Біогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині


НазваБіогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині
Дата конвертації04.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Біогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині

 • d - елементи І-ІІ В групи. Їх властивості, біологічна роль та використання у медицині (Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg).

 • d - елементи VІ-VІІ В групи. Їх властивості, біологічна роль та використання у медицині (Cr, Mo, W, Mn, Tc, Re).

 • d - елементи VІІІ В групи. Їх властивості, біологічна роль та використання у медицині (Fe, Co, Ni, Ru, Ph, Pd, Os, Ir, Pt).


Періодична система Д.І. Менделєєваd-елементи І В групи.Способи добування елементів І В групи

 • Добування міді

 • збагачення руд методом флотації (Н-д у халькопіриті міститься близько 1-2% міді, а після збагачення до12%).

 • Пірометалургійний метод добування міді з сульфідних руд ґрунтується на окисленні Cu2S до CuO:

 • Cu2S+2O2 →2CuO+SO2,

 • який далі відновлюється до Cu2O і реагує з надлишком сульфіду міді: 2Сu2O+Cu2S → 6Cu+SO2

 • Добування золота

 • Вимивають з пустої породи

 • Розчиняють у ртуті

 • Ціанідний метод

 • 4Au+8NaCN+O2+H2O → 4Na[Au(CN)2]+4NaOH

 • 2Na[Au(CN)2]+Zn → Na2[Zn(CN)4]+2Au

 • Добування срібла

 • Пірометалургійна переробка руд кольорових металівСхеми деяких реакцій Аргентуму та АурумуЯкісні реакції на іони Cu2+

 • Cu2+ + S2- → CuS↓ - чорний осад

 • Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓- блакитний осад

 • Cu(OH)2 →CuO ↓ + H2O – чорний осад

 • 2Cu2++2SO42-+2NH4OH → Cu2(OH)2SO4↓+2NH4++SO42- зелений осад

 • Cu2(OH)2SO4 + 2NH4+ + 6NH3 → 2[Cu(NH3)4]2+↓ + SO42- +2H2O – інтенсивно-синій осад

 • 2Cu2+ + [Fe(CN)6]4- →Cu2[Fe(CN)6] ↓ - червоно-бурий осад

 • 2Cu2++2S2O32-+2H2O → Cu2S ↓+S+2SO42-+4H+ - темно-бурий осад

 • 2Cu2+ + 4I- →Cu2I2↓ + I2 - білий осад

 • Cu2+ + 2SCN- →Cu(SCN)2↓- чорний осадЯкісні реакції на іони Ag+

 • 2AgNO3+H2S → Ag2S↓+2HNO3 чорний осад

 • AgNO3+NaCl → AgCl↓+NaNO3 білий сирнистий осад

 • AgNO3+2NaOH → 2NaNO3+2AgOH

 • 2AgOH → Ag2O↓+H2O бурий осад

 • 2NH4OH+2AgNO3 → Ag2O↓+ 2NH4NO3+H2O бурий осад

 • Ag2O↓+4NH4OH → 2[Ag(NH3)2]OH+3H2O

 • 2AgNO3+(NH4)2CO3 → Ag2CO3↓+NH4NO3 білий осад

 • 3AgNO3+2Na2HPO4 → Ag3PO4↓+3NaNO3+NaH2PO4 жовтуватий осад

 • 4AgNO3+K4[Fe(CN)6] → Ag4[Fe(CN)6] ↓+4KNO3 білий осад

 • AgNO3+KBr → AgBr↓+KNO3 блідо-жовтий осад

 • AgNO3+KI → AgI↓+KNO3 жовтий осад

 • 2AgNO3+Na2S2O3 → Ag2S2O3↓+2NaNO3 білий сирнистий осад

 • AgNO3+KSCN → AgSCN↓+KNO3 білий осад

 • AgSCN↓+2KSCN → K2[Ag(SCN)3]

 • 2AgNO3+K2CrO4 →Ag2CrO4↓+2KNO3 цеглисто-червоний осад

 • 2AgNO3+K2Cr2O7 → Ag2Cr2O7↓+2KNO3 темно-червоний осадd-елементи ІI В групи.Способи добуваня елементів ІI В групи

 • Добування цинку та кадмію

 • Пірометалургійне добування металічного цинку та кадмію відбувається у дві стадії:спочатку випалюванням на повітрі переводять сульфіди в оксиди, які потім відновлюють вуглецем

 • 2ZnS+3O2 →2ZnO+2SO2,

 • ZnO+C → Zn+CO

 • Добування ртуті

 • Добування металічної ртуті з кіноварі відбувається в одну стадію, оскільки оксид ртуті (ІІ) при високих температурах нестійкий

 • HgS + O2 → Hg + SO2

Схеми реакцій елементів підгрупи цинкуЯкісні реакції на іони Zn2+

 • ZnSO4+(NH4)2S → ZnS↓+(NH4)2SO4 – білий осад

 • ZnCl2+H2S → ZnS↓+2HCl – білий осад

 • ZnCl2+NaOH → Zn(OH)2↓+2NaCl– білий осад

 • 3ZnCl2+4Na2HPO4 → Zn3(PO4)2↓+2NaH2PO4+6NaCl– білий осад

 • 3ZnCl2+2K4[Fe(CN)6] → Zn3K2[Fe(CN)6]↓+6KCl– білий осад

 • ZnSO4+CuSO4+2(NH4)2[Hg(SCN)4] → Zn[Hg(SCN)4]*Cu[Hg(SCN)4]↓+2(NH4)2SO4– фіолетовий осад

 • Zn(NO3)2+Co(NO3)2 → CoZnO2↓+4NO2+O2– “ринманова зелень” зеленого забарвленняЯкісні реакції на іони Cd2+

 • CdCl2+2NaOH → Cd(OH)2↓+2NaCl – білий осад

 • CdSO4+2NH4OH → Cd(OH)2↓+(NH4)2SO4– білий осад

 • Cd(OH)2+4NH3+2NaCl → [Cd(NH3)4]Cl2+2NaOH

 • 2CdSO4+2(NH4)2CO3+H2O → Cd2(OH)2CO3+2(NH4)2SO4+CO2

 • Cd2(OH)2CO3+4(NH4)2CO3 → 2[Cd(NH3)4]CO3+CO2+5H2O

 • 3CdSO4+4Na2HPO4 → Cd3(PO4)2↓+2NaH2PO4+3Na2SO4– білий осад

 • CdCl2+2NaCN → Cd(CN)2↓+2NaCl– білий осад

 • Cd(CN)2+2NaCN → Na2[Cd(CN)4]Якісні реакції на іони Ртуті

 • Hg2(NO3)2+2HCl → Hg2Cl2↓+2HNO3 – білий осад

 • Hg2Cl2+2NH4OH → NH2HgCl+Hg+NH4Cl+2H2O

 • Hg2(NO3)2+2NaOH → Hg2O↓+2NaNO3+H2O – чорний осад

 • Hg2(NO3)2+2NH4OH → NH2HgNO3+Hg+NH4NO3+2H2O

 • Hg2(NO3)2+Na2CO3 → Hg2CO3↓+2NaNO3 – жовтий осад

 • Hg2CO3 → HgO+Hg+CO2↑

 • Hg2(NO3)2+Na2HPO4 → Hg2HPO4↓+2NaNO3 – білий осад

 • Hg2(NO3)2+2KI → Hg2I2 ↓+2KNO3 – зеленуватий осад

 • Hg2(NO3)2+K2Cr2O4 → Hg2Cr2O4 ↓+2KNO3 – червоний осад

 • Hg2(NO3)2+2Na2S2O3→ HgS↓+S+Hg+SO2↑+Na2SO4+2NaNO3 – чорний осад

 • Hg2(NO)2+Cu → Cu(NO3)2+2Hg

 • HgCl2+H2S → HgS ↓ +2HCl – чорний осад

 • HgCl2+2NH4OH → NH2HgCl ↓+NH4Cl+2H2O – білий осад

 • 4HgCl2+4Na2CO3 → HgCO3*3HgO ↓+3CO2 ↑ – червоно-бурий осад

 • 3Hg(NO3)2+4Na2HPO4 → Hg3(PO4)2 ↓+2NaH2PO4+6NaNO3 – білий осад

 • Hg(NO3)2+2NH4SCN → Hg(SCN)2 ↓+2NH4NO3 – білий осад

 • HgCl2+Cu → Hg+CuCl2d-елементи VІ В групи.Способи добуваня елементів V I В групи

 • Добування хрому

 • Хромистий залізняк усумішші з содою нагрівають у спеціальних печах при наявності повітря. При цьому Хром (ІІІ) окиснюється до хромату:

 • 4Fe(CrO2)2+8Na2CO3+7O2 →2Fe2O3+8Na2CrO4+8CO2↑

 • Далі хромат натрію відмивають водою від погано розчинного залишку, тпідкислюють сірчаною кислотою і переводять у дихромат Na2Cr2O7, який викристалізовують з розчину і відновлюють вугіллям:

 • Na2Cr2O7+2C → Cr2O3+Na2CO3+CO

 • Для добування хрому з оксиду використовують алюмотермічний метод, тобто нагрівають оксид з алюмінієм у спеціальних печах:

 • Cr2O3+2Al →Al2O3+2Cr

 • Добування молібдену

 • Молібден добувають з молібденіту, випалюванням у спеціальних печах:

 • 2MoS+7O2 → 2MoO3+4SO2

 • Після випалювання руду обробляють розчином аміаку, внаслідок чого у розчині утворюється сіль (NH4)2MoO4, яку відфільтровують від нерозчинних речовин. При підкисленні розчину сульфатної кислотиутворюється кислота H2MoO4, яку відновлюють воднем у трубчастих печах при температурі 950°С:

 • H2MoO4+3H2 → 4H2O+Mo

 • Добування вольфраму

 • Вольфраміт спікають з содою при наявності повітря у спеціальних печах:

 • 4FeWO4*MnWO4+3O2+2Na2CO3 → 2Fe2O3+4MnO2+8Na2WO4+8CO2↑

 • Na2WO4+2HCl →H2WO4+2NaCl

 • H2WO4 →WO3+H2O

 • WO3+3H3 →W+3H2O або WO3+3C → W+3CO↑

 • Добування урану

 • Уран добувають електролізом розплавів подвійних галогенів або за такими реакціями:

 • UCl4+4Na →4NaCl+U

 • KUF5+2Mg →KF+2MgF2+U

 • UF4+2Ca →2CaF2+U

Якісні реакції на іони Хрому

 • 3Na2CO3+2CrCl3+3H2O →2Cr(OH)3↓+3CO2+6NaCl – сіро-зелений осад

 • Cr2(SO4)3+3Na2S2O3+3H2O →2Cr(OH)3 ↓ +3Na2SO4+3S+3SO2 – сіро-зелений осад

 • CrCl3+Na2HPO4 →CrPO4 ↓ +NaH2PO4+NaCl – зелений осад

 • Na2CrO4+AgNO3 →2NaNO3+Ag2CrO4 ↓ – цеглисто-червоний осад

 • Na2CrO4+(CH3COO)2Pb →2CH3COONa+PbCrO4 ↓ – жовтий осадd-елементи VІІ В групи.Добування мангануСпособи добування елементів VІІ В групи

 • Добування мангану

 • Манган добувають у вигляді його сплаву з залізом – феромарганцю, який містить 60-90% мангану. Феромарганець добувають відновленням суміші оксидів металів коксом у доменних печах:

 • MnO2+Fe2O3+5C →Mn+2Fe+5CO↑

 • Металічний манган без домішок заліза далі добувають методом алюмометрії:

 • 3MnO2*xH2O → Mn3O4+O2+xH2O

 • 3Mn3O4+8Al →4Al2O3+9Mn

 • Магнан високого ступеня чистоти добувають електролізом водних розчинів MnSO4.

 • Якісні реакції на іони Mn2+

 • MnSO4+(NH4)2S→(NH4)2SO4+MnS↓- зелений осад

 • MnSO4+2NaOH →Na2SO4+Mn(OH)2 ↓ - білий осад

 • MnCl2+Na2CO3 →2NaCl+MnCO3 ↓- білий осад

 • 3MnSO4+4Na2HPO4 →2NaH2PO4+3Na2SO4+Mn3(PO4)2 ↓ - білий осад

 • 2MnCl2+K4[Fe(CN)6] →4KCl+Mn2[Fe(CN)6]2 ↓- бурий осад

 • MnO+Na2CO3+2KNO3 →2KNO2+CO2+Na2MnO4 ↓- зелений осадСхема відновлення перманганат іону (MnO4-) у різних середовищах

 • 2KMnO4+5Na2SO3+3H2SO4→2MnSO4+K2SO4+5Na2SO4+3H2O

 • 2KMnO4+3Na2SO3+H2O→2MnO2+3Na2SO4+2KOH

 • 2KMnO4+Na2SO3+2KOH→2K2MnO4+Na2SO4+H2Od-елементи VІІI В групи

Якісні реакції на іони Fe2+ та Fe3+

 • FeSO4+(NH4)2S→FeS↓+(NH4)2SO4 – чорний осад

 • FeSO4+2NaOH→Fe(OH)2 ↓ +Na2SO4 – білий осад

 • 4FeCO3+O2+6H2O→4Fe(OH)3 ↓ +4CO2↑ - бурий осад

 • 3FeSO4+2K3[Fe(CN)6]→Fe3[Fe(CN)6]2 ↓ +3K2SO4 – темно-синій осад “турнбулева синь”

 • Fe2(SO4)3+6(NH4)2S →Fe2S3 ↓ +3(NH4)2SO4 – чорний осад

 • 2FeCl3+3Na2CO3+H2O →2FeOHCO3 ↓ +6NaCl+CO2 ↑ - червоно-бурий осад

 • 4FeCl3+3K4[Fe(CN)6] →Fe4[Fe(CN)6]3 ↓ +12KCl – темно-синій осад “берлінська лазур”

 • FeCl3+3KSCN →FeSCN3 ↓ +3KCl – червоний осад“Сендвічні” сполуки ФерумуГемоглобін

Вітамін В12 (ціанокобаламін) ХлорофілСхожі:

Біогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині iconБіогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині
В групи. Їх властивості, біологічна роль та використання у медицині (Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg)
Біогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині iconБіогенні s-, р-, та d-елементи, біологічна роль та застосування у медицині. Періодична система Д.І. Менделєєва

Біогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині iconБіогенні s-елементи. Біологічна роль та значення у медицині. Періодична система Д.І. Менделєєва

Біогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині iconБіогенні s-, р-, d-елементи. Біологічна роль та значення їх у медицині. План лекції
В тілі людини і вищих тварин виявлено біля 70 хімічних елементів, що надходять в організм разом з водою і їжею, з них 47 елементи...
Біогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині iconБіогенні р-елементи. Біологічна роль та значення у медицині. Періодична система Д.І. Менделєєва
Бура (борат натрію) кристали, температура плавлення бури tпл = 60,8°С. В природі мінерал, класу боратів, хімічний осад бороносних...
Біогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині iconУ біології і медицині обчислювальні машини тільки починають використовуватися. Однак у майбутньому основними сферами застосування обчислювальних машин стануть, мабуть, саме біологія і медицина. Р. Ледлі
Р. Ледлі Можна з впевненістю сказати, що знання основ комбінованої обчислювальної техніки стало вже насущною потребою для всіх спеціалістів...
Біогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині iconЛекція: лекція: Гетероциклічні сполуки. Будова, властивості та біологічна роль нуклеїнових кислот. Амінокислоти, пептиди, білки. Лектор
Гетероциклічні сполуки. Будова, властивості та біологічна роль нуклеїнових кислот
Біогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині iconВуглеводи – це органічні сполуки, багатоатомні альдегідо- та кетоспирти Біологічна роль
Моносахариди це сполуки, в молекулі яких є одна альдегідна або кетонна група і декілька гідроксильних
Біогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині iconВуглеводи – це органічні сполуки, багатоатомні альдегідо- та кетоспирти Біологічна роль
Моносахариди це сполуки, в молекулі яких є одна альдегідна або кетонна група і декілька гідроксильних
Біогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині iconЛужні метали. Фізичні та хімічні властивості простих речовин. Біологічна роль елементів
Катіони Калію беруть участь у генерації та проведенні біоелектричних потенціалів у нервах і м’язах, у регуляції скорочень серця й...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка