Це тест, призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентності


НазваЦе тест, призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентності
Дата конвертації05.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации • Це тест,

 • призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентностіЗагальна навчальна компетентність – це характеристика особистості, яку вона набуває в результаті активної життєдіяльності впродовж життя та яка визначає її спроможність набувати й удосконалювати власну систему знань, застосовувати її для розв’язування особистісно й суспільно значущих проблем, здатність сприймати й генерувати нові ідеї, здатність приймати рішення й брати на себе відповідальнісь, ініціювати й здійснювати продуктивну діяльність.

 • Загальна навчальна компетентність – це характеристика особистості, яку вона набуває в результаті активної життєдіяльності впродовж життя та яка визначає її спроможність набувати й удосконалювати власну систему знань, застосовувати її для розв’язування особистісно й суспільно значущих проблем, здатність сприймати й генерувати нові ідеї, здатність приймати рішення й брати на себе відповідальнісь, ініціювати й здійснювати продуктивну діяльність.Загальна навчальна компетентність у межах тесту ТЗНК розглядається як двокомпонентний конструкт, що складається з:

 • Загальна навчальна компетентність у межах тесту ТЗНК розглядається як двокомпонентний конструкт, що складається з:

 • вербально-комунікативної компетентності

 • (здатність використовувати мову для ефективних

 • комунікацій (критичне читання й письмо));

 • логіко-математичної компетентності (здатність до аналізу реальних життєвих проблем, побудови їх формальних моделей, розв’язування їх математичними методами й застосування в реальних життєвих ситуаціях)

 • Рівень сформованості вербально-комунікативної компетентності перевіряється:

 • одним відкритим тестовим завданням (секція 1, бланк А);

 • системою закритих тестових завдань (секції 3, 5, 7, бланк Б).

 • Відкрите тестове завдання (секція 1) передбачає створення учасником есе стосовно проблемного питання. • Есе – жанр філософської, естетичної, літературно-критичної, художньої, публіцистичної літератури, у якому поєднані вільна форма викладу з підкреслено індивідуальною позицією автора, нарис • Ці характеристики жанру суголосні тим цілям і завданням, які ставлять перед тестовим завданням із розгорнутою відповіддю в межах тесту ТЗНК, - виявити здатність абітурієнта:

 • критично мислити;

 • своєрідно дивитися на проблему;

 • пропонувати її оригінально-авторське розв’язання;

 • обирати стилістику викладу, адекватну авторській позиції (чи то художній, чи то публіцистичний, чи то науково-філософський спосіб викладу);

 • користуватися всім потенціалом мовних засобів, потрібних для донесення й увиразнення своєї позиціїКритичне мислення

 • Критичне мислення

 • розумне мислення, сфокусоване на з’ясуванні того, які цінності визнавати і як діяти;

 • мислення, здатне висувати нові ідеї й винаходити нові можливості, суттєві для розв’язання проблем;

 • рефлексивне мислення, спрямоване на самодисципліну, самооцінку й корегування власних дій;

 • пов’язане з допитливістю, неупередженістю, гнучкістю, справедливістю в оцінках, бажанням краще осмислювати, а також переосмислювати проблеми, настійливістю в досягненні результатів.Бути вправним у критичному мисленні означає:

 • Бути вправним у критичному мисленні означає:

 • створювати змістовні тексти, писати про те, що варте обговорення й викладу;

 • піднімати важливі питання, проблеми, формулюючи їх ясно, точно і переконливо;

 • висловлювати власну позицію (висувати тезу), висловлювати думки щодо неї, послідовно й несуперечливо розвивати їх у своєму тексті;

 • досягати цілісності викладу, зосереджуючись на обговорюваній проблемі;

 • доводити власну позицію, надаючи переконливі, обґрунтовані доведення та підтримуючи їх належними доказами й прикладами;

 • демонструвати мовленнєві вміння, а також володіння нормами письмаФормулювання завдання

 • Формулювання завдання

 • Уважно ознайомтеся з поданим нижче висловлюванням і завданням до нього

 • Соціологічні дослідження свідчать, що головне, до чого прагне сучасна людина, - це забезпечення належної якості життя, якнайповніше задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб. Разом із тим історія цивілізації доводить, що між якістю життя і його безпекою існує певна залежність: завжди є можливість підвищити якість життя, однак при цьому його безпека знижується, і навпаки.

 • Що, на Вашу думку, обере людство?

 • Висловіть свою думку, обґрунтувавши її та підтвердивши прикладами з вивченого або прочитаного, зі спостережень або з власного життя.ЕСЕ орієнтоване на визначення спроможності абітурієнта:

 • ЕСЕ орієнтоване на визначення спроможності абітурієнта:

 • з’ясовувати, яку проблему порушено в наведеному для обміркування судженні;

 • формулювати власну позицію стосовно порушеної проблеми;

 • обґрунтовувати власну точку зору, висуваючи несуперечливі аргументи на її користь і використовуючи приклади з прочитаного, вивченого, із набутого досвіду і власних спостережень;

 • добирати факти, доречні для доведення своїх поглядів, і відкидати менш значущі;

 • майстерно використовувати мовні засоби, виявляючи лексичну, граматичну й стилістичну вправність. • З огляду на специфіку жанру при перевірці есе тесту ТЗНК застосовується холістичний підхід до оцінювання роботи, в основі якого лежить ідея про те, що есе є структурною, змістовою й естетичною цілісністю, що не є просто сумою композиційних частин.

 • Оцінювання есе за холістичним принципом здійснюють за 6-бальною шкалою.

 • Кожне есе оцінюють за шкалою від 0 до 6, ураховуючи, що 6 – найвищий бал.ДЕРЕВО – КОРІНЬ

 • ДЕРЕВО – КОРІНЬ

 • А будинок – фундамент

 • Б пам’ятник – постамент

 • В квітка – горщик

 • Г шафа – підлога

 • Д картина – цвяхЛЕЛЕКА ←…→ ЖАБА

 • ЛЕЛЕКА ←…→ ЖАБА

 • А небо

 • Б болото

 • В плуг

 • Г ікра

 • Д гніздо…. освіченості, інтелекту, професіоналізму, творчості й толерантності інтелігенції … той моральний досвід спільноти, який … надію на … майбутнє.

 • …. освіченості, інтелекту, професіоналізму, творчості й толерантності інтелігенції … той моральний досвід спільноти, який … надію на … майбутнє.

 • А На ґрунті … зникає … породжує …

 • гуманне

 • Б Завдяки … втрачається …. вбиває …

 • негуманістичне

 • В Усупереч … накопичується … дає …

 • гуманітарне

 • Г Завдяки … накопичується … дає…

 • гуманістичне

 • Д Під впливом … нівелюється …

 • формує … антигуманнеПравильне завершення речення «На душі такий тягар страху, …» подано в рядку

 • Правильне завершення речення «На душі такий тягар страху, …» подано в рядку

 • А мов не дослухався свого серця

 • Б ніби вухам своїм віри не ймеш

 • В як був би вражений новиною

 • Г мов увесь світ наліг на тебе

 • Д наче від тяжкого болюПрекрасний степ весною з огляду на цвітіння червоних маків у білому ковилі.

 • Прекрасний степ весною з огляду на цвітіння червоних маків у білому ковилі.

 •  

 • А якщо зацвітають червоні маки у білому ковилі

 • Б у зв’язку з цвітінням червоних маків у білому ковилі

 • В через цвітіння червоних маків у білому ковилі

 • Г у той час, як зацвітають червоні маки у білому ковилі

 • Д коли зацвітають червоні маки у білому ковиліЧому багатьох самобутніх постімпресіоністів не визнали за життя і ще довго не визнавали після смерті? Тому що вони, як і інші великі люди, випередили час. Висловлювалася думка, що енергетика їхніх полотен просто надзвичайна. Люди ж у 19 столітті не володіли механізмами її сприйняття, отже, були не готові їх розуміти, а тим більше – цінувати.

 • Чому багатьох самобутніх постімпресіоністів не визнали за життя і ще довго не визнавали після смерті? Тому що вони, як і інші великі люди, випередили час. Висловлювалася думка, що енергетика їхніх полотен просто надзвичайна. Люди ж у 19 столітті не володіли механізмами її сприйняття, отже, були не готові їх розуміти, а тим більше – цінувати.

 •  

 • ТВОРЧІСТЬ ПОСТІМПРЕСІОНІСТІВ ДЛЯ КІНЦЯ 19 СТОЛІТТЯ – ТЕ САМЕ, ЩО…

 • А червоне світло для автомобіля.

 • Б ліра для 21 століття.

 • В крила для літака.

 • Г колір для незрячого.

 • Д мова для немовляти.Шкіра – орган, який є зовнішнім покривом тіла, становить приблизно 17 % усієї маси людини. Вона виконує низку життєво важливих функцій: захисну, імунну, секреторну, дихальну, резорбційну, терморегуляторну, обмінну, рецепторну. Захисна функція є однією з основних, оскільки шкіра першою «зустрічає» зовнішні травмувальні чинники. Роль фізичного бар’єра, що захищає нижчі тканини від ураження й проникнення інфекції, виконує зовнішній шар шкіри – епідерміс. Навіть незначні ураження шкіри можуть призводити до серйозних наслідків, якщо вчасно не вжити необхідних заходів.

 • Шкіра – орган, який є зовнішнім покривом тіла, становить приблизно 17 % усієї маси людини. Вона виконує низку життєво важливих функцій: захисну, імунну, секреторну, дихальну, резорбційну, терморегуляторну, обмінну, рецепторну. Захисна функція є однією з основних, оскільки шкіра першою «зустрічає» зовнішні травмувальні чинники. Роль фізичного бар’єра, що захищає нижчі тканини від ураження й проникнення інфекції, виконує зовнішній шар шкіри – епідерміс. Навіть незначні ураження шкіри можуть призводити до серйозних наслідків, якщо вчасно не вжити необхідних заходів.

 •  

 • ШКІРА ДЛЯ ЛЮДИНИ – ТЕ САМЕ, ЩО…

 • А сніг для озимини.

 • Б колючка для шипшини.

 • В зуби для собаки.

 • Г озон для планети.

 • Д хутро для ведмедя.При порівнянні українських слів іншомовного походження з їх відповідниками в естонській мові впадає в око подвоєння букв голосних у словах естонської мови. Виявіть умови такого подвоєння.

 • При порівнянні українських слів іншомовного походження з їх відповідниками в естонській мові впадає в око подвоєння букв голосних у словах естонської мови. Виявіть умови такого подвоєння.Екстраполяція – це один із методів наукового дослідження, за застосування якого висновки, отримані в результаті спостереження над однією частиною явища, переносяться на іншу частину явища.

 • Екстраполяція – це один із методів наукового дослідження, за застосування якого висновки, отримані в результаті спостереження над однією частиною явища, переносяться на іншу частину явища.

 • Той, хто тестується, має визначити певну закономірність, логіку, характер відношення в запропонованому йому фрагменті й застосувати отримані висновки в новій ситуації.

 • ТЗ на екстраполяцію орієнтоване на перевірку здатності:

 • виявляти сутність певного мовного явища на підставі зіставлення мовних фактів двох різних мов – української й іншої (природної іноземної або штучно сконструйованої;

 • застосовувати встановлену закономірність при виконанні завдання шляхом перенесення (екстраполяції) на інші мовні факти цих мов

 • За допомогою таких завдань можна оцінити здатність абітурієнта до самостійного отримання нових знань та їх застосування для вирішення нових завдань.Виділені в реченнях українські слова по-різному перекладаються мовою роялкха. Установіть, чим це зумовлено.

 • Виділені в реченнях українські слова по-різному перекладаються мовою роялкха. Установіть, чим це зумовлено.

Пілотування тесту ТЗНК у 2011 році відбувається згідно з наказом Міністра № 1230 від 28.12.2009 р. «Про проведення в 2010-2012 рр. експерименту з упровадження тесту загальної навчальної компетентності», у якому визначено загальні календарні терміни проведення апробації та обсяги учасників експерименту по регіонах і роках, та наказом директора УЦОЯО № 51 від 04.05.2011 р. «Про проведення у 2011-2012 роках експерименту з упровадження тесту загальної навчальної компетентності».

  • Пілотування тесту ТЗНК у 2011 році відбувається згідно з наказом Міністра № 1230 від 28.12.2009 р. «Про проведення в 2010-2012 рр. експерименту з упровадження тесту загальної навчальної компетентності», у якому визначено загальні календарні терміни проведення апробації та обсяги учасників експерименту по регіонах і роках, та наказом директора УЦОЯО № 51 від 04.05.2011 р. «Про проведення у 2011-2012 роках експерименту з упровадження тесту загальної навчальної компетентності».


Концепцію тесту ТЗНК було схвалено рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 29.10.2009 р. «Про Концепцію тесту загальної навчальної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів» і рекомендовано проведення в 2010 -2012 рр. експерименту з упровадження тесту ТЗНК.

  • Концепцію тесту ТЗНК було схвалено рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 29.10.2009 р. «Про Концепцію тесту загальної навчальної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів» і рекомендовано проведення в 2010 -2012 рр. експерименту з упровадження тесту ТЗНК.


Концепцію тесту ТЗНК було підготовлено робочою групою на чолі з академіком-секретарем відділення загальної середньої освіти НАПН України Л.І. Ляшенком і доктором педагогічних наук, начальником відділу наукового забезпечення УЦОЯО С.А. Раковим, створену наказом Міністра МОНУ № 44 від 29.01.2009 і до складу якої увійшли фахівці НАПНУ, УЦОЯО, ВНЗ (Донецький НУ, Київський НУ «Києво-Могилянська Академія», Львівський НУ ім. І Франка, Харківський НУ ім. В.Н.Каразіна, Харківський НПУ ім. Г.С.Сковороди), а також міжнародні експерти.

 • Концепцію тесту ТЗНК було підготовлено робочою групою на чолі з академіком-секретарем відділення загальної середньої освіти НАПН України Л.І. Ляшенком і доктором педагогічних наук, начальником відділу наукового забезпечення УЦОЯО С.А. Раковим, створену наказом Міністра МОНУ № 44 від 29.01.2009 і до складу якої увійшли фахівці НАПНУ, УЦОЯО, ВНЗ (Донецький НУ, Київський НУ «Києво-Могилянська Академія», Львівський НУ ім. І Франка, Харківський НУ ім. В.Н.Каразіна, Харківський НПУ ім. Г.С.Сковороди), а також міжнародні експерти.Місце тесту ТЗНК у системі ЗНО

 • Місце тесту ТЗНК у системі ЗНО

  • Потреби вдосконалення системи ЗНО і системи вступу до ВНЗ:
  • Задача підвищення рівня ефективності системи вступу до ВНЗ: рівень загальної начальної компетентності (за результатами тесту ТЗНК) разом із рівнем навчальних досягнень (за результатами предметних тестів ЗНО) дозволятиме ВНЗ більш якісно прогнозувати успішність вступників у ВНЗ, а значить більш якісно відбирати студентів при прийомі до ВНЗ
  • Задача підвищення рівня справедливості системи вступу до ВНЗ: рівень загальної навчальної компетентності особистості більшою мірою залежить від самої особистості та її активності в навчанні й житті порівняно з рівнем навчальних досягнень, який залежить від оточення, навчального закладу, учителів, наявності кваліфікованих репетиторів тощо;


Схожі:

Це тест, призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентності iconКонструктор призначений для Конструктор призначений для
Конструктор призначений для Конструктор призначений для швидкого створення графічних
Це тест, призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентності icon1. Принтер – це пристрій, який призначений для… Принтер – це пристрій, який призначений для…
Для обміну інформацією (часто говорять"даними") між користувачем і комп’ютером використовують…
Це тест, призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентності iconЕкспрес-тести на наркотики sniper мультітест
Експрес-тест sniper мультітест -швидкий іммунохроматографічний тест для визначення наркотиних речовин
Це тест, призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентності iconІнформаційно–комунікаційної компетентності
Які існують причини появи оновленого Державного стандарту початкової загальної освіти?
Це тест, призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентності iconДержавний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики»
Формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу...
Це тест, призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентності iconТест «Конфліктність учителя» Тест «Конфліктність учителя»
Учень погано відвідує уроки: а зв'язуюсь із класним керівником або батьками, щоб з'ясувати причину
Це тест, призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентності iconСуть здоров'язберігаючої компетентності особистості суть здоров'язберігаючої компетентності особистості
«пусковий механізм» для формування у педагога позитивного ставлення до реалізації оздоровчої функції освіти
Це тест, призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентності iconМолоток – це металевий виріб призначений для забивання цвяхів та інших механічних операцій
Молоток це металевий виріб призначений для забивання цвяхів та інших механічних операцій
Це тест, призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентності iconЯк поле засівається зерном, Так наша нива розумом, красою і добром
Використання ігрових прийомів та диференціації для активізації розумової і навчальної діяльності учнів на уроках математики
Це тест, призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентності iconДослідити вплив технологічних факторів на продуктивність курчат-бройлерів і вивчити їх вплив на мясну продуктивність та якість мяса
Комбікорми з різними рівнями сирого протеїну, лізину та метіоніну для курчат-бройлерів

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка