Вступна лекція. Характеристика професійних захворювань. Класифікація. Експертиза працездатності при професійних хворобах


НазваВступна лекція. Характеристика професійних захворювань. Класифікація. Експертиза працездатності при професійних хворобах
Дата конвертації04.03.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Вступна лекція. Характеристика професійних захворювань. Класифікація. Експертиза працездатності при професійних хворобах

 • Кафедра внутрішньої медицини
Професійна патологія — розділ клінічної медицини, що вивчає питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань. До професійних хвороб відносять захворювання, які викликані професійними шкідливостями.

 • Професійна патологія — розділ клінічної медицини, що вивчає питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань. До професійних хвороб відносять захворювання, які викликані професійними шкідливостями.Історичні відомості

 • Відомості про вплив умов праці на здоров’я та про існування особливостей професійних захворювань зустрічаються ще в роботах єгипетських, древньогрецьких та римських вчених (Аристотель, Гіппократ, Пленій, Лукрецій, Гален та ін. — VІ-ІV ст. до нашої ери). В працях Гіппократа, що жив приблизно 577-450 рр. до нашої ери, описана хвороба у гірників, що перебігала з важкою задишкоюГіппократЛукрецій • В ХVІ ст. були відомі роботи, в

 • яких вказувалось на професійні

 • хвороби того часу. В 1556 році

 • вийшла в світ відома робота

 • Агріколи, присвячена хворобі

 • гірників. • Першою роботою, в якій систематично викладені питання гігієни праці людей різних професій з описанням відповідних професійних хвороб була книга італійського вченого Бернардіно Рамацціні, опублікована в 1700 році під назвою “Про хвороби ремісників”. Книга Рамацціні насичена багатим фактичним матеріалом і була свого роду енциклопедією знань того часу, в ній приведені описи спеціальних хвороб 40 різних професій: хвороби гончарів, ковалів, каменярів, ткачів, гірників тощо.

Книга Рамаціні Про хвороби ремісниківРосійський вчений Ерісман Ф.Ф., який займався вивченням професійних захворювань в Росії

Виділяють такі професійні шкідливості:

 • І. Хімічні токсичні речовини.

 • ІІ. Виробничий пил.

 • ІІІ. Фізичні фактори (виробничий шум, ультразвук, вібрація, електромагнітне, лазерне та іонізуюче випромінювання, підвищений або знижений атмосферний тиск, висока і низька температура зовнішнього середовища та ін.).

 • ІV. Біологічні виробничі фактори (антибіотики, гриби, мікро- і макроорганізми).

 • V. Перенапруження окремих органів і систем (фізичне, статичне і динамічне перевантаження опорно-рухового апарату, м’язів, нервової системи, органів зору, слуху, гіподинамія та інші).Професійні хвороби діляться на дві групи:

 • Професійні хвороби діляться на дві групи:

 • Специфічні, або власне професійні хвороби – в етіології цих хвороб належить певному професійному фактору, вони виникають тільки у виробничих умовах (силікоз, вібраційна хвороба променева хвороба, інтоксикації свинцем, марганцем та ін.)

 • Неспецифічні професійні хвороби – це загальні захворювання, які тільки за певних професійних умов можуть розцінюватися як професійні захворювання (туберкульоз у працівників тубдиспансерів, бронхіальна астма, у робітників які контактують з урсолом та ін.)Діагноз хронічного професійного захворювання (або інтоксикації) мають право встановити вперше лише спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади

 • :

 • Київський інститут медицини праці АМН України;

 • Донецький НД центр гігієни праці і профілактики травматизму;

 • Криворізький НДІ гігієни праці і профзахворювань;

 • Харківський НДІ гігієни праці і профзахворювань;

 • Харківський НДІ медичної радіології;

 • Український НДІ екології і токсикології хімічних речовин;

 • Донецька обласна спеціалізована клінічна лікарня професійних захворювань;

 • відділення профпатології Луганської обласної клінічної лікарні;

 • відділення профпатології Львівської обласної клінічної лікарні;

 • відділення профпатології Черкаської обласної клінічної лікарніГостре профзахворювання

 • Згідно інструкції по застосуванню ,,Списку професійних хвороб” діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації) може бути поставлений лікарем будь-якого лікувально-профілактичного закладу після обов’язкової консультації з спеціалістом профпатологом та лікарем гігієни праці територіальної санітарно-епідеміологічної станції.Пільги для хворих на професійні захворювання

 • При тимчасовій втраті працездатності лікарняні листки оплачуються в розмірі 100 % заробітку незалежно від виробничого стажу працюючого.

 • Розмір пенсій по професійній інвалідності більший, ніж розмір пенсій при інвалідності від загальних (непрофесійних) захворювань.

 • Пенсійну допомогу по інвалідності внаслідок професійного захворювання призначають незалежно від трудового стажу і стажу роботи з професійними шкідливостями.

 • При необхідності хворим з професійним захворюванням надають безкоштовні путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, дієтичне харчування, поліпшують житлові умови та ін.Попередні медичні огляди

 • Проводяться при поступленні на роботу для виявлення професійної придатності за станом здоров’я і можливості використання робітників на виробництвах з професійними шкідливостями. Такі медичні огляди дозволяють своєчасно виявляти у поступаючих на роботу захворювання, які є протипоказом для роботи з шкідливими факторами виробничого середовища.Періодичні медичні огляди

 • Метою є раннє виявлення початкових ознак професійних хвороб, а також своєчасне виявлення ранніх форм непрофесійних захворювань, при яких подальша робота в умовах дії відповідних шкідливих факторів виробничого середовища протипоказана.Наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007 р

 • Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорійМедичні протипокази до допуску на роботу

 • 1. Вроджені аномалії органів з вираженою недостатністю їх функцій.

 • 2. Органічні захворювання центральної нервової системи зі стійкими вираженими порушеннями функції.

 • 3.  Хронічні психічні захворювання.

 • 4. Хвороби ендокринної системи з вираженими порушеннями функцій.

 • 5.   Злоякісні новоутворення.

 • 6.   Всі захворювання системи крові і кровотворення.

 • 7.   Гіпертонічна хвороба ІІІ стадії.

 • 8.   Хвороби серця з недостатністю кровообігу.

 • 9. Хронічні хвороби легень з вираженою легенево-серцевою недостатністю.

 • 10. Бронхіальна астма важкого перебігу з вираженим порушенням дихання і кровообігу.Медичні протипокази до допуску на роботу

 • 11.     Активні форми туберкульозу будь-якої локалізації.

 • 12.     Виразкова хвороба шлунка і 12–ти палої кишки з хронічним рецидивуючим перебігом і схильністю до ускладнень.

 • 13.     Цироз печінки і активні хронічні гепатити.

 • 14.     Хронічні хвороби нирок з явищами ниркової недостатності.

 • 15.     Колагенози.

 • 16.     Хвороби суглобів з стійкими порушеннями функції.

 • 17.     Вагітність і період лактації.

 • 18.     Звичне невиношування і аномалії плоду в анамнезі у жінок, які планують дітонародження.

 • 19.     Порушення менструальної функції, що супроводжується матковими кровотечами.

 • 20. Декомпенсована глаукома.Види втрати працездатності

 • Втрата працездатності при професійних хворобах може бути частковою або повною. При цьому розрізняють наступні види втрати працездатності: тимчасову, тривалу і постійну.Трудовий лікарняний листок

 • При тимчасовому переведенні на іншу роботу в зв’язку з професійним захворюванням за рішенням ЛКК хворому видається так званий трудовий (доплатний) лікарняний листок, згідно якого проводиться доплата до попереднього середнього заробітку. Трудовий лікарняний листок одноразово видається не більше як на 10 днів, а максимальний термін продовження його не повинен перевищувати 2 місяців в календарному році.Групи інвалідності

 • Інвалідність І групи призначається хворим з повною стійкою (тривалою) втратою працездатності, які внаслідок різко виражених органічних змін з боку окремих органів і систем та їх функціональних розладів не можуть самі себе обслуговувати і потребують постійного стороннього догляду.Групи інвалідності

 • Інвалідність ІІ групи призначається хворим з повною постійною або тривалою втратою працездатності і проявляються значно вираженими функціональними порушеннями, а також при швидкому прогресуванні хвороби. Такі хворі не потребують постійної сторонньої допомоги, а деяким з них можуть бути доступні окремі види праці в спеціально створених полегшених умовах.Групи інвалідності

 • Інвалідність ІІІ групи призначається хворим з частковою втратою працездатності, викликаної хронічними захворюваннями або з анатомічними дефектами, що значно знижують працездатність в зв’язку з порушенням функції організму.Медична реабілітація хворих

 • В комплекс заходів по реабілітації хворих входять: раннє і своєчасне виявлення початкових форм професійних і непрофесійних хвороб, проведення патогенетично обґрунтованої терапії, тимчасове або постійне працевлаштування хворого з врахуванням функціональних можливостей, професії, віку та бажання хворого.

Схожі:

Вступна лекція. Характеристика професійних захворювань. Класифікація. Експертиза працездатності при професійних хворобах iconЛікар, як і ряд інших важливих професій, має володіти цілим комплексом професійних рис, без яких просто немислиме пряме виконання своїх професійних обов’язків

Вступна лекція. Характеристика професійних захворювань. Класифікація. Експертиза працездатності при професійних хворобах iconПоняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг
Зауважувалося, що більшість випускників навчальних закладів виявляються навченими, але не готовими до реалізації професійних обов’язків,...
Вступна лекція. Характеристика професійних захворювань. Класифікація. Експертиза працездатності при професійних хворобах iconФормування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників
Таким чином, якість формування в майбутніх кваліфікованих робітників професійних компетенцій пов'язана із здатністю сприймати навчальний...
Вступна лекція. Характеристика професійних захворювань. Класифікація. Експертиза працездатності при професійних хворобах iconЛекція 3 Капсули. Мікрокапсули. Характеристика. Класифікація. Методи одержання. План Капсули. Визначення. Характеристика
Одержання желатинової маси. Допоміжні речовини, які використовуються при виробництві капсул
Вступна лекція. Характеристика професійних захворювань. Класифікація. Експертиза працездатності при професійних хворобах iconЛекція 4 Капсули. Мікрокапсули. Характеристика. Класифікація. Методи одержання. План Капсули. Визначення. Характеристика
Одержання желатинової маси. Допоміжні речовини, які використовуються при виробництві капсул
Вступна лекція. Характеристика професійних захворювань. Класифікація. Експертиза працездатності при професійних хворобах iconРіст первинного виходу на інвалідність працездатного населення по нозологіях ссз + 5
Завідувачам структурних підрозділів поліклініки посилити контроль за обгрунтованістю видачі та дотримання середніх термінів перебування...
Вступна лекція. Характеристика професійних захворювань. Класифікація. Експертиза працездатності при професійних хворобах iconЛекція: Пластирі. Характеристика. Класифікація. Гірчичники. Пластирі (Emplastra)
Простий свинцевий пластир однорідна тверда маса сіруватого або жовтуватого кольору, при нагріванні стає в'язкою і липкою
Вступна лекція. Характеристика професійних захворювань. Класифікація. Експертиза працездатності при професійних хворобах iconЄдиний тестовий сервер як основа якісного проведення тестувань
При рейтингуванні використовуються контрольні тести (професійних та навчальних компетентностей), розроблені на основі мети проведення...
Вступна лекція. Характеристика професійних захворювань. Класифікація. Експертиза працездатності при професійних хворобах iconАналіз стану охорони праці у 2011 році начальник служби охорони праці Скляренко Т. О
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова Кабінету Міністрів...
Вступна лекція. Характеристика професійних захворювань. Класифікація. Експертиза працездатності при професійних хворобах iconДипломна робота Використання навчальних елементів для формування професійних умінь учнів з основ підприємництва Мета дослідження
Використання навчальних елементів для формування професійних умінь учнів з основ підприємництва

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка