературні джерела. Для виконання проекту використовується мова HTML з елементами програмування мовою JavaScript.









Створити комп’ютерну імітаційну модель обраного фізичного процесу. Результатом роботи є комп’ютерна програма, що реалізує модель, та пакет документації. Пакет документації повинен містити точне формулювання мети моделювання, опис фізичних процесів, математичні співвідношення, що використовуються в моделі, вхідні та вихідні дані програми, опис інтерфейсу, інструкція по роботі з програмою, а також ряд даних отриманих при проведенні серії експериментів з моделлю.

 • Створити комп’ютерну імітаційну модель обраного фізичного процесу. Результатом роботи є комп’ютерна програма, що реалізує модель, та пакет документації. Пакет документації повинен містити точне формулювання мети моделювання, опис фізичних процесів, математичні співвідношення, що використовуються в моделі, вхідні та вихідні дані програми, опис інтерфейсу, інструкція по роботі з програмою, а також ряд даних отриманих при проведенні серії експериментів з моделлю.









Провести аналіз існуючого ряду числових статистичних даних. В якості ряду даних можна використати дані, отримані при виконанні попереднього проекту. При проведенні аналізу необхідно побудувати варіаційний ряд, статистичні ряди частот та відносних частот, полігон частот, обчислити середнє значення та середньо-квадратичне відхилення. Зробити висновок про характер даного ряду.

 • Провести аналіз існуючого ряду числових статистичних даних. В якості ряду даних можна використати дані, отримані при виконанні попереднього проекту. При проведенні аналізу необхідно побудувати варіаційний ряд, статистичні ряди частот та відносних частот, полігон частот, обчислити середнє значення та середньо-квадратичне відхилення. Зробити висновок про характер даного ряду.









Створити веб-сайт, що буде містити інформацію про команду учнів, та проекти, які вони вже розробили. Сайт повинен відповідати наступним вимогам:

 • Створити веб-сайт, що буде містити інформацію про команду учнів, та проекти, які вони вже розробили. Сайт повинен відповідати наступним вимогам:

 • Розмір кожної сторінки сайту зі всіма картинками не повинен бути більше 50 Кб (за винятком фотосторінок).

 • Наявна ефективна система навігації

 • Єдиний стиль оформлення та гармонійна кольорова гама

 • Надана інформація про команду та кожен проект.



Наповнення сайту:

 • Наповнення сайту:

 • Заглавна сторінка: перелік учасників групи, дата створення.

 • Інформація про кожного учасника групи: прізвище та ім’я, клас, школа, коротка характеристика, захоплення.

 • Інформація про кожен проект: тема, характеристика проекту, файли проекту.















Схожі:

Морзе Н. В., д п. н., професор iconМорзе Н. В., д п. н., професор
Адже Multimedia це багатокомпонентне середовище, яке дозволяє використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію, а отже, дозволяє...
Морзе Н. В., д п. н., професор iconТема: Методика викладання теми «Служби Інтернету»
Морзе Н. В., Козачук О. В. Методи пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет /Н. В. Морзе, О. В. Козачук // Комп'ютерно-орієнтовані...
Морзе Н. В., д п. н., професор iconЦілі навчання основ інформаційних технологій в курсі інформатики можна сформулювати у вигляді вимог до знань і умінь учнів
Морзе Н. В. Методика навчання учнів добору даних за допомогою запитів в середовищі субд / Н. В. Морзе, І. Ю. Шуляк // Комп'ютерно-орієнтовані...
Морзе Н. В., д п. н., професор iconД м. н професор Лехан В. М. д м. н професор Лехан В. М
Рекомендовано Вченою радою ду «Український інститут стратегічних досліджень моз україни»(протокол від 17 лютого 2012 №2)
Морзе Н. В., д п. н., професор iconПрограма «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Н. В. Морзе, Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, О. В. Коршунова, Й. Я. Ривкінд, Ф. М. Рівкінд)
Навчальна програма «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Н. В. Морзе, Г. В. Ломаковська,...
Морзе Н. В., д п. н., професор iconПрофесор кафедри урології Професор кафедри урології
Ризик алергічних реакцій при призначенні лз збільшується пропорційно кількості одночасно призначених препаратів
Морзе Н. В., д п. н., професор iconЛітература: Література
Морзе Н. В. Текстовий редактор ms word в завданнях та вправах(ч. 1-5). К.: Нїїу, І998. 90 с; 92 с; 90 с; У4 с; 92 с
Морзе Н. В., д п. н., професор iconПрофесор кафедри Професор кафедри
Базедова системне автоімунне захворювання, що розвивається внаслідок вироблення антитіл до рецептора ттг І клінічно проявляється...
Морзе Н. В., д п. н., професор iconМайбутнє належить тому, хто готується до нього сьогодні Морзе Н. В
В україні в контексті реалізації Національної програми інформатизації створено Державний комітет інформатизації
Морзе Н. В., д п. н., професор iconСтеченко Д. М., д е. н., професор кафедри міжнародної економіки нтуу «кпі»
В. Гетьмана Чужиков В.І. д е н., профессор кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету ім. В....

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка