Педрада – це спосіб колегіального розв’язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу, школа професійної культури Педагогічна рада конференція


НазваПедрада – це спосіб колегіального розв’язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу, школа професійної культури Педагогічна рада конференція
Дата конвертації04.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрограма


Педрада – це спосіб колегіального розв’язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу, школа професійної культури


Педагогічна рада конференція

«Адаптація першокурсників

до умов навчання у ВПУ № 25»

Мета педради:

осмислення педагогами впливу їх на адаптацію першокурсників до умов навчання в ВПУ № 25.

Програма підготовки до педради:
 • анкетування першокурсників на схильність до стресу;

 • створення робочих творчих груп;

 • організація виставки тематичної літератури;

 • оформлення аудиторії, в якій буде проводиться педагогічна рада.Педагогічна рада конференція

Кожній групі видали завдання:
 • обрати лідера групи;

 • дати відповідь на поставлені запитання, підкріплюючи прикладами з уроків колег (можливі й відеосюжети);

 • розробити план виступу;

 • підготувати пункти до проекту рішення педради;

 • здати матеріали до « ___» _______відповідальному за педраду.

 • Бібліотекарю училища підібрати літературу з даного питання й оформити в методичному кабінеті виставку.

 • Відвідати уроки педагогів, організувати і проконтролювати взаємовідвідування.Педагогічна рада конференція

Група № 1 «Особистість учня»:
 • Чим визначається особистість учня?

 • Чи може впливати особистість учня на пристосування до умов навчання?

 • Чи може вплинути педагог на особистість учня і яким чином?

 • Чи може вплинути група на особистість учня?

Група № 2 «Методи навчання і виховання»
 • Що таке метод?

 • Чи існує зв'язок між методами і засобами?

 • Чи завжди ми обираємо достатню кількість методів для досягнення мети.Педагогічна рада конференція

Група № 3 «Місце виробничого навчання в професійно-технічному навчальному закладі»
 • Суть виробничого навчання у навчальному закладі.

 • Адаптація учнів до здобуття професійних навичок.

 • Як зацікавити учнів професією?

Група № 4 «Особистість педагога»
 • Чим визначається особистість педагога?

 • Чи може впливати особистість педагога на процес адаптації учня в навчальному закладі?

 • Які на ваш погляд найефективніші методи повинен застосовувати педагог, щоб розкрити себе як особистість?Педагогічна рада конференція

Група № 5 «Правильна організація життєдіяльності учнів»
 • Суть організації життєдіяльності учнів.

 • Як організація життєдіяльності учнів впливає на навчання?

 • Хто повинен навчити учнів правильно організовувати свій навчальний і

 • позаурочний час?

Група № 6 «Результат навчання і виховання»
 • Що таке результат?

 • Чи існує зв'язок між методами навчання та виховання і результатом?

 • Як визначити результат діяльності педагога?

 • Створюється робочий план проведення педагогічної ради і роздається кожній групі.Педагогічна рада конференціяПедагогічна рада конференціяПедагогічна рада психолого-педагогічний турнір

Тема: «Спільна робота класного керівника і майстра-вихователя з групою учнів»

Учасники турніру об'єднуються в 3 команди.

Кожна команда вибирає капітана. Ведучий оголошує порядок та правила гри. Відповіді оцінює методичне журі. Критерії оцінювання:
 • правильність

 • точність

 • оригінальність

 • швидкість

 • активність учасників

Час на підготовку і представлення регламентований.

Кожна команда себе представляє.

Візитка.

Представлення журі.

Педагогічна рада психолого-педагогічний турнір

І раунд

Психологічний портрет сучасного класного керівника, майстра-вихователя.

Завдання: створити портрет сучасного класного керівника, майстра-вихователя, вказавши:
 • Гностичні уміння.

 • Конструктивні уміння.

 • Організаторські уміння.

 • Комунікативні уміння.

 • Відношення до своєї професії.

 • Зовнішній вигляд.

Час на підготовку 5 хв. (музика).

Час на захист 3 хв.

Оцінювання (10 балів).

Педагогічна рада психолого-педагогічний турнір

II раунд

Рольова гра «Стилі керівництва»

III раунд

Психолого-педагогічні ситуації

Педагогічна рада “мозковий штурм ”

Тема: Звіт про роботу педагогічного колективу за 2005-2006 н. р. Планування роботи на наступний навчальний рік

Форма проведення:

ділова гра за інтерактивною технологією

“ Мозковий штурм ”

Мета:

Вироблення пропозицій до плану роботи на 2006-2007 навчальний рік

Педагогічна рада “мозковий штурм”

І. Попередня робота:

видається наказ училищу про створення ініціативної творчої групи. До складу призначаються: представники адміністрації, голови метод комісій, психолог, соціальний педагог, методист.

ІІ. Проведення засідання:

1.Обирається ведучий та секретар гри.

2.Нагадуються правила гри (вивішуються на дошку)

Учасники гри:

Мають право: висувати ідеї (не більше однієї за один виступ), вносити доповнення, уточнення, критикувати ідеї

Забороняється: перебивати виступаючого, порушувати регламент, критикувати автора ідеї, повторювати вже висунуті ідеї.

Бажано: формулювати пропозиції стисло, аргументовано, конкретно.

Пропозиції повинні стосуватись всіх розділів річного плану – але більше пропозицій очікую з саме для розділу – «Методична робота»

Педагогічна рада “мозковий штурм ”

Вимоги до запропонованих розділів плану:

 • уникати перевантаження плану,

 • враховувати традиції колективу,

 • традиційні заходи проводити по-новому,

 • добиватись охоплення роботою максимальної кількості педагогів,

 • заходи повинні сприяти розв’язанню проблем колективу,

 • враховувати план НМЦ,

 • нормативні акти, досягнення науково-технічного прогресу,

 • стимулювати участь у заходах,

 • базуватись на аналізі реального стану справ (діагностування, аналізу навчальних досягнень тощо), можливостей колективу і закладу,

 • враховувати виконання попереднього плану і т. п.Педагогічна рада “мозковий штурм”

Перший етап гри – накопичення ідей

Другий етап гри – класифікація ідей.

Третій етап гри – обговорення ідей.

Підсумок гри:

Чи немає зауважень щодо порядку проведення гри, чи відчули присутні практичну користь заходу, що треба врахувати на наступних засіданнях, який порядок внесення пропозицій у реальний план роботи тощо.

Педрада майстер-клас

Мета:

ознайомлення з теоретичним матеріалом щодо методу проектів як освітньої технології, розробка прикладів вирішення важливих педагогічних та виховних завдань за допомогою проектно-дослідницької технології

Педрада майстер-клас з впровадження в навчальний процес проектної технологіїПедрада майстер клас з впровадження в навчальний процес проектної технологіїПедрада майстер клас з впровадження в навчальний процес проектної технологіїПедрада майстер клас з впровадження в навчальний процес проектної технологіїПедагогічна рада – тренінг

Тема: «Впровадження освітніх технологій і систем спрямованих на розвиток особистості учня, його соціалізації».

Мета: вивчення шляхів адаптації учнів до умов соціального середовища за допомогою освітніх технологій.

Педагогічна рада – тренінгПедагогічна рада – тренінгПедагогічна рада – тренінгПедагогічна рада – тренінгПедагогічна рада – “банк ідей”Способи виконання завдання

1. Визначення сфери впливу управлінської структури.

2. Визначення параметрів забезпечення якості освітнього процесу, факторів, які впливають на організацію навчально-виховного процесу.

3. Розробку критерії, за якими можна оцінити рівень впливу факторів, визначивши рівень вагомості кожного з них

4. Проведення самоаналізу на основі періодичного збирання інформації про пріоритети учнів, педагогів, батьків, керівників.

5. Визначення рівня забезпечення умов для надання якісної освіти, майбутніх пріоритетів діяльності.

Алгоритм сучасного управління на рівні навчального закладу

1. Відбір та адаптація базових факторних моделей до місцевих умов.

2. Визначення коефіцієнтів вагомості факторів і критеріїв.

3. Підготовка педагогічних працівників до проведення освітнього моніторингу.

4. Проведення моніторингу за моделлю “ вхід ” –

“ вихід ”

5. Поточна регуляція процесу та періодична регуляція діяльності педагогічних працівників і закладів освіти за результатом.

Вимоги до педради колективного мислення

 • мислить нестандартно й самостійно;

 • знаходить вихід, здавалося б, із найбезвихідніших ситуацій;

 • Докопуватись до самої суті проблеми, до справжніх причин і наслідків навчально-виховного процесу;

 • Приймати рішення, часом неочікуване, часом ризиковане, але здебільшого таке, що веде до позитивного педагогічного результату.Завдання

Параметр

Рівень організації освітньої діяльності закладу

Фактори

Створення системи управління

Організація навчально-виховного процесу

Організація роботи з педагогічними кадрами

Проект рішення педради

 • Створити оптимальні умови для впровадження педагогічного моніторингу в освітній процес.Схожі:

Педрада – це спосіб колегіального розв’язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу, школа професійної культури Педагогічна рада конференція iconТактична, тактична
Педагогічна рада найважливіша і найбільш демократична форма роботи педагогічного колективу, за допомогою якої розв’язуються навчальні...
Педрада – це спосіб колегіального розв’язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу, школа професійної культури Педагогічна рада конференція iconПедагогічна рада – центр колективної професійної думки Педагогічна рада в школі – це лабораторія педагогічної майстерності
Педагогічна рада це орган, що поєднує всіх загальною турботою про сьогоднішній та завтрашній день школи, спонукає до пошуку, творчості,...
Педрада – це спосіб колегіального розв’язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу, школа професійної культури Педагогічна рада конференція iconЛекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка. Теорія й практика колективу А. С. Макаренко
Сухорський С. Ставлення сучасників А. Макаренка до його соціально-педагогічного експерименту // Рідна школа, 1994. №5
Педрада – це спосіб колегіального розв’язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу, школа професійної культури Педагогічна рада конференція iconГрупова форма роботи – це спосіб спільного розв’язання проблем
Зібратись разом це початок, триматися разом це прогрес, працювати разом це успіх
Педрада – це спосіб колегіального розв’язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу, школа професійної культури Педагогічна рада конференція iconДядило Наталія Миколаївна
Врахування індивідуальних відмінностей членів педагогічного колективу у забезпеченні професійної педагогічної діяльності
Педрада – це спосіб колегіального розв’язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу, школа професійної культури Педагогічна рада конференція iconАктивізація громади при вирішенні місцевих екологічних проблем
Багато проблем, які вимагають нагального розв’язання і ставлять країну на межу катастрофи в недалекому майбутньому
Педрада – це спосіб колегіального розв’язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу, школа професійної культури Педагогічна рада конференція iconРівень педагогічної культури вчителя та педагогічного колективу як одна з важливих умов розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів

Педрада – це спосіб колегіального розв’язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу, школа професійної культури Педагогічна рада конференція iconРозв'язання задач — зовсім не привілей математики. Усе людське пізнання — це не що інше, як постійна постановка і розв'язування все нових питань, проблем. Е.Ільєнков
Розв'язання задач зовсім не привілей математики. Усе людське пізнання це не що інше, як постійна постановка і розв'язування все нових...
Педрада – це спосіб колегіального розв’язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу, школа професійної культури Педагогічна рада конференція iconРозв'язання Розв'язання
Подамо процес розв’язання за допомогою таблиці, вказуючи індексом праворуч знизу номер логічного кроку. Початковими знаками "-" позначимо...
Педрада – це спосіб колегіального розв’язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу, школа професійної культури Педагогічна рада конференція iconНауково-практична конференція
Ця форма роботи є своєрідним підбиттям підсумків роботи колективу над певною науковою проблемою з розвитку дітей, є формою виявлення...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка