Теоретичні основи захисту інформації Лекції 6-7 План лекції


НазваТеоретичні основи захисту інформації Лекції 6-7 План лекції
Дата конвертації05.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Теоретичні основи захисту інформації

 • Лекції 6-7


План лекції

 • Поняття загрози інформації

 • Загрози порушення конфіденційності

 • Загрози порушення цілісності

 • Загрози порушення доступності

 • Загрози порушення спостережності

 • Дестабілізуючі фактори

 • Модель загроз для криптографічних середовищ

 • Узагальнений підхід щодо побудови моделі загрозПоняття загрози інформації

 • Поняття загрози інформації є основним у теорії і практиці ЗІ

  • Аналіз загроз є початковим і одним з основних етапів створення системи ЗІ
  • Модель загроз – це абстрактний формалізований або неформалізований опис методів і способів здійснення загроз
 • Означення. Загроза – це потенційно можлива будь-яка несприятлива дія на інформацію, що може призвести до порушень хоча б однієї з фундаментальних властивостей захищеної інформації

 • Розрізняють такі класи загроз інформації:

  • Порушення конфіденційності (tc)
  • Порушення цілісності (ti)
  • Порушення доступності або відмова в обслуговуванні (ta)
  • Порушення спостережності або керованості (ts)
 • Отже, множина загроз T формально виглядає так: T={tc, ti, ta, ts}Послуги безпеки

 • Розвиток теорії і практики ЗІ показує, що основними двома шляхами реалізації загроз є:

  • Втрата контролю над системою захисту інформації
  • Канали витоку інформації
 • Усі інші способи порушень так чи інакше зводяться до цих двох

 • Захист проти множини певних порушень організується за допомогою множин певних заходів, які називають послугами

  • Послуга безпеки – це набір певних апаратних, програмних або організаційних заходів для протидії певній загрозі або множині загроз
  • Можна ввести рівень загроз, на якому в якості загроз розглядати невиконання або реалізацію у неповному обсязі деяких послуг безпеки


Загрози невиконання послуг безпеки (1)

 • Загрози порушення конфіденційності

  • Загрози при керуванні потоками інформації
  • Загрози існування прихованих (безконтрольних) каналів
  • Загрози при експорті/імпорті інформації через незахищене середовище
 • Загрози порушення цілісності

  • Загрози при керуванні потоками інформації
  • Неможливість повернення захищеного об’єкта у вихідний стан
  • Загрози при експорті/імпорті інформації через незахищене середовище


Загрози невиконання послуг безпеки (2)

 • Загрози порушення доступності чи відмови в обслуговуванні

  • Порушення безпеки при керуванні послугами і ресурсами користувача
  • Порушення стійкості до відмов
  • Порушення безпеки у процесі модернізації системи або гарячої заміни її компонент
  • Порушення безпеки під час відновлення після збоїв
 • Загрози порушення спостережності або керованості

  • Порушення реєстрації небезпечних дій
  • Порушення ідентифікації та автентифікації
 • Загрози несанкціонованого використання інформаційних ресурсівЗагрози порушення конфіденційності

 • Означення. Загроза порушення конфіденційності – це можливість реалізації певної множини доступів для ознайомлення з інформацією користувачам і (або) процесам, які не мають на це відповідних повноважень

 • Один з можливих формальних виразів загрози порушення конфіденційності tc:

 • У певний момент часу існує деяка непорожня підмножина видів доступу p, можливих для певного i-го користувача, до об’єкта, який створив інший j-ий користувач

 • Множина Rc містить доступи, які дозволяють лише ознайомитися з інформацією – саме вони є каналами витоку

  • Приклад реалізації каналу витоку – spyware (атака типу “троянський кінь”)
 • Захист від загроз порушення конфіденційності – послуги конфіденційностіЗагрози порушення цілісності

 • Означення. Загроза порушення цілісності – це можливість реалізації певної множини доступів для модифікації інформації користувачам і (або) процесам, які не мають на це відповідних повноважень

 • Принципова відмінність загроз цілісності від загроз конфіденційності полягає у тому, що для їх реалізації необхідно здійснити активний вплив на інформацію з боку порушника

  • Таким чином, замість каналу витоку зручно ввести поняття каналу дії на цілісність
 • Один з можливих формальних виразів загрози порушення цілісності ti:

 • Множина Ri містить доступи, які дозволяють здійснити модифікацію інформації

  • Приклад реалізації каналу дії на цілісність – комп’ютерний вірус або “троянський кінь”
 • Захист від загроз порушення цілісності – послуги цілісностіЗагрози порушення доступності

 • Означення. Загроза порушення доступності інформації – це можливість реалізації певної множини заходів, які не дозволяють її використовувати за вимогами користувачів і (або) процесів, що мають на це відповідні повноваження

 • Загрози доступності виникають тоді, коли або взагалі немає доступу до об’єктів або ресурсів ІТС, або коли доступ є, але з порушенням вимог користувача (час, місце, форма)

 • Результатом реалізації загроз доступності є відсутність каналів доступу, що формально можна представити таким чином:

  • а також
 • Доступність в ІТС забезпечується послугами цілісностіЗагрози порушення спостережності

 • Означення. Загроза порушення спостережності – це можливість реалізації певної множини заходів, які не дозволяють фіксувати діяльність користувачів і процесів, використання об’єктів, і (або) однозначно встановлювати ідентифікатори причетних до певних подій користувачів і процесів

 • Дія будь-якої загрози порушення спостережності зводиться до неможливості її реалізувати, тобто до відсутності каналів доступу, що формально можна представити таким чином:

  • де Ra – підмножина доступів, що дозволяють спостерігати за процесами або об’єктами
 • Спостережність в ІТС забезпечується послугами спостережностіДестабілізуючі фактори

 • На будь-якому об’єкті будь-якої ІТС можуть виникати обставини, події, чинники, які перешкоджатимуть реалізації конкретних захисних механізмів і заходів, створюючи тим самим загрози інформації

  • Вони об’єктивно існують
  • Вони не зводяться до загроз (той самий чинник в одному випадку призводить до загроз, в іншому – ні)
  • Їх можна явно описати і класифікувати
  • Для кожного такого чинника можна встановити, з якими саме видами загроз він пов’язаний
  • Для кожного такого чинника існує можливість визначити канали витоку інформації
  • Виникає можливість здійснювати конкретні дії щодо протидії загрозам
 • Означення. ДФ – це такі явища або події, які можуть з’являтись на будь-якому етапі життєвого циклу ІТС і наслідком яких можуть бути загрози інформації і/або нанесення збитку компонентам ІТСДестабілізуючі фактори 1

 • Кількісна недостатність (Q1)

  • Фізична нестача компонентів ІТС для забезпечення необхідного рівня захищеності
 • Якісна недостатність (Q2)

  • Недосконалість конструкції або організації компонентів ІТС, внаслідок чого не забезпечується необхідний рівень захищеності
 • Відмова елементів ІТС (R)

  • Порушення працездатності елементів ІТС, яке призводить до неможливості виконання ними своїх функцій
 • Збій елементів ІТС (T)

  • Тимчасове порушення працездатності елементів ІТС, яке призводить до неправильного виконання ними своїх функцій у цей момент


Дестабілізуючі фактори 2

 • Помилки елементів ІТС (Ee)

  • Неправильне (одноразове або систематичне) виконання елементами ІТС своїх функцій унаслідок специфічного (постійного або тимчасового їх стану
 • Стихійні лиха (D)

  • Неконтрольовані явища, що виникають випадково і призводять до фізичних руйнувань
 • Зловмисні дії (V)

  • Дії людей, навмисно спрямовані на порушення захищеності інформації
 • Побічні явища (S)

  • Явища, які супутні виконанню елементом ІТС своїх функцій


Джерела виникнення дестабілізуючих факторів

 • Персонал (P)

  • Люди, що мають будь-яке відношення до функціонування ІТС
 • Технічні засоби (M)

 • Моделі, алгоритми, програми (A)

 • Технологія функціонування (F)

  • Сукупність засобів, прийомів, правил, заходів і угод, які використовуються в процесі обробки інформації
 • Зовнішнє середовище (E)

  • Сукупність елементів, що не входять до складу ІТС, але можуть впливати на захищеність інформації в ІТС


Класифікація дестабілізуючих факторівМодель загроз для криптографічних середовищ

 • Зловмисник може

  • Перехопити будь-яке повідомлення
  • Є законним користувачем мережі і може входити у контакт з будь-яким іншим користувачем
  • Отримати повідомлення від будь-якого користувача
  • Надсилати повідомлення будь-якому користувачу, маскуючись під іншого користувача
 • Зловмисник не може

  • Вгадати випадкове число із досить великого ключового простору
  • Відновити відкритий текст за його зашифрованим варіантом і, навпаки, правильно зашифрувати повідомлення, якщо він не має вірного таємного ключа
  • Знайти таємний ключ, який відповідає заданому відкритому ключу
  • Не має доступу до багатьох закритих зон обчислювального середовища, наприклад, до пам’яті обчислювального засобу користувача


Вихідні поняття для побудови моделі загроз

 • Надалі під загрозою будемо розуміти мету порушення безпеки інформації у разі навмисних дій порушника або результат несприятливих для безпеки інформації ненавмисних дій

  • Загрози з часом можуть виникати і зникати
  • Вважаємо, що час є дискретним: tN0, N0={0,1,2,…}.
  • Позначимо множину загроз у деякий момент часу tN0 через T(t), тобто Tl(t)T(t), l=1,2,…,L.
 • Атакою називатимемо сукупність дій порушника, спрямованих на реалізацію загрози

  • Нехай A(t) – множина атак у деякий момент часу tN0, Ai(t)A(t), i=1,2,…,I.
 • Вразливістю називатимемо якісну і (або) кількісну недостатність компонентів ІТС, що відповідають за захист інформації

  • Позначимо множину вразливостей у деякий момент часу tN0 через V(t), Vk(t)V(t), k=1,2,…,K.


Вихідні поняття для побудови моделі загроз 2

 • Дестабілізуючі фактори – явища або події, виникнення яких на певному етапі життєвого циклу ІТС може призвести до реалізації загроз

  • Множину ДФ у деякий момент часу tN0 позначимо через D(t), Dj(t)D(t), j=1,2,…,J.
 • Об’єкт загрози – пасивний об’єкт або об’єкт-процес, на вихід якого із захищеного стану спрямована загроза

 • Суб’єкт загрози – об’єкт-користувач або об’єкт-процес, що безпосередньо реалізує загрозу

  • Множини O(t) об’єктів загроз і S(t) суб’єктів загроз є підмножинами множини об’єктів ІТС у деякий момент часу
   • При цьому виключаються з розгляду джерела загроз (суб’єкти), що не є об’єктами цієї ІТС
  • Доцільно розширити множину суб’єктів загроз за межі ІТС


Приклади класифікацій розглянутих множин

 • Загрози можуть розрізнятися:

  • За метою реалізації (порушення конфіденційності, цілісності, доступності, спостережності)
  • За ступенем збитку, який може бути нанесений внаслідок реалізації загрози
  • За типом прояву (збій, відмова, помилка, витік, модифікація)
 • Атаки можна класифікувати за такими ознаками:

  • За тривалістю (одноразова або така, що повторюється)
  • За місцезнаходженням джерела (локалізована або розподілена)
  • За засобами, що використовуються (з використанням штатних засобів ІТС, або із залученням допоміжних)
  • За принципом реалізації (локальна або віддалена)
  • За об’єктом впливу


Приклади класифікацій розглянутих множин 2

 • Уразливості можуть розрізнятися:

  • За причиною виникнення (якісна або кількісна недостатність)
  • За ознакою навмисності (випадкова або навмисна)
  • За тривалістю існування (тимчасова або систематична)
  • За часом виникнення щодо етапу життєвого циклу ІТС (технологічна, експлуатаційна)
  • За характером (програмна, апаратна, програмно-апаратна, адміністративна, організаційно-правова)
 • Дестабілізуючі фактори можуть розрізнятися:

  • За природою (об’єктивна, суб’єктивна)
  • Суб’єктивні – за ознакою навмисності (випадкові або навмисні)
  • За типом прояву (стихійні лиха, відмова компонентів, збої устаткування, помилки персоналу)


Схеми взаємодії елементів множин

 • Необхідно визначити можливі послідовності (схеми) взаємодій елементів множин T(t), A(t), D(t), V(t), O(t), S(t) tN0.

 • Критерії для вибору схеми:

  • У будь-якій схемі не обов’язково повинні брати участь елементи усіх без винятку множин
   • Можуть використовуватись лише деякі елементи з деяких множин
  • Порядок взаємодії елементів наведених множин не встановлюється
   • Можуть бути схеми з довільним порядком проходження елементів
  • У будь-якій схемі можуть використовуватися не один, а декілька елементів будь-якої множини
  • Елементи деяких множин можуть брати участь у схемах повторно


Приклади схем

 • Ai(t)  Dj(t)  Vk(t)  Tl(t)

  • Атака порушника, використовуючи певний ДФ, активізувала певну вразливість, що призвело до реалізації загрози
   • Дії порушника спрямовані на виведення з ладу системи енергопостачання (створення ДФ)
   • Уразливість – відсутність або вичерпання ресурсу ДБЖ
   • Результат – втрата доступності, а можливо і цілісності
 • Ai(t)  Vk(t)  Dj(t)  Tl(t)

  • Порушник атакує, використовуючи існуючу вразливість і ДФ для реалізації загрози
   • Атака – дії порушника щодо підключення до мережі передачі даних і моніторинг трафіка
   • Вразливість – недосконалість протоколів передачі даних і відсутність системи запобігання вторгненням
   • ДФ – передача по мережі атрибутів доступу у відкритому вигляді
   • Результат - порушення конфіденційності чутливої інформації


Приклади схем (2)

 • Ai(t)  Vk(t)  Tl(t)

  • DoS-атака порушника на публічний веб-ресурс
   • Результат – втрата доступності
 • Ai(t)  Dj(t)  Tl(t)

  • Активізація ДФ без видимих вразливостей
   • Через помилку користувача (введення пароля у поле логіна) порушник дізнався атрибути доступу до системи
   • Результат - порушення конфіденційності чутливої інформації
 • Ai(t)  Tl(t)

  • Атака без ДФ і вразливостей
   • Адміністратор реалізував загрозу доступу до інформації
   • Захист – лише організаційні заходи


Приклади схем (3)

 • Dj(t)  Vk(t)  Tl(t)

  • Реалізація загрози під впливом ДФ, але без порушника
   • Стихійне лихо
   • Уразливість – відсутність або неефективність системи резервного копіювання
   • Результат – порушення доступності і (ймовірно) цілісності
 • Dj(t)  Tl(t)

  • ДФ призводить до реалізації загрози без видимих (врахованих) уразливостей
   • Збій (“зависання”) системного або прикладного ПЗ
   • Результат - порушення доступності інформації
 • А тепер пригадуємо формалізм об’єктно-суб’єктної моделі ІТС

 • Sm(t) Ai(t)  Vk(t)  Dj(t)  Tl(t)  On(t)Побудова моделі загроз

 • Етапи процесу побудови моделі загроз

  • Визначення переліку ДФ, які можуть виникати протягом життєвого циклу ІТС
  • Визначення джерел ДФ і можливих ініціаторів атак
  • Визначення та аналіз можливих уразливостей системи захисту ІТС
  • Формування переліку всіх можливих загроз інформації в ІТС, суб’єктів і об’єктів загроз
  • Визначення відносин між множинами ДФ, уразливостей і загроз
 • Практичне ускладнення: формальний опис множин може бути неоднозначним, оскільки іноді важко визначити чіткі грані між поняттями ДФ, уразливості і загрозиПриклад узагальненої моделі загроз в ІТССхожі:

Теоретичні основи захисту інформації Лекції 6-7 План лекції iconТеоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12
Згідно вимог нормативних документів у галузі захисту інформації в інформаційних системах, системи захисту інформації будують на основі...
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 6-7 План лекції iconТеоретичні основи захисту інформації Лекції 14-15
Вважаємо, що оброблення інформації на об’єктах системи здійснюється в умовах дії на інформацію загроз (або дестабілізуючих факторів...
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 6-7 План лекції iconЛекція 1 Література
Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації. Національний університет дпс україни. 2010
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 6-7 План лекції iconПлан лекції: План лекції
Суспільно-політичне та економічне становище України на початку XX ст. Україна в Першій Світовій війні
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 6-7 План лекції iconПлан лекції. План лекції
Культура в 30-х роках 28 грудня 1920 р між рсфрр та усрр був укладений договір про військовий та господарський союз
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 6-7 План лекції iconПлан лекції План лекції
України періоду міжвоєнного часу та часів голодоморів. Сформувати у майбутніх лікарів почуття гордості за свій багатостраждальний...
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 6-7 План лекції iconПечінка Підшлункова залоза План лекції: План лекції

Теоретичні основи захисту інформації Лекції 6-7 План лекції iconВодневий показник. Буферні системи, класифікація та механізм їх дії. План лекції: План лекції
Гідрогену, тобто значення рН середовища, при добавлянні до них невеликих кількостей кислоти чи лугу або при розбавлянні їх
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 6-7 План лекції iconПлан лекції План лекції Україна в кінці XVIII на початку XIX століть
Промисловий переворот в Російській імперії у другій половині XIX ст на початку XX ст
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 6-7 План лекції iconПлан лекції План лекції Україна в кінці XVIII на початку XIX століть
Промисловий переворот в Російській імперії у другій половині XIX ст на початку XX ст

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка